loading
Xe khách
Máy bay
Giảm 20k/ghế
Vé xe khách > xe đi Sài Gòn từ Tây Ninh > xe Lê Khánh đi Sài Gòn từ Tây Ninh
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Cam kết hoàn 150% nếu nhà xe không giữ vé150%

Vé xe Lê Khánh từ Tây Ninh - Tây Ninh đi Sài Gòn

: 26 chuyến
author-avatar
VeXeRe Team
Ngày cập nhật: 27/05/2023
info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
06:30
• Ninh Sơn
2h30m
09:00
• Bến xe An Sương
*Vé chặng thuộc chuyến 06:00 29-05-2023 Tân Hà - An Sương
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
06:50
• Tòa Thánh Tây Ninh
2h10m
09:00
• Bến xe An Sương
*Vé chặng thuộc chuyến 06:00 29-05-2023 Tân Hà - An Sương
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
07:30
• Ninh Sơn
2h30m
10:00
• Bến xe An Sương
*Vé chặng thuộc chuyến 07:00 29-05-2023 Tân Hà - An Sương
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
07:50
• Tòa Thánh Tây Ninh
2h10m
10:00
• Bến xe An Sương
*Vé chặng thuộc chuyến 07:00 29-05-2023 Tân Hà - An Sương
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
08:00
• Ninh Sơn
2h30m
10:30
• Bến xe An Sương
*Vé chặng thuộc chuyến 07:30 29-05-2023 Tân Hà - An Sương
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
08:20
• Tòa Thánh Tây Ninh
2h10m
10:30
• Bến xe An Sương
*Vé chặng thuộc chuyến 07:30 29-05-2023 Tân Hà - An Sương
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
09:00
• Ninh Sơn
2h30m
11:30
• Bến xe An Sương
*Vé chặng thuộc chuyến 08:30 29-05-2023 Tân Hà - An Sương
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
09:20
• Tòa Thánh Tây Ninh
2h10m
11:30
• Bến xe An Sương
*Vé chặng thuộc chuyến 08:30 29-05-2023 Tân Hà - An Sương
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
09:30
• Ninh Sơn
2h30m
12:00
• Bến xe An Sương
*Vé chặng thuộc chuyến 09:00 29-05-2023 Tân Hà - An Sương
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
09:50
• Tòa Thánh Tây Ninh
2h10m
12:00
• Bến xe An Sương
*Vé chặng thuộc chuyến 09:00 29-05-2023 Tân Hà - An Sương
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
10:30
• Ninh Sơn
2h30m
13:00
• Bến xe An Sương
*Vé chặng thuộc chuyến 10:00 29-05-2023 Tân Hà - An Sương
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
10:50
• Tòa Thánh Tây Ninh
2h10m
13:00
• Bến xe An Sương
*Vé chặng thuộc chuyến 10:00 29-05-2023 Tân Hà - An Sương
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
11:00
• Ninh Sơn
2h30m
13:30
• Bến xe An Sương
*Vé chặng thuộc chuyến 10:30 29-05-2023 Tân Hà - An Sương
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
11:20
• Tòa Thánh Tây Ninh
2h10m
13:30
• Bến xe An Sương
*Vé chặng thuộc chuyến 10:30 29-05-2023 Tân Hà - An Sương
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
12:30
• Ninh Sơn
2h30m
15:00
• Bến xe An Sương
*Vé chặng thuộc chuyến 12:00 29-05-2023 Tân Hà - An Sương
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
12:50
• Tòa Thánh Tây Ninh
2h10m
15:00
• Bến xe An Sương
*Vé chặng thuộc chuyến 12:00 29-05-2023 Tân Hà - An Sương
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
13:30
• Ninh Sơn
2h30m
16:00
• Bến xe An Sương
*Vé chặng thuộc chuyến 13:00 29-05-2023 Tân Hà - An Sương
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
13:50
• Tòa Thánh Tây Ninh
2h10m
16:00
• Bến xe An Sương
*Vé chặng thuộc chuyến 13:00 29-05-2023 Tân Hà - An Sương
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
14:00
• Ninh Sơn
2h30m
16:30
• Bến xe An Sương
*Vé chặng thuộc chuyến 13:30 29-05-2023 Tân Hà - An Sương
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
14:20
• Tòa Thánh Tây Ninh
2h10m
16:30
• Bến xe An Sương
*Vé chặng thuộc chuyến 13:30 29-05-2023 Tân Hà - An Sương
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
14:50
• Ninh Sơn
2h30m
17:20
• Bến xe An Sương
*Vé chặng thuộc chuyến 14:20 29-05-2023 Tân Hà - An Sương
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
15:10
• Tòa Thánh Tây Ninh
2h10m
17:20
• Bến xe An Sương
*Vé chặng thuộc chuyến 14:20 29-05-2023 Tân Hà - An Sương
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
15:30
• Ninh Sơn
2h30m
18:00
• Bến xe An Sương
*Vé chặng thuộc chuyến 15:00 29-05-2023 Tân Hà - An Sương
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
15:50
• Tòa Thánh Tây Ninh
2h10m
18:00
• Bến xe An Sương
*Vé chặng thuộc chuyến 15:00 29-05-2023 Tân Hà - An Sương
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
16:30
• Ninh Sơn
2h30m
19:00
• Bến xe An Sương
*Vé chặng thuộc chuyến 16:00 29-05-2023 Tân Hà - An Sương
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
16:50
• Tòa Thánh Tây Ninh
2h10m
19:00
• Bến xe An Sương
*Vé chặng thuộc chuyến 16:00 29-05-2023 Tân Hà - An Sương