loading
Xe khách
Máy bay
Giảm 50k/ghế
Vé xe khách > xe đi Bình Thuận từ Khánh Hòa > xe Khanh Phong đi Bình Thuận từ Cam Lâm
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Cam kết hoàn 150% nếu nhà xe không giữ vé150%

Vé xe Khanh Phong từ Cam Lâm - Khánh Hòa đi Bình Thuận

: 22 chuyến
author-avatar
VeXeRe Team
Ngày cập nhật: 21/03/2023
info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Khanh Phong
Xác nhận tức thì
Khanh Phong
Limousine giường phòng 20 chỗ (WC)
09:30
• Bưu điện Cam Lâm
3h40m
13:10
• Phan Thiết (dọc quốc lộ 1A)
*Vé chặng thuộc chuyến 09:00 23-03-2023 Nha Trang - Sài Gòn (VIP Sáng)
Khanh Phong
Xác nhận tức thì
Khanh Phong
Giường nằm 38 chỗ (WC)
20:45
• Bưu điện Cam Lâm
3h55m
00:40
• Phan Thiết (dọc quốc lộ 1A)
*Vé chặng thuộc chuyến 20:15 23-03-2023 Nha Trang - Sài Gòn
Khanh Phong
Xác nhận tức thì
Khanh Phong
Giường nằm 38 chỗ (WC)
20:45
• Bưu điện Cam Lâm
2h55m
23:40
• Phan Rí
*Vé chặng thuộc chuyến 20:15 23-03-2023 Nha Trang - Sài Gòn
Khanh Phong
Xác nhận tức thì
Khanh Phong
Limousine giường phòng 20 chỗ (WC)
21:00
• Bưu điện Cam Lâm
3h40m
00:40
• Phan Thiết (dọc quốc lộ 1A)
*Vé chặng thuộc chuyến 20:30 23-03-2023 Nha Trang - Sài Gòn (VIP)
Khanh Phong
Xác nhận tức thì
Khanh Phong
Giường nằm 38 chỗ (WC)
21:05
• Bưu điện Cam Lâm
2h55m
00:00
• Phan Rí
*Vé chặng thuộc chuyến 20:35 23-03-2023 Nha Trang - Sài Gòn
Khanh Phong
Xác nhận tức thì
Khanh Phong
Giường nằm 38 chỗ (WC)
21:05
• Bưu điện Cam Lâm
3h55m
01:00
• Phan Thiết (dọc quốc lộ 1A)
*Vé chặng thuộc chuyến 20:35 23-03-2023 Nha Trang - Sài Gòn
Khanh Phong
Xác nhận tức thì
Khanh Phong
Limousine giường nằm 32 chỗ (WC)
21:16
• Bưu điện Cam Lâm
3h40m
00:56
• Phan Thiết (dọc quốc lộ 1A)
*Vé chặng thuộc chuyến 20:46 23-03-2023 Nha Trang - Sài Gòn (VIP)
Khanh Phong
Xác nhận tức thì
Khanh Phong
Limousine giường phòng 20 chỗ (WC)
21:20
• Bưu điện Cam Lâm
3h40m
01:00
• Phan Thiết (dọc quốc lộ 1A)
*Vé chặng thuộc chuyến 20:50 23-03-2023 Nha Trang - Sài Gòn (VIP)
Khanh Phong
Xác nhận tức thì
Khanh Phong
Limousine giường nằm 32 chỗ (WC)
21:30
• Bưu điện Cam Lâm
3h40m
01:10
• Phan Thiết (dọc quốc lộ 1A)
*Vé chặng thuộc chuyến 21:00 23-03-2023 Nha Trang - Sài Gòn (VIP)
Khanh Phong
Xác nhận tức thì
Khanh Phong
Limousine giường phòng 20 chỗ (WC)
21:40
• Bưu điện Cam Lâm
3h40m
01:20
• Phan Thiết (dọc quốc lộ 1A)
*Vé chặng thuộc chuyến 21:10 23-03-2023 Nha Trang - Sài Gòn (VIP)
Khanh Phong
Xác nhận tức thì
Khanh Phong
Limousine giường phòng 20 chỗ (WC)
21:50
• Bưu điện Cam Lâm
3h40m
01:30
• Phan Thiết (dọc quốc lộ 1A)
*Vé chặng thuộc chuyến 21:20 23-03-2023 Nha Trang - Sài Gòn (VIP)
Khanh Phong
Xác nhận tức thì
Khanh Phong
Limousine giường nằm 32 chỗ (WC)
22:00
• Bưu điện Cam Lâm
3h40m
01:40
• Phan Thiết (dọc quốc lộ 1A)
*Vé chặng thuộc chuyến 21:30 23-03-2023 Nha Trang - Sài Gòn (VIP)
Khanh Phong
Xác nhận tức thì
Khanh Phong
Limousine giường phòng 20 chỗ (WC)
22:10
• Bưu điện Cam Lâm
3h40m
01:50
• Phan Thiết (dọc quốc lộ 1A)
*Vé chặng thuộc chuyến 21:40 23-03-2023 Nha Trang - Sài Gòn (VIP)
Khanh Phong
Khanh Phong
Limousine giường phòng 20 chỗ (WC)
21:00
• Bưu điện Cam Lâm
2h40m
23:40
• Phan Rí
*Vé chặng thuộc chuyến 20:30 23-03-2023 Nha Trang - Sài Gòn (VIP)
Khanh Phong
Khanh Phong
Limousine giường nằm 32 chỗ (WC)
21:16
• Bưu điện Cam Lâm
2h40m
23:56
• Phan Rí
*Vé chặng thuộc chuyến 20:46 23-03-2023 Nha Trang - Sài Gòn (VIP)
Khanh Phong
Khanh Phong
Limousine giường phòng 20 chỗ (WC)
21:20
• Bưu điện Cam Lâm
2h40m
00:00
• Phan Rí
*Vé chặng thuộc chuyến 20:50 23-03-2023 Nha Trang - Sài Gòn (VIP)
Khanh Phong
Khanh Phong
Limousine giường nằm 32 chỗ (WC)
21:30
• Bưu điện Cam Lâm
2h40m
00:10
• Phan Rí
*Vé chặng thuộc chuyến 21:00 23-03-2023 Nha Trang - Sài Gòn (VIP)
Khanh Phong
Khanh Phong
Limousine giường phòng 20 chỗ (WC)
21:40
• Bưu điện Cam Lâm
2h40m
00:20
• Phan Rí
*Vé chặng thuộc chuyến 21:10 23-03-2023 Nha Trang - Sài Gòn (VIP)
Khanh Phong
Khanh Phong
Limousine giường phòng 20 chỗ (WC)
21:50
• Bưu điện Cam Lâm
2h40m
00:30
• Phan Rí
*Vé chặng thuộc chuyến 21:20 23-03-2023 Nha Trang - Sài Gòn (VIP)
Khanh Phong
Khanh Phong
Limousine giường nằm 32 chỗ (WC)
22:00
• Bưu điện Cam Lâm
2h40m
00:40
• Phan Rí
*Vé chặng thuộc chuyến 21:30 23-03-2023 Nha Trang - Sài Gòn (VIP)
Khanh Phong
Khanh Phong
Limousine giường phòng 20 chỗ (WC)
22:10
• Bưu điện Cam Lâm
2h40m
00:50
• Phan Rí
*Vé chặng thuộc chuyến 21:40 23-03-2023 Nha Trang - Sài Gòn (VIP)
Khanh Phong
Khanh Phong
Limousine giường phòng 20 chỗ (WC)
09:30
• Bưu điện Cam Lâm
2h40m
12:10
• Phan Rí