loading
Xe khách
Máy bay
Giảm 20k/ghế
Vé xe khách > xe đi Sài Gòn từ Tây Ninh
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Cam kết hoàn 150% nếu nhà xe không giữ vé150%

Vé xe Lê Khánh từ Tây Ninh đi Sài Gòn

: 630 chuyến
author-avatar
VeXeRe Team
Ngày cập nhật: 29/05/2023
info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 22 chỗ Fuso
04:00
• Suối Ngô
3h
07:00
• Điện máy xanh Củ Chi
*Vé chặng thuộc chuyến 05:00 30-05-2023 Tân Hà - Sân Bay - Sài Gòn
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 22 chỗ Fuso
04:00
• Suối Ngô
3h50m
07:50
• Bến xe An Sương
*Vé chặng thuộc chuyến 05:00 30-05-2023 Tân Hà - Sân Bay - Sài Gòn
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 22 chỗ Fuso
04:00
• Suối Ngô
4h35m
08:35
• Sân bay Tân Sơn Nhất - cột 15, ga quốc tế
*Vé chặng thuộc chuyến 05:00 30-05-2023 Tân Hà - Sân Bay - Sài Gòn
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 22 chỗ Fuso
04:00
• Suối Ngô
4h5m
08:05
• Văn phòng Tân Bình
*Vé chặng thuộc chuyến 05:00 30-05-2023 Tân Hà - Sân Bay - Sài Gòn
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 22 chỗ Fuso
04:00
• Suối Ngô
5h5m
09:05
• VP Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 05:00 30-05-2023 Tân Hà - Sân Bay - Sài Gòn
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 22 chỗ Fuso
04:01
• Suối Ngô
5h5m
09:06
• VP Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 05:01 30-05-2023 Tân Hà - Sân Bay - Sài Gòn
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 22 chỗ Fuso
04:01
• Suối Ngô
4h5m
08:06
• Văn phòng Tân Bình
*Vé chặng thuộc chuyến 05:01 30-05-2023 Tân Hà - Sân Bay - Sài Gòn
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 22 chỗ Fuso
04:01
• Suối Ngô
3h50m
07:51
• Bến xe An Sương
*Vé chặng thuộc chuyến 05:01 30-05-2023 Tân Hà - Sân Bay - Sài Gòn
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 22 chỗ Fuso
04:01
• Suối Ngô
3h
07:01
• Điện máy xanh Củ Chi
*Vé chặng thuộc chuyến 05:01 30-05-2023 Tân Hà - Sân Bay - Sài Gòn
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 22 chỗ Fuso
04:01
• Suối Ngô
4h35m
08:36
• Sân bay Tân Sơn Nhất - cột 15, ga quốc tế
*Vé chặng thuộc chuyến 05:01 30-05-2023 Tân Hà - Sân Bay - Sài Gòn
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 22 chỗ Fuso
04:20
• Suối Dây
3h30m
07:50
• Bến xe An Sương
*Vé chặng thuộc chuyến 05:00 30-05-2023 Tân Hà - Sân Bay - Sài Gòn
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 22 chỗ Fuso
04:20
• Suối Dây
4h15m
08:35
• Sân bay Tân Sơn Nhất - cột 15, ga quốc tế
*Vé chặng thuộc chuyến 05:00 30-05-2023 Tân Hà - Sân Bay - Sài Gòn
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 22 chỗ Fuso
04:20
• Suối Dây
3h45m
08:05
• Văn phòng Tân Bình
*Vé chặng thuộc chuyến 05:00 30-05-2023 Tân Hà - Sân Bay - Sài Gòn
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 22 chỗ Fuso
04:20
• Suối Dây
4h45m
09:05
• VP Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 05:00 30-05-2023 Tân Hà - Sân Bay - Sài Gòn
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 22 chỗ Fuso
04:20
• Suối Dây
2h40m
07:00
• Điện máy xanh Củ Chi
*Vé chặng thuộc chuyến 05:00 30-05-2023 Tân Hà - Sân Bay - Sài Gòn
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 22 chỗ Fuso
04:21
• Suối Dây
3h45m
08:06
• Văn phòng Tân Bình
*Vé chặng thuộc chuyến 05:01 30-05-2023 Tân Hà - Sân Bay - Sài Gòn
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 22 chỗ Fuso
04:21
• Suối Dây
2h40m
07:01
• Điện máy xanh Củ Chi
*Vé chặng thuộc chuyến 05:01 30-05-2023 Tân Hà - Sân Bay - Sài Gòn
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 22 chỗ Fuso
04:21
• Suối Dây
4h15m
08:36
• Sân bay Tân Sơn Nhất - cột 15, ga quốc tế
*Vé chặng thuộc chuyến 05:01 30-05-2023 Tân Hà - Sân Bay - Sài Gòn
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 22 chỗ Fuso
04:21
• Suối Dây
4h45m
09:06
• VP Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 05:01 30-05-2023 Tân Hà - Sân Bay - Sài Gòn
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 22 chỗ Fuso
04:21
• Suối Dây
3h30m
07:51
• Bến xe An Sương
*Vé chặng thuộc chuyến 05:01 30-05-2023 Tân Hà - Sân Bay - Sài Gòn
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 22 chỗ Fuso
04:45
• Tân Hà
3h5m
07:50
• Bến xe An Sương
*Vé chặng thuộc chuyến 05:00 30-05-2023 Tân Hà - Sân Bay - Sài Gòn
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 22 chỗ Fuso
04:45
• Tân Hà
3h50m
08:35
• Sân bay Tân Sơn Nhất - cột 15, ga quốc tế
*Vé chặng thuộc chuyến 05:00 30-05-2023 Tân Hà - Sân Bay - Sài Gòn
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 22 chỗ Fuso
04:45
• Tân Hà
3h20m
08:05
• Văn phòng Tân Bình
*Vé chặng thuộc chuyến 05:00 30-05-2023 Tân Hà - Sân Bay - Sài Gòn
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 22 chỗ Fuso
04:45
• Tân Hà
2h15m
07:00
• Điện máy xanh Củ Chi
*Vé chặng thuộc chuyến 05:00 30-05-2023 Tân Hà - Sân Bay - Sài Gòn
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 22 chỗ Fuso
04:45
• Tân Hà
4h20m
09:05
• VP Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 05:00 30-05-2023 Tân Hà - Sân Bay - Sài Gòn
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 22 chỗ Fuso
04:46
• Tân Hà
3h20m
08:06
• Văn phòng Tân Bình
*Vé chặng thuộc chuyến 05:01 30-05-2023 Tân Hà - Sân Bay - Sài Gòn
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 22 chỗ Fuso
04:46
• Tân Hà
3h50m
08:36
• Sân bay Tân Sơn Nhất - cột 15, ga quốc tế
*Vé chặng thuộc chuyến 05:01 30-05-2023 Tân Hà - Sân Bay - Sài Gòn
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 22 chỗ Fuso
04:46
• Tân Hà
2h15m
07:01
• Điện máy xanh Củ Chi
*Vé chặng thuộc chuyến 05:01 30-05-2023 Tân Hà - Sân Bay - Sài Gòn
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 22 chỗ Fuso
04:46
• Tân Hà
4h20m
09:06
• VP Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 05:01 30-05-2023 Tân Hà - Sân Bay - Sài Gòn
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 22 chỗ Fuso
04:46
• Tân Hà
3h5m
07:51
• Bến xe An Sương
*Vé chặng thuộc chuyến 05:01 30-05-2023 Tân Hà - Sân Bay - Sài Gòn