Đang chuyển đến trang thanh toán

Việc này không quá 15 giây, bạn đợi chút nhé!

loading
Xe khách
Máy bay
Giảm 20k/ghế
Vé xe khách > xe đi Sài Gòn từ Bình Định
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Vexere - Cam kết hoàn 150% nếu nhà xe không giữ chỗ150%

Vé xe Long Nguyễn từ Bình Định đi Sài Gòn

: 24 chuyến mỗi ngày
author-avatar
Vexere Team
Ngày cập nhật: 02/12/2023
info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Long Nguyễn
Xác nhận tức thì
Long Nguyễn
Limousine 34 Phòng Đơn
14:30
• Bến xe Vĩnh Thạnh
14h35m
05:05
• Bx. Miền Đông mới - Quầy số 4
*Vé chặng thuộc chuyến 17:00 04-12-2023 Bình Định - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Long Nguyễn
Xác nhận tức thì
Long Nguyễn
Limousine 34 Phòng Đơn
14:30
• Bến xe Vĩnh Thạnh
15h35m
06:05
• Quận 8
*Vé chặng thuộc chuyến 17:00 04-12-2023 Bình Định - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Long Nguyễn
Xác nhận tức thì
Long Nguyễn
Limousine 34 Phòng Đơn
15:00
• Bến xe Vĩnh Thạnh
15h35m
06:35
• Quận 8
*Vé chặng thuộc chuyến 17:30 04-12-2023 Bình Định - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Long Nguyễn
Xác nhận tức thì
Long Nguyễn
Limousine 34 Phòng Đơn
15:00
• Bến xe Vĩnh Thạnh
14h35m
05:35
• Bx. Miền Đông mới - Quầy số 4
*Vé chặng thuộc chuyến 17:30 04-12-2023 Bình Định - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Long Nguyễn
Xác nhận tức thì
Long Nguyễn
Limousine 22 Phòng Đơn
15:01
• Bến xe Vĩnh Thạnh
15h35m
06:36
• Quận 8
*Vé chặng thuộc chuyến 17:31 04-12-2023 Bình Định - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Long Nguyễn
Xác nhận tức thì
Long Nguyễn
Limousine 22 Phòng Đơn
15:01
• Bến xe Vĩnh Thạnh
14h35m
05:36
• Bx. Miền Đông mới - Quầy số 4
*Vé chặng thuộc chuyến 17:31 04-12-2023 Bình Định - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Long Nguyễn
Xác nhận tức thì
Long Nguyễn
Limousine 34 Phòng Đơn
15:30
• Vp. Tây Sơn
13h35m
05:05
• Bx. Miền Đông mới - Quầy số 4
*Vé chặng thuộc chuyến 17:00 04-12-2023 Bình Định - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Long Nguyễn
Xác nhận tức thì
Long Nguyễn
Limousine 34 Phòng Đơn
15:30
• Vp. Tây Sơn
14h35m
06:05
• Quận 8
*Vé chặng thuộc chuyến 17:00 04-12-2023 Bình Định - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Long Nguyễn
Xác nhận tức thì
Long Nguyễn
Limousine 34 Phòng Đơn
16:00
• Vp. Tây Sơn
13h35m
05:35
• Bx. Miền Đông mới - Quầy số 4
*Vé chặng thuộc chuyến 17:30 04-12-2023 Bình Định - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Long Nguyễn
Xác nhận tức thì
Long Nguyễn
Limousine 34 Phòng Đơn
16:00
• Vp. Tây Sơn
14h35m
06:35
• Quận 8
*Vé chặng thuộc chuyến 17:30 04-12-2023 Bình Định - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Long Nguyễn
Xác nhận tức thì
Long Nguyễn
Limousine 22 Phòng Đơn
16:01
• Vp. Tây Sơn
13h35m
05:36
• Bx. Miền Đông mới - Quầy số 4
*Vé chặng thuộc chuyến 17:31 04-12-2023 Bình Định - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Long Nguyễn
Xác nhận tức thì
Long Nguyễn
Limousine 22 Phòng Đơn
16:01
• Vp. Tây Sơn
14h35m
06:36
• Quận 8
*Vé chặng thuộc chuyến 17:31 04-12-2023 Bình Định - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Long Nguyễn
Xác nhận tức thì
Long Nguyễn
Limousine 34 Phòng Đơn
16:30
• Ngã 3 Diêu Trì
12h35m
05:05
• Bx. Miền Đông mới - Quầy số 4
*Vé chặng thuộc chuyến 17:00 04-12-2023 Bình Định - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Long Nguyễn
Xác nhận tức thì
Long Nguyễn
Limousine 34 Phòng Đơn
16:30
• Ngã 3 Diêu Trì
13h35m
06:05
• Quận 8
*Vé chặng thuộc chuyến 17:00 04-12-2023 Bình Định - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Long Nguyễn
Xác nhận tức thì
Long Nguyễn
Limousine 34 Phòng Đơn
17:00
• Bx Quy Nhơn
12h5m
05:05
• Bx. Miền Đông mới - Quầy số 4
Không cần thanh toán trước
Long Nguyễn
Xác nhận tức thì
Long Nguyễn
Limousine 34 Phòng Đơn
17:00
• Bx Quy Nhơn
13h5m
06:05
• Quận 8
*Vé chặng thuộc chuyến 17:00 04-12-2023 Bình Định - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Long Nguyễn
Xác nhận tức thì
Long Nguyễn
Limousine 34 Phòng Đơn
17:00
• Ngã 3 Diêu Trì
13h35m
06:35
• Quận 8
*Vé chặng thuộc chuyến 17:30 04-12-2023 Bình Định - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Long Nguyễn
Xác nhận tức thì
Long Nguyễn
Limousine 34 Phòng Đơn
17:00
• Ngã 3 Diêu Trì
12h35m
05:35
• Bx. Miền Đông mới - Quầy số 4
*Vé chặng thuộc chuyến 17:30 04-12-2023 Bình Định - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Long Nguyễn
Xác nhận tức thì
Long Nguyễn
Limousine 22 Phòng Đơn
17:01
• Ngã 3 Diêu Trì
13h35m
06:36
• Quận 8
*Vé chặng thuộc chuyến 17:31 04-12-2023 Bình Định - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Long Nguyễn
Xác nhận tức thì
Long Nguyễn
Limousine 22 Phòng Đơn
17:01
• Ngã 3 Diêu Trì
12h35m
05:36
• Bx. Miền Đông mới - Quầy số 4
*Vé chặng thuộc chuyến 17:31 04-12-2023 Bình Định - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Long Nguyễn
Xác nhận tức thì
Long Nguyễn
Limousine 34 Phòng Đơn
17:30
• Bx Quy Nhơn
12h5m
05:35
• Bx. Miền Đông mới - Quầy số 4
Không cần thanh toán trước
Long Nguyễn
Xác nhận tức thì
Long Nguyễn
Limousine 34 Phòng Đơn
17:30
• Bx Quy Nhơn
13h5m
06:35
• Quận 8
*Vé chặng thuộc chuyến 17:30 04-12-2023 Bình Định - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Long Nguyễn
Xác nhận tức thì
Long Nguyễn
Limousine 22 Phòng Đơn
17:31
• Bx Quy Nhơn
12h5m
05:36
• Bx. Miền Đông mới - Quầy số 4
Không cần thanh toán trước
Long Nguyễn
Xác nhận tức thì
Long Nguyễn
Limousine 22 Phòng Đơn
17:31
• Bx Quy Nhơn
13h5m
06:36
• Quận 8
*Vé chặng thuộc chuyến 17:31 04-12-2023 Bình Định - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước