Đang chuyển đến trang thanh toán

Việc này không quá 15 giây, bạn đợi chút nhé!

loading
Xe khách
Máy bay
Giảm 20k/ghế
Vé xe khách > xe đi Sài Gòn từ Tây Ninh > xe Lê Khánh đi Hóc Môn từ Tân Châu
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Vexere - Cam kết hoàn 150% nếu nhà xe không giữ chỗ150%

Vé xe Lê Khánh từ Tân Châu - Tây Ninh đi Hóc Môn - Sài Gòn

: 84 chuyến mỗi ngày
author-avatar
Vexere Team
Ngày cập nhật: 28/11/2023
info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
05:00
• Suối Ngô
3h40m
08:40
• Bến xe An Sương - Quầy vé số 7
*Vé chặng thuộc chuyến 06:00 30-11-2023 Tân Hà - An Sương
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
05:20
• Suối Dây
3h20m
08:40
• Bến xe An Sương - Quầy vé số 7
*Vé chặng thuộc chuyến 06:00 30-11-2023 Tân Hà - An Sương
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
05:45
• Tân Hà
2h55m
08:40
• Bến xe An Sương - Quầy vé số 7
*Vé chặng thuộc chuyến 06:00 30-11-2023 Tân Hà - An Sương
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
05:50
• Đông Hà
2h50m
08:40
• Bến xe An Sương - Quầy vé số 7
*Vé chặng thuộc chuyến 06:00 30-11-2023 Tân Hà - An Sương
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
05:55
• Trạm Kà Tum
2h45m
08:40
• Bến xe An Sương - Quầy vé số 7
*Vé chặng thuộc chuyến 06:00 30-11-2023 Tân Hà - An Sương
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
06:00
• Trạm Tân Châu
2h40m
08:40
• Bến xe An Sương - Quầy vé số 7
Không cần thanh toán trước
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
06:00
• Suối Ngô
3h40m
09:40
• Bến xe An Sương - Quầy vé số 7
*Vé chặng thuộc chuyến 07:00 30-11-2023 Tân Hà - An Sương
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
06:20
• Suối Dây
3h20m
09:40
• Bến xe An Sương - Quầy vé số 7
*Vé chặng thuộc chuyến 07:00 30-11-2023 Tân Hà - An Sương
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
06:30
• Suối Ngô
3h40m
10:10
• Bến xe An Sương - Quầy vé số 7
*Vé chặng thuộc chuyến 07:30 30-11-2023 Tân Hà - An Sương
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
06:45
• Tân Hà
2h55m
09:40
• Bến xe An Sương - Quầy vé số 7
*Vé chặng thuộc chuyến 07:00 30-11-2023 Tân Hà - An Sương
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
06:50
• Suối Dây
3h20m
10:10
• Bến xe An Sương - Quầy vé số 7
*Vé chặng thuộc chuyến 07:30 30-11-2023 Tân Hà - An Sương
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
06:50
• Đông Hà
2h50m
09:40
• Bến xe An Sương - Quầy vé số 7
*Vé chặng thuộc chuyến 07:00 30-11-2023 Tân Hà - An Sương
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
06:55
• Trạm Kà Tum
2h45m
09:40
• Bến xe An Sương - Quầy vé số 7
*Vé chặng thuộc chuyến 07:00 30-11-2023 Tân Hà - An Sương
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
07:00
• Trạm Tân Châu
2h40m
09:40
• Bến xe An Sương - Quầy vé số 7
Không cần thanh toán trước
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
07:15
• Tân Hà
2h55m
10:10
• Bến xe An Sương - Quầy vé số 7
*Vé chặng thuộc chuyến 07:30 30-11-2023 Tân Hà - An Sương
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
07:20
• Đông Hà
2h50m
10:10
• Bến xe An Sương - Quầy vé số 7
*Vé chặng thuộc chuyến 07:30 30-11-2023 Tân Hà - An Sương
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
07:25
• Trạm Kà Tum
2h45m
10:10
• Bến xe An Sương - Quầy vé số 7
*Vé chặng thuộc chuyến 07:30 30-11-2023 Tân Hà - An Sương
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
07:30
• Trạm Tân Châu
2h40m
10:10
• Bến xe An Sương - Quầy vé số 7
Không cần thanh toán trước
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
07:30
• Suối Ngô
3h40m
11:10
• Bến xe An Sương - Quầy vé số 7
*Vé chặng thuộc chuyến 08:30 30-11-2023 Tân Hà - An Sương
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
07:50
• Suối Dây
3h20m
11:10
• Bến xe An Sương - Quầy vé số 7
*Vé chặng thuộc chuyến 08:30 30-11-2023 Tân Hà - An Sương
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
08:00
• Suối Ngô
3h40m
11:40
• Bến xe An Sương - Quầy vé số 7
*Vé chặng thuộc chuyến 09:00 30-11-2023 Tân Hà - An Sương
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
08:15
• Tân Hà
2h55m
11:10
• Bến xe An Sương - Quầy vé số 7
*Vé chặng thuộc chuyến 08:30 30-11-2023 Tân Hà - An Sương
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
08:20
• Đông Hà
2h50m
11:10
• Bến xe An Sương - Quầy vé số 7
*Vé chặng thuộc chuyến 08:30 30-11-2023 Tân Hà - An Sương
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
08:20
• Suối Dây
3h20m
11:40
• Bến xe An Sương - Quầy vé số 7
*Vé chặng thuộc chuyến 09:00 30-11-2023 Tân Hà - An Sương
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
08:25
• Trạm Kà Tum
2h45m
11:10
• Bến xe An Sương - Quầy vé số 7
*Vé chặng thuộc chuyến 08:30 30-11-2023 Tân Hà - An Sương
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
08:30
• Trạm Tân Châu
2h40m
11:10
• Bến xe An Sương - Quầy vé số 7
Không cần thanh toán trước
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
08:45
• Tân Hà
2h55m
11:40
• Bến xe An Sương - Quầy vé số 7
*Vé chặng thuộc chuyến 09:00 30-11-2023 Tân Hà - An Sương
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
08:50
• Đông Hà
2h50m
11:40
• Bến xe An Sương - Quầy vé số 7
*Vé chặng thuộc chuyến 09:00 30-11-2023 Tân Hà - An Sương
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
08:55
• Trạm Kà Tum
2h45m
11:40
• Bến xe An Sương - Quầy vé số 7
*Vé chặng thuộc chuyến 09:00 30-11-2023 Tân Hà - An Sương
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
09:00
• Trạm Tân Châu
2h40m
11:40
• Bến xe An Sương - Quầy vé số 7
Không cần thanh toán trước