loading
Xe khách
Máy bay
Giảm 50k/ghế
Vé xe khách > xe đi Sài Gòn từ Sóc Trăng > xe Mỹ Duyên đi Sài Gòn từ Châu Thành
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Cam kết hoàn 150% nếu nhà xe không giữ vé150%

Vé xe Mỹ Duyên từ Châu Thành - Sóc Trăng đi Sài Gòn

: 32 chuyến
author-avatar
VeXeRe Team
Ngày cập nhật: 20/03/2023
info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Mỹ Duyên
Xác nhận tức thì
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
00:50
• Vp Trà Quýt
4h14m
05:04
• Bến xe Miền Tây - Quầy vé số 16
*Vé chặng thuộc chuyến 23:00 21-03-2023 Sóc Trăng - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyên
Xác nhận tức thì
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
00:50
• Vp Trà Quýt
3h58m
04:48
• Lò bánh mì Đức Đồng Tâm
*Vé chặng thuộc chuyến 23:00 21-03-2023 Sóc Trăng - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyên
Xác nhận tức thì
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
08:20
• Vp Trà Quýt
3h58m
12:18
• Lò bánh mì Đức Đồng Tâm
*Vé chặng thuộc chuyến 06:30 22-03-2023 Sóc Trăng - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyên
Xác nhận tức thì
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
08:20
• Vp Trà Quýt
4h14m
12:34
• Bến xe Miền Tây - Quầy vé số 16
*Vé chặng thuộc chuyến 06:30 22-03-2023 Sóc Trăng - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyên
Xác nhận tức thì
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
08:21
• Vp Trà Quýt
4h14m
12:35
• Bến xe Miền Tây - Quầy vé số 16
*Vé chặng thuộc chuyến 06:31 22-03-2023 Sóc Trăng - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyên
Xác nhận tức thì
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
08:21
• Vp Trà Quýt
3h58m
12:19
• Lò bánh mì Đức Đồng Tâm
*Vé chặng thuộc chuyến 06:31 22-03-2023 Sóc Trăng - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyên
Xác nhận tức thì
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
09:20
• Vp Trà Quýt
3h58m
13:18
• Lò bánh mì Đức Đồng Tâm
*Vé chặng thuộc chuyến 07:30 22-03-2023 Sóc Trăng - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyên
Xác nhận tức thì
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
09:20
• Vp Trà Quýt
4h14m
13:34
• Bến xe Miền Tây - Quầy vé số 16
*Vé chặng thuộc chuyến 07:30 22-03-2023 Sóc Trăng - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyên
Xác nhận tức thì
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
10:20
• Vp Trà Quýt
4h14m
14:34
• Bến xe Miền Tây - Quầy vé số 16
*Vé chặng thuộc chuyến 08:30 22-03-2023 Sóc Trăng - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyên
Xác nhận tức thì
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
10:20
• Vp Trà Quýt
3h58m
14:18
• Lò bánh mì Đức Đồng Tâm
*Vé chặng thuộc chuyến 08:30 22-03-2023 Sóc Trăng - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyên
Xác nhận tức thì
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
11:20
• Vp Trà Quýt
3h58m
15:18
• Lò bánh mì Đức Đồng Tâm
*Vé chặng thuộc chuyến 09:30 22-03-2023 Sóc Trăng - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyên
Xác nhận tức thì
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
11:20
• Vp Trà Quýt
4h14m
15:34
• Bến xe Miền Tây - Quầy vé số 16
*Vé chặng thuộc chuyến 09:30 22-03-2023 Sóc Trăng - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyên
Xác nhận tức thì
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
12:20
• Vp Trà Quýt
3h58m
16:18
• Lò bánh mì Đức Đồng Tâm
*Vé chặng thuộc chuyến 10:30 22-03-2023 Sóc Trăng - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyên
Xác nhận tức thì
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
12:20
• Vp Trà Quýt
4h14m
16:34
