Đang chuyển đến trang thanh toán

Việc này không quá 15 giây, bạn đợi chút nhé!

loading
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
import_export
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
trip-date-icon

Nhập ngày đi

add

Thêm ngày về

Vé xe kháchchevron_right_gray_20dpxe đi Khánh Hòa từ Sài Gòn

chevron_right_gray_20dpxe Khanh Phong đi Cam Lâm từ Sài Gòn

Vé xe Khanh Phong từ Sài Gòn đi Cam Lâm - Khánh Hòa
: 29 chuyến mỗi ngày
author-avatar

Vexere Team

Ngày cập nhật: 20/07/2024

info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Khanh Phong
Xác nhận tức thì
Khanh Phong

4.7

star

(10471 đánh giá)

pickup-icon

09:40 • Văn Phòng Phạm Ngũ Lão - Quận 1

5h25m

pickup-icon

15:05 • Bưu điện Cam Lâm

Khanh Phong
Xác nhận tức thì
Khanh Phong

4.7

star

(10471 đánh giá)

pickup-icon

10:45 • Văn Phòng Phạm Ngũ Lão - Quận 1

5h25m

pickup-icon

16:10 • Bưu điện Cam Lâm

Khanh Phong
Xác nhận tức thì
Khanh Phong

4.7

star

(10471 đánh giá)

pickup-icon

10:50 • Văn Phòng Phạm Ngũ Lão - Quận 1

5h25m

pickup-icon

16:15 • Bưu điện Cam Lâm

Khanh Phong
Xác nhận tức thì
Khanh Phong

4.7

star

(10471 đánh giá)

pickup-icon

12:06 • Văn Phòng Phạm Ngũ Lão - Quận 1

5h25m

pickup-icon

17:31 • Bưu điện Cam Lâm

Khanh Phong
Xác nhận tức thì
Khanh Phong

4.7

star

(10471 đánh giá)

pickup-icon

12:10 • Văn Phòng Phạm Ngũ Lão - Quận 1

5h25m

pickup-icon

17:35 • Bưu điện Cam Lâm

Khanh Phong
Xác nhận tức thì
Khanh Phong

4.7

star

(10471 đánh giá)

pickup-icon

14:25 • Văn Phòng Phạm Ngũ Lão - Quận 1

5h25m

pickup-icon

19:50 • Bưu điện Cam Lâm

Khanh Phong
Xác nhận tức thì
Khanh Phong

4.7

star

(10471 đánh giá)

pickup-icon

14:30 • Văn Phòng Phạm Ngũ Lão - Quận 1

5h25m

pickup-icon

19:55 • Bưu điện Cam Lâm

Khanh Phong
Xác nhận tức thì
Khanh Phong

4.7

star

(10471 đánh giá)

pickup-icon

20:25 • Văn Phòng Phạm Ngũ Lão - Quận 1

5h25m

pickup-icon

01:50 • Bưu điện Cam Lâm

Khanh Phong
Xác nhận tức thì
Khanh Phong

4.7

star

(10471 đánh giá)

pickup-icon

20:30 • Văn Phòng Phạm Ngũ Lão - Quận 1

5h25m

pickup-icon

01:55 • Bưu điện Cam Lâm

Khanh Phong
Xác nhận tức thì
Khanh Phong

4.7

star

(10471 đánh giá)

pickup-icon

22:10 • Văn Phòng Phạm Ngũ Lão - Quận 1

5h25m

pickup-icon

03:35 • Bưu điện Cam Lâm

Khanh Phong
Xác nhận tức thì
Khanh Phong

4.7

star

(10471 đánh giá)

pickup-icon

22:15 • Văn Phòng Phạm Ngũ Lão - Quận 1

5h25m

pickup-icon

03:40 • Bưu điện Cam Lâm

Khanh Phong
Xác nhận tức thì
Khanh Phong

4.7

star

(10471 đánh giá)

pickup-icon

22:20 • Nhà chờ Phương Trang (Đường Mai Chí Thọ)

5h15m

pickup-icon

03:35 • Bưu điện Cam Lâm

Khanh Phong
Xác nhận tức thì
Khanh Phong

4.7

star

(10471 đánh giá)

pickup-icon

22:20 • Văn Phòng Phạm Ngũ Lão - Quận 1

5h25m

pickup-icon

03:45 • Bưu điện Cam Lâm

Khanh Phong
Xác nhận tức thì
Khanh Phong

4.7

star

(10471 đánh giá)

pickup-icon

22:25 • Nhà chờ Phương Trang (Đường Mai Chí Thọ)

5h15m

pickup-icon

03:40 • Bưu điện Cam Lâm

Khanh Phong
Xác nhận tức thì
Khanh Phong

4.7

star

(10471 đánh giá)

pickup-icon

22:30 • Văn Phòng Phạm Ngũ Lão - Quận 1

5h25m

pickup-icon

03:55 • Bưu điện Cam Lâm

Khanh Phong
Xác nhận tức thì
Khanh Phong

4.7

star

(10471 đánh giá)

pickup-icon

22:30 • Nhà chờ Phương Trang (Đường Mai Chí Thọ)

5h15m

pickup-icon

03:45 • Bưu điện Cam Lâm

Khanh Phong
Xác nhận tức thì
Khanh Phong

4.7

star

(10471 đánh giá)

pickup-icon

22:40 • Nhà chờ Phương Trang (Đường Mai Chí Thọ)

5h15m

pickup-icon

03:55 • Bưu điện Cam Lâm

Khanh Phong
Xác nhận tức thì
Khanh Phong

4.7

star

(10471 đánh giá)

pickup-icon

22:40 • Văn Phòng Phạm Ngũ Lão - Quận 1

5h25m

pickup-icon

04:05 • Bưu điện Cam Lâm

Khanh Phong
Xác nhận tức thì
Khanh Phong

4.7

star

(10471 đánh giá)

pickup-icon

22:50 • Nhà chờ Phương Trang (Đường Mai Chí Thọ)

5h15m

pickup-icon

04:05 • Bưu điện Cam Lâm

Khanh Phong
Xác nhận tức thì
Khanh Phong

4.7

star

(10471 đánh giá)

pickup-icon

22:51 • Văn Phòng Phạm Ngũ Lão - Quận 1

5h25m

pickup-icon

04:16 • Bưu điện Cam Lâm

Khanh Phong
Xác nhận tức thì
Khanh Phong

4.7

star

(10471 đánh giá)

pickup-icon

22:55 • Văn Phòng Phạm Ngũ Lão - Quận 1

5h25m

pickup-icon

04:20 • Bưu điện Cam Lâm

Khanh Phong
Xác nhận tức thì
Khanh Phong

4.7

star

(10471 đánh giá)

pickup-icon

23:00 • Văn Phòng Phạm Ngũ Lão - Quận 1

5h25m

pickup-icon

04:25 • Bưu điện Cam Lâm

Khanh Phong
Xác nhận tức thì
Khanh Phong

4.7

star

(10471 đánh giá)

pickup-icon

23:01 • Nhà chờ Phương Trang (Đường Mai Chí Thọ)

5h15m

pickup-icon

04:16 • Bưu điện Cam Lâm

Khanh Phong
Xác nhận tức thì
Khanh Phong

4.7

star

(10471 đánh giá)

pickup-icon

23:05 • Văn Phòng Phạm Ngũ Lão - Quận 1

5h25m

pickup-icon

04:30 • Bưu điện Cam Lâm

Khanh Phong
Xác nhận tức thì
Khanh Phong

4.7

star

(10471 đánh giá)

pickup-icon

23:05 • Nhà chờ Phương Trang (Đường Mai Chí Thọ)

5h15m

pickup-icon

04:20 • Bưu điện Cam Lâm

Khanh Phong
Xác nhận tức thì
Khanh Phong

4.7

star

(10471 đánh giá)

pickup-icon

23:10 • Nhà chờ Phương Trang (Đường Mai Chí Thọ)

5h15m

pickup-icon

04:25 • Bưu điện Cam Lâm

Khanh Phong
Xác nhận tức thì
Khanh Phong

4.7

star

(10471 đánh giá)

pickup-icon

23:11 • Văn Phòng Phạm Ngũ Lão - Quận 1

5h25m

pickup-icon

04:36 • Bưu điện Cam Lâm

Khanh Phong
Xác nhận tức thì
Khanh Phong

4.7

star

(10471 đánh giá)

pickup-icon

23:15 • Văn Phòng Phạm Ngũ Lão - Quận 1

5h25m

pickup-icon

04:40 • Bưu điện Cam Lâm