loading
Xe khách
Máy bay
Giảm 50k/ghế
Vé xe khách > xe đi Đồng Nai từ Khánh Hòa > xe Khanh Phong đi Long Khánh từ Khánh Hòa
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Cam kết hoàn 150% nếu nhà xe không giữ vé150%

Vé xe Khanh Phong từ Khánh Hòa đi Long Khánh - Đồng Nai

: 44 chuyến
author-avatar
VeXeRe Team
Ngày cập nhật: 20/03/2023
info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Khanh Phong
Xác nhận tức thì
Khanh Phong
Limousine giường phòng 20 chỗ (WC)
09:00
• Văn Phòng Nha Trang (KS Mường Thanh)
6h25m
15:25
• Tượng đài chiến thắng Long Khánh
*Vé chặng thuộc chuyến 09:00 22-03-2023 Nha Trang - Sài Gòn (VIP Sáng)
Khanh Phong
Xác nhận tức thì
Khanh Phong
Limousine giường phòng 20 chỗ (WC)
09:00
• Siêu thị Coop Mart Nha Trang
6h25m
15:25
• Tượng đài chiến thắng Long Khánh
*Vé chặng thuộc chuyến 09:00 22-03-2023 Nha Trang - Sài Gòn (VIP Sáng)
Khanh Phong
Xác nhận tức thì
Khanh Phong
Limousine giường phòng 20 chỗ (WC)
09:30
• Bưu điện Cam Lâm
5h55m
15:25
• Tượng đài chiến thắng Long Khánh
*Vé chặng thuộc chuyến 09:00 22-03-2023 Nha Trang - Sài Gòn (VIP Sáng)
Khanh Phong
Xác nhận tức thì
Khanh Phong
Limousine giường phòng 20 chỗ (WC)
09:55
• QL1A Cam Ranh (CoopMart Cam Ranh)
5h30m
15:25
• Tượng đài chiến thắng Long Khánh
*Vé chặng thuộc chuyến 09:00 22-03-2023 Nha Trang - Sài Gòn (VIP Sáng)
Khanh Phong
Xác nhận tức thì
Khanh Phong
Giường nằm 38 chỗ (WC)
20:15
• Siêu thị Coop Mart Nha Trang
6h35m
02:50
• Tượng đài chiến thắng Long Khánh
*Vé chặng thuộc chuyến 20:15 22-03-2023 Nha Trang - Sài Gòn
Khanh Phong
Xác nhận tức thì
Khanh Phong
Giường nằm 38 chỗ (WC)
20:15
• Văn Phòng Nha Trang (KS Mường Thanh)
6h35m
02:50
• Tượng đài chiến thắng Long Khánh
*Vé chặng thuộc chuyến 20:15 22-03-2023 Nha Trang - Sài Gòn
Khanh Phong
Xác nhận tức thì
Khanh Phong
Limousine giường phòng 20 chỗ (WC)
20:30
• Văn Phòng Nha Trang (KS Mường Thanh)
6h25m
02:55
• Tượng đài chiến thắng Long Khánh
*Vé chặng thuộc chuyến 20:30 22-03-2023 Nha Trang - Sài Gòn (VIP)
Khanh Phong
Xác nhận tức thì
Khanh Phong
Giường nằm 38 chỗ (WC)
20:35
• Siêu thị Coop Mart Nha Trang
6h35m
03:10
• Tượng đài chiến thắng Long Khánh
*Vé chặng thuộc chuyến 20:35 22-03-2023 Nha Trang - Sài Gòn
Khanh Phong
Xác nhận tức thì
Khanh Phong
Giường nằm 38 chỗ (WC)
20:35
• Văn Phòng Nha Trang (KS Mường Thanh)
6h35m
03:10
• Tượng đài chiến thắng Long Khánh