• Bến xe Miền Tây - Quầy vé số 16
*Vé chặng thuộc chuyến 10:30 22-03-2023 Sóc Trăng - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyên
Xác nhận tức thì
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
13:20
• Vp Trà Quýt
3h58m
17:18
• Lò bánh mì Đức Đồng Tâm
*Vé chặng thuộc chuyến 11:30 22-03-2023 Sóc Trăng - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyên
Xác nhận tức thì
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
13:20
• Vp Trà Quýt
4h14m
17:34
• Bến xe Miền Tây - Quầy vé số 16
*Vé chặng thuộc chuyến 11:30 22-03-2023 Sóc Trăng - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyên
Xác nhận tức thì
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
14:20
• Vp Trà Quýt
3h58m
18:18
• Lò bánh mì Đức Đồng Tâm
*Vé chặng thuộc chuyến 12:30 22-03-2023 Sóc Trăng - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyên
Xác nhận tức thì
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
14:20
• Vp Trà Quýt
4h14m
18:34
• Bến xe Miền Tây - Quầy vé số 16
*Vé chặng thuộc chuyến 12:30 22-03-2023 Sóc Trăng - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyên
Xác nhận tức thì
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
15:20
• Vp Trà Quýt
4h14m
19:34
• Bến xe Miền Tây - Quầy vé số 16
*Vé chặng thuộc chuyến 13:30 22-03-2023 Sóc Trăng - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyên
Xác nhận tức thì
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
15:20
• Vp Trà Quýt
3h58m
19:18
• Lò bánh mì Đức Đồng Tâm
*Vé chặng thuộc chuyến 13:30 22-03-2023 Sóc Trăng - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyên
Xác nhận tức thì
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
16:20
• Vp Trà Quýt
4h14m
20:34
• Bến xe Miền Tây - Quầy vé số 16
*Vé chặng thuộc chuyến 14:30 22-03-2023 Sóc Trăng - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyên
Xác nhận tức thì
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
16:20
• Vp Trà Quýt
3h58m
20:18
• Lò bánh mì Đức Đồng Tâm
*Vé chặng thuộc chuyến 14:30 22-03-2023 Sóc Trăng - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyên
Xác nhận tức thì
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
17:20
• Vp Trà Quýt
3h58m
21:18
• Lò bánh mì Đức Đồng Tâm
*Vé chặng thuộc chuyến 15:30 22-03-2023 Sóc Trăng - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyên
Xác nhận tức thì
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
17:20
• Vp Trà Quýt
4h14m
21:34
• Bến xe Miền Tây - Quầy vé số 16
*Vé chặng thuộc chuyến 15:30 22-03-2023 Sóc Trăng - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyên
Xác nhận tức thì
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
18:20
• Vp Trà Quýt
3h58m
22:18
• Lò bánh mì Đức Đồng Tâm
*Vé chặng thuộc chuyến 16:30 22-03-2023 Sóc Trăng - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyên
Xác nhận tức thì
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
18:20
• Vp Trà Quýt
4h14m
22:34
• Bến xe Miền Tây - Quầy vé số 16
*Vé chặng thuộc chuyến 16:30 22-03-2023 Sóc Trăng - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyên
Xác nhận tức thì
Mỹ Duyên
Limousine 34 giường
22:50
• Vp Trà Quýt
3h58m
02:48
• Lò bánh mì Đức Đồng Tâm
*Vé chặng thuộc chuyến 21:00 22-03-2023 Sóc Trăng - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyên
Xác nhận tức thì
Mỹ Duyên
Limousine 34 giường
22:50
• Vp Trà Quýt
4h14m
03:04
• Bến xe Miền Tây - Quầy vé số 16
*Vé chặng thuộc chuyến 21:00 22-03-2023 Sóc Trăng - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
01:49
• Vp Trà Quýt
3h58m
05:47
• Lò bánh mì Đức Đồng Tâm
Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
01:49
• Vp Trà Quýt
4h14m
06:03
• Bến xe Miền Tây - Quầy vé số 16