loading
Xe khách
Máy bay
Giảm 50k/ghế
Vé xe khách > xe đi Sài Gòn từ Hậu Giang
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Cam kết hoàn 150% nếu nhà xe không giữ vé150%

Vé xe Mỹ Duyên từ Hậu Giang đi Sài Gòn

: 38 chuyến
author-avatar
VeXeRe Team
Ngày cập nhật: 27/03/2023
info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
Limousine 34 giường
01:20
• Bến xe Phụng Hiệp
3h28m
04:48
• Duc Dong Tam Bakery
*Vé chặng thuộc chuyến 23:00 08-04-2023 Sóc Trăng - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
Limousine 34 giường
01:20
• Bến xe Phụng Hiệp
3h44m
05:04
• Western Bus Station - Ticket counter 16
*Vé chặng thuộc chuyến 23:00 08-04-2023 Sóc Trăng - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
08:50
• Bến xe Phụng Hiệp
3h28m
12:18
• Duc Dong Tam Bakery
*Vé chặng thuộc chuyến 06:30 09-04-2023 Sóc Trăng - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
08:50
• Bến xe Phụng Hiệp
3h44m
12:34
• Western Bus Station - Ticket counter 16
*Vé chặng thuộc chuyến 06:30 09-04-2023 Sóc Trăng - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
08:51
• Bến xe Phụng Hiệp
3h44m
12:35
• Western Bus Station - Ticket counter 16
*Vé chặng thuộc chuyến 06:31 09-04-2023 Sóc Trăng - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
08:51
• Bến xe Phụng Hiệp
3h28m
12:19
• Duc Dong Tam Bakery
*Vé chặng thuộc chuyến 06:31 09-04-2023 Sóc Trăng - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
09:50
• Bến xe Phụng Hiệp
3h44m
13:34
• Western Bus Station - Ticket counter 16
*Vé chặng thuộc chuyến 07:30 09-04-2023 Sóc Trăng - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
09:50
• Bến xe Phụng Hiệp
3h28m
13:18
• Duc Dong Tam Bakery
*Vé chặng thuộc chuyến 07:30 09-04-2023 Sóc Trăng - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
10:50
• Bến xe Phụng Hiệp
3h28m
14:18
• Duc Dong Tam Bakery
*Vé chặng thuộc chuyến 08:30 09-04-2023 Sóc Trăng - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
10:50
• Bến xe Phụng Hiệp
3h44m
14:34
• Western Bus Station - Ticket counter 16
*Vé chặng thuộc chuyến 08:30 09-04-2023 Sóc Trăng - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
11:50
• Bến xe Phụng Hiệp
3h28m
15:18
• Duc Dong Tam Bakery
*Vé chặng thuộc chuyến 09:30 09-04-2023 Sóc Trăng - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
11:50
• Bến xe Phụng Hiệp
3h44m
15:34
• Western Bus Station - Ticket counter 16
*Vé chặng thuộc chuyến 09:30 09-04-2023 Sóc Trăng - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
12:50
• Bến xe Phụng Hiệp
3h28m
16:18
• Duc Dong Tam Bakery
*Vé chặng thuộc chuyến 10:30 09-04-2023 Sóc Trăng - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
12:50
• Bến xe Phụng Hiệp
3h44m
16:34
• Western Bus Station - Ticket counter 16
*Vé chặng thuộc chuyến 10:30 09-04-2023 Sóc Trăng - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
13:50
• Bến xe Phụng Hiệp
3h28m
17:18
• Duc Dong Tam Bakery
*Vé chặng thuộc chuyến 11:30 09-04-2023 Sóc Trăng - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
13:50
• Bến xe Phụng Hiệp
3h44m
17:34
• Western Bus Station - Ticket counter 16
*Vé chặng thuộc chuyến 11:30 09-04-2023 Sóc Trăng - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
14:50
• Bến xe Phụng Hiệp
3h28m
18:18
• Duc Dong Tam Bakery
*Vé chặng thuộc chuyến 12:30 09-04-2023 Sóc Trăng - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
14:50
• Bến xe Phụng Hiệp
3h44m
18:34
• Western Bus Station - Ticket counter 16
*Vé chặng thuộc chuyến 12:30 09-04-2023 Sóc Trăng - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
15:50
• Bến xe Phụng Hiệp
3h28m
19:18
• Duc Dong Tam Bakery
*Vé chặng thuộc chuyến 13:30 09-04-2023 Sóc Trăng - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
15:50
• Bến xe Phụng Hiệp
3h44m
19:34
• Western Bus Station - Ticket counter 16
*Vé chặng thuộc chuyến 13:30 09-04-2023 Sóc Trăng - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
16:50
• Bến xe Phụng Hiệp
3h28m
20:18
• Duc Dong Tam Bakery
*Vé chặng thuộc chuyến 14:30 09-04-2023 Sóc Trăng - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
16:50
• Bến xe Phụng Hiệp
3h44m
20:34
• Western Bus Station - Ticket counter 16
*Vé chặng thuộc chuyến 14:30 09-04-2023 Sóc Trăng - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
17:50
• Bến xe Phụng Hiệp
3h28m
21:18
• Duc Dong Tam Bakery
*Vé chặng thuộc chuyến 15:30 09-04-2023 Sóc Trăng - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
17:50
• Bến xe Phụng Hiệp
3h44m
21:34
• Western Bus Station - Ticket counter 16
*Vé chặng thuộc chuyến 15:30 09-04-2023 Sóc Trăng - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
18:50
• Bến xe Phụng Hiệp
3h44m
22:34
• Western Bus Station - Ticket counter 16
*Vé chặng thuộc chuyến 16:30 09-04-2023 Sóc Trăng - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
18:50
• Bến xe Phụng Hiệp
3h28m
22:18
• Duc Dong Tam Bakery
*Vé chặng thuộc chuyến 16:30 09-04-2023 Sóc Trăng - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
Limousine 34 giường
23:20
• Bến xe Phụng Hiệp
3h28m
02:48
• Duc Dong Tam Bakery
*Vé chặng thuộc chuyến 21:00 09-04-2023 Sóc Trăng - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
Limousine 34 giường
23:20
• Bến xe Phụng Hiệp
3h44m
03:04
• Western Bus Station - Ticket counter 16
*Vé chặng thuộc chuyến 21:00 09-04-2023 Sóc Trăng - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
00:19
• Bến xe Phụng Hiệp
3h44m
04:03
• Western Bus Station - Ticket counter 16
*Vé chặng thuộc chuyến 21:59 08-04-2023 Sóc Trăng - Sài Gòn
Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
00:19
• Bến xe Phụng Hiệp
3h28m
03:47
• Duc Dong Tam Bakery
*Vé chặng thuộc chuyến 21:59 08-04-2023 Sóc Trăng - Sài Gòn