loading
Xe khách
Máy bay
Giảm 20k/ghế
Vé xe khách > xe đi Hải Phòng từ Hà Nội > xe Kết Đoàn đi Lê Chân từ Hà Nội
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Vexere - Cam kết hoàn 150% nếu nhà xe không giữ vé150%

Vé xe Kết Đoàn từ Hà Nội đi Lê Chân - Hải Phòng

: 54 chuyến
author-avatar
Vexere Team
Ngày cập nhật: 07/06/2023
info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Kết Đoàn Bus
Xác nhận tức thì
Kết Đoàn Bus
Ghế ngồi 16 chỗ
05:40
• Văn phòng Mỹ Đình
2h5m
07:45
• Văn phòng 728 Thiên Lôi
*Vé chặng thuộc chuyến 05:40 09-06-2023 Mỹ Đình - Hải Phòng (VIP)
Không cần thanh toán trước
Kết Đoàn Bus
Xác nhận tức thì
Kết Đoàn Bus
Ghế ngồi 16 chỗ
05:40
• Văn phòng Mỹ Đình
1h50m
07:30
• 386 Hồ Sen
*Vé chặng thuộc chuyến 05:40 09-06-2023 Mỹ Đình - Hải Phòng (VIP)
Không cần thanh toán trước
Kết Đoàn
Xác nhận tức thì
Kết Đoàn
Ghế ngồi 29 chỗ
06:15
• Văn phòng Giáp Bát
2h15m
08:30
• Văn phòng 728 Thiên Lôi
*Vé chặng thuộc chuyến 06:15 09-06-2023 Giáp Bát - Hải Phòng (VIP)
Không cần thanh toán trước
Kết Đoàn
Xác nhận tức thì
Kết Đoàn
Ghế ngồi 29 chỗ
06:15
• Văn phòng Giáp Bát
2h
08:15
• 386 Hồ Sen
*Vé chặng thuộc chuyến 06:15 09-06-2023 Giáp Bát - Hải Phòng (VIP)
Không cần thanh toán trước
Kết Đoàn Bus
Xác nhận tức thì
Kết Đoàn Bus
Ghế ngồi 16 chỗ
06:50
• Văn phòng Mỹ Đình
2h5m
08:55
• Văn phòng 728 Thiên Lôi
*Vé chặng thuộc chuyến 06:50 09-06-2023 Mỹ Đình - Hải Phòng (VIP)
Không cần thanh toán trước
Kết Đoàn Bus
Xác nhận tức thì
Kết Đoàn Bus
Ghế ngồi 16 chỗ
06:50
• Văn phòng Mỹ Đình
1h50m
08:40
• 386 Hồ Sen
*Vé chặng thuộc chuyến 06:50 09-06-2023 Mỹ Đình - Hải Phòng (VIP)
Không cần thanh toán trước
Kết Đoàn Bus
Xác nhận tức thì
Kết Đoàn Bus
Ghế ngồi 16 chỗ
07:50
• Văn phòng Mỹ Đình
1h50m
09:40
• 386 Hồ Sen
*Vé chặng thuộc chuyến 07:50 09-06-2023 Mỹ Đình - Hải Phòng (VIP)
Không cần thanh toán trước
Kết Đoàn Bus
Xác nhận tức thì
Kết Đoàn Bus
Ghế ngồi 16 chỗ
07:50
• Văn phòng Mỹ Đình
2h5m
09:55
• Văn phòng 728 Thiên Lôi
*Vé chặng thuộc chuyến 07:50 09-06-2023 Mỹ Đình - Hải Phòng (VIP)
Không cần thanh toán trước
Kết Đoàn
Xác nhận tức thì
Kết Đoàn
Ghế ngồi 29 chỗ
08:30
• Văn phòng Giáp Bát
2h
10:30
• 386 Hồ Sen
*Vé chặng thuộc chuyến 08:30 09-06-2023 Giáp Bát - Hải Phòng (VIP)
Không cần thanh toán trước
Kết Đoàn
Xác nhận tức thì
Kết Đoàn
Ghế ngồi 29 chỗ
08:30
• Văn phòng Giáp Bát
2h15m
10:45
• Văn phòng 728 Thiên Lôi
*Vé chặng thuộc chuyến 08:30 09-06-2023 Giáp Bát - Hải Phòng (VIP)
Không cần thanh toán trước
Kết Đoàn Bus
Xác nhận tức thì
Kết Đoàn Bus
Ghế ngồi 16 chỗ
08:50
• Văn phòng Mỹ Đình
1h50m
10:40
• 386 Hồ Sen
*Vé chặng thuộc chuyến 08:50 09-06-2023 Mỹ Đình - Hải Phòng (VIP)
Không cần thanh toán trước
Kết Đoàn Bus
Xác nhận tức thì
Kết Đoàn Bus
Ghế ngồi 16 chỗ
08:50
• Văn phòng Mỹ Đình
2h5m
10:55
• Văn phòng 728 Thiên Lôi
*Vé chặng thuộc chuyến 08:50 09-06-2023 Mỹ Đình - Hải Phòng (VIP)
Không cần thanh toán trước
Kết Đoàn
Xác nhận tức thì
Kết Đoàn
Ghế ngồi 29 chỗ
09:15
• Văn phòng Giáp Bát
2h
11:15
• 386 Hồ Sen
*Vé chặng thuộc chuyến 09:15 09-06-2023 Giáp Bát - Hải Phòng (VIP)
Không cần thanh toán trước
Kết Đoàn
Xác nhận tức thì
Kết Đoàn
Ghế ngồi 29 chỗ
09:15
• Văn phòng Giáp Bát
2h15m
11:30
• Văn phòng 728 Thiên Lôi
*Vé chặng thuộc chuyến 09:15 09-06-2023 Giáp Bát - Hải Phòng (VIP)
Không cần thanh toán trước
Kết Đoàn Bus
Xác nhận tức thì
Kết Đoàn Bus
Ghế ngồi 16 chỗ
09:50
• Văn phòng Mỹ Đình
1h50m
11:40
• 386 Hồ Sen
*Vé chặng thuộc chuyến 09:50 09-06-2023 Mỹ Đình - Hải Phòng (VIP)
Không cần thanh toán trước
Kết Đoàn Bus
Xác nhận tức thì
Kết Đoàn Bus
Ghế ngồi 16 chỗ
09:50
• Văn phòng Mỹ Đình
2h5m
11:55
• Văn phòng 728 Thiên Lôi
*Vé chặng thuộc chuyến 09:50 09-06-2023 Mỹ Đình - Hải Phòng (VIP)
Không cần thanh toán trước
Kết Đoàn
Xác nhận tức thì
Kết Đoàn
Ghế ngồi 29 chỗ
10:30
• Văn phòng Giáp Bát
2h
12:30
• 386 Hồ Sen
*Vé chặng thuộc chuyến 10:30 09-06-2023 Giáp Bát - Hải Phòng (VIP)
Không cần thanh toán trước
Kết Đoàn
Xác nhận tức thì
Kết Đoàn
Ghế ngồi 29 chỗ
10:30
• Văn phòng Giáp Bát
2h15m
12:45
• Văn phòng 728 Thiên Lôi
*Vé chặng thuộc chuyến 10:30 09-06-2023 Giáp Bát - Hải Phòng (VIP)
Không cần thanh toán trước
Kết Đoàn Bus
Xác nhận tức thì
Kết Đoàn Bus
Ghế ngồi 16 chỗ
10:40
• Văn phòng Mỹ Đình
1h50m
12:30
• 386 Hồ Sen
*Vé chặng thuộc chuyến 10:40 09-06-2023 Mỹ Đình - Hải Phòng (VIP)
Không cần thanh toán trước
Kết Đoàn Bus
Xác nhận tức thì
Kết Đoàn Bus
Ghế ngồi 16 chỗ
10:40
• Văn phòng Mỹ Đình
2h5m
12:45
• Văn phòng 728 Thiên Lôi
*Vé chặng thuộc chuyến 10:40 09-06-2023 Mỹ Đình - Hải Phòng (VIP)
Không cần thanh toán trước
Kết Đoàn
Xác nhận tức thì
Kết Đoàn
Ghế ngồi 29 chỗ
11:15
• Văn phòng Giáp Bát
2h
13:15
• 386 Hồ Sen
*Vé chặng thuộc chuyến 11:15 09-06-2023 Giáp Bát - Hải Phòng (VIP)
Không cần thanh toán trước
Kết Đoàn
Xác nhận tức thì
Kết Đoàn
Ghế ngồi 29 chỗ
11:15
• Văn phòng Giáp Bát
2h15m
13:30
• Văn phòng 728 Thiên Lôi
*Vé chặng thuộc chuyến 11:15 09-06-2023 Giáp Bát - Hải Phòng (VIP)
Không cần thanh toán trước
Kết Đoàn Bus
Xác nhận tức thì
Kết Đoàn Bus
Ghế ngồi 16 chỗ
11:50
• Văn phòng Mỹ Đình
2h5m
13:55
• Văn phòng 728 Thiên Lôi
*Vé chặng thuộc chuyến 11:50 09-06-2023 Mỹ Đình - Hải Phòng (VIP)
Không cần thanh toán trước
Kết Đoàn Bus
Xác nhận tức thì
Kết Đoàn Bus
Ghế ngồi 16 chỗ
11:50
• Văn phòng Mỹ Đình
1h50m
13:40
• 386 Hồ Sen
*Vé chặng thuộc chuyến 11:50 09-06-2023 Mỹ Đình - Hải Phòng (VIP)
Không cần thanh toán trước
Kết Đoàn
Xác nhận tức thì
Kết Đoàn
Ghế ngồi 29 chỗ
12:30
• Văn phòng Giáp Bát
2h15m
14:45
• Văn phòng 728 Thiên Lôi
*Vé chặng thuộc chuyến 12:30 09-06-2023 Giáp Bát - Hải Phòng (VIP)
Không cần thanh toán trước
Kết Đoàn
Xác nhận tức thì
Kết Đoàn
Ghế ngồi 29 chỗ
12:30
• Văn phòng Giáp Bát
2h
14:30
• 386 Hồ Sen
*Vé chặng thuộc chuyến 12:30 09-06-2023 Giáp Bát - Hải Phòng (VIP)
Không cần thanh toán trước
Kết Đoàn Bus
Xác nhận tức thì
Kết Đoàn Bus
Ghế ngồi 16 chỗ
12:50
• Văn phòng Mỹ Đình
2h5m
14:55
• Văn phòng 728 Thiên Lôi
*Vé chặng thuộc chuyến 12:50 09-06-2023 Mỹ Đình - Hải Phòng (VIP)
Không cần thanh toán trước
Kết Đoàn Bus
Xác nhận tức thì
Kết Đoàn Bus
Ghế ngồi 16 chỗ
12:50
• Văn phòng Mỹ Đình
1h50m
14:40
• 386 Hồ Sen
*Vé chặng thuộc chuyến 12:50 09-06-2023 Mỹ Đình - Hải Phòng (VIP)
Không cần thanh toán trước
Kết Đoàn
Xác nhận tức thì
Kết Đoàn
Ghế ngồi 29 chỗ
13:15
• Văn phòng Giáp Bát
2h
15:15
• 386 Hồ Sen
*Vé chặng thuộc chuyến 13:15 09-06-2023 Giáp Bát - Hải Phòng (VIP)
Không cần thanh toán trước
Kết Đoàn
Xác nhận tức thì
Kết Đoàn
Ghế ngồi 29 chỗ
13:15
• Văn phòng Giáp Bát
2h15m
15:30
• Văn phòng 728 Thiên Lôi
*Vé chặng thuộc chuyến 13:15 09-06-2023 Giáp Bát - Hải Phòng (VIP)
Không cần thanh toán trước