Đang chuyển đến trang thanh toán

Việc này không quá 15 giây, bạn đợi chút nhé!

loading
Xe khách
Máy bay
Giảm 20k/ghế
Vé xe khách > xe đi Sài Gòn từ Tây Ninh > xe Lê Khánh đi Quận 10 từ Tân Châu
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Vexere - Cam kết hoàn 150% nếu nhà xe không giữ chỗ150%

Vé xe Lê Khánh từ Tân Châu - Tây Ninh đi Quận 10 - Sài Gòn

: 84 chuyến mỗi ngày
author-avatar
Vexere Team
Ngày cập nhật: 29/11/2023
info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
01:00
• Suối Ngô
4h25m
05:25
• VP Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 02:00 01-12-2023 Tân Hà - Sân Bay - Sài Gòn
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
01:01
• Suối Ngô
4h25m
05:26
• VP Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 02:01 01-12-2023 Tân Hà - Sân Bay - Sài Gòn
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
01:20
• Suối Dây
4h5m
05:25
• VP Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 02:00 01-12-2023 Tân Hà - Sân Bay - Sài Gòn
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
01:21
• Suối Dây
4h5m
05:26
• VP Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 02:01 01-12-2023 Tân Hà - Sân Bay - Sài Gòn
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
01:45
• Tân Hà
3h40m
05:25
• VP Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 02:00 01-12-2023 Tân Hà - Sân Bay - Sài Gòn
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
01:46
• Tân Hà
3h40m
05:26
• VP Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 02:01 01-12-2023 Tân Hà - Sân Bay - Sài Gòn
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
01:50
• Đông Hà
3h35m
05:25
• VP Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 02:00 01-12-2023 Tân Hà - Sân Bay - Sài Gòn
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
01:51
• Đông Hà
3h35m
05:26
• VP Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 02:01 01-12-2023 Tân Hà - Sân Bay - Sài Gòn
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
01:55
• Trạm Kà Tum
3h30m
05:25
• VP Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 02:00 01-12-2023 Tân Hà - Sân Bay - Sài Gòn
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
01:56
• Trạm Kà Tum
3h30m
05:26
• VP Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 02:01 01-12-2023 Tân Hà - Sân Bay - Sài Gòn
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
02:00
• Trạm Tân Châu
3h25m
05:25
• VP Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 22 chỗ Fuso
02:00
• Suối Ngô
4h25m
06:25
• VP Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 03:00 01-12-2023 Tân Hà - Sân Bay - Sài Gòn
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
02:01
• Trạm Tân Châu
3h25m
05:26
• VP Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
02:01
• Suối Ngô
4h25m
06:26
• VP Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 03:01 01-12-2023 Tân Hà - Sân Bay - Sài Gòn
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 22 chỗ Fuso
02:20
• Suối Dây
4h5m
06:25
• VP Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 03:00 01-12-2023 Tân Hà - Sân Bay - Sài Gòn
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
02:21
• Suối Dây
4h5m
06:26
• VP Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 03:01 01-12-2023 Tân Hà - Sân Bay - Sài Gòn
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
02:40
• Suối Ngô
4h25m
07:05
• VP Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 03:40 01-12-2023 Tân Hà - Sân Bay - Sài Gòn
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
02:41
• Suối Ngô
4h25m
07:06
• VP Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 03:41 01-12-2023 Tân Hà - Sân Bay - Sài Gòn
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 22 chỗ Fuso
02:45
• Tân Hà
3h40m
06:25
• VP Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 03:00 01-12-2023 Tân Hà - Sân Bay - Sài Gòn
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
02:46
• Tân Hà
3h40m
06:26
• VP Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 03:01 01-12-2023 Tân Hà - Sân Bay - Sài Gòn
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 22 chỗ Fuso
02:50
• Đông Hà
3h35m
06:25
• VP Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 03:00 01-12-2023 Tân Hà - Sân Bay - Sài Gòn
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
02:51
• Đông Hà
3h35m
06:26
• VP Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 03:01 01-12-2023 Tân Hà - Sân Bay - Sài Gòn
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 22 chỗ Fuso
02:55
• Trạm Kà Tum
3h30m
06:25
• VP Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 03:00 01-12-2023 Tân Hà - Sân Bay - Sài Gòn
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
02:56
• Trạm Kà Tum
3h30m
06:26
• VP Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 03:01 01-12-2023 Tân Hà - Sân Bay - Sài Gòn
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 22 chỗ Fuso
03:00
• Trạm Tân Châu
3h25m
06:25
• VP Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
03:00
• Suối Dây
4h5m
07:05
• VP Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 03:40 01-12-2023 Tân Hà - Sân Bay - Sài Gòn
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
03:01
• Trạm Tân Châu
3h25m
06:26
• VP Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
03:01
• Suối Dây
4h5m
07:06
• VP Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 03:41 01-12-2023 Tân Hà - Sân Bay - Sài Gòn
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
03:25
• Tân Hà
3h40m
07:05
• VP Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 03:40 01-12-2023 Tân Hà - Sân Bay - Sài Gòn
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
03:26
• Tân Hà
3h40m
07:06
• VP Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 03:41 01-12-2023 Tân Hà - Sân Bay - Sài Gòn