Đang chuyển đến trang thanh toán

Việc này không quá 15 giây, bạn đợi chút nhé!

loading
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
import_export
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
trip-date-icon

Nhập ngày đi

add

Thêm ngày về

Vé xe kháchchevron_right_gray_20dpxe đi Trà Vinh từ Sài Gòn

chevron_right_gray_20dpxe Kim Hoàng đi Cầu Kè từ Sài Gòn

Vé xe Kim Hoàng từ Sài Gòn đi Cầu Kè - Trà Vinh
: 30 chuyến mỗi ngày
author-avatar

Vexere Team

Ngày cập nhật: 19/06/2024

info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Kim Hoàng
Xác nhận tức thì
Kim Hoàng

3.8

star

(349 đánh giá)

pickup-icon

05:00 • Vp Hồ Chí Minh

5h40m

pickup-icon

10:40 • Huyện Cầu Kè

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Kim Hoàng
Xác nhận tức thì
Kim Hoàng

3.8

star

(349 đánh giá)

pickup-icon

05:00 • Bến xe Miền Tây (Phòng vé 25)

5h40m

pickup-icon

10:40 • Huyện Cầu Kè

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Kim Hoàng
Xác nhận tức thì
Kim Hoàng

3.8

star

(349 đánh giá)

pickup-icon

07:00 • Vp Hồ Chí Minh

5h40m

pickup-icon

12:40 • Huyện Cầu Kè

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Kim Hoàng
Xác nhận tức thì
Kim Hoàng

3.8

star

(349 đánh giá)

pickup-icon

07:00 • Bến xe Miền Tây (Phòng vé 25)

5h40m

pickup-icon

12:40 • Huyện Cầu Kè

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Kim Hoàng
Xác nhận tức thì
Kim Hoàng

3.8

star

(349 đánh giá)

pickup-icon

08:00 • Bến xe Miền Tây (Phòng vé 25)

5h40m

pickup-icon

13:40 • Huyện Cầu Kè

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Kim Hoàng
Xác nhận tức thì
Kim Hoàng

3.8

star

(349 đánh giá)

pickup-icon

08:00 • Vp Hồ Chí Minh

5h40m

pickup-icon

13:40 • Huyện Cầu Kè

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Kim Hoàng
Xác nhận tức thì
Kim Hoàng

3.8

star

(349 đánh giá)

pickup-icon

09:00 • Vp Hồ Chí Minh

5h40m

pickup-icon

14:40 • Huyện Cầu Kè

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Kim Hoàng
Xác nhận tức thì
Kim Hoàng

3.8

star

(349 đánh giá)

pickup-icon

09:00 • Bến xe Miền Tây (Phòng vé 25)

5h40m

pickup-icon

14:40 • Huyện Cầu Kè

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Kim Hoàng
Xác nhận tức thì
Kim Hoàng

3.8

star

(349 đánh giá)

pickup-icon

10:00 • Bến xe Miền Tây (Phòng vé 25)

5h40m

pickup-icon

15:40 • Huyện Cầu Kè

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Kim Hoàng
Xác nhận tức thì
Kim Hoàng

3.8

star

(349 đánh giá)

pickup-icon

10:00 • Vp Hồ Chí Minh

5h40m

pickup-icon

15:40 • Huyện Cầu Kè

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Kim Hoàng
Xác nhận tức thì
Kim Hoàng

3.8

star

(349 đánh giá)

pickup-icon

11:00 • Vp Hồ Chí Minh

5h40m

pickup-icon

16:40 • Huyện Cầu Kè

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Kim Hoàng
Xác nhận tức thì
Kim Hoàng

3.8

star

(349 đánh giá)

pickup-icon

11:00 • Bến xe Miền Tây (Phòng vé 25)

5h40m

pickup-icon

16:40 • Huyện Cầu Kè

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Kim Hoàng
Xác nhận tức thì
Kim Hoàng

3.8

star

(349 đánh giá)

pickup-icon

12:00 • Vp Hồ Chí Minh

5h40m

pickup-icon

17:40 • Huyện Cầu Kè

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Kim Hoàng
Xác nhận tức thì
Kim Hoàng

3.8

star

(349 đánh giá)

pickup-icon

12:00 • Bến xe Miền Tây (Phòng vé 25)

5h40m

pickup-icon

17:40 • Huyện Cầu Kè

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Kim Hoàng
Xác nhận tức thì
Kim Hoàng

3.8

star

(349 đánh giá)

pickup-icon

13:00 • Vp Hồ Chí Minh

5h40m

pickup-icon

18:40 • Huyện Cầu Kè

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Kim Hoàng
Xác nhận tức thì
Kim Hoàng

3.8

star

(349 đánh giá)

pickup-icon

13:00 • Bến xe Miền Tây (Phòng vé 25)

5h40m

pickup-icon

18:40 • Huyện Cầu Kè

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Kim Hoàng
Xác nhận tức thì
Kim Hoàng

3.8

star

(349 đánh giá)

pickup-icon

14:00 • Bến xe Miền Tây (Phòng vé 25)

5h40m

pickup-icon

19:40 • Huyện Cầu Kè

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Kim Hoàng
Xác nhận tức thì
Kim Hoàng

3.8

star

(349 đánh giá)

pickup-icon

14:00 • Vp Hồ Chí Minh

5h40m

pickup-icon

19:40 • Huyện Cầu Kè

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Kim Hoàng
Xác nhận tức thì
Kim Hoàng

3.8

star

(349 đánh giá)

pickup-icon

15:00 • Bến xe Miền Tây (Phòng vé 25)

5h40m

pickup-icon

20:40 • Huyện Cầu Kè

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Kim Hoàng
Xác nhận tức thì
Kim Hoàng

3.8

star

(349 đánh giá)

pickup-icon

15:00 • Vp Hồ Chí Minh

5h40m

pickup-icon

20:40 • Huyện Cầu Kè

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Kim Hoàng
Xác nhận tức thì
Kim Hoàng

3.8

star

(349 đánh giá)

pickup-icon

16:00 • Bến xe Miền Tây (Phòng vé 25)

5h40m

pickup-icon

21:40 • Huyện Cầu Kè

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Kim Hoàng
Xác nhận tức thì
Kim Hoàng

3.8

star

(349 đánh giá)

pickup-icon

16:00 • Vp Hồ Chí Minh

5h40m

pickup-icon

21:40 • Huyện Cầu Kè

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Kim Hoàng
Xác nhận tức thì
Kim Hoàng

3.8

star

(349 đánh giá)

pickup-icon

19:00 • Bến xe Miền Tây (Phòng vé 25)

5h40m

pickup-icon

00:40 • Huyện Cầu Kè

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Kim Hoàng
Xác nhận tức thì
Kim Hoàng

3.8

star

(349 đánh giá)

pickup-icon

19:00 • Vp Hồ Chí Minh

5h40m

pickup-icon

00:40 • Huyện Cầu Kè

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Kim Hoàng
Xác nhận tức thì
Kim Hoàng

3.8

star

(349 đánh giá)

pickup-icon

22:00 • Bến xe Miền Tây (Phòng vé 25)

5h40m

pickup-icon

03:40 • Huyện Cầu Kè

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Kim Hoàng
Xác nhận tức thì
Kim Hoàng

3.8

star

(349 đánh giá)

pickup-icon

22:00 • Vp Hồ Chí Minh

5h40m

pickup-icon

03:40 • Huyện Cầu Kè

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC