loading
Xe khách
Máy bay
Giảm 20k/ghế
Vé xe khách > xe đi Bến Tre từ Sài Gòn > xe Kim Hoàng đi Bến Tre từ Sài Gòn
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Cam kết hoàn 150% nếu nhà xe không giữ vé150%

Vé xe Kim Hoàng từ Sài Gòn đi Bến Tre - Bến Tre

: 32 chuyến
author-avatar
VeXeRe Team
Ngày cập nhật: 29/05/2023
info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Kim Hoàng
Xác nhận tức thì
Kim Hoàng
Giường Nằm 41 chỗ
05:00
• Vp Hồ Chí Minh
2h30m
07:30
• Bến xe Bến Tre
*Vé chặng thuộc chuyến 05:00 29-05-2023 Hồ Chí Minh - Trà Vinh
Không cần thanh toán trước
Kim Hoàng
Xác nhận tức thì
Kim Hoàng
Giường Nằm 41 chỗ
05:30
• Bến xe Miền Tây (Phòng vé 25)
2h
07:30
• Bến xe Bến Tre
*Vé chặng thuộc chuyến 05:00 29-05-2023 Hồ Chí Minh - Trà Vinh
Không cần thanh toán trước
Kim Hoàng
Xác nhận tức thì
Kim Hoàng
Giường Nằm 41 chỗ
07:00
• Vp Hồ Chí Minh
2h30m
09:30
• Bến xe Bến Tre
*Vé chặng thuộc chuyến 07:00 29-05-2023 Hồ Chí Minh - Trà Vinh
Không cần thanh toán trước
Kim Hoàng
Xác nhận tức thì
Kim Hoàng
Giường Nằm 41 chỗ
07:30
• Bến xe Miền Tây (Phòng vé 25)
2h
09:30
• Bến xe Bến Tre
*Vé chặng thuộc chuyến 07:00 29-05-2023 Hồ Chí Minh - Trà Vinh
Không cần thanh toán trước
Kim Hoàng
Xác nhận tức thì
Kim Hoàng
Giường Nằm 41 chỗ
08:00
• Vp Hồ Chí Minh
2h30m
10:30
• Bến xe Bến Tre
*Vé chặng thuộc chuyến 08:00 29-05-2023 Hồ Chí Minh - Trà Vinh
Không cần thanh toán trước
Kim Hoàng
Xác nhận tức thì
Kim Hoàng
Giường Nằm 41 chỗ
08:30
• Bến xe Miền Tây (Phòng vé 25)
2h
10:30
• Bến xe Bến Tre
*Vé chặng thuộc chuyến 08:00 29-05-2023 Hồ Chí Minh - Trà Vinh
Không cần thanh toán trước
Kim Hoàng
Xác nhận tức thì
Kim Hoàng
Giường Nằm 41 chỗ
09:00
• Vp Hồ Chí Minh
2h30m
11:30
• Bến xe Bến Tre
*Vé chặng thuộc chuyến 09:00 29-05-2023 Hồ Chí Minh - Trà Vinh
Không cần thanh toán trước
Kim Hoàng
Xác nhận tức thì
Kim Hoàng
Giường Nằm 41 chỗ
09:30
• Bến xe Miền Tây (Phòng vé 25)
2h
11:30
• Bến xe Bến Tre
*Vé chặng thuộc chuyến 09:00 29-05-2023 Hồ Chí Minh - Trà Vinh
Không cần thanh toán trước
Kim Hoàng
Xác nhận tức thì
Kim Hoàng
Giường Nằm 41 chỗ
10:00
• Vp Hồ Chí Minh
2h30m
12:30
• Bến xe Bến Tre
*Vé chặng thuộc chuyến 10:00 29-05-2023 Hồ Chí Minh - Trà Vinh
Không cần thanh toán trước
Kim Hoàng
Xác nhận tức thì
Kim Hoàng
Giường Nằm 41 chỗ
10:30
• Bến xe Miền Tây (Phòng vé 25)
2h
12:30
• Bến xe Bến Tre
*Vé chặng thuộc chuyến 10:00 29-05-2023 Hồ Chí Minh - Trà Vinh
Không cần thanh toán trước
Kim Hoàng
Xác nhận tức thì
Kim Hoàng
Giường Nằm 41 chỗ
11:00
• Vp Hồ Chí Minh
2h30m
13:30
• Bến xe Bến Tre
*Vé chặng thuộc chuyến 11:00 29-05-2023 Hồ Chí Minh - Trà Vinh
Không cần thanh toán trước
Kim Hoàng
Xác nhận tức thì
Kim Hoàng
Giường Nằm 41 chỗ
11:30
• Bến xe Miền Tây (Phòng vé 25)
2h
13:30
• Bến xe Bến Tre
*Vé chặng thuộc chuyến 11:00 29-05-2023 Hồ Chí Minh - Trà Vinh
Không cần thanh toán trước
Kim Hoàng
Xác nhận tức thì
Kim Hoàng
Giường Nằm 41 chỗ
12:00
• Vp Hồ Chí Minh
2h30m
14:30
• Bến xe Bến Tre
*Vé chặng thuộc chuyến 12:00 29-05-2023 Hồ Chí Minh - Trà Vinh
Không cần thanh toán trước
Kim Hoàng
Xác nhận tức thì
Kim Hoàng
Giường Nằm 41 chỗ
12:30
• Bến xe Miền Tây (Phòng vé 25)
2h
14:30
• Bến xe Bến Tre
*Vé chặng thuộc chuyến 12:00 29-05-2023 Hồ Chí Minh - Trà Vinh
Không cần thanh toán trước
Kim Hoàng
Xác nhận tức thì
Kim Hoàng
Giường Nằm 41 chỗ
13:00
• Vp Hồ Chí Minh
2h30m
15:30
• Bến xe Bến Tre
*Vé chặng thuộc chuyến 13:00 29-05-2023 Hồ Chí Minh - Trà Vinh
Không cần thanh toán trước
Kim Hoàng
Xác nhận tức thì
Kim Hoàng
Giường Nằm 41 chỗ
13:30
• Bến xe Miền Tây (Phòng vé 25)
2h
15:30
• Bến xe Bến Tre
*Vé chặng thuộc chuyến 13:00 29-05-2023 Hồ Chí Minh - Trà Vinh
Không cần thanh toán trước
Kim Hoàng
Xác nhận tức thì
Kim Hoàng
Giường Nằm 41 chỗ
14:00
• Vp Hồ Chí Minh
2h30m
16:30
• Bến xe Bến Tre
*Vé chặng thuộc chuyến 14:00 29-05-2023 Hồ Chí Minh - Trà Vinh
Không cần thanh toán trước
Kim Hoàng
Xác nhận tức thì
Kim Hoàng
Giường Nằm 41 chỗ
14:30
• Bến xe Miền Tây (Phòng vé 25)
2h
16:30
• Bến xe Bến Tre
*Vé chặng thuộc chuyến 14:00 29-05-2023 Hồ Chí Minh - Trà Vinh
Không cần thanh toán trước
Kim Hoàng
Xác nhận tức thì
Kim Hoàng
Giường Nằm 41 chỗ
15:00
• Vp Hồ Chí Minh
2h30m
17:30
• Bến xe Bến Tre
*Vé chặng thuộc chuyến 15:00 29-05-2023 Hồ Chí Minh - Trà Vinh
Không cần thanh toán trước
Kim Hoàng
Xác nhận tức thì
Kim Hoàng
Giường Nằm 41 chỗ
15:30
• Bến xe Miền Tây (Phòng vé 25)
2h
17:30
• Bến xe Bến Tre
*Vé chặng thuộc chuyến 15:00 29-05-2023 Hồ Chí Minh - Trà Vinh
Không cần thanh toán trước
Kim Hoàng
Xác nhận tức thì
Kim Hoàng
Giường Nằm 41 chỗ
16:00
• Vp Hồ Chí Minh
2h30m
18:30
• Bến xe Bến Tre
*Vé chặng thuộc chuyến 16:00 29-05-2023 Hồ Chí Minh - Trà Vinh
Không cần thanh toán trước
Kim Hoàng
Xác nhận tức thì
Kim Hoàng
Giường Nằm 41 chỗ
16:30
• Bến xe Miền Tây (Phòng vé 25)
2h
18:30
• Bến xe Bến Tre
*Vé chặng thuộc chuyến 16:00 29-05-2023 Hồ Chí Minh - Trà Vinh
Không cần thanh toán trước
Kim Hoàng
Xác nhận tức thì
Kim Hoàng
Giường Nằm 41 chỗ
18:00
• Vp Hồ Chí Minh
2h30m
20:30
• Bến xe Bến Tre
*Vé chặng thuộc chuyến 18:00 29-05-2023 Hồ Chí Minh - Trà Vinh
Không cần thanh toán trước
Kim Hoàng
Xác nhận tức thì
Kim Hoàng
Giường Nằm 41 chỗ
18:30
• Bến xe Miền Tây (Phòng vé 25)
2h
20:30
• Bến xe Bến Tre
*Vé chặng thuộc chuyến 18:00 29-05-2023 Hồ Chí Minh - Trà Vinh
Không cần thanh toán trước
Kim Hoàng
Xác nhận tức thì
Kim Hoàng
Giường Nằm 41 chỗ
19:00
• Vp Hồ Chí Minh
2h30m
21:30
• Bến xe Bến Tre
*Vé chặng thuộc chuyến 19:00 29-05-2023 Hồ Chí Minh - Trà Vinh
Không cần thanh toán trước
Kim Hoàng
Xác nhận tức thì
Kim Hoàng
Giường Nằm 41 chỗ
19:30
• Bến xe Miền Tây (Phòng vé 25)
2h
21:30
• Bến xe Bến Tre
*Vé chặng thuộc chuyến 19:00 29-05-2023 Hồ Chí Minh - Trà Vinh
Không cần thanh toán trước
Kim Hoàng
Xác nhận tức thì
Kim Hoàng
Giường Nằm 41 chỗ
22:00
• Vp Hồ Chí Minh
2h30m
00:30
• Bến xe Bến Tre
*Vé chặng thuộc chuyến 22:00 29-05-2023 Hồ Chí Minh - Trà Vinh
Không cần thanh toán trước
Kim Hoàng
Xác nhận tức thì
Kim Hoàng
Giường Nằm 41 chỗ
22:30
• Bến xe Miền Tây (Phòng vé 25)
2h
00:30
• Bến xe Bến Tre
*Vé chặng thuộc chuyến 22:00 29-05-2023 Hồ Chí Minh - Trà Vinh
Không cần thanh toán trước
Kim Hoàng
Kim Hoàng
Giường Nằm 41 chỗ
17:00
• Vp Hồ Chí Minh
2h30m
19:30
• Bến xe Bến Tre
*Vé chặng thuộc chuyến 17:00 29-05-2023 Hồ Chí Minh - Trà Vinh
Kim Hoàng
Kim Hoàng
Giường Nằm 41 chỗ
17:30
• Bến xe Miền Tây (Phòng vé 25)
2h
19:30
• Bến xe Bến Tre
*Vé chặng thuộc chuyến 17:00 29-05-2023 Hồ Chí Minh - Trà Vinh