loading
Vé xe khách > xe đi Sài Gòn từ Vĩnh Long > xe Kim Hoàng đi Sài Gòn từ Vĩnh Long
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Bộ lọc tìm kiếmXóa lọc
Tiêu chí phổ biến
Giờ đi
00:00
23:59
Giá vé
0 đ
2,000,000 đ
Số chỗ trống
0
100
Điểm đón
 • Vĩnh Long (16)
  • Vĩnh Long (16)
Điểm trả
 • Bình Tân (7)
  • Bến xe Miền Tây (7)
 • Quận 5 (9)
  • Vp Hồ Chí Minh (9)
Loại ghế / giường

Vé xe Kim Hoàng từ Vĩnh Long - Vĩnh Long đi Sài Gòn

: 43 chuyến
Sắp xếp theo:
////static.vexere.com/production/images/1580980688346.jpeg?w=250&h=250
Kim Hoàng
3.1
• 49 Đánh giá
Giường nằm 44 chỗ
08:45
• Vĩnh Long
3h
11:45
• Bến xe Miền Tây
120,000 đ
*Vé chặng thuộc chuyến 08:00 26-05-2020 Trà Vinh - Hồ Chí Minh
////static.vexere.com/production/images/1580980688346.jpeg?w=250&h=250
Kim Hoàng
3.1
• 49 Đánh giá
Giường nằm 44 chỗ
04:45
• Vĩnh Long
3h
07:45
• Bến xe Miền Tây
120,000 đ
*Vé chặng thuộc chuyến 04:00 26-05-2020 Trà Vinh - Hồ Chí Minh
////static.vexere.com/production/images/1580980688346.jpeg?w=250&h=250
Kim Hoàng
3.1
• 49 Đánh giá
Giường nằm 44 chỗ
02:45
• Vĩnh Long
3h
05:45
• Bến xe Miền Tây
120,000 đ
*Vé chặng thuộc chuyến 02:00 26-05-2020 Trà Vinh - Hồ Chí Minh
////static.vexere.com/production/images/1580980688346.jpeg?w=250&h=250
Kim Hoàng
3.1
• 49 Đánh giá
Giường nằm 44 chỗ
10:45
• Vĩnh Long
3h
13:45
• Bến xe Miền Tây
120,000 đ
*Vé chặng thuộc chuyến 10:00 26-05-2020 Trà Vinh - Hồ Chí Minh
//////static.vexere.com/production/images/1580980688346.jpeg?w=250&h=250
Kim Hoàng
3.1
• 49 Đánh giá
Giường nằm 44 chỗ
12:45
• Vĩnh Long
3h
15:45
• Bến xe Miền Tây
120,000 đ
*Vé chặng thuộc chuyến 12:00 26-05-2020 Trà Vinh - Hồ Chí Minh
////static.vexere.com/production/images/1580980688346.jpeg?w=250&h=250
Kim Hoàng
3.1
• 49 Đánh giá
Giường nằm 44 chỗ
14:45
• Vĩnh Long
3h20m
18:05
• Vp Hồ Chí Minh
120,000 đ
*Vé chặng thuộc chuyến 14:00 26-05-2020 Trà Vinh - Hồ Chí Minh
////static.vexere.com/production/images/1580980688346.jpeg?w=250&h=250
Kim Hoàng
3.1
• 49 Đánh giá
Giường nằm 44 chỗ
06:45
• Vĩnh Long
3h20m
10:05
• Vp Hồ Chí Minh
120,000 đ
*Vé chặng thuộc chuyến 06:00 26-05-2020 Trà Vinh - Hồ Chí Minh
////static.vexere.com/production/images/1580980688346.jpeg?w=250&h=250
Kim Hoàng
3.1
• 49 Đánh giá
Giường nằm 44 chỗ
16:45
• Vĩnh Long
3h20m
20:05
• Vp Hồ Chí Minh
120,000 đ
*Vé chặng thuộc chuyến 16:00 26-05-2020 Trà Vinh - Hồ Chí Minh
////static.vexere.com/production/images/1580980688346.jpeg?w=250&h=250
Kim Hoàng
3.1
• 49 Đánh giá
Giường nằm 44 chỗ
14:45
• Vĩnh Long
3h
17:45
• Bến xe Miền Tây
120,000 đ
