loading
Xe khách
Máy bay
Giảm 20k/ghế
Vé xe khách > xe đi Trà Vinh từ Sài Gòn > xe Kim Hoàng đi Cầu Kè từ Sài Gòn
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Vexere - Cam kết hoàn 150% nếu nhà xe không giữ vé150%

Vé xe Kim Hoàng từ Sài Gòn đi Cầu Kè - Trà Vinh

: 30 chuyến
author-avatar
Vexere Team
Ngày cập nhật: 06/06/2023
info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Kim Hoàng
Xác nhận tức thì
Kim Hoàng
Giường Nằm 41 chỗ
05:00
• Vp Hồ Chí Minh
6h10m
11:10
• Huyện Cầu Kè
*Vé chặng thuộc chuyến 05:00 08-06-2023 Hồ Chí Minh - Trà Vinh
Không cần thanh toán trước
Kim Hoàng
Xác nhận tức thì
Kim Hoàng
Giường Nằm 41 chỗ
05:30
• Bến xe Miền Tây (Phòng vé 25)
5h40m
11:10
• Huyện Cầu Kè
*Vé chặng thuộc chuyến 05:00 08-06-2023 Hồ Chí Minh - Trà Vinh
Không cần thanh toán trước
Kim Hoàng
Xác nhận tức thì
Kim Hoàng
Giường Nằm 41 chỗ
07:00
• Vp Hồ Chí Minh
6h10m
13:10
• Huyện Cầu Kè
*Vé chặng thuộc chuyến 07:00 08-06-2023 Hồ Chí Minh - Trà Vinh
Không cần thanh toán trước
Kim Hoàng
Xác nhận tức thì
Kim Hoàng
Giường Nằm 41 chỗ
07:30
• Bến xe Miền Tây (Phòng vé 25)
5h40m
13:10
• Huyện Cầu Kè
*Vé chặng thuộc chuyến 07:00 08-06-2023 Hồ Chí Minh - Trà Vinh
Không cần thanh toán trước
Kim Hoàng
Xác nhận tức thì
Kim Hoàng
Giường Nằm 41 chỗ
08:00
• Vp Hồ Chí Minh
6h10m
14:10
• Huyện Cầu Kè
*Vé chặng thuộc chuyến 08:00 08-06-2023 Hồ Chí Minh - Trà Vinh
Không cần thanh toán trước
Kim Hoàng
Xác nhận tức thì
Kim Hoàng
Giường Nằm 41 chỗ
08:30
• Bến xe Miền Tây (Phòng vé 25)
5h40m
14:10
• Huyện Cầu Kè
*Vé chặng thuộc chuyến 08:00 08-06-2023 Hồ Chí Minh - Trà Vinh
Không cần thanh toán trước
Kim Hoàng
Xác nhận tức thì
Kim Hoàng
Giường Nằm 41 chỗ
09:00
• Vp Hồ Chí Minh
6h10m
15:10
• Huyện Cầu Kè
*Vé chặng thuộc chuyến 09:00 08-06-2023 Hồ Chí Minh - Trà Vinh
Không cần thanh toán trước
Kim Hoàng
Xác nhận tức thì
Kim Hoàng
Giường Nằm 41 chỗ
09:30
• Bến xe Miền Tây (Phòng vé 25)
5h40m
15:10
• Huyện Cầu Kè
*Vé chặng thuộc chuyến 09:00 08-06-2023 Hồ Chí Minh - Trà Vinh
Không cần thanh toán trước
Kim Hoàng
Xác nhận tức thì
Kim Hoàng
Giường Nằm 41 chỗ
10:00
• Vp Hồ Chí Minh
6h10m
16:10
• Huyện Cầu Kè
*Vé chặng thuộc chuyến 10:00 08-06-2023 Hồ Chí Minh - Trà Vinh
Không cần thanh toán trước
Kim Hoàng
Xác nhận tức thì
Kim Hoàng
Giường Nằm 41 chỗ
10:30
• Bến xe Miền Tây (Phòng vé 25)
5h40m
16:10
• Huyện Cầu Kè
*Vé chặng thuộc chuyến 10:00 08-06-2023 Hồ Chí Minh - Trà Vinh
Không cần thanh toán trước
Kim Hoàng
Xác nhận tức thì
Kim Hoàng
Giường Nằm 41 chỗ
11:00
• Vp Hồ Chí Minh
6h10m
17:10
• Huyện Cầu Kè
*Vé chặng thuộc chuyến 11:00 08-06-2023 Hồ Chí Minh - Trà Vinh
Không cần thanh toán trước
Kim Hoàng
Xác nhận tức thì
Kim Hoàng
Giường Nằm 41 chỗ
11:30
• Bến xe Miền Tây (Phòng vé 25)
5h40m
17:10
• Huyện Cầu Kè
*Vé chặng thuộc chuyến 11:00 08-06-2023 Hồ Chí Minh - Trà Vinh
Không cần thanh toán trước
Kim Hoàng
Xác nhận tức thì
Kim Hoàng
Giường Nằm 41 chỗ
12:00
• Vp Hồ Chí Minh
6h10m
18:10
• Huyện Cầu Kè
*Vé chặng thuộc chuyến 12:00 08-06-2023 Hồ Chí Minh - Trà Vinh
Không cần thanh toán trước
Kim Hoàng
Xác nhận tức thì
Kim Hoàng
Giường Nằm 41 chỗ
12:30
