Đang chuyển đến trang thanh toán

Việc này không quá 15 giây, bạn đợi chút nhé!

loading
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
import_export
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
trip-date-icon

Nhập ngày đi

add

Thêm ngày về

Vé xe kháchchevron_right_gray_20dpxe đi Sài Gòn từ Đắk Lắk

chevron_right_gray_20dpxe Loan Sáng đi Sài Gòn từ Ea Kar

Vé xe Loan Sáng từ Ea Kar - Đắk Lắk đi Sài Gòn
: 30 chuyến mỗi ngày
author-avatar

Vexere Team

Ngày cập nhật: 21/07/2024

info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Loan Sáng
Xác nhận tức thì
Loan Sáng

4.7

star

(779 đánh giá)

pickup-icon

05:00 • Eakar KM 68

11h10m

pickup-icon

16:10 • Bến Xe Miền Đông - Dãy 6-C1

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Loan Sáng
Xác nhận tức thì
Loan Sáng

4.7

star

(779 đánh giá)

pickup-icon

05:00 • Thị Trấn EaKar QL26

11h10m

pickup-icon

16:10 • Bến Xe Miền Đông - Dãy 6-C1

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Loan Sáng
Xác nhận tức thì
Loan Sáng

4.7

star

(779 đánh giá)

pickup-icon

05:00 • Eakar KM 68

10h40m

pickup-icon

15:40 • Ngã 4 Bình Phước - Cây Xăng 47

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Loan Sáng
Xác nhận tức thì
Loan Sáng

4.7

star

(779 đánh giá)

pickup-icon

05:00 • Thị Trấn EaKar QL26

10h40m

pickup-icon

15:40 • Ngã 4 Bình Phước - Cây Xăng 47

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Loan Sáng
Xác nhận tức thì
Loan Sáng

4.7

star

(779 đánh giá)

pickup-icon

07:00 • Eakar KM 68

9h15m

pickup-icon

16:15 • Bến xe An Sương

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Loan Sáng
Xác nhận tức thì
Loan Sáng

4.7

star

(779 đánh giá)

pickup-icon

07:00 • Thị Trấn EaKar QL26

9h15m

pickup-icon

16:15 • Bến xe An Sương

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Loan Sáng
Xác nhận tức thì
Loan Sáng

4.7

star

(779 đánh giá)

pickup-icon

07:00 • Thị Trấn EaKar QL26

9h30m

pickup-icon

16:30 • VP Tân Phú

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Loan Sáng
Xác nhận tức thì
Loan Sáng

4.7

star

(779 đánh giá)

pickup-icon

07:00 • Thị Trấn EaKar QL26

9h

pickup-icon

16:00 • Ngã 4 Bình Phước - Cây Xăng 47

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Loan Sáng
Xác nhận tức thì
Loan Sáng

4.7

star

(779 đánh giá)

pickup-icon

07:00 • Eakar KM 68

9h30m

pickup-icon

16:30 • VP Tân Phú

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Loan Sáng
Xác nhận tức thì
Loan Sáng

4.7

star

(779 đánh giá)

pickup-icon

07:00 • Eakar KM 68

9h

pickup-icon

16:00 • Ngã 4 Bình Phước - Cây Xăng 47

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Loan Sáng
Xác nhận tức thì
Loan Sáng

4.7

star

(779 đánh giá)

pickup-icon

17:00 • Eakar KM 68

11h10m

pickup-icon

04:10 • Bến Xe Miền Đông - Dãy 6-C1

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Loan Sáng
Xác nhận tức thì
Loan Sáng

4.7

star

(779 đánh giá)

pickup-icon

17:00 • Thị Trấn EaKar QL26

11h10m

pickup-icon

04:10 • Bến Xe Miền Đông - Dãy 6-C1

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Loan Sáng
Xác nhận tức thì
Loan Sáng

4.7

star

(779 đánh giá)

pickup-icon

17:00 • Thị Trấn EaKar QL26

10h40m

pickup-icon

03:40 • Ngã 4 Bình Phước - Cây Xăng 47

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Loan Sáng
Xác nhận tức thì
Loan Sáng