*Vé chặng thuộc chuyến 14:00 26-05-2020 Trà Vinh - Hồ Chí Minh
////static.vexere.com/production/images/1580980688346.jpeg?w=250&h=250
Kim Hoàng
3.1
• 49 Đánh giá
Giường nằm 44 chỗ
10:45
• Vĩnh Long
3h20m
14:05
• Vp Hồ Chí Minh
120,000 đ
*Vé chặng thuộc chuyến 10:00 26-05-2020 Trà Vinh - Hồ Chí Minh
////static.vexere.com/production/images/1580980688346.jpeg?w=250&h=250
Kim Hoàng
3.1
• 49 Đánh giá
Giường nằm 44 chỗ
08:45
• Vĩnh Long
3h20m
12:05
• Vp Hồ Chí Minh
120,000 đ
*Vé chặng thuộc chuyến 08:00 26-05-2020 Trà Vinh - Hồ Chí Minh
////static.vexere.com/production/images/1580980688346.jpeg?w=250&h=250
Kim Hoàng
3.1
• 49 Đánh giá
Giường nằm 44 chỗ
16:45
• Vĩnh Long
3h
19:45
• Bến xe Miền Tây
120,000 đ
*Vé chặng thuộc chuyến 16:00 26-05-2020 Trà Vinh - Hồ Chí Minh
////static.vexere.com/production/images/1580980688346.jpeg?w=250&h=250
Kim Hoàng
3.1
• 49 Đánh giá
Giường nằm 44 chỗ
00:45
• Vĩnh Long
3h
03:45
• Bến xe Miền Tây
120,000 đ
*Vé chặng thuộc chuyến 00:00 26-05-2020 Trà Vinh - Hồ Chí Minh
//////static.vexere.com/production/images/1580980688346.jpeg?w=250&h=250
Kim Hoàng
3.1
• 49 Đánh giá
Giường nằm 44 chỗ
12:45
• Vĩnh Long
3h20m
16:05
• Vp Hồ Chí Minh
120,000 đ
*Vé chặng thuộc chuyến 12:00 26-05-2020 Trà Vinh - Hồ Chí Minh
////static.vexere.com/production/images/1580980688346.jpeg?w=250&h=250
Kim Hoàng
3.1
• 49 Đánh giá
Giường nằm 44 chỗ
02:45
• Vĩnh Long
3h20m
06:05
• Vp Hồ Chí Minh
120,000 đ
*Vé chặng thuộc chuyến 02:00 26-05-2020 Trà Vinh - Hồ Chí Minh
////static.vexere.com/production/images/1580980688346.jpeg?w=250&h=250
Kim Hoàng
3.1
• 49 Đánh giá
Giường nằm 44 chỗ
04:45
• Vĩnh Long
3h20m
08:05
• Vp Hồ Chí Minh
120,000 đ
*Vé chặng thuộc chuyến 04:00 26-05-2020 Trà Vinh - Hồ Chí Minh
////static.vexere.com/production/images/1580980688346.jpeg?w=250&h=250
Kim Hoàng
3.1
• 49 Đánh giá
Giường nằm 44 chỗ
06:45
• Vĩnh Long
3h
09:45
• Bến xe Miền Tây
120,000 đ
*Vé chặng thuộc chuyến 06:00 26-05-2020 Trà Vinh - Hồ Chí Minh
////static.vexere.com/production/images/1580980688346.jpeg?w=250&h=250
Kim Hoàng
3.1
• 49 Đánh giá
Giường nằm 44 chỗ
00:45
• Vĩnh Long
3h20m
04:05
• Vp Hồ Chí Minh
120,000 đ
*Vé chặng thuộc chuyến 00:00 26-05-2020 Trà Vinh - Hồ Chí Minh
//////static.vexere.com/production/images/1580980688346.jpeg?w=250&h=250
Kim Hoàng
3.1
• 49 Đánh giá
Giường nằm 44 chỗ
• Vĩnh Long
3h20m
05:10
• Vp Hồ Chí Minh
120,000 đ
//////static.vexere.com/production/images/1580980688346.jpeg?w=250&h=250
Kim Hoàng
3.1
• 49 Đánh giá
Giường nằm 44 chỗ
• Vĩnh Long
3h
04:50
• Bến xe Miền Tây
120,000 đ