loading
Xe khách
Máy bay
Giảm 50k/ghế
Vé xe khách > xe đi Bình Thuận từ Khánh Hòa > xe Khanh Phong đi Phan Rí từ Khánh Hòa
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Cam kết hoàn 150% nếu nhà xe không giữ vé150%

Vé xe Khanh Phong từ Khánh Hòa đi Phan Rí - Bình Thuận

: 44 chuyến
author-avatar
VeXeRe Team
Ngày cập nhật: 26/03/2023
info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Khanh Phong
Xác nhận tức thì
Khanh Phong
Giường nằm 38 chỗ (WC)
20:15
• Văn Phòng Nha Trang (KS Mường Thanh)
3h25m
23:40
• Phan Rí
*Vé chặng thuộc chuyến 20:15 28-03-2023 Nha Trang - Sài Gòn
Khanh Phong
Xác nhận tức thì
Khanh Phong
Giường nằm 38 chỗ (WC)
20:15
• Siêu thị Coop Mart Nha Trang
3h25m
23:40
• Phan Rí
*Vé chặng thuộc chuyến 20:15 28-03-2023 Nha Trang - Sài Gòn
Khanh Phong
Xác nhận tức thì
Khanh Phong
Giường nằm 38 chỗ (WC)
20:35
• Văn Phòng Nha Trang (KS Mường Thanh)
3h25m
00:00
• Phan Rí
*Vé chặng thuộc chuyến 20:35 28-03-2023 Nha Trang - Sài Gòn
Khanh Phong
Xác nhận tức thì
Khanh Phong
Giường nằm 38 chỗ (WC)
20:35
• Siêu thị Coop Mart Nha Trang
3h25m
00:00
• Phan Rí
*Vé chặng thuộc chuyến 20:35 28-03-2023 Nha Trang - Sài Gòn
Khanh Phong
Xác nhận tức thì
Khanh Phong
Giường nằm 38 chỗ (WC)
20:45
• Bưu điện Cam Lâm
2h55m
23:40
• Phan Rí
*Vé chặng thuộc chuyến 20:15 28-03-2023 Nha Trang - Sài Gòn
Khanh Phong
Xác nhận tức thì
Khanh Phong
Giường nằm 38 chỗ (WC)
21:05
• Bưu điện Cam Lâm
2h55m
00:00
• Phan Rí
*Vé chặng thuộc chuyến 20:35 28-03-2023 Nha Trang - Sài Gòn
Khanh Phong
Xác nhận tức thì
Khanh Phong
Giường nằm 38 chỗ (WC)
21:10
• QL1A Cam Ranh (CoopMart Cam Ranh)
2h30m
23:40
• Phan Rí
*Vé chặng thuộc chuyến 20:15 28-03-2023 Nha Trang - Sài Gòn
Khanh Phong
Xác nhận tức thì
Khanh Phong
Giường nằm 38 chỗ (WC)
21:30
• QL1A Cam Ranh (CoopMart Cam Ranh)
2h30m
00:00
• Phan Rí
*Vé chặng thuộc chuyến 20:35 28-03-2023 Nha Trang - Sài Gòn
Khanh Phong
Khanh Phong
Limousine giường phòng 20 chỗ (WC)
20:30
• Văn Phòng Nha Trang (KS Mường Thanh)
3h10m
23:40
• Phan Rí
*Vé chặng thuộc chuyến 20:30 28-03-2023 Nha Trang - Sài Gòn (VIP)
Khanh Phong
Khanh Phong
Limousine giường phòng 20 chỗ (WC)
20:30
• Siêu thị Coop Mart Nha Trang
3h10m
23:40
• Phan Rí
*Vé chặng thuộc chuyến 20:30 28-03-2023 Nha Trang - Sài Gòn (VIP)
Khanh Phong
Khanh Phong
Limousine giường nằm 32 chỗ (WC)
20:46
• Văn Phòng Nha Trang (KS Mường Thanh)
3h10m
23:56
• Phan Rí
*Vé chặng thuộc chuyến 20:46 28-03-2023 Nha Trang - Sài Gòn (VIP)
Khanh Phong
Khanh Phong
Limousine giường nằm 32 chỗ (WC)
20:46
• Siêu thị Coop Mart Nha Trang
3h10m
23:56
• Phan Rí
*Vé chặng thuộc chuyến 20:46 28-03-2023 Nha Trang - Sài Gòn (VIP)
Khanh Phong
Khanh Phong
Limousine giường phòng 20 chỗ (WC)
20:50
• Văn Phòng Nha Trang (KS Mường Thanh)
3h10m
00:00
• Phan Rí
*Vé chặng thuộc chuyến 20:50 28-03-2023 Nha Trang - Sài Gòn (VIP)
Khanh Phong
Khanh Phong
Limousine giường phòng 20 chỗ (WC)
20:50
• Siêu thị Coop Mart Nha Trang
3h10m
00:00
• Phan Rí
*Vé chặng thuộc chuyến 20:50 28-03-2023 Nha Trang - Sài Gòn (VIP)
Khanh Phong
Khanh Phong
Limousine giường nằm 32 chỗ (WC)
21:00
• Văn Phòng Nha Trang (KS Mường Thanh)
3h10m
00:10
• Phan Rí
*Vé chặng thuộc chuyến 21:00 28-03-2023 Nha Trang - Sài Gòn (VIP)
Khanh Phong
Khanh Phong
Limousine giường phòng 20 chỗ (WC)
21:00
• Bưu điện Cam Lâm
2h40m
23:40
• Phan Rí
*Vé chặng thuộc chuyến 20:30 28-03-2023 Nha Trang - Sài Gòn (VIP)
Khanh Phong
Khanh Phong
Limousine giường nằm 32 chỗ (WC)
21:00
• Siêu thị Coop Mart Nha Trang
3h10m
00:10
• Phan Rí
*Vé chặng thuộc chuyến 21:00 28-03-2023 Nha Trang - Sài Gòn (VIP)
Khanh Phong
Khanh Phong
Limousine giường phòng 20 chỗ (WC)
21:10
• Siêu thị Coop Mart Nha Trang
3h10m
00:20
• Phan Rí
*Vé chặng thuộc chuyến 21:10 28-03-2023 Nha Trang - Sài Gòn (VIP)
Khanh Phong
Khanh Phong
Limousine giường phòng 20 chỗ (WC)
21:10
• Văn Phòng Nha Trang (KS Mường Thanh)
3h10m
00:20
• Phan Rí
*Vé chặng thuộc chuyến 21:10 28-03-2023 Nha Trang - Sài Gòn (VIP)
Khanh Phong
Khanh Phong
Limousine giường nằm 32 chỗ (WC)
21:16
• Bưu điện Cam Lâm
2h40m
23:56
• Phan Rí
*Vé chặng thuộc chuyến 20:46 28-03-2023 Nha Trang - Sài Gòn (VIP)
Khanh Phong
Khanh Phong
Limousine giường phòng 20 chỗ (WC)
21:20
• Văn Phòng Nha Trang (KS Mường Thanh)
3h10m
00:30
• Phan Rí
*Vé chặng thuộc chuyến 21:20 28-03-2023 Nha Trang - Sài Gòn (VIP)
Khanh Phong
Khanh Phong
Limousine giường phòng 20 chỗ (WC)
21:20
• Siêu thị Coop Mart Nha Trang
3h10m
00:30
• Phan Rí
*Vé chặng thuộc chuyến 21:20 28-03-2023 Nha Trang - Sài Gòn (VIP)
Khanh Phong
Khanh Phong
Limousine giường phòng 20 chỗ (WC)
21:20
• Bưu điện Cam Lâm
2h40m
00:00
• Phan Rí
*Vé chặng thuộc chuyến 20:50 28-03-2023 Nha Trang - Sài Gòn (VIP)
Khanh Phong
Khanh Phong
Limousine giường phòng 20 chỗ (WC)
21:25
• QL1A Cam Ranh (CoopMart Cam Ranh)
2h15m
23:40
• Phan Rí
*Vé chặng thuộc chuyến 20:30 28-03-2023 Nha Trang - Sài Gòn (VIP)
Khanh Phong
Khanh Phong
Limousine giường nằm 32 chỗ (WC)
21:30
• Văn Phòng Nha Trang (KS Mường Thanh)
3h10m
00:40
• Phan Rí
*Vé chặng thuộc chuyến 21:30 28-03-2023 Nha Trang - Sài Gòn (VIP)
Khanh Phong
Khanh Phong
Limousine giường nằm 32 chỗ (WC)
21:30
• Siêu thị Coop Mart Nha Trang
3h10m
00:40
• Phan Rí
*Vé chặng thuộc chuyến 21:30 28-03-2023 Nha Trang - Sài Gòn (VIP)
Khanh Phong
Khanh Phong
Limousine giường nằm 32 chỗ (WC)
21:30
• Bưu điện Cam Lâm
2h40m
00:10
• Phan Rí
*Vé chặng thuộc chuyến 21:00 28-03-2023 Nha Trang - Sài Gòn (VIP)
Khanh Phong
Khanh Phong
Limousine giường phòng 20 chỗ (WC)
21:40
• Văn Phòng Nha Trang (KS Mường Thanh)
3h10m
00:50
• Phan Rí
*Vé chặng thuộc chuyến 21:40 28-03-2023 Nha Trang - Sài Gòn (VIP)
Khanh Phong
Khanh Phong
Limousine giường phòng 20 chỗ (WC)
21:40
• Siêu thị Coop Mart Nha Trang
3h10m
00:50
• Phan Rí
*Vé chặng thuộc chuyến 21:40 28-03-2023 Nha Trang - Sài Gòn (VIP)
Khanh Phong
Khanh Phong
Limousine giường phòng 20 chỗ (WC)
21:40
• Bưu điện Cam Lâm
2h40m
00:20
• Phan Rí
*Vé chặng thuộc chuyến 21:10 28-03-2023 Nha Trang - Sài Gòn (VIP)