loading
Xe khách
Máy bay
Giảm 20k/ghế
Vé xe khách > xe đi Sài Gòn từ Khánh Hòa > xe Liên Hưng đi Sài Gòn từ Bình Ba Cam Ranh
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Cam kết hoàn 150% nếu nhà xe không giữ vé150%

Vé xe Liên Hưng từ Bình Ba Cam Ranh - Khánh Hòa đi Sài Gòn

: 68 chuyến
author-avatar
VeXeRe Team
Ngày cập nhật: 29/05/2023
info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Liên Hưng
Xác nhận tức thì
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
08:00
• VP Cam Ranh
7h35m
15:35
• Ngã 4 Bình Phước
*Vé chặng thuộc chuyến 06:30 30-05-2023 Nha Trang - An Sương
Không cần thanh toán trước
Liên Hưng
Xác nhận tức thì
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
08:00
• VP Cam Ranh
8h5m
16:05
• Bến Xe An Sương - Quầy vé 11
*Vé chặng thuộc chuyến 06:30 30-05-2023 Nha Trang - An Sương
Không cần thanh toán trước
Liên Hưng
Xác nhận tức thì
Liên Hưng
Limousine 34 giường (mới)
09:00
• Bưu điện Cam Ranh
9h30m
18:30
• Ngã Tư Bình Phước
*Vé chặng thuộc chuyến 08:00 30-05-2023 Nha Trang - Bình Dương
Không cần thanh toán trước
Liên Hưng
Xác nhận tức thì
Liên Hưng
Limousine 22 phòng (WC)
09:50
• VP Cam Ranh
8h25m
18:15
• Văn phòng quận 5
*Vé chặng thuộc chuyến 08:45 30-05-2023 Nha Trang - Hồ Chí Minh
Không cần thanh toán trước
Liên Hưng
Xác nhận tức thì
Liên Hưng
Limousine 22 phòng (WC)
09:50
• VP Cam Ranh
7h25m
17:15
• Ngã 4 Bình Phước
*Vé chặng thuộc chuyến 08:45 30-05-2023 Nha Trang - Hồ Chí Minh
Không cần thanh toán trước
Liên Hưng
Xác nhận tức thì
Liên Hưng
Limousine 22 phòng (WC)
09:50
• VP Cam Ranh
7h55m
17:45
• Bến Xe An Sương - Quầy vé 11
*Vé chặng thuộc chuyến 08:45 30-05-2023 Nha Trang - Hồ Chí Minh
Không cần thanh toán trước
Liên Hưng
Xác nhận tức thì
Liên Hưng
Limousine 22 phòng (WC)
09:50
• VP Cam Ranh
7h10m
17:00
• Cầu Vượt Linh Xuân (QL1A)
*Vé chặng thuộc chuyến 08:45 30-05-2023 Nha Trang - Hồ Chí Minh
Không cần thanh toán trước
Liên Hưng
Xác nhận tức thì
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
11:30
• VP Cam Ranh
9h
20:30
• Cầu Vượt Linh Xuân (QL1A)
*Vé chặng thuộc chuyến 10:00 30-05-2023 Nha Trang - Bến xe Miền Đông (cũ)
Không cần thanh toán trước
Liên Hưng
Xác nhận tức thì
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
11:30
• VP Cam Ranh
10h
21:30
• Văn phòng Bình Thạnh
*Vé chặng thuộc chuyến 10:00 30-05-2023 Nha Trang - Bến xe Miền Đông (cũ)
Không cần thanh toán trước
Liên Hưng
Xác nhận tức thì
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
11:30
• VP Cam Ranh
9h30m
21:00
• Ngã 4 Bình Phước
*Vé chặng thuộc chuyến 10:00 30-05-2023 Nha Trang - Bến xe Miền Đông (cũ)
Không cần thanh toán trước
Liên Hưng
Xác nhận tức thì
Liên Hưng
Limousine 22 phòng (WC)
12:35
• VP Cam Ranh
7h55m
20:30
• Bến Xe An Sương - Quầy vé 11
*Vé chặng thuộc chuyến 11:30 30-05-2023 Nha Trang - Hồ Chí Minh
Không cần thanh toán trước
Liên Hưng
Xác nhận tức thì
Liên Hưng
Limousine 22 phòng (WC)
12:35
• VP Cam Ranh
8h25m
21:00
• Văn phòng quận 5
*Vé chặng thuộc chuyến 11:30 30-05-2023 Nha Trang - Hồ Chí Minh
Không cần thanh toán trước
Liên Hưng
Xác nhận tức thì
Liên Hưng
Limousine 22 phòng (WC)
12:35
• VP Cam Ranh
7h10m
19:45
• Cầu Vượt Linh Xuân (QL1A)
*Vé chặng thuộc chuyến 11:30 30-05-2023 Nha Trang - Hồ Chí Minh
Không cần thanh toán trước
Liên Hưng
Xác nhận tức thì
Liên Hưng
Limousine 22 phòng (WC)
12:35
• VP Cam Ranh
7h25m
20:00
• Ngã 4 Bình Phước
*Vé chặng thuộc chuyến 11:30 30-05-2023 Nha Trang - Hồ Chí Minh
Không cần thanh toán trước
Liên Hưng
Xác nhận tức thì
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
13:15
• Bưu điện Cam Ranh
9h30m
22:45
• Ngã Tư An Sương
*Vé chặng thuộc chuyến 10:00 30-05-2023 Vạn Giã - Kiên Giang
Không cần thanh toán trước
Liên Hưng
Xác nhận tức thì
Liên Hưng
Limousine 34 giường (mới)
14:00
• Bưu điện Cam Ranh
8h30m
22:30
• Ngã tư An Sương
*Vé chặng thuộc chuyến 13:00 30-05-2023 Nha Trang - Cà Mau
Không cần thanh toán trước
Liên Hưng
Xác nhận tức thì
Liên Hưng
Limousine 34 giường (mới)
15:00
• Bưu điện Cam Ranh
9h30m
00:30
• Ngã tư An Sương
*Vé chặng thuộc chuyến 14:00 30-05-2023 Nha Trang - Hồng Ngự
Không cần thanh toán trước
Liên Hưng
Xác nhận tức thì
Liên Hưng
Limousine 34 giường (mới)
16:00
• Bưu điện Cam Ranh
8h30m
00:30
• Ngã tư An Sương
*Vé chặng thuộc chuyến 15:00 30-05-2023 Nha Trang - Cà Mau
Không cần thanh toán trước
Liên Hưng
Xác nhận tức thì
Liên Hưng
Limousine 34 giường (mới)
17:10
• Bưu điện Cam Ranh
8h20m
01:30
• Ngã tư An Sương
*Vé chặng thuộc chuyến 16:00 30-05-2023 Nha Trang - Châu Đốc
Không cần thanh toán trước
Liên Hưng
Xác nhận tức thì
Liên Hưng
Limousine 34 giường (mới)
18:10
• Bưu điện Cam Ranh
8h20m
02:30
• Ngã tư An Sương
*Vé chặng thuộc chuyến 17:00 30-05-2023 Nha Trang - Duyên Hải
Không cần thanh toán trước
Liên Hưng
Xác nhận tức thì
Liên Hưng
Limousine 34 giường (mới)
18:40
• Bưu điện Cam Ranh
7h20m
02:00
• Ngã tư An Sương
*Vé chặng thuộc chuyến 17:30 30-05-2023 Nha Trang - Kiên Giang
Không cần thanh toán trước
Liên Hưng
Xác nhận tức thì
Liên Hưng
Limousine 34 giường (mới)
19:30
• Bưu điện Cam Ranh
8h30m
04:00
• Ngã tư An Sương
*Vé chặng thuộc chuyến 18:30 30-05-2023 Nha Trang - Cà Mau
Không cần thanh toán trước
Liên Hưng
Xác nhận tức thì
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
19:30
• Bưu điện Cam Ranh
8h30m
04:00
• Ngã tư An Sương
*Vé chặng thuộc chuyến 16:00 30-05-2023 Vạn Giã - Tịnh Biên
Không cần thanh toán trước
Liên Hưng
Xác nhận tức thì
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
20:10
• Bưu điện Cam Ranh
7h50m
04:00
• Ngã Tư Bình Phước
*Vé chặng thuộc chuyến 19:00 30-05-2023 Nha Trang - Lộc Ninh
Không cần thanh toán trước
Liên Hưng
Xác nhận tức thì
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
20:25
• VP Cam Ranh
7h10m
03:35
• Cầu Vượt Linh Xuân (QL1A)
*Vé chặng thuộc chuyến 19:20 30-05-2023 Nha Trang - Hồ Chí Minh
Không cần thanh toán trước
Liên Hưng
Xác nhận tức thì
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
20:25
• VP Cam Ranh
7h55m
04:20
• Bến Xe An Sương - Quầy vé 11
*Vé chặng thuộc chuyến 19:20 30-05-2023 Nha Trang - Hồ Chí Minh
Không cần thanh toán trước
Liên Hưng
Xác nhận tức thì
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
20:25
• VP Cam Ranh
7h25m
03:50
• Ngã 4 Bình Phước
*Vé chặng thuộc chuyến 19:20 30-05-2023 Nha Trang - Hồ Chí Minh
Không cần thanh toán trước
Liên Hưng
Xác nhận tức thì
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
20:25
• VP Cam Ranh
8h25m
04:50
• Văn phòng quận 5
*Vé chặng thuộc chuyến 19:20 30-05-2023 Nha Trang - Hồ Chí Minh
Không cần thanh toán trước
Liên Hưng
Xác nhận tức thì
Liên Hưng
Limousine 34 giường (mới)
20:30
• Bưu điện Cam Ranh
9h
05:30
• Củ Chi
*Vé chặng thuộc chuyến 19:00 30-05-2023 Nha Trang - Tây Ninh
Không cần thanh toán trước
Liên Hưng
Xác nhận tức thì
Liên Hưng
Limousine 34 giường (mới)
20:30
• Bưu điện Cam Ranh
8h30m
05:00
• Hóc Môn QL22
*Vé chặng thuộc chuyến 19:00 30-05-2023 Nha Trang - Tây Ninh
Không cần thanh toán trước