loading
Xe khách
Máy bay
Giảm 50k/ghế
Vé xe khách > xe đi Khánh Hòa từ Lâm Đồng > xe Kim Hưng đi Bình Ba Cam Ranh từ Lâm Đồng
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Cam kết hoàn 150% nếu nhà xe không giữ vé150%

Vé xe Kim Hưng từ Lâm Đồng đi Bình Ba Cam Ranh - Khánh Hòa

: 30 chuyến
author-avatar
VeXeRe Team
Ngày cập nhật: 27/03/2023
info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Kim Hưng
Kim Hưng
Limousine 9 chỗ
08:00
• VP Đà Lạt
4h10m
12:10
• Trạm Cam Ranh
Kim Hưng
Kim Hưng
Limousine 9 chỗ
08:00
• VP Đà Lạt
3h40m
11:40
• Cảng Cam Ranh
*Vé chặng thuộc chuyến 08:00 29-03-2023 Đà Lạt - Cam Ranh
Kim Hưng
Kim Hưng
Limousine 9 chỗ
08:00
• VP Đà Lạt
4h40m
12:40
• Sân Bay Cam Ranh
*Vé chặng thuộc chuyến 08:00 29-03-2023 Đà Lạt - Cam Ranh
Kim Hưng
Kim Hưng
Limousine 9 chỗ
08:00
• VP Đà Lạt
3h55m
11:55
• Bưu điện Mỹ Ca
*Vé chặng thuộc chuyến 08:00 29-03-2023 Đà Lạt - Cam Ranh
Kim Hưng
Kim Hưng
Limousine 9 chỗ
08:20
• Trại Mát
3h35m
11:55
• Bưu điện Mỹ Ca
*Vé chặng thuộc chuyến 08:00 29-03-2023 Đà Lạt - Cam Ranh
Kim Hưng
Kim Hưng
Limousine 9 chỗ
08:20
• Trại Mát
3h20m
11:40
• Cảng Cam Ranh
*Vé chặng thuộc chuyến 08:00 29-03-2023 Đà Lạt - Cam Ranh
Kim Hưng
Kim Hưng
Limousine 9 chỗ
08:20
• Trại Mát
3h50m
12:10
• Trạm Cam Ranh
*Vé chặng thuộc chuyến 08:00 29-03-2023 Đà Lạt - Cam Ranh
Kim Hưng
Kim Hưng
Limousine 9 chỗ
08:20
• Trại Mát
4h20m
12:40
• Sân Bay Cam Ranh
*Vé chặng thuộc chuyến 08:00 29-03-2023 Đà Lạt - Cam Ranh
Kim Hưng
Kim Hưng
Limousine 9 chỗ
08:30
• Đồi chè Cầu Đất Farm
4h10m
12:40
• Sân Bay Cam Ranh
*Vé chặng thuộc chuyến 08:00 29-03-2023 Đà Lạt - Cam Ranh
Kim Hưng
Kim Hưng
Limousine 9 chỗ
08:30
• Đồi chè Cầu Đất Farm
3h40m
12:10
• Trạm Cam Ranh
*Vé chặng thuộc chuyến 08:00 29-03-2023 Đà Lạt - Cam Ranh
Kim Hưng
Kim Hưng
Limousine 9 chỗ
08:30
• Đồi chè Cầu Đất Farm
3h25m
11:55
• Bưu điện Mỹ Ca
*Vé chặng thuộc chuyến 08:00 29-03-2023 Đà Lạt - Cam Ranh
Kim Hưng
Kim Hưng
Limousine 9 chỗ
08:30
• Đồi chè Cầu Đất Farm
3h10m
11:40
• Cảng Cam Ranh
*Vé chặng thuộc chuyến 08:00 29-03-2023 Đà Lạt - Cam Ranh
Kim Hưng
Kim Hưng
Limousine 9 chỗ
13:00
• VP Đà Lạt
4h10m
17:10
• Trạm Cam Ranh
Kim Hưng
Kim Hưng
Limousine 9 chỗ
13:00
• VP Đà Lạt
3h40m
16:40
• Cảng Cam Ranh
*Vé chặng thuộc chuyến 13:00 29-03-2023 Đà Lạt - Cam Ranh
Kim Hưng
Kim Hưng
Limousine 9 chỗ
13:00
• VP Đà Lạt
4h40m
17:40
• Sân Bay Cam Ranh
*Vé chặng thuộc chuyến 13:00 29-03-2023 Đà Lạt - Cam Ranh
Kim Hưng
Kim Hưng
Limousine 9 chỗ
13:00
• VP Đà Lạt
3h55m
16:55
• Bưu điện Mỹ Ca
*Vé chặng thuộc chuyến 13:00 29-03-2023 Đà Lạt - Cam Ranh
Kim Hưng
Kim Hưng
Limousine 9 chỗ
13:20
• Trại Mát
3h50m
17:10
• Trạm Cam Ranh
*Vé chặng thuộc chuyến 13:00 29-03-2023 Đà Lạt - Cam Ranh
Kim Hưng
Kim Hưng
Limousine 9 chỗ
13:20
• Trại Mát
4h20m
17:40
• Sân Bay Cam Ranh
*Vé chặng thuộc chuyến 13:00 29-03-2023 Đà Lạt - Cam Ranh
Kim Hưng
Kim Hưng
Limousine 9 chỗ
13:20
• Trại Mát
3h20m
16:40
• Cảng Cam Ranh
*Vé chặng thuộc chuyến 13:00 29-03-2023 Đà Lạt - Cam Ranh
Kim Hưng
Kim Hưng
Limousine 9 chỗ
13:20
• Trại Mát
3h35m
16:55
• Bưu điện Mỹ Ca
*Vé chặng thuộc chuyến 13:00 29-03-2023 Đà Lạt - Cam Ranh
Kim Hưng
Kim Hưng
Limousine 9 chỗ
13:30
• Đồi chè Cầu Đất Farm
4h10m
17:40
• Sân Bay Cam Ranh
*Vé chặng thuộc chuyến 13:00 29-03-2023 Đà Lạt - Cam Ranh
Kim Hưng
Kim Hưng
Limousine 9 chỗ
13:30
• Đồi chè Cầu Đất Farm
3h40m
17:10
• Trạm Cam Ranh
*Vé chặng thuộc chuyến 13:00 29-03-2023 Đà Lạt - Cam Ranh
Kim Hưng
Kim Hưng
Limousine 9 chỗ
13:30
• Đồi chè Cầu Đất Farm
3h10m
16:40
• Cảng Cam Ranh
*Vé chặng thuộc chuyến 13:00 29-03-2023 Đà Lạt - Cam Ranh
Kim Hưng
Kim Hưng
Limousine 9 chỗ
13:30
• Đồi chè Cầu Đất Farm
3h25m
16:55
• Bưu điện Mỹ Ca
*Vé chặng thuộc chuyến 13:00 29-03-2023 Đà Lạt - Cam Ranh
Kim Hưng
Kim Hưng
Limousine 9 chỗ
• VP Đà Lạt
3h30m
16:30
• Ngã ba Trại Cá
Kim Hưng
Kim Hưng
Limousine 9 chỗ
• VP Đà Lạt
3h35m
16:35
• Cam Ranh
Kim Hưng
Kim Hưng
Limousine 9 chỗ
• Trại Mát
3h10m
16:30
• Ngã ba Trại Cá
Kim Hưng
Kim Hưng
Limousine 9 chỗ
• Trại Mát
3h15m
16:35
• Cam Ranh
Kim Hưng
Kim Hưng
Limousine 9 chỗ
• Đồi chè Cầu Đất Farm
3h
16:30
• Ngã ba Trại Cá
Kim Hưng
Kim Hưng
Limousine 9 chỗ
• Đồi chè Cầu Đất Farm
3h5m
16:35
• Cam Ranh