Đang chuyển đến trang thanh toán

Việc này không quá 15 giây, bạn đợi chút nhé!

loading
Xe khách
Máy bay
Giảm 20k/ghế
Vé xe khách > xe đi Long An từ Sóc Trăng > xe Mỹ Duyên đi Long An từ Châu Thành
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Vexere - Cam kết hoàn 150% nếu nhà xe không giữ chỗ150%

Vé xe Mỹ Duyên từ Châu Thành - Sóc Trăng đi Long An

: 30 chuyến mỗi ngày
author-avatar
Vexere Team
Ngày cập nhật: 03/12/2023
info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Mỹ Duyênsiêu deal
Xác nhận tức thì
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
00:50
• Vp Trà Quýt
3h24m
04:14
• Trạm Thu Phí Bến Lức
*Vé chặng thuộc chuyến 23:30 04-12-2023 Sóc Trăng - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyênsiêu deal
Xác nhận tức thì
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
00:50
• Vp Trà Quýt
3h
03:50
• Trạm Thu Phí Tân An
*Vé chặng thuộc chuyến 23:30 04-12-2023 Sóc Trăng - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyênsiêu deal
Xác nhận tức thì
Mỹ Duyên
Limousine 34 giường
01:50
• Vp Trà Quýt
3h24m
05:14
• Trạm Thu Phí Bến Lức
*Vé chặng thuộc chuyến 00:30 05-12-2023 Sóc Trăng - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyênsiêu deal
Xác nhận tức thì
Mỹ Duyên
Limousine 34 giường
01:50
• Vp Trà Quýt
3h
04:50
• Trạm Thu Phí Tân An
*Vé chặng thuộc chuyến 00:30 05-12-2023 Sóc Trăng - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyênsiêu deal
Xác nhận tức thì
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
07:20
• Vp Trà Quýt
3h24m
10:44
• Trạm Thu Phí Bến Lức
*Vé chặng thuộc chuyến 06:00 05-12-2023 Sóc Trăng - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyênsiêu deal
Xác nhận tức thì
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
07:20
• Vp Trà Quýt
3h
10:20
• Trạm Thu Phí Tân An
*Vé chặng thuộc chuyến 06:00 05-12-2023 Sóc Trăng - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyênsiêu deal
Xác nhận tức thì
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
08:20
• Vp Trà Quýt
3h
11:20
• Trạm Thu Phí Tân An
*Vé chặng thuộc chuyến 07:00 05-12-2023 Sóc Trăng - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyênsiêu deal
Xác nhận tức thì
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
08:20
• Vp Trà Quýt
3h24m
11:44
• Trạm Thu Phí Bến Lức
*Vé chặng thuộc chuyến 07:00 05-12-2023 Sóc Trăng - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyênsiêu deal
Xác nhận tức thì
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
09:20
• Vp Trà Quýt
3h24m
12:44
• Trạm Thu Phí Bến Lức
*Vé chặng thuộc chuyến 08:00 05-12-2023 Sóc Trăng - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyênsiêu deal
Xác nhận tức thì
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
09:20
• Vp Trà Quýt
3h
12:20
• Trạm Thu Phí Tân An
*Vé chặng thuộc chuyến 08:00 05-12-2023 Sóc Trăng - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyênsiêu deal
Xác nhận tức thì
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
11:20
• Vp Trà Quýt
3h
14:20
• Trạm Thu Phí Tân An
*Vé chặng thuộc chuyến 10:00 05-12-2023 Sóc Trăng - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyênsiêu deal
Xác nhận tức thì
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
11:20
• Vp Trà Quýt
3h24m
14:44
• Trạm Thu Phí Bến Lức
*Vé chặng thuộc chuyến 10:00 05-12-2023 Sóc Trăng - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyênsiêu deal
Xác nhận tức thì
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
12:20
• Vp Trà Quýt
3h
15:20
• Trạm Thu Phí Tân An
*Vé chặng thuộc chuyến 11:00 05-12-2023 Sóc Trăng - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyênsiêu deal
Xác nhận tức thì
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
12:20
• Vp Trà Quýt
3h24m
15:44
• Trạm Thu Phí Bến Lức
*Vé chặng thuộc chuyến 11:00 05-12-2023 Sóc Trăng - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyênsiêu deal
Xác nhận tức thì
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
13:20
• Vp Trà Quýt
3h24m
16:44
• Trạm Thu Phí Bến Lức
*Vé chặng thuộc chuyến 12:00 05-12-2023 Sóc Trăng - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyênsiêu deal
Xác nhận tức thì
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
13:20
• Vp Trà Quýt
3h
16:20
• Trạm Thu Phí Tân An
*Vé chặng thuộc chuyến 12:00 05-12-2023 Sóc Trăng - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyênsiêu deal
Xác nhận tức thì
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
14:20
• Vp Trà Quýt
3h24m
17:44
• Trạm Thu Phí Bến Lức
*Vé chặng thuộc chuyến 13:00 05-12-2023 Sóc Trăng - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyênsiêu deal
Xác nhận tức thì
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
14:20
• Vp Trà Quýt
3h
17:20
• Trạm Thu Phí Tân An
*Vé chặng thuộc chuyến 13:00 05-12-2023 Sóc Trăng - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyênsiêu deal
Xác nhận tức thì
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
15:20
• Vp Trà Quýt
3h24m
18:44
• Trạm Thu Phí Bến Lức
*Vé chặng thuộc chuyến 14:00 05-12-2023 Sóc Trăng - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyênsiêu deal
Xác nhận tức thì
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
15:20
• Vp Trà Quýt
3h
18:20
• Trạm Thu Phí Tân An
*Vé chặng thuộc chuyến 14:00 05-12-2023 Sóc Trăng - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyênsiêu deal
Xác nhận tức thì
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
16:20
• Vp Trà Quýt
3h24m
19:44
• Trạm Thu Phí Bến Lức
*Vé chặng thuộc chuyến 15:00 05-12-2023 Sóc Trăng - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyênsiêu deal
Xác nhận tức thì
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
16:20
• Vp Trà Quýt
3h
19:20
• Trạm Thu Phí Tân An
*Vé chặng thuộc chuyến 15:00 05-12-2023 Sóc Trăng - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyên
Xác nhận tức thì
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
17:20
• Vp Trà Quýt
3h24m
20:44
• Trạm Thu Phí Bến Lức
*Vé chặng thuộc chuyến 16:00 05-12-2023 Sóc Trăng - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyên
Xác nhận tức thì
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
17:20
• Vp Trà Quýt
3h
20:20
• Trạm Thu Phí Tân An
*Vé chặng thuộc chuyến 16:00 05-12-2023 Sóc Trăng - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyênsiêu deal
Xác nhận tức thì
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
17:50
• Vp Trà Quýt
3h
20:50
• Trạm Thu Phí Tân An
*Vé chặng thuộc chuyến 16:30 05-12-2023 Sóc Trăng - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyênsiêu deal
Xác nhận tức thì
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
17:50
• Vp Trà Quýt
3h24m
21:14
• Trạm Thu Phí Bến Lức
*Vé chặng thuộc chuyến 16:30 05-12-2023 Sóc Trăng - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyênsiêu deal
Xác nhận tức thì
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
22:50
• Vp Trà Quýt
3h
01:50
• Trạm Thu Phí Tân An
*Vé chặng thuộc chuyến 21:30 05-12-2023 Sóc Trăng - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyênsiêu deal
Xác nhận tức thì
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
22:50
• Vp Trà Quýt
3h24m
02:14
• Trạm Thu Phí Bến Lức
*Vé chặng thuộc chuyến 21:30 05-12-2023 Sóc Trăng - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyênsiêu deal
Xác nhận tức thì
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
23:50
• Vp Trà Quýt
3h
02:50
• Trạm Thu Phí Tân An
*Vé chặng thuộc chuyến 22:30 05-12-2023 Sóc Trăng - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyênsiêu deal
Xác nhận tức thì
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
23:50
• Vp Trà Quýt
3h24m
03:14
• Trạm Thu Phí Bến Lức
*Vé chặng thuộc chuyến 22:30 05-12-2023 Sóc Trăng - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước