Đang chuyển đến trang thanh toán

Việc này không quá 15 giây, bạn đợi chút nhé!

loading
Xe khách
Máy bay
Giảm 20k/ghế
Vé xe khách > xe đi Sài Gòn từ Tây Ninh > xe Lê Khánh đi Củ Chi từ Hòa Thành
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Vexere - Cam kết hoàn 150% nếu nhà xe không giữ chỗ150%

Vé xe Lê Khánh từ Hòa Thành - Tây Ninh đi Củ Chi - Sài Gòn

: 25 chuyến mỗi ngày
author-avatar
Vexere Team
Ngày cập nhật: 28/11/2023
info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
02:50
• Trạm Cửa Hoà Viện (Toà Thánh Tây Ninh)
1h10m
04:00
• Điện máy xanh Củ Chi
*Vé chặng thuộc chuyến 02:00 30-11-2023 Tân Hà - Sân Bay - Sài Gòn
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
03:50
• Trạm Cửa Hoà Viện (Toà Thánh Tây Ninh)
1h10m
05:00
• Điện máy xanh Củ Chi
*Vé chặng thuộc chuyến 03:00 30-11-2023 Tân Hà - Sân Bay - Sài Gòn
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
04:30
• Trạm Cửa Hoà Viện (Toà Thánh Tây Ninh)
1h10m
05:40
• Điện máy xanh Củ Chi
*Vé chặng thuộc chuyến 03:40 30-11-2023 Tân Hà - Sân Bay - Sài Gòn
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
05:50
• Trạm Cửa Hoà Viện (Toà Thánh Tây Ninh)
1h10m
07:00
• Điện máy xanh Củ Chi
*Vé chặng thuộc chuyến 05:00 30-11-2023 Tân Hà - Sân Bay - Sài Gòn
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
06:50
• Trạm Cửa Hoà Viện (Toà Thánh Tây Ninh)
1h10m
08:00
• Điện máy xanh Củ Chi
*Vé chặng thuộc chuyến 06:00 30-11-2023 Tân Hà - An Sương
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
07:20
• Trạm Cửa Hoà Viện (Toà Thánh Tây Ninh)
1h10m
08:30
• Điện máy xanh Củ Chi
*Vé chặng thuộc chuyến 06:30 30-11-2023 Tân Hà - Sân Bay - Sài Gòn
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
07:50
• Trạm Cửa Hoà Viện (Toà Thánh Tây Ninh)
1h10m
09:00
• Điện máy xanh Củ Chi
*Vé chặng thuộc chuyến 07:00 30-11-2023 Tân Hà - An Sương
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
08:20
• Trạm Cửa Hoà Viện (Toà Thánh Tây Ninh)
1h10m
09:30
• Điện máy xanh Củ Chi
*Vé chặng thuộc chuyến 07:30 30-11-2023 Tân Hà - An Sương
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
08:50
• Trạm Cửa Hoà Viện (Toà Thánh Tây Ninh)
1h10m
10:00
• Điện máy xanh Củ Chi
*Vé chặng thuộc chuyến 08:00 30-11-2023 Tân Hà - Sân Bay - Sài Gòn
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
09:20
• Trạm Cửa Hoà Viện (Toà Thánh Tây Ninh)
1h10m
10:30
• Điện máy xanh Củ Chi
*Vé chặng thuộc chuyến 08:30 30-11-2023 Tân Hà - An Sương
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
09:50
• Trạm Cửa Hoà Viện (Toà Thánh Tây Ninh)
1h10m
11:00
• Điện máy xanh Củ Chi
*Vé chặng thuộc chuyến 09:00 30-11-2023 Tân Hà - An Sương
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
10:20
• Trạm Cửa Hoà Viện (Toà Thánh Tây Ninh)
1h10m
11:30
• Điện máy xanh Củ Chi
*Vé chặng thuộc chuyến 09:30 30-11-2023 Tân Hà - Sân Bay - Sài Gòn
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
10:50
• Trạm Cửa Hoà Viện (Toà Thánh Tây Ninh)
1h10m
12:00
• Điện máy xanh Củ Chi
*Vé chặng thuộc chuyến 10:00 30-11-2023 Tân Hà - An Sương
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
11:20
• Trạm Cửa Hoà Viện (Toà Thánh Tây Ninh)
1h10m
12:30
• Điện máy xanh Củ Chi
*Vé chặng thuộc chuyến 10:30 30-11-2023 Tân Hà - An Sương
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
11:50
• Trạm Cửa Hoà Viện (Toà Thánh Tây Ninh)
1h10m
13:00
• Điện máy xanh Củ Chi
*Vé chặng thuộc chuyến 11:00 30-11-2023 Tân Hà - Sân Bay - Sài Gòn
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
12:50
• Trạm Cửa Hoà Viện (Toà Thánh Tây Ninh)
1h10m
14:00
• Điện máy xanh Củ Chi
*Vé chặng thuộc chuyến 12:00 30-11-2023 Tân Hà - An Sương
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
13:20
• Trạm Cửa Hoà Viện (Toà Thánh Tây Ninh)
1h10m
14:30
• Điện máy xanh Củ Chi
*Vé chặng thuộc chuyến 12:30 30-11-2023 Tân Hà - Sân Bay - Sài Gòn
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
13:50
• Trạm Cửa Hoà Viện (Toà Thánh Tây Ninh)
1h10m
15:00
• Điện máy xanh Củ Chi
*Vé chặng thuộc chuyến 13:00 30-11-2023 Tân Hà - An Sương
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
14:20
• Trạm Cửa Hoà Viện (Toà Thánh Tây Ninh)
1h10m
15:30
• Điện máy xanh Củ Chi
*Vé chặng thuộc chuyến 13:30 30-11-2023 Tân Hà - An Sương
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
14:50
• Trạm Cửa Hoà Viện (Toà Thánh Tây Ninh)
1h10m
16:00
• Điện máy xanh Củ Chi
*Vé chặng thuộc chuyến 14:00 30-11-2023 Tân Hà - Sân Bay - Sài Gòn
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
15:20
• Trạm Cửa Hoà Viện (Toà Thánh Tây Ninh)
1h10m
16:30
• Điện máy xanh Củ Chi
*Vé chặng thuộc chuyến 14:30 30-11-2023 Tân Hà - An Sương
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
15:50
• Trạm Cửa Hoà Viện (Toà Thánh Tây Ninh)
1h10m
17:00
• Điện máy xanh Củ Chi
*Vé chặng thuộc chuyến 15:00 30-11-2023 Tân Hà - An Sương
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
16:20
• Trạm Cửa Hoà Viện (Toà Thánh Tây Ninh)
1h10m
17:30
• Điện máy xanh Củ Chi
*Vé chặng thuộc chuyến 15:30 30-11-2023 Tân Hà - Sân Bay - Sài Gòn
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
16:50
• Trạm Cửa Hoà Viện (Toà Thánh Tây Ninh)
1h10m
18:00
• Điện máy xanh Củ Chi
*Vé chặng thuộc chuyến 16:00 30-11-2023 Tân Hà - An Sương
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
17:50
• Trạm Cửa Hoà Viện (Toà Thánh Tây Ninh)
1h10m
19:00
• Điện máy xanh Củ Chi
*Vé chặng thuộc chuyến 17:00 30-11-2023 Tân Hà - An Sương