• Bến xe Miền Tây (Phòng vé 25)
5h40m
18:10
• Huyện Cầu Kè
*Vé chặng thuộc chuyến 12:00 08-06-2023 Hồ Chí Minh - Trà Vinh
Không cần thanh toán trước
Kim Hoàng
Xác nhận tức thì
Kim Hoàng
Giường Nằm 41 chỗ
13:00
• Vp Hồ Chí Minh
6h10m
19:10
• Huyện Cầu Kè
*Vé chặng thuộc chuyến 13:00 08-06-2023 Hồ Chí Minh - Trà Vinh
Không cần thanh toán trước
Kim Hoàng
Xác nhận tức thì
Kim Hoàng
Giường Nằm 41 chỗ
13:30
• Bến xe Miền Tây (Phòng vé 25)
5h40m
19:10
• Huyện Cầu Kè
*Vé chặng thuộc chuyến 13:00 08-06-2023 Hồ Chí Minh - Trà Vinh
Không cần thanh toán trước
Kim Hoàng
Xác nhận tức thì
Kim Hoàng
Giường Nằm 41 chỗ
14:00
• Vp Hồ Chí Minh
6h10m
20:10
• Huyện Cầu Kè
*Vé chặng thuộc chuyến 14:00 08-06-2023 Hồ Chí Minh - Trà Vinh
Không cần thanh toán trước
Kim Hoàng
Xác nhận tức thì
Kim Hoàng
Giường Nằm 41 chỗ
14:30
• Bến xe Miền Tây (Phòng vé 25)
5h40m
20:10
• Huyện Cầu Kè
*Vé chặng thuộc chuyến 14:00 08-06-2023 Hồ Chí Minh - Trà Vinh
Không cần thanh toán trước
Kim Hoàng
Xác nhận tức thì
Kim Hoàng
Giường Nằm 41 chỗ
15:00
• Vp Hồ Chí Minh
6h10m
21:10
• Huyện Cầu Kè
*Vé chặng thuộc chuyến 15:00 08-06-2023 Hồ Chí Minh - Trà Vinh
Không cần thanh toán trước
Kim Hoàng
Xác nhận tức thì
Kim Hoàng
Giường Nằm 41 chỗ
15:30
• Bến xe Miền Tây (Phòng vé 25)
5h40m
21:10
• Huyện Cầu Kè
*Vé chặng thuộc chuyến 15:00 08-06-2023 Hồ Chí Minh - Trà Vinh
Không cần thanh toán trước
Kim Hoàng
Xác nhận tức thì
Kim Hoàng
Giường Nằm 41 chỗ
16:00
• Vp Hồ Chí Minh
6h10m
22:10
• Huyện Cầu Kè
*Vé chặng thuộc chuyến 16:00 08-06-2023 Hồ Chí Minh - Trà Vinh
Không cần thanh toán trước
Kim Hoàng
Xác nhận tức thì
Kim Hoàng
Giường Nằm 41 chỗ
16:30
• Bến xe Miền Tây (Phòng vé 25)
5h40m
22:10
• Huyện Cầu Kè
*Vé chặng thuộc chuyến 16:00 08-06-2023 Hồ Chí Minh - Trà Vinh
Không cần thanh toán trước
Kim Hoàng
Xác nhận tức thì
Kim Hoàng
Giường Nằm 41 chỗ
19:00
• Vp Hồ Chí Minh
6h10m
01:10
• Huyện Cầu Kè
*Vé chặng thuộc chuyến 19:00 08-06-2023 Hồ Chí Minh - Trà Vinh
Không cần thanh toán trước
Kim Hoàng
Xác nhận tức thì
Kim Hoàng
Giường Nằm 41 chỗ
19:30
• Bến xe Miền Tây (Phòng vé 25)
5h40m
01:10
• Huyện Cầu Kè
*Vé chặng thuộc chuyến 19:00 08-06-2023 Hồ Chí Minh - Trà Vinh
Không cần thanh toán trước
Kim Hoàng
Xác nhận tức thì
Kim Hoàng
Giường Nằm 41 chỗ
22:00
• Vp Hồ Chí Minh
6h10m
04:10
• Huyện Cầu Kè
*Vé chặng thuộc chuyến 22:00 08-06-2023 Hồ Chí Minh - Trà Vinh
Không cần thanh toán trước
Kim Hoàng
Xác nhận tức thì
Kim Hoàng
Giường Nằm 41 chỗ
22:30
• Bến xe Miền Tây (Phòng vé 25)
5h40m
04:10
• Huyện Cầu Kè
*Vé chặng thuộc chuyến 22:00 08-06-2023 Hồ Chí Minh - Trà Vinh
Không cần thanh toán trước
Kim Hoàng
Kim Hoàng
Giường Nằm 41 chỗ
17:00
• Vp Hồ Chí Minh
6h10m
23:10
• Huyện Cầu Kè
*Vé chặng thuộc chuyến 17:00 08-06-2023 Hồ Chí Minh - Trà Vinh
Kim Hoàng
Kim Hoàng
Giường Nằm 41 chỗ
17:30
• Bến xe Miền Tây (Phòng vé 25)
5h40m
23:10
• Huyện Cầu Kè
*Vé chặng thuộc chuyến 17:00 08-06-2023 Hồ Chí Minh - Trà Vinh
Kim Hoàng
Kim Hoàng
Giường Nằm 41 chỗ
• Vp Hồ Chí Minh
6h10m
23:11
• Huyện Cầu Kè
Kim Hoàng
Kim Hoàng
Giường Nằm 41 chỗ
• Bến xe Miền Tây (Phòng vé 25)
5h40m
23:11
• Huyện Cầu Kè