Đang chuyển đến trang thanh toán

Việc này không quá 15 giây, bạn đợi chút nhé!

loading
Xe khách
Máy bay
Giảm 20k/ghế
Vé xe khách > xe đi Sài Gòn từ Tây Ninh > xe Lê Khánh đi Tân Bình từ Hòa Thành
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Vexere - Cam kết hoàn 150% nếu nhà xe không giữ chỗ150%

Vé xe Lê Khánh từ Hòa Thành - Tây Ninh đi Tân Bình - Sài Gòn

: 24 chuyến mỗi ngày
author-avatar
Vexere Team
Ngày cập nhật: 02/12/2023
info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
02:50
• Trạm Cửa Hoà Viện (Toà Thánh Tây Ninh)
3h5m
05:55
• Sân bay Tân Sơn Nhất - cột 15, ga quốc tế
*Vé chặng thuộc chuyến 02:00 04-12-2023 Tân Hà - Sân Bay - Sài Gòn
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
02:50
• Trạm Cửa Hoà Viện (Toà Thánh Tây Ninh)
2h5m
04:55
• Văn phòng Tân Bình
*Vé chặng thuộc chuyến 02:00 04-12-2023 Tân Hà - Sân Bay - Sài Gòn
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
03:50
• Trạm Cửa Hoà Viện (Toà Thánh Tây Ninh)
2h5m
05:55
• Văn phòng Tân Bình
*Vé chặng thuộc chuyến 03:00 04-12-2023 Tân Hà - Sân Bay - Sài Gòn
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
03:50
• Trạm Cửa Hoà Viện (Toà Thánh Tây Ninh)
3h5m
06:55
• Sân bay Tân Sơn Nhất - cột 15, ga quốc tế
*Vé chặng thuộc chuyến 03:00 04-12-2023 Tân Hà - Sân Bay - Sài Gòn
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
04:30
• Trạm Cửa Hoà Viện (Toà Thánh Tây Ninh)
2h5m
06:35
• Văn phòng Tân Bình
*Vé chặng thuộc chuyến 03:40 04-12-2023 Tân Hà - Sân Bay - Sài Gòn
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
04:30
• Trạm Cửa Hoà Viện (Toà Thánh Tây Ninh)
3h5m
07:35
• Sân bay Tân Sơn Nhất - cột 15, ga quốc tế
*Vé chặng thuộc chuyến 03:40 04-12-2023 Tân Hà - Sân Bay - Sài Gòn
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
04:32
• Trạm Cửa Hoà Viện (Toà Thánh Tây Ninh)
2h5m
06:37
• Văn phòng Tân Bình
*Vé chặng thuộc chuyến 03:42 04-12-2023 Tân Hà - Sân Bay - Sài Gòn
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
04:32
• Trạm Cửa Hoà Viện (Toà Thánh Tây Ninh)
3h5m
07:37
• Sân bay Tân Sơn Nhất - cột 15, ga quốc tế
*Vé chặng thuộc chuyến 03:42 04-12-2023 Tân Hà - Sân Bay - Sài Gòn
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
05:50
• Trạm Cửa Hoà Viện (Toà Thánh Tây Ninh)
3h5m
08:55
• Sân bay Tân Sơn Nhất - cột 15, ga quốc tế
*Vé chặng thuộc chuyến 05:00 04-12-2023 Tân Hà - Sân Bay - Sài Gòn
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
05:50
• Trạm Cửa Hoà Viện (Toà Thánh Tây Ninh)
2h5m
07:55
• Văn phòng Tân Bình
*Vé chặng thuộc chuyến 05:00 04-12-2023 Tân Hà - Sân Bay - Sài Gòn
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
07:20
• Trạm Cửa Hoà Viện (Toà Thánh Tây Ninh)
3h5m
10:25
• Sân bay Tân Sơn Nhất - cột 15, ga quốc tế
*Vé chặng thuộc chuyến 06:30 04-12-2023 Tân Hà - Sân Bay - Sài Gòn
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
07:20
• Trạm Cửa Hoà Viện (Toà Thánh Tây Ninh)
2h5m
09:25
• Văn phòng Tân Bình
*Vé chặng thuộc chuyến 06:30 04-12-2023 Tân Hà - Sân Bay - Sài Gòn
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
08:50
• Trạm Cửa Hoà Viện (Toà Thánh Tây Ninh)
3h5m
11:55
• Sân bay Tân Sơn Nhất - cột 15, ga quốc tế
*Vé chặng thuộc chuyến 08:00 04-12-2023 Tân Hà - Sân Bay - Sài Gòn
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
08:50
• Trạm Cửa Hoà Viện (Toà Thánh Tây Ninh)
2h5m
10:55
• Văn phòng Tân Bình
*Vé chặng thuộc chuyến 08:00 04-12-2023 Tân Hà - Sân Bay - Sài Gòn
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
10:20
• Trạm Cửa Hoà Viện (Toà Thánh Tây Ninh)
3h5m
13:25
• Sân bay Tân Sơn Nhất - cột 15, ga quốc tế
*Vé chặng thuộc chuyến 09:30 04-12-2023 Tân Hà - Sân Bay - Sài Gòn
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
10:20
• Trạm Cửa Hoà Viện (Toà Thánh Tây Ninh)
2h5m
12:25
• Văn phòng Tân Bình
*Vé chặng thuộc chuyến 09:30 04-12-2023 Tân Hà - Sân Bay - Sài Gòn
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
11:50
• Trạm Cửa Hoà Viện (Toà Thánh Tây Ninh)
3h5m
14:55
• Sân bay Tân Sơn Nhất - cột 15, ga quốc tế
*Vé chặng thuộc chuyến 11:00 04-12-2023 Tân Hà - Sân Bay - Sài Gòn
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
11:50
• Trạm Cửa Hoà Viện (Toà Thánh Tây Ninh)
2h5m
13:55
• Văn phòng Tân Bình
*Vé chặng thuộc chuyến 11:00 04-12-2023 Tân Hà - Sân Bay - Sài Gòn
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
13:20
• Trạm Cửa Hoà Viện (Toà Thánh Tây Ninh)
2h5m
15:25
• Văn phòng Tân Bình
*Vé chặng thuộc chuyến 12:30 04-12-2023 Tân Hà - Sân Bay - Sài Gòn
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
13:20
• Trạm Cửa Hoà Viện (Toà Thánh Tây Ninh)
3h5m
16:25
• Sân bay Tân Sơn Nhất - cột 15, ga quốc tế
*Vé chặng thuộc chuyến 12:30 04-12-2023 Tân Hà - Sân Bay - Sài Gòn
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
14:50
• Trạm Cửa Hoà Viện (Toà Thánh Tây Ninh)
2h5m
16:55
• Văn phòng Tân Bình
*Vé chặng thuộc chuyến 14:00 04-12-2023 Tân Hà - Sân Bay - Sài Gòn
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
14:50
• Trạm Cửa Hoà Viện (Toà Thánh Tây Ninh)
3h5m
17:55
• Sân bay Tân Sơn Nhất - cột 15, ga quốc tế
*Vé chặng thuộc chuyến 14:00 04-12-2023 Tân Hà - Sân Bay - Sài Gòn
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
16:20
• Trạm Cửa Hoà Viện (Toà Thánh Tây Ninh)
2h5m
18:25
• Văn phòng Tân Bình
*Vé chặng thuộc chuyến 15:30 04-12-2023 Tân Hà - Sân Bay - Sài Gòn
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
16:20
• Trạm Cửa Hoà Viện (Toà Thánh Tây Ninh)
3h5m
19:25
• Sân bay Tân Sơn Nhất - cột 15, ga quốc tế
*Vé chặng thuộc chuyến 15:30 04-12-2023 Tân Hà - Sân Bay - Sài Gòn