*Vé chặng thuộc chuyến 20:35 22-03-2023 Nha Trang - Sài Gòn
Khanh Phong
Xác nhận tức thì
Khanh Phong
Giường nằm 38 chỗ (WC)
20:45
• Bưu điện Cam Lâm
6h5m
02:50
• Tượng đài chiến thắng Long Khánh
*Vé chặng thuộc chuyến 20:15 22-03-2023 Nha Trang - Sài Gòn
Khanh Phong
Xác nhận tức thì
Khanh Phong
Limousine giường nằm 32 chỗ (WC)
20:46
• Văn Phòng Nha Trang (KS Mường Thanh)
6h25m
03:11
• Tượng đài chiến thắng Long Khánh
*Vé chặng thuộc chuyến 20:46 22-03-2023 Nha Trang - Sài Gòn (VIP)
Khanh Phong
Xác nhận tức thì
Khanh Phong
Limousine giường phòng 20 chỗ (WC)
20:50
• Văn Phòng Nha Trang (KS Mường Thanh)
6h25m
03:15
• Tượng đài chiến thắng Long Khánh
*Vé chặng thuộc chuyến 20:50 22-03-2023 Nha Trang - Sài Gòn (VIP)
Khanh Phong
Xác nhận tức thì
Khanh Phong
Limousine giường nằm 32 chỗ (WC)
21:00
• Văn Phòng Nha Trang (KS Mường Thanh)
6h25m
03:25
• Tượng đài chiến thắng Long Khánh
*Vé chặng thuộc chuyến 21:00 22-03-2023 Nha Trang - Sài Gòn (VIP)
Khanh Phong
Xác nhận tức thì
Khanh Phong
Limousine giường phòng 20 chỗ (WC)
21:00
• Bưu điện Cam Lâm
5h55m
02:55
• Tượng đài chiến thắng Long Khánh
*Vé chặng thuộc chuyến 20:30 22-03-2023 Nha Trang - Sài Gòn (VIP)
Khanh Phong
Xác nhận tức thì
Khanh Phong
Giường nằm 38 chỗ (WC)
21:05
• Bưu điện Cam Lâm
6h5m
03:10
• Tượng đài chiến thắng Long Khánh
*Vé chặng thuộc chuyến 20:35 22-03-2023 Nha Trang - Sài Gòn
Khanh Phong
Xác nhận tức thì
Khanh Phong
Limousine giường phòng 20 chỗ (WC)
21:10
• Văn Phòng Nha Trang (KS Mường Thanh)
6h25m
03:35
• Tượng đài chiến thắng Long Khánh
*Vé chặng thuộc chuyến 21:10 22-03-2023 Nha Trang - Sài Gòn (VIP)
Khanh Phong
Xác nhận tức thì
Khanh Phong
Giường nằm 38 chỗ (WC)
21:10
• QL1A Cam Ranh (CoopMart Cam Ranh)
5h40m
02:50
• Tượng đài chiến thắng Long Khánh
*Vé chặng thuộc chuyến 20:15 22-03-2023 Nha Trang - Sài Gòn
Khanh Phong
Xác nhận tức thì
Khanh Phong
Limousine giường nằm 32 chỗ (WC)
21:16
• Bưu điện Cam Lâm
5h55m
03:11
• Tượng đài chiến thắng Long Khánh
*Vé chặng thuộc chuyến 20:46 22-03-2023 Nha Trang - Sài Gòn (VIP)
Khanh Phong
Xác nhận tức thì
Khanh Phong
Limousine giường phòng 20 chỗ (WC)
21:20
• Văn Phòng Nha Trang (KS Mường Thanh)
6h25m
03:45
• Tượng đài chiến thắng Long Khánh
*Vé chặng thuộc chuyến 21:20 22-03-2023 Nha Trang - Sài Gòn (VIP)
Khanh Phong
Xác nhận tức thì
Khanh Phong
Limousine giường phòng 20 chỗ (WC)
21:20
• Bưu điện Cam Lâm
5h55m
03:15
• Tượng đài chiến thắng Long Khánh
*Vé chặng thuộc chuyến 20:50 22-03-2023 Nha Trang - Sài Gòn (VIP)
Khanh Phong
Xác nhận tức thì
Khanh Phong
Limousine giường phòng 20 chỗ (WC)
21:25
• QL1A Cam Ranh (CoopMart Cam Ranh)
5h30m
02:55
• Tượng đài chiến thắng Long Khánh
*Vé chặng thuộc chuyến 20:30 22-03-2023 Nha Trang - Sài Gòn (VIP)
Khanh Phong
Xác nhận tức thì
Khanh Phong
Limousine giường nằm 32 chỗ (WC)
21:30
• Bưu điện Cam Lâm
5h55m
03:25
• Tượng đài chiến thắng Long Khánh
*Vé chặng thuộc chuyến 21:00 22-03-2023 Nha Trang - Sài Gòn (VIP)
Khanh Phong
Xác nhận tức thì
Khanh Phong
Limousine giường nằm 32 chỗ (WC)
21:30
• Văn Phòng Nha Trang (KS Mường Thanh)
6h25m
03:55
• Tượng đài chiến thắng Long Khánh
*Vé chặng thuộc chuyến 21:30 22-03-2023 Nha Trang - Sài Gòn (VIP)
Khanh Phong
Xác nhận tức thì
Khanh Phong
Giường nằm 38 chỗ (WC)
21:30
• QL1A Cam Ranh (CoopMart Cam Ranh)
5h40m
03:10
• Tượng đài chiến thắng Long Khánh
*Vé chặng thuộc chuyến 20:35 22-03-2023 Nha Trang - Sài Gòn
Khanh Phong
Xác nhận tức thì
Khanh Phong
Limousine giường phòng 20 chỗ (WC)
21:40
• Văn Phòng Nha Trang (KS Mường Thanh)
6h25m
04:05
• Tượng đài chiến thắng Long Khánh
*Vé chặng thuộc chuyến 21:40 22-03-2023 Nha Trang - Sài Gòn (VIP)
Khanh Phong
Xác nhận tức thì
Khanh Phong
Limousine giường phòng 20 chỗ (WC)
21:40
• Bưu điện Cam Lâm
5h55m
03:35
• Tượng đài chiến thắng Long Khánh
*Vé chặng thuộc chuyến 21:10 22-03-2023 Nha Trang - Sài Gòn (VIP)
Khanh Phong
Xác nhận tức thì
Khanh Phong
Limousine giường nằm 32 chỗ (WC)
21:41
• QL1A Cam Ranh (CoopMart Cam Ranh)
5h30m
03:11
• Tượng đài chiến thắng Long Khánh
*Vé chặng thuộc chuyến 20:46 22-03-2023 Nha Trang - Sài Gòn (VIP)
Khanh Phong
Xác nhận tức thì
Khanh Phong
Limousine giường phòng 20 chỗ (WC)
21:45
• QL1A Cam Ranh (CoopMart Cam Ranh)
5h30m
03:15
• Tượng đài chiến thắng Long Khánh
*Vé chặng thuộc chuyến 20:50 22-03-2023 Nha Trang - Sài Gòn (VIP)
Khanh Phong
Xác nhận tức thì
Khanh Phong
Limousine giường phòng 20 chỗ (WC)
21:50
• Bưu điện Cam Lâm
5h55m
03:45
• Tượng đài chiến thắng Long Khánh
*Vé chặng thuộc chuyến 21:20 22-03-2023 Nha Trang - Sài Gòn (VIP)
Khanh Phong
Xác nhận tức thì
Khanh Phong
Limousine giường nằm 32 chỗ (WC)
21:55
• QL1A Cam Ranh (CoopMart Cam Ranh)
5h30m
03:25
• Tượng đài chiến thắng Long Khánh
*Vé chặng thuộc chuyến 21:00 22-03-2023 Nha Trang - Sài Gòn (VIP)