Đang chuyển đến trang thanh toán

Việc này không quá 15 giây, bạn đợi chút nhé!

loading
Xe khách
Máy bay
Giảm 20k/ghế
Vé xe khách > xe đi Sài Gòn từ Tây Ninh > xe Lê Khánh đi Củ Chi từ Trảng Bàng
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Vexere - Cam kết hoàn 150% nếu nhà xe không giữ chỗ150%

Vé xe Lê Khánh từ Trảng Bàng - Tây Ninh đi Củ Chi - Sài Gòn

: 28 chuyến mỗi ngày
author-avatar
Vexere Team
Ngày cập nhật: 30/11/2023
info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
03:40
• Trảng Bàng (Ngã 3 Hai Châu)
0h20m
04:00
• Điện máy xanh Củ Chi
*Vé chặng thuộc chuyến 02:00 02-12-2023 Tân Hà - Sân Bay - Sài Gòn
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
03:41
• Trảng Bàng (Ngã 3 Hai Châu)
0h20m
04:01
• Điện máy xanh Củ Chi
*Vé chặng thuộc chuyến 02:01 02-12-2023 Tân Hà - Sân Bay - Sài Gòn
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 22 chỗ Fuso
04:40
• Trảng Bàng (Ngã 3 Hai Châu)
0h20m
05:00
• Điện máy xanh Củ Chi
*Vé chặng thuộc chuyến 03:00 02-12-2023 Tân Hà - Sân Bay - Sài Gòn
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
05:20
• Trảng Bàng (Ngã 3 Hai Châu)
0h20m
05:40
• Điện máy xanh Củ Chi
*Vé chặng thuộc chuyến 03:40 02-12-2023 Tân Hà - Sân Bay - Sài Gòn
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 22 chỗ Fuso
05:22
• Trảng Bàng (Ngã 3 Hai Châu)
0h20m
05:42
• Điện máy xanh Củ Chi
*Vé chặng thuộc chuyến 03:42 02-12-2023 Tân Hà - Sân Bay - Sài Gòn
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 22 chỗ Fuso
06:40
• Trảng Bàng (Ngã 3 Hai Châu)
0h20m
07:00
• Điện máy xanh Củ Chi
*Vé chặng thuộc chuyến 05:00 02-12-2023 Tân Hà - Sân Bay - Sài Gòn
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
06:41
• Trảng Bàng (Ngã 3 Hai Châu)
0h20m
07:01
• Điện máy xanh Củ Chi
*Vé chặng thuộc chuyến 05:01 02-12-2023 Tân Hà - An Sương
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 22 chỗ Fuso
07:40
• Trảng Bàng (Ngã 3 Hai Châu)
0h20m
08:00
• Điện máy xanh Củ Chi
*Vé chặng thuộc chuyến 06:00 02-12-2023 Tân Hà - An Sương
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 22 chỗ Fuso
08:10
• Trảng Bàng (Ngã 3 Hai Châu)
0h20m
08:30
• Điện máy xanh Củ Chi
*Vé chặng thuộc chuyến 06:30 02-12-2023 Tân Hà - Sân Bay - Sài Gòn
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
08:40
• Trảng Bàng (Ngã 3 Hai Châu)
0h20m
09:00
• Điện máy xanh Củ Chi
*Vé chặng thuộc chuyến 07:00 02-12-2023 Tân Hà - An Sương
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 22 chỗ Fuso
09:10
• Trảng Bàng (Ngã 3 Hai Châu)
0h20m
09:30
• Điện máy xanh Củ Chi
*Vé chặng thuộc chuyến 07:30 02-12-2023 Tân Hà - An Sương
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
09:40
• Trảng Bàng (Ngã 3 Hai Châu)
0h20m
10:00
• Điện máy xanh Củ Chi
*Vé chặng thuộc chuyến 08:00 02-12-2023 Tân Hà - Sân Bay - Sài Gòn
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
10:10
• Trảng Bàng (Ngã 3 Hai Châu)
0h20m
10:30
• Điện máy xanh Củ Chi
*Vé chặng thuộc chuyến 08:30 02-12-2023 Tân Hà - An Sương
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
10:40
• Trảng Bàng (Ngã 3 Hai Châu)
0h20m
11:00
• Điện máy xanh Củ Chi
*Vé chặng thuộc chuyến 09:00 02-12-2023 Tân Hà - An Sương
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
11:10
• Trảng Bàng (Ngã 3 Hai Châu)
0h20m
11:30
• Điện máy xanh Củ Chi
*Vé chặng thuộc chuyến 09:30 02-12-2023 Tân Hà - Sân Bay - Sài Gòn
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
11:40
• Trảng Bàng (Ngã 3 Hai Châu)
0h20m
12:00
• Điện máy xanh Củ Chi
*Vé chặng thuộc chuyến 10:00 02-12-2023 Tân Hà - An Sương
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
12:10
• Trảng Bàng (Ngã 3 Hai Châu)
0h20m
12:30
• Điện máy xanh Củ Chi
*Vé chặng thuộc chuyến 10:30 02-12-2023 Tân Hà - An Sương
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
12:40
• Trảng Bàng (Ngã 3 Hai Châu)
0h20m
13:00
• Điện máy xanh Củ Chi
*Vé chặng thuộc chuyến 11:00 02-12-2023 Tân Hà - Sân Bay - Sài Gòn
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
13:40
• Trảng Bàng (Ngã 3 Hai Châu)
0h20m
14:00
• Điện máy xanh Củ Chi
*Vé chặng thuộc chuyến 12:00 02-12-2023 Tân Hà - An Sương
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
14:10
• Trảng Bàng (Ngã 3 Hai Châu)
0h20m
14:30
• Điện máy xanh Củ Chi
*Vé chặng thuộc chuyến 12:30 02-12-2023 Tân Hà - Sân Bay - Sài Gòn
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
14:40
• Trảng Bàng (Ngã 3 Hai Châu)
0h20m
15:00
• Điện máy xanh Củ Chi
*Vé chặng thuộc chuyến 13:00 02-12-2023 Tân Hà - An Sương
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
15:10
• Trảng Bàng (Ngã 3 Hai Châu)
0h20m
15:30
• Điện máy xanh Củ Chi
*Vé chặng thuộc chuyến 13:30 02-12-2023 Tân Hà - An Sương
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
15:40
• Trảng Bàng (Ngã 3 Hai Châu)
0h20m
16:00
• Điện máy xanh Củ Chi
*Vé chặng thuộc chuyến 14:00 02-12-2023 Tân Hà - Sân Bay - Sài Gòn
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
16:10
• Trảng Bàng (Ngã 3 Hai Châu)
0h20m
16:30
• Điện máy xanh Củ Chi
*Vé chặng thuộc chuyến 14:30 02-12-2023 Tân Hà - An Sương
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
16:40
• Trảng Bàng (Ngã 3 Hai Châu)
0h20m
17:00
• Điện máy xanh Củ Chi
*Vé chặng thuộc chuyến 15:00 02-12-2023 Tân Hà - An Sương
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
17:10
• Trảng Bàng (Ngã 3 Hai Châu)
0h20m
17:30
• Điện máy xanh Củ Chi
*Vé chặng thuộc chuyến 15:30 02-12-2023 Tân Hà - Sân Bay - Sài Gòn
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
17:40
• Trảng Bàng (Ngã 3 Hai Châu)
0h20m
18:00
• Điện máy xanh Củ Chi
*Vé chặng thuộc chuyến 16:00 02-12-2023 Tân Hà - An Sương
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
18:40
• Trảng Bàng (Ngã 3 Hai Châu)
0h20m
19:00
• Điện máy xanh Củ Chi
*Vé chặng thuộc chuyến 17:00 02-12-2023 Tân Hà - An Sương