Đang chuyển đến trang thanh toán

Việc này không quá 15 giây, bạn đợi chút nhé!

loading
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
import_export
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
trip-date-icon

Nhập ngày đi

add

Thêm ngày về

Vé xe kháchchevron_right_gray_20dpxe đi Tây Ninh từ Sài Gòn

chevron_right_gray_20dpxe Lê Khánh đi Tây Ninh từ Tân Bình

Vé xe Lê Khánh từ Tân Bình - Sài Gòn đi Tây Ninh
: 285 chuyến mỗi ngày
author-avatar

Vexere Team

Ngày cập nhật: 20/07/2024

info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh

4.6

star

(144 đánh giá)

pickup-icon

07:50 • Sân bay Tân Sơn Nhất - cột 15, ga quốc tế

2h10m

pickup-icon

10:00 • Trạm Cửa Hoà Viện (Toà Thánh Tây Ninh)

Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh

4.6

star

(144 đánh giá)

pickup-icon

07:50 • Sân bay Tân Sơn Nhất - cột 15, ga quốc tế

3h10m

pickup-icon

11:00 • Trạm Tân Châu

Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh

4.6

star

(144 đánh giá)

pickup-icon

07:50 • Sân bay Tân Sơn Nhất - cột 15, ga quốc tế

3h40m

pickup-icon

11:30 • Trạm Kà Tum

Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh

4.6

star

(144 đánh giá)

pickup-icon

07:50 • Sân bay Tân Sơn Nhất - cột 15, ga quốc tế

4h55m

pickup-icon

12:45 • Suối Dây

Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh

4.6

star

(144 đánh giá)

pickup-icon

07:50 • Sân bay Tân Sơn Nhất - cột 15, ga quốc tế

4h25m

pickup-icon

12:15 • Tân Hà

Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh

4.6

star

(144 đánh giá)

pickup-icon

07:50 • Sân bay Tân Sơn Nhất - cột 15, ga quốc tế

1h10m

pickup-icon

09:00 • Trảng Bàng (Ngã 3 Hai Châu)

Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh

4.6

star

(144 đánh giá)

pickup-icon

07:50 • Sân bay Tân Sơn Nhất - cột 15, ga quốc tế

4h10m

pickup-icon

12:00 • Đông Hà

Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh

4.6

star

(144 đánh giá)

pickup-icon

07:50 • Sân bay Tân Sơn Nhất - cột 15, ga quốc tế

5h25m

pickup-icon

13:15 • Suối Ngô

Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh

4.6

star

(144 đánh giá)

pickup-icon

07:50 • Sân bay Tân Sơn Nhất - cột 15, ga quốc tế

2h30m

pickup-icon

10:20 • Trạm Ninh Sơn (Đi Núi Bà Đen)

Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh

4.6

star

(144 đánh giá)

pickup-icon

07:50 • Sân bay Tân Sơn Nhất - cột 15, ga quốc tế

1h30m

pickup-icon

09:20 • Gò Dầu (DT782)

Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh

4.6

star

(144 đánh giá)

pickup-icon

07:50 • Sân bay Tân Sơn Nhất - cột 15, ga quốc tế

1h45m

pickup-icon

09:35 • Dương Minh Châu (DT784)

Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh

4.6

star

(144 đánh giá)

pickup-icon

08:05 • Văn phòng Tân Bình

0h55m

pickup-icon

09:00 • Trảng Bàng (Ngã 3 Hai Châu)

Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh

4.6

star

(144 đánh giá)

pickup-icon

08:05 • Văn phòng Tân Bình

2h55m

pickup-icon

11:00 • Trạm Tân Châu

Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh

4.6

star

(144 đánh giá)

pickup-icon

08:05 • Văn phòng Tân Bình

5h10m

pickup-icon

13:15 • Suối Ngô

Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh

4.6

star

(144 đánh giá)

pickup-icon

08:05 • Văn phòng Tân Bình

2h15m

pickup-icon

10:20 • Trạm Ninh Sơn (Đi Núi Bà Đen)

Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh

4.6

star

(144 đánh giá)

pickup-icon

08:05 • Văn phòng Tân Bình

1h15m

pickup-icon

09:20 • Gò Dầu (DT782)

Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh

4.6

star

(144 đánh giá)

pickup-icon

08:05 • Văn phòng Tân Bình

1h30m

pickup-icon

09:35 • Dương Minh Châu (DT784)

Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh

4.6

star

(144 đánh giá)

pickup-icon

08:05 • Văn phòng Tân Bình

4h40m

pickup-icon

12:45 • Suối Dây

Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh

4.6

star

(144 đánh giá)

pickup-icon

08:05 • Văn phòng Tân Bình

1h55m

pickup-icon

10:00 • Trạm Cửa Hoà Viện (Toà Thánh Tây Ninh)

Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh

4.6

star

(144 đánh giá)

pickup-icon

08:05 • Văn phòng Tân Bình

4h10m

pickup-icon

12:15 • Tân Hà

Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh

4.6

star

(144 đánh giá)

pickup-icon

08:05 • Văn phòng Tân Bình

3h25m

pickup-icon

11:30 • Trạm Kà Tum

Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh

4.6

star

(144 đánh giá)

pickup-icon

08:05 • Văn phòng Tân Bình

3h55m

pickup-icon

12:00 • Đông Hà

Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh

4.6

star

(144 đánh giá)

pickup-icon

08:50 • Sân bay Tân Sơn Nhất - cột 15, ga quốc tế

2h30m

pickup-icon

11:20 • Trạm Ninh Sơn (Đi Núi Bà Đen)

Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh

4.6

star

(144 đánh giá)

pickup-icon

08:50 • Sân bay Tân Sơn Nhất - cột 15, ga quốc tế

3h10m

pickup-icon

12:00 • Trạm Tân Châu

Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh

4.6

star

(144 đánh giá)

pickup-icon

08:50 • Sân bay Tân Sơn Nhất - cột 15, ga quốc tế

4h55m

pickup-icon

13:45 • Suối Dây

Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh

4.6

star

(144 đánh giá)

pickup-icon

08:50 • Sân bay Tân Sơn Nhất - cột 15, ga quốc tế

1h10m

pickup-icon

10:00 • Trảng Bàng (Ngã 3 Hai Châu)

Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh

4.6

star

(144 đánh giá)

pickup-icon

08:50 • Sân bay Tân Sơn Nhất - cột 15, ga quốc tế

1h45m

pickup-icon

10:35 • Dương Minh Châu (DT784)

Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh

4.6

star

(144 đánh giá)

pickup-icon

08:50 • Sân bay Tân Sơn Nhất - cột 15, ga quốc tế

1h30m

pickup-icon

10:20 • Gò Dầu (DT782)

Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh

4.6

star

(144 đánh giá)

pickup-icon

08:50 • Sân bay Tân Sơn Nhất - cột 15, ga quốc tế

2h10m

pickup-icon

11:00 • Trạm Cửa Hoà Viện (Toà Thánh Tây Ninh)

Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh

4.6

star

(144 đánh giá)

pickup-icon

08:50 • Sân bay Tân Sơn Nhất - cột 15, ga quốc tế

5h25m

pickup-icon

14:15 • Suối Ngô