4.7

star

(779 đánh giá)

pickup-icon

17:00 • Eakar KM 68

10h40m

pickup-icon

03:40 • Ngã 4 Bình Phước - Cây Xăng 47

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Loan Sáng
Xác nhận tức thì
Loan Sáng

4.7

star

(779 đánh giá)

pickup-icon

17:01 • Eakar KM 68

9h15m

pickup-icon

02:16 • Bến xe An Sương

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Loan Sáng
Xác nhận tức thì
Loan Sáng

4.7

star

(779 đánh giá)

pickup-icon

17:01 • Thị Trấn EaKar QL26

9h

pickup-icon

02:01 • Ngã 4 Bình Phước - Cây Xăng 47

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Loan Sáng
Xác nhận tức thì
Loan Sáng

4.7

star

(779 đánh giá)

pickup-icon

17:01 • Eakar KM 68

9h30m

pickup-icon

02:31 • VP Tân Phú

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Loan Sáng
Xác nhận tức thì
Loan Sáng

4.7

star

(779 đánh giá)

pickup-icon

17:01 • Eakar KM 68

9h

pickup-icon

02:01 • Ngã 4 Bình Phước - Cây Xăng 47

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Loan Sáng
Xác nhận tức thì
Loan Sáng

4.7

star

(779 đánh giá)

pickup-icon

17:01 • Thị Trấn EaKar QL26

9h15m

pickup-icon

02:16 • Bến xe An Sương

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Loan Sáng
Xác nhận tức thì
Loan Sáng

4.7

star

(779 đánh giá)

pickup-icon

17:01 • Thị Trấn EaKar QL26

9h30m

pickup-icon

02:31 • VP Tân Phú

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Loan Sáng
Xác nhận tức thì
Loan Sáng

4.7

star

(779 đánh giá)

pickup-icon

19:00 • Eakar KM 68

9h15m

pickup-icon

04:15 • Bến xe An Sương

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Loan Sáng
Xác nhận tức thì
Loan Sáng

4.7

star

(779 đánh giá)

pickup-icon

19:00 • Thị Trấn EaKar QL26

9h15m

pickup-icon

04:15 • Bến xe An Sương

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Loan Sáng
Xác nhận tức thì
Loan Sáng

4.7

star

(779 đánh giá)

pickup-icon

19:00 • Thị Trấn EaKar QL26

9h30m

pickup-icon

04:30 • VP Tân Phú

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Loan Sáng
Xác nhận tức thì
Loan Sáng

4.7

star

(779 đánh giá)

pickup-icon

19:00 • Eakar KM 68

9h

pickup-icon

04:00 • Ngã 4 Bình Phước - Cây Xăng 47

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Loan Sáng
Xác nhận tức thì
Loan Sáng

4.7

star

(779 đánh giá)

pickup-icon

19:00 • Eakar KM 68

9h30m

pickup-icon

04:30 • VP Tân Phú

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Loan Sáng
Xác nhận tức thì
Loan Sáng

4.7

star

(779 đánh giá)

pickup-icon

19:00 • Thị Trấn EaKar QL26

9h

pickup-icon

04:00 • Ngã 4 Bình Phước - Cây Xăng 47

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Loan Sáng
Xác nhận tức thì
Loan Sáng

4.7

star

(779 đánh giá)

pickup-icon

19:15 • Eakar KM 68

11h10m

pickup-icon

06:25 • Bến Xe Miền Đông - Dãy 6-C1

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Loan Sáng
Xác nhận tức thì
Loan Sáng

4.7

star

(779 đánh giá)

pickup-icon

19:15 • Thị Trấn EaKar QL26

10h40m

pickup-icon

05:55 • Ngã 4 Bình Phước - Cây Xăng 47

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Loan Sáng
Xác nhận tức thì
Loan Sáng

4.7

star

(779 đánh giá)

pickup-icon

19:15 • Thị Trấn EaKar QL26

11h10m

pickup-icon

06:25 • Bến Xe Miền Đông - Dãy 6-C1

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Loan Sáng
Xác nhận tức thì
Loan Sáng

4.7

star

(779 đánh giá)

pickup-icon

19:15 • Eakar KM 68

10h40m

pickup-icon

05:55 • Ngã 4 Bình Phước - Cây Xăng 47

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC