loading
Xe khách
Máy bay
Giảm 50k/ghế
Vé xe khách > xe đi Bình Thuận từ Khánh Hòa
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Cam kết hoàn 150% nếu nhà xe không giữ vé150%

Vé xe Khanh Phong từ Khánh Hòa đi Bình Thuận

: 88 chuyến
author-avatar
VeXeRe Team
Ngày cập nhật: 21/03/2023
info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Khanh Phong
Xác nhận tức thì
Khanh Phong
Limousine giường phòng 20 chỗ (WC)
09:00
• Coop Mart Nha Trang
4h10m
13:10
• Phan Thiet (along National Route 1A)
*Vé chặng thuộc chuyến 09:00 21-03-2023 Nha Trang - Sài Gòn (VIP Sáng)
Khanh Phong
Xác nhận tức thì
Khanh Phong
Limousine giường phòng 20 chỗ (WC)
09:00
• Nha Trang Booking Office
4h10m
13:10
• Phan Thiet (along National Route 1A)
*Vé chặng thuộc chuyến 09:00 21-03-2023 Nha Trang - Sài Gòn (VIP Sáng)
Khanh Phong
Xác nhận tức thì
Khanh Phong
Limousine giường phòng 20 chỗ (WC)
09:30
• Cam Lam Post Office
3h40m
13:10
• Phan Thiet (along National Route 1A)
*Vé chặng thuộc chuyến 09:00 21-03-2023 Nha Trang - Sài Gòn (VIP Sáng)
Khanh Phong
Xác nhận tức thì
Khanh Phong
Limousine giường phòng 20 chỗ (WC)
09:55
• Cam Ranh
3h15m
13:10
• Phan Thiet (along National Route 1A)
*Vé chặng thuộc chuyến 09:00 21-03-2023 Nha Trang - Sài Gòn (VIP Sáng)
Khanh Phong
Xác nhận tức thì
Khanh Phong
Giường nằm 38 chỗ (WC)
20:15
• Coop Mart Nha Trang
3h25m
23:40
• Phan Ri
*Vé chặng thuộc chuyến 20:15 21-03-2023 Nha Trang - Sài Gòn
Khanh Phong
Xác nhận tức thì
Khanh Phong
Giường nằm 38 chỗ (WC)
20:15
• Nha Trang Booking Office
3h25m
23:40
• Phan Ri
*Vé chặng thuộc chuyến 20:15 21-03-2023 Nha Trang - Sài Gòn
Khanh Phong
Xác nhận tức thì
Khanh Phong
Giường nằm 38 chỗ (WC)
20:15
• Coop Mart Nha Trang
4h25m
00:40
• Phan Thiet (along National Route 1A)
*Vé chặng thuộc chuyến 20:15 21-03-2023 Nha Trang - Sài Gòn
Khanh Phong
Xác nhận tức thì
Khanh Phong
Giường nằm 38 chỗ (WC)
20:15
• Nha Trang Booking Office
4h25m
00:40
• Phan Thiet (along National Route 1A)
*Vé chặng thuộc chuyến 20:15 21-03-2023 Nha Trang - Sài Gòn
Khanh Phong
Xác nhận tức thì
Khanh Phong
Limousine giường phòng 20 chỗ (WC)
20:30
• Nha Trang Booking Office
4h10m
00:40
• Phan Thiet (along National Route 1A)
*Vé chặng thuộc chuyến 20:30 21-03-2023 Nha Trang - Sài Gòn (VIP)
Khanh Phong
Xác nhận tức thì
Khanh Phong
Giường nằm 38 chỗ (WC)
20:35
• Coop Mart Nha Trang
3h25m
00:00
• Phan Ri
*Vé chặng thuộc chuyến 20:35 21-03-2023 Nha Trang - Sài Gòn
Khanh Phong
Xác nhận tức thì
Khanh Phong
Giường nằm 38 chỗ (WC)
20:35
• Nha Trang Booking Office
3h25m
00:00
• Phan Ri
*Vé chặng thuộc chuyến 20:35 21-03-2023 Nha Trang - Sài Gòn
Khanh Phong
Xác nhận tức thì
Khanh Phong
Giường nằm 38 chỗ (WC)
20:35
• Nha Trang Booking Office
4h25m
01:00
• Phan Thiet (along National Route 1A)
*Vé chặng thuộc chuyến 20:35 21-03-2023 Nha Trang - Sài Gòn
Khanh Phong
Xác nhận tức thì
Khanh Phong
Giường nằm 38 chỗ (WC)
20:35
• Coop Mart Nha Trang
4h25m
01:00
• Phan Thiet (along National Route 1A)
*Vé chặng thuộc chuyến 20:35 21-03-2023 Nha Trang - Sài Gòn
Khanh Phong
Xác nhận tức thì
Khanh Phong
Giường nằm 38 chỗ (WC)
20:45
• Cam Lam Post Office
2h55m
23:40
• Phan Ri
*Vé chặng thuộc chuyến 20:15 21-03-2023 Nha Trang - Sài Gòn
Khanh Phong
Xác nhận tức thì
Khanh Phong
Giường nằm 38 chỗ (WC)
20:45
• Cam Lam Post Office
3h55m
