loading
Xe khách
Máy bay
Giảm 50k/ghế
Vé xe khách > xe đi Lâm Đồng từ Khánh Hòa > xe Kim Hưng đi Đà Lạt từ Khánh Hòa
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Cam kết hoàn 150% nếu nhà xe không giữ vé150%

Vé xe Kim Hưng từ Khánh Hòa đi Đà Lạt - Lâm Đồng

: 36 chuyến
author-avatar
VeXeRe Team
Ngày cập nhật: 22/03/2023
info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Kim Hưng
Kim Hưng
Limousine 9 chỗ
07:00
• Sân Bay Cam Ranh
4h10m
11:10
• Đồi chè Cầu Đất Farm
*Vé chặng thuộc chuyến 07:30 24-03-2023 Cam Ranh - Đà Lạt
Kim Hưng
Kim Hưng
Limousine 9 chỗ
07:00
• Sân Bay Cam Ranh
4h20m
11:20
• Trại Mát
*Vé chặng thuộc chuyến 07:30 24-03-2023 Cam Ranh - Đà Lạt
Kim Hưng
Kim Hưng
Limousine 9 chỗ
07:00
• Sân Bay Cam Ranh
4h40m
11:40
• VP Đà Lạt
*Vé chặng thuộc chuyến 07:30 24-03-2023 Cam Ranh - Đà Lạt
Kim Hưng
Kim Hưng
Limousine 9 chỗ
07:30
• Trạm Cam Ranh
4h10m
11:40
• VP Đà Lạt
Kim Hưng
Kim Hưng
Limousine 9 chỗ
07:30
• Trạm Cam Ranh
3h50m
11:20
• Trại Mát
*Vé chặng thuộc chuyến 07:30 24-03-2023 Cam Ranh - Đà Lạt
Kim Hưng
Kim Hưng
Limousine 9 chỗ
07:30
• Trạm Cam Ranh
3h40m
11:10
• Đồi chè Cầu Đất Farm
*Vé chặng thuộc chuyến 07:30 24-03-2023 Cam Ranh - Đà Lạt
Kim Hưng
Kim Hưng
Limousine 9 chỗ
07:45
• Bưu điện Mỹ Ca
3h55m
11:40
• VP Đà Lạt
*Vé chặng thuộc chuyến 07:30 24-03-2023 Cam Ranh - Đà Lạt
Kim Hưng
Kim Hưng
Limousine 9 chỗ
07:45
• Bưu điện Mỹ Ca
3h35m
11:20
• Trại Mát
*Vé chặng thuộc chuyến 07:30 24-03-2023 Cam Ranh - Đà Lạt
Kim Hưng
Kim Hưng
Limousine 9 chỗ
07:45
• Bưu điện Mỹ Ca
3h25m
11:10
• Đồi chè Cầu Đất Farm
*Vé chặng thuộc chuyến 07:30 24-03-2023 Cam Ranh - Đà Lạt
Kim Hưng
Kim Hưng
Limousine 9 chỗ
08:00
• Cam Ranh
3h40m
11:40
• VP Đà Lạt
*Vé chặng thuộc chuyến 07:30 24-03-2023 Cam Ranh - Đà Lạt
Kim Hưng
Kim Hưng
Limousine 9 chỗ
08:00
• Cam Ranh
3h10m
11:10
• Đồi chè Cầu Đất Farm
*Vé chặng thuộc chuyến 07:30 24-03-2023 Cam Ranh - Đà Lạt
Kim Hưng
Kim Hưng
Limousine 9 chỗ
08:00
• Cam Ranh
3h20m
11:20
• Trại Mát
*Vé chặng thuộc chuyến 07:30 24-03-2023 Cam Ranh - Đà Lạt
Kim Hưng
Kim Hưng
Limousine 9 chỗ
08:05
• Cảng Cam Ranh
3h5m
11:10
• Đồi chè Cầu Đất Farm
*Vé chặng thuộc chuyến 07:30 24-03-2023 Cam Ranh - Đà Lạt
Kim Hưng
Kim Hưng
Limousine 9 chỗ
08:05
• Cảng Cam Ranh
3h35m
11:40
• VP Đà Lạt
