loading
Xe khách
Máy bay
Giảm 50k/ghế
Vé xe khách > xe đi Hải Phòng từ Hà Nội > xe Kết Đoàn đi Hồng Bàng từ Hoàng Mai
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Cam kết hoàn 150% nếu nhà xe không giữ vé150%

Vé xe Kết Đoàn từ Hoàng Mai - Hà Nội đi Hồng Bàng - Hải Phòng

: 28 chuyến
author-avatar
VeXeRe Team
Ngày cập nhật: 29/03/2023
info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Kết Đoàn
Xác nhận tức thì
Kết Đoàn
Ghế ngồi 29 chỗ
06:15
• Văn phòng Giáp Bát
1h55m
08:10
• Bến xe Thượng Lý
Không cần thanh toán trước
Kết Đoàn
Xác nhận tức thì
Kết Đoàn
Ghế ngồi 29 chỗ
06:15
• Văn phòng Giáp Bát
1h40m
07:55
• Văn phòng Quán Toan
*Vé chặng thuộc chuyến 06:15 31-03-2023 Giáp Bát - Hải Phòng (VIP)
Không cần thanh toán trước
Kết Đoàn
Xác nhận tức thì
Kết Đoàn
Ghế ngồi 29 chỗ
08:30
• Văn phòng Giáp Bát
1h55m
10:25
• Bến xe Thượng Lý
Không cần thanh toán trước
Kết Đoàn
Xác nhận tức thì
Kết Đoàn
Ghế ngồi 29 chỗ
08:30
• Văn phòng Giáp Bát
1h40m
10:10
• Văn phòng Quán Toan
*Vé chặng thuộc chuyến 08:30 31-03-2023 Giáp Bát - Hải Phòng (VIP)
Không cần thanh toán trước
Kết Đoàn
Xác nhận tức thì
Kết Đoàn
Ghế ngồi 29 chỗ
09:15
• Văn phòng Giáp Bát
1h55m
11:10
• Bến xe Thượng Lý
Không cần thanh toán trước
Kết Đoàn
Xác nhận tức thì
Kết Đoàn
Ghế ngồi 29 chỗ
09:15
• Văn phòng Giáp Bát
1h40m
10:55
• Văn phòng Quán Toan
*Vé chặng thuộc chuyến 09:15 31-03-2023 Giáp Bát - Hải Phòng (VIP)
Không cần thanh toán trước
Kết Đoàn
Xác nhận tức thì
Kết Đoàn
Ghế ngồi 29 chỗ
10:30
• Văn phòng Giáp Bát
1h55m
12:25
• Bến xe Thượng Lý
Không cần thanh toán trước
Kết Đoàn
Xác nhận tức thì
Kết Đoàn
Ghế ngồi 29 chỗ
10:30
• Văn phòng Giáp Bát
1h40m
12:10
• Văn phòng Quán Toan
*Vé chặng thuộc chuyến 10:30 31-03-2023 Giáp Bát - Hải Phòng (VIP)
Không cần thanh toán trước
Kết Đoàn
Xác nhận tức thì
Kết Đoàn
Ghế ngồi 29 chỗ
11:15
• Văn phòng Giáp Bát
1h55m
13:10
• Bến xe Thượng Lý
Không cần thanh toán trước
Kết Đoàn
Xác nhận tức thì
Kết Đoàn
Ghế ngồi 29 chỗ
11:15
• Văn phòng Giáp Bát
1h40m
12:55
• Văn phòng Quán Toan
*Vé chặng thuộc chuyến 11:15 31-03-2023 Giáp Bát - Hải Phòng (VIP)
Không cần thanh toán trước
Kết Đoàn
Xác nhận tức thì
Kết Đoàn
Ghế ngồi 29 chỗ
12:30
• Văn phòng Giáp Bát
1h55m
14:25
• Bến xe Thượng Lý
Không cần thanh toán trước
Kết Đoàn
Xác nhận tức thì
Kết Đoàn
Ghế ngồi 29 chỗ
12:30
• Văn phòng Giáp Bát
1h40m
14:10
• Văn phòng Quán Toan
*Vé chặng thuộc chuyến 12:30 31-03-2023 Giáp Bát - Hải Phòng (VIP)
Không cần thanh toán trước
Kết Đoàn
Xác nhận tức thì
Kết Đoàn
Ghế ngồi 29 chỗ
13:15
