Đang chuyển đến trang thanh toán

Việc này không quá 15 giây, bạn đợi chút nhé!

loading
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
import_export
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
trip-date-icon

Nhập ngày đi

add

Thêm ngày về

Vé xe kháchchevron_right_gray_20dpxe đi Bến Tre từ Sài Gòn

chevron_right_gray_20dpxe Kim Hoàng đi Bến Tre từ Sài Gòn

Vé xe Kim Hoàng từ Sài Gòn đi Bến Tre - Bến Tre
: 26 chuyến mỗi ngày
author-avatar

Vexere Team

Ngày cập nhật: 24/06/2024

info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Kim Hoàng
Xác nhận tức thì
Kim Hoàng

3.9

star

(350 đánh giá)

pickup-icon

05:00 • Vp Hồ Chí Minh

2h

pickup-icon

07:00 • Bến xe Bến Tre

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Kim Hoàng
Xác nhận tức thì
Kim Hoàng

3.9

star

(350 đánh giá)

pickup-icon

05:00 • Bến xe Miền Tây (Phòng vé 25)

2h

pickup-icon

07:00 • Bến xe Bến Tre

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Kim Hoàng
Xác nhận tức thì
Kim Hoàng

3.9

star

(350 đánh giá)

pickup-icon

07:00 • Bến xe Miền Tây (Phòng vé 25)

2h

pickup-icon

09:00 • Bến xe Bến Tre

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Kim Hoàng
Xác nhận tức thì
Kim Hoàng

3.9

star

(350 đánh giá)

pickup-icon

07:00 • Vp Hồ Chí Minh

2h

pickup-icon

09:00 • Bến xe Bến Tre

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Kim Hoàng
Xác nhận tức thì
Kim Hoàng

3.9

star

(350 đánh giá)

pickup-icon

08:00 • Bến xe Miền Tây (Phòng vé 25)

2h

pickup-icon

10:00 • Bến xe Bến Tre

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Kim Hoàng
Xác nhận tức thì
Kim Hoàng

3.9

star

(350 đánh giá)

pickup-icon

08:00 • Vp Hồ Chí Minh

2h

pickup-icon

10:00 • Bến xe Bến Tre

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Kim Hoàng
Xác nhận tức thì
Kim Hoàng

3.9

star

(350 đánh giá)

pickup-icon

09:00 • Bến xe Miền Tây (Phòng vé 25)

2h

pickup-icon

11:00 • Bến xe Bến Tre

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Kim Hoàng
Xác nhận tức thì
Kim Hoàng

3.9

star

(350 đánh giá)

pickup-icon

09:00 • Vp Hồ Chí Minh

2h

pickup-icon

11:00 • Bến xe Bến Tre

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Kim Hoàng
Xác nhận tức thì
Kim Hoàng

3.9

star

(350 đánh giá)

pickup-icon

10:00 • Vp Hồ Chí Minh

2h

pickup-icon

12:00 • Bến xe Bến Tre

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Kim Hoàng
Xác nhận tức thì
Kim Hoàng

3.9

star

(350 đánh giá)

pickup-icon

10:00 • Bến xe Miền Tây (Phòng vé 25)

2h

pickup-icon

12:00 • Bến xe Bến Tre

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Kim Hoàng
Xác nhận tức thì
Kim Hoàng

3.9

star

(350 đánh giá)

pickup-icon

11:00 • Bến xe Miền Tây (Phòng vé 25)

2h

pickup-icon

13:00 • Bến xe Bến Tre

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Kim Hoàng
Xác nhận tức thì
Kim Hoàng

3.9

star

(350 đánh giá)

pickup-icon

11:00 • Vp Hồ Chí Minh

2h

pickup-icon

13:00 • Bến xe Bến Tre

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Kim Hoàng
Xác nhận tức thì
Kim Hoàng

3.9

star

(350 đánh giá)

pickup-icon

12:00 • Vp Hồ Chí Minh

2h

pickup-icon

14:00 • Bến xe Bến Tre

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Kim Hoàng
Xác nhận tức thì
Kim Hoàng

3.9

star

(350 đánh giá)

pickup-icon

12:00 • Bến xe Miền Tây (Phòng vé 25)

2h

pickup-icon

14:00 • Bến xe Bến Tre

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Kim Hoàng
Xác nhận tức thì
Kim Hoàng

3.9

star

(350 đánh giá)

pickup-icon

13:00 • Vp Hồ Chí Minh

2h

pickup-icon

15:00 • Bến xe Bến Tre

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Kim Hoàng
Xác nhận tức thì
Kim Hoàng

3.9

star

(350 đánh giá)

pickup-icon

13:00 • Bến xe Miền Tây (Phòng vé 25)

2h

pickup-icon

15:00 • Bến xe Bến Tre

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Kim Hoàng
Xác nhận tức thì
Kim Hoàng

3.9

star

(350 đánh giá)

pickup-icon

14:00 • Vp Hồ Chí Minh

2h

pickup-icon

16:00 • Bến xe Bến Tre

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Kim Hoàng
Xác nhận tức thì
Kim Hoàng

3.9

star

(350 đánh giá)

pickup-icon

14:00 • Bến xe Miền Tây (Phòng vé 25)

2h

pickup-icon

16:00 • Bến xe Bến Tre

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Kim Hoàng
Xác nhận tức thì
Kim Hoàng

3.9

star

(350 đánh giá)

pickup-icon

15:00 • Bến xe Miền Tây (Phòng vé 25)

2h

pickup-icon

17:00 • Bến xe Bến Tre

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Kim Hoàng
Xác nhận tức thì
Kim Hoàng

3.9

star

(350 đánh giá)

pickup-icon

15:00 • Vp Hồ Chí Minh

2h

pickup-icon

17:00 • Bến xe Bến Tre

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Kim Hoàng
Xác nhận tức thì
Kim Hoàng

3.9

star

(350 đánh giá)

pickup-icon

16:00 • Bến xe Miền Tây (Phòng vé 25)

2h

pickup-icon

18:00 • Bến xe Bến Tre

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Kim Hoàng
Xác nhận tức thì
Kim Hoàng

3.9

star

(350 đánh giá)

pickup-icon

16:00 • Vp Hồ Chí Minh

2h

pickup-icon

18:00 • Bến xe Bến Tre

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Kim Hoàng
Xác nhận tức thì
Kim Hoàng

3.9

star

(350 đánh giá)

pickup-icon

19:00 • Vp Hồ Chí Minh

2h

pickup-icon

21:00 • Bến xe Bến Tre

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Kim Hoàng
Xác nhận tức thì
Kim Hoàng

3.9

star

(350 đánh giá)

pickup-icon

19:00 • Bến xe Miền Tây (Phòng vé 25)

2h

pickup-icon

21:00 • Bến xe Bến Tre

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Kim Hoàng
Xác nhận tức thì
Kim Hoàng

3.9

star

(350 đánh giá)

pickup-icon

22:00 • Bến xe Miền Tây (Phòng vé 25)

2h

pickup-icon

00:00 • Bến xe Bến Tre

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Kim Hoàng
Xác nhận tức thì
Kim Hoàng

3.9

star

(350 đánh giá)

pickup-icon

22:00 • Vp Hồ Chí Minh

2h

pickup-icon

00:00 • Bến xe Bến Tre

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

 • chat_fab_zalo
 • chat_fab_messenger
chat_fab_main