00:40
• Phan Thiet (along National Route 1A)
*Vé chặng thuộc chuyến 20:15 21-03-2023 Nha Trang - Sài Gòn
Khanh Phong
Xác nhận tức thì
Khanh Phong
Limousine giường nằm 32 chỗ (WC)
20:46
• Nha Trang Booking Office
4h10m
00:56
• Phan Thiet (along National Route 1A)
*Vé chặng thuộc chuyến 20:46 21-03-2023 Nha Trang - Sài Gòn (VIP)
Khanh Phong
Xác nhận tức thì
Khanh Phong
Limousine giường phòng 20 chỗ (WC)
20:50
• Nha Trang Booking Office
4h10m
01:00
• Phan Thiet (along National Route 1A)
*Vé chặng thuộc chuyến 20:50 21-03-2023 Nha Trang - Sài Gòn (VIP)
Khanh Phong
Xác nhận tức thì
Khanh Phong
Limousine giường nằm 32 chỗ (WC)
21:00
• Nha Trang Booking Office
4h10m
01:10
• Phan Thiet (along National Route 1A)
*Vé chặng thuộc chuyến 21:00 21-03-2023 Nha Trang - Sài Gòn (VIP)
Khanh Phong
Xác nhận tức thì
Khanh Phong
Limousine giường phòng 20 chỗ (WC)
21:00
• Cam Lam Post Office
3h40m
00:40
• Phan Thiet (along National Route 1A)
*Vé chặng thuộc chuyến 20:30 21-03-2023 Nha Trang - Sài Gòn (VIP)
Khanh Phong
Xác nhận tức thì
Khanh Phong
Giường nằm 38 chỗ (WC)
21:05
• Cam Lam Post Office
3h55m
01:00
• Phan Thiet (along National Route 1A)
*Vé chặng thuộc chuyến 20:35 21-03-2023 Nha Trang - Sài Gòn
Khanh Phong
Xác nhận tức thì
Khanh Phong
Giường nằm 38 chỗ (WC)
21:05
• Cam Lam Post Office
2h55m
00:00
• Phan Ri
*Vé chặng thuộc chuyến 20:35 21-03-2023 Nha Trang - Sài Gòn
Khanh Phong
Xác nhận tức thì
Khanh Phong
Giường nằm 38 chỗ (WC)
21:10
• Cam Ranh
2h30m
23:40
• Phan Ri
*Vé chặng thuộc chuyến 20:15 21-03-2023 Nha Trang - Sài Gòn
Khanh Phong
Xác nhận tức thì
Khanh Phong
Giường nằm 38 chỗ (WC)
21:10
• Cam Ranh
3h30m
00:40
• Phan Thiet (along National Route 1A)
*Vé chặng thuộc chuyến 20:15 21-03-2023 Nha Trang - Sài Gòn
Khanh Phong
Xác nhận tức thì
Khanh Phong
Limousine giường phòng 20 chỗ (WC)
21:10
• Nha Trang Booking Office
4h10m
01:20
• Phan Thiet (along National Route 1A)
*Vé chặng thuộc chuyến 21:10 21-03-2023 Nha Trang - Sài Gòn (VIP)
Khanh Phong
Xác nhận tức thì
Khanh Phong
Limousine giường nằm 32 chỗ (WC)
21:16
• Cam Lam Post Office
3h40m
00:56
• Phan Thiet (along National Route 1A)
*Vé chặng thuộc chuyến 20:46 21-03-2023 Nha Trang - Sài Gòn (VIP)
Khanh Phong
Xác nhận tức thì
Khanh Phong
Limousine giường phòng 20 chỗ (WC)
21:20
• Nha Trang Booking Office
4h10m
01:30
• Phan Thiet (along National Route 1A)
*Vé chặng thuộc chuyến 21:20 21-03-2023 Nha Trang - Sài Gòn (VIP)
Khanh Phong
Xác nhận tức thì
Khanh Phong
Limousine giường phòng 20 chỗ (WC)
21:20
• Cam Lam Post Office
3h40m
01:00
• Phan Thiet (along National Route 1A)
*Vé chặng thuộc chuyến 20:50 21-03-2023 Nha Trang - Sài Gòn (VIP)
Khanh Phong
Xác nhận tức thì
Khanh Phong
Limousine giường phòng 20 chỗ (WC)
21:25
• Cam Ranh
3h15m
00:40
• Phan Thiet (along National Route 1A)
*Vé chặng thuộc chuyến 20:30 21-03-2023 Nha Trang - Sài Gòn (VIP)
Khanh Phong
Xác nhận tức thì
Khanh Phong
Limousine giường nằm 32 chỗ (WC)
21:30
• Nha Trang Booking Office
4h10m
01:40
• Phan Thiet (along National Route 1A)
*Vé chặng thuộc chuyến 21:30 21-03-2023 Nha Trang - Sài Gòn (VIP)
Khanh Phong
Xác nhận tức thì
Khanh Phong
Limousine giường nằm 32 chỗ (WC)
21:30
• Cam Lam Post Office
3h40m
01:10
• Phan Thiet (along National Route 1A)
*Vé chặng thuộc chuyến 21:00 21-03-2023 Nha Trang - Sài Gòn (VIP)