• Văn phòng Giáp Bát
1h55m
15:10
• Bến xe Thượng Lý
Không cần thanh toán trước
Kết Đoàn
Xác nhận tức thì
Kết Đoàn
Ghế ngồi 29 chỗ
13:15
• Văn phòng Giáp Bát
1h40m
14:55
• Văn phòng Quán Toan
*Vé chặng thuộc chuyến 13:15 31-03-2023 Giáp Bát - Hải Phòng (VIP)
Không cần thanh toán trước
Kết Đoàn
Xác nhận tức thì
Kết Đoàn
Ghế ngồi 29 chỗ
14:30
• Văn phòng Giáp Bát
1h55m
16:25
• Bến xe Thượng Lý
Không cần thanh toán trước
Kết Đoàn
Xác nhận tức thì
Kết Đoàn
Ghế ngồi 29 chỗ
14:30
• Văn phòng Giáp Bát
1h40m
16:10
• Văn phòng Quán Toan
*Vé chặng thuộc chuyến 14:30 31-03-2023 Giáp Bát - Hải Phòng (VIP)
Không cần thanh toán trước
Kết Đoàn
Xác nhận tức thì
Kết Đoàn
Ghế ngồi 29 chỗ
15:15
• Văn phòng Giáp Bát
1h55m
17:10
• Bến xe Thượng Lý
Không cần thanh toán trước
Kết Đoàn
Xác nhận tức thì
Kết Đoàn
Ghế ngồi 29 chỗ
15:15
• Văn phòng Giáp Bát
1h40m
16:55
• Văn phòng Quán Toan
*Vé chặng thuộc chuyến 15:15 31-03-2023 Giáp Bát - Hải Phòng (VIP)
Không cần thanh toán trước
Kết Đoàn
Xác nhận tức thì
Kết Đoàn
Ghế ngồi 29 chỗ
16:30
• Văn phòng Giáp Bát
1h55m
18:25
• Bến xe Thượng Lý
Không cần thanh toán trước
Kết Đoàn
Xác nhận tức thì
Kết Đoàn
Ghế ngồi 29 chỗ
16:30
• Văn phòng Giáp Bát
1h40m
18:10
• Văn phòng Quán Toan
*Vé chặng thuộc chuyến 16:30 31-03-2023 Giáp Bát - Hải Phòng (VIP)
Không cần thanh toán trước
Kết Đoàn
Xác nhận tức thì
Kết Đoàn
Ghế ngồi 29 chỗ
17:15
• Văn phòng Giáp Bát
1h55m
19:10
• Bến xe Thượng Lý
Không cần thanh toán trước
Kết Đoàn
Xác nhận tức thì
Kết Đoàn
Ghế ngồi 29 chỗ
17:15
• Văn phòng Giáp Bát
1h40m
18:55
• Văn phòng Quán Toan
*Vé chặng thuộc chuyến 17:15 31-03-2023 Giáp Bát - Hải Phòng (VIP)
Không cần thanh toán trước
Kết Đoàn
Xác nhận tức thì
Kết Đoàn
Ghế ngồi 29 chỗ
18:30
• Văn phòng Giáp Bát
1h55m
20:25
• Bến xe Thượng Lý
Không cần thanh toán trước
Kết Đoàn
Xác nhận tức thì
Kết Đoàn
Ghế ngồi 29 chỗ
18:30
• Văn phòng Giáp Bát
1h40m
20:10
• Văn phòng Quán Toan
*Vé chặng thuộc chuyến 18:30 31-03-2023 Giáp Bát - Hải Phòng (VIP)
Không cần thanh toán trước
Kết Đoàn
Xác nhận tức thì
Kết Đoàn
Ghế ngồi 29 chỗ
19:30
• Văn phòng Giáp Bát
1h55m
21:25
• Bến xe Thượng Lý
Không cần thanh toán trước
Kết Đoàn
Xác nhận tức thì
Kết Đoàn
Ghế ngồi 29 chỗ
19:30
• Văn phòng Giáp Bát
1h40m
21:10
• Văn phòng Quán Toan
*Vé chặng thuộc chuyến 19:30 31-03-2023 Giáp Bát - Hải Phòng (VIP)
Không cần thanh toán trước
Kết Đoàn
Kết Đoàn
Ghế ngồi 16 chỗ
• Văn phòng Giáp Bát
1h15m
20:45
• Bến xe Thượng Lý
Kết Đoàn
Kết Đoàn
Ghế ngồi 16 chỗ
• Văn phòng Giáp Bát
1h
20:30
• Văn phòng Quán Toan