Đang chuyển đến trang thanh toán

Việc này không quá 15 giây, bạn đợi chút nhé!

loading
Xe khách
Máy bay
Giảm 20k/ghế
Vé xe khách > xe đi Tây Ninh từ Sài Gòn > xe Lê Khánh đi Dương Minh Châu từ Tân Bình
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Vexere - Cam kết hoàn 150% nếu nhà xe không giữ chỗ150%

Vé xe Lê Khánh từ Tân Bình - Sài Gòn đi Dương Minh Châu - Tây Ninh

: 26 chuyến mỗi ngày
author-avatar
Vexere Team
Ngày cập nhật: 04/12/2023
info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
05:50
• Sân bay Tân Sơn Nhất - cột 15, ga quốc tế
1h45m
07:35
• Dương Minh Châu (DT784)
*Vé chặng thuộc chuyến 06:00 06-12-2023 Sài Gòn - Sân Bay - Tân Hà
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
06:05
• Văn phòng Tân Bình
1h30m
07:35
• Dương Minh Châu (DT784)
*Vé chặng thuộc chuyến 06:00 06-12-2023 Sài Gòn - Sân Bay - Tân Hà
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
06:50
• Sân bay Tân Sơn Nhất - cột 15, ga quốc tế
1h45m
08:35
• Dương Minh Châu (DT784)
*Vé chặng thuộc chuyến 07:00 06-12-2023 Sài Gòn - Sân Bay - Tân Hà
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
07:05
• Văn phòng Tân Bình
1h30m
08:35
• Dương Minh Châu (DT784)
*Vé chặng thuộc chuyến 07:00 06-12-2023 Sài Gòn - Sân Bay - Tân Hà
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
07:50
• Sân bay Tân Sơn Nhất - cột 15, ga quốc tế
1h45m
09:35
• Dương Minh Châu (DT784)
*Vé chặng thuộc chuyến 08:00 06-12-2023 Sài Gòn - Sân Bay - Tân Hà
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
08:05
• Văn phòng Tân Bình
1h30m
09:35
• Dương Minh Châu (DT784)
*Vé chặng thuộc chuyến 08:00 06-12-2023 Sài Gòn - Sân Bay - Tân Hà
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
08:50
• Sân bay Tân Sơn Nhất - cột 15, ga quốc tế
1h45m
10:35
• Dương Minh Châu (DT784)
*Vé chặng thuộc chuyến 09:00 06-12-2023 Sài Gòn - Sân Bay - Tân Hà
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
09:05
• Văn phòng Tân Bình
1h30m
10:35
• Dương Minh Châu (DT784)
*Vé chặng thuộc chuyến 09:00 06-12-2023 Sài Gòn - Sân Bay - Tân Hà
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
09:50
• Sân bay Tân Sơn Nhất - cột 15, ga quốc tế
1h45m
11:35
• Dương Minh Châu (DT784)
*Vé chặng thuộc chuyến 10:00 06-12-2023 Sài Gòn - Sân Bay - Tân Hà
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
10:05
• Văn phòng Tân Bình
1h30m
11:35
• Dương Minh Châu (DT784)
*Vé chặng thuộc chuyến 10:00 06-12-2023 Sài Gòn - Sân Bay - Tân Hà
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
10:50
• Sân bay Tân Sơn Nhất - cột 15, ga quốc tế
1h45m
12:35
• Dương Minh Châu (DT784)
*Vé chặng thuộc chuyến 11:00 06-12-2023 Sài Gòn - Sân Bay - Tân Hà
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
11:05
• Văn phòng Tân Bình
1h30m
12:35
• Dương Minh Châu (DT784)
*Vé chặng thuộc chuyến 11:00 06-12-2023 Sài Gòn - Sân Bay - Tân Hà
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
11:50
• Sân bay Tân Sơn Nhất - cột 15, ga quốc tế
1h45m
13:35
• Dương Minh Châu (DT784)
*Vé chặng thuộc chuyến 12:00 06-12-2023 Sài Gòn - Sân Bay - Tân Hà
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
12:05
• Văn phòng Tân Bình
1h30m
13:35
• Dương Minh Châu (DT784)
*Vé chặng thuộc chuyến 12:00 06-12-2023 Sài Gòn - Sân Bay - Tân Hà
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
12:50
• Sân bay Tân Sơn Nhất - cột 15, ga quốc tế
1h45m
14:35
• Dương Minh Châu (DT784)
*Vé chặng thuộc chuyến 13:00 06-12-2023 Sài Gòn - Sân Bay - Tân Hà
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
13:05
• Văn phòng Tân Bình
1h30m
14:35
• Dương Minh Châu (DT784)
*Vé chặng thuộc chuyến 13:00 06-12-2023 Sài Gòn - Sân Bay - Tân Hà
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
13:50
• Sân bay Tân Sơn Nhất - cột 15, ga quốc tế
1h45m
15:35
• Dương Minh Châu (DT784)
*Vé chặng thuộc chuyến 14:00 06-12-2023 Sài Gòn - Sân Bay - Tân Hà
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
14:05
• Văn phòng Tân Bình
1h30m
15:35
• Dương Minh Châu (DT784)
*Vé chặng thuộc chuyến 14:00 06-12-2023 Sài Gòn - Sân Bay - Tân Hà
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
14:50
• Sân bay Tân Sơn Nhất - cột 15, ga quốc tế
1h45m
16:35
• Dương Minh Châu (DT784)
*Vé chặng thuộc chuyến 15:00 06-12-2023 Sài Gòn - Sân Bay - Tân Hà
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
15:05
• Văn phòng Tân Bình
1h30m
16:35
• Dương Minh Châu (DT784)
*Vé chặng thuộc chuyến 15:00 06-12-2023 Sài Gòn - Sân Bay - Tân Hà
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
15:50
• Sân bay Tân Sơn Nhất - cột 15, ga quốc tế
1h45m
17:35
• Dương Minh Châu (DT784)
*Vé chặng thuộc chuyến 16:00 06-12-2023 Sài Gòn - Sân Bay - Tân Hà
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
16:05
• Văn phòng Tân Bình
1h30m
17:35
• Dương Minh Châu (DT784)
*Vé chặng thuộc chuyến 16:00 06-12-2023 Sài Gòn - Sân Bay - Tân Hà
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
17:50
• Sân bay Tân Sơn Nhất - cột 15, ga quốc tế
1h45m
19:35
• Dương Minh Châu (DT784)
*Vé chặng thuộc chuyến 18:00 06-12-2023 Sài Gòn - Sân Bay - Tân Hà
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
18:05
• Văn phòng Tân Bình
1h30m
19:35
• Dương Minh Châu (DT784)
*Vé chặng thuộc chuyến 18:00 06-12-2023 Sài Gòn - Sân Bay - Tân Hà
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
19:50
• Sân bay Tân Sơn Nhất - cột 15, ga quốc tế
1h45m
21:35
• Dương Minh Châu (DT784)
*Vé chặng thuộc chuyến 20:00 06-12-2023 Sài Gòn - Sân Bay - Tân Hà
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
20:05
• Văn phòng Tân Bình
1h30m
21:35
• Dương Minh Châu (DT784)
*Vé chặng thuộc chuyến 20:00 06-12-2023 Sài Gòn - Sân Bay - Tân Hà