*Vé chặng thuộc chuyến 07:30 24-03-2023 Cam Ranh - Đà Lạt
Kim Hưng
Kim Hưng
Limousine 9 chỗ
08:05
• Cảng Cam Ranh
3h15m
11:20
• Trại Mát
*Vé chặng thuộc chuyến 07:30 24-03-2023 Cam Ranh - Đà Lạt
Kim Hưng
Kim Hưng
Limousine 9 chỗ
08:10
• Ngã ba Trại Cá
3h
11:10
• Đồi chè Cầu Đất Farm
*Vé chặng thuộc chuyến 07:30 24-03-2023 Cam Ranh - Đà Lạt
Kim Hưng
Kim Hưng
Limousine 9 chỗ
08:10
• Ngã ba Trại Cá
3h30m
11:40
• VP Đà Lạt
*Vé chặng thuộc chuyến 07:30 24-03-2023 Cam Ranh - Đà Lạt
Kim Hưng
Kim Hưng
Limousine 9 chỗ
08:10
• Ngã ba Trại Cá
3h10m
11:20
• Trại Mát
*Vé chặng thuộc chuyến 07:30 24-03-2023 Cam Ranh - Đà Lạt
Kim Hưng
Kim Hưng
Limousine 9 chỗ
12:30
• Sân Bay Cam Ranh
4h40m
17:10
• VP Đà Lạt
*Vé chặng thuộc chuyến 13:00 24-03-2023 Cam Ranh - Đà Lạt
Kim Hưng
Kim Hưng
Limousine 9 chỗ
12:30
• Sân Bay Cam Ranh
4h10m
16:40
• Đồi chè Cầu Đất Farm
*Vé chặng thuộc chuyến 13:00 24-03-2023 Cam Ranh - Đà Lạt
Kim Hưng
Kim Hưng
Limousine 9 chỗ
12:30
• Sân Bay Cam Ranh
4h20m
16:50
• Trại Mát
*Vé chặng thuộc chuyến 13:00 24-03-2023 Cam Ranh - Đà Lạt
Kim Hưng
Kim Hưng
Limousine 9 chỗ
13:00
• Trạm Cam Ranh
4h10m
17:10
• VP Đà Lạt
Kim Hưng
Kim Hưng
Limousine 9 chỗ
13:00
• Trạm Cam Ranh
3h40m
16:40
• Đồi chè Cầu Đất Farm
*Vé chặng thuộc chuyến 13:00 24-03-2023 Cam Ranh - Đà Lạt
Kim Hưng
Kim Hưng
Limousine 9 chỗ
13:00
• Trạm Cam Ranh
3h50m
16:50
• Trại Mát
*Vé chặng thuộc chuyến 13:00 24-03-2023 Cam Ranh - Đà Lạt
Kim Hưng
Kim Hưng
Limousine 9 chỗ
13:15
• Bưu điện Mỹ Ca
3h25m
16:40
• Đồi chè Cầu Đất Farm
*Vé chặng thuộc chuyến 13:00 24-03-2023 Cam Ranh - Đà Lạt
Kim Hưng
Kim Hưng
Limousine 9 chỗ
13:15
• Bưu điện Mỹ Ca
3h35m
16:50
• Trại Mát
*Vé chặng thuộc chuyến 13:00 24-03-2023 Cam Ranh - Đà Lạt
Kim Hưng
Kim Hưng
Limousine 9 chỗ
13:15
• Bưu điện Mỹ Ca
3h55m
17:10
• VP Đà Lạt
*Vé chặng thuộc chuyến 13:00 24-03-2023 Cam Ranh - Đà Lạt
Kim Hưng
Kim Hưng
Limousine 9 chỗ
13:30
• Cam Ranh
3h20m
16:50
• Trại Mát
*Vé chặng thuộc chuyến 13:00 24-03-2023 Cam Ranh - Đà Lạt
Kim Hưng
Kim Hưng
Limousine 9 chỗ
13:30
• Cam Ranh
3h10m
16:40
• Đồi chè Cầu Đất Farm
*Vé chặng thuộc chuyến 13:00 24-03-2023 Cam Ranh - Đà Lạt
Kim Hưng
Kim Hưng
Limousine 9 chỗ
13:30
• Cam Ranh
3h40m
17:10
• VP Đà Lạt
*Vé chặng thuộc chuyến 13:00 24-03-2023 Cam Ranh - Đà Lạt