loading
Xe khách
Máy bay
Giảm 50k/ghế
Vé xe khách > xe đi Sóc Trăng từ Long An > xe Mỹ Duyên đi Long Phú từ Long An
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Cam kết hoàn 150% nếu nhà xe không giữ vé150%

Vé xe Mỹ Duyên từ Long An đi Long Phú - Sóc Trăng

: 29 chuyến
author-avatar
VeXeRe Team
Ngày cập nhật: 31/03/2023
info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Mỹ Duyên
Xác nhận tức thì
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
00:45
• Trạm Thu Phí Bến Lức
5h14m
05:59
• Bến xe Đại Ngãi (Mỹ Duyên)
*Vé chặng thuộc chuyến 23:55 01-04-2023 Sài Gòn - Sóc Trăng
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyên
Xác nhận tức thì
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
01:09
• Trạm Thu Phí Tân An
4h50m
05:59
• Bến xe Đại Ngãi (Mỹ Duyên)
*Vé chặng thuộc chuyến 23:55 01-04-2023 Sài Gòn - Sóc Trăng
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyên
Xác nhận tức thì
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
01:13
• Trạm Thu Phí Tân An
4h50m
06:03
• Bến xe Đại Ngãi (Mỹ Duyên)
*Vé chặng thuộc chuyến 23:59 01-04-2023 Sài Gòn - Sóc Trăng
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyên
Xác nhận tức thì
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
07:20
• Trạm Thu Phí Bến Lức
5h14m
12:34
• Bến xe Đại Ngãi (Mỹ Duyên)
*Vé chặng thuộc chuyến 06:30 02-04-2023 Sài Gòn - Sóc Trăng
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyên
Xác nhận tức thì
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
07:44
• Trạm Thu Phí Tân An
4h50m
12:34
• Bến xe Đại Ngãi (Mỹ Duyên)
*Vé chặng thuộc chuyến 06:30 02-04-2023 Sài Gòn - Sóc Trăng
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyên
Xác nhận tức thì
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
08:50
• Trạm Thu Phí Bến Lức
5h14m
14:04
• Bến xe Đại Ngãi (Mỹ Duyên)
*Vé chặng thuộc chuyến 08:00 02-04-2023 Sài Gòn - Sóc Trăng
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyên
Xác nhận tức thì
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
09:14
• Trạm Thu Phí Tân An
4h50m
14:04
• Bến xe Đại Ngãi (Mỹ Duyên)
*Vé chặng thuộc chuyến 08:00 02-04-2023 Sài Gòn - Sóc Trăng
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyên
Xác nhận tức thì
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
09:50
• Trạm Thu Phí Bến Lức
5h14m
15:04
• Bến xe Đại Ngãi (Mỹ Duyên)
*Vé chặng thuộc chuyến 09:00 02-04-2023 Sài Gòn - Sóc Trăng
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyên
Xác nhận tức thì
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
10:14
• Trạm Thu Phí Tân An
4h50m
15:04
• Bến xe Đại Ngãi (Mỹ Duyên)
*Vé chặng thuộc chuyến 09:00 02-04-2023 Sài Gòn - Sóc Trăng
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyên
Xác nhận tức thì
Mỹ Duyên
Limousine 34 giường
10:50
• Trạm Thu Phí Bến Lức
5h14m
16:04
• Bến xe Đại Ngãi (Mỹ Duyên)
*Vé chặng thuộc chuyến 10:00 02-04-2023 Sài Gòn - Sóc Trăng
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyên
Xác nhận tức thì
Mỹ Duyên
Limousine 34 giường
11:14
• Trạm Thu Phí Tân An
4h50m
16:04
• Bến xe Đại Ngãi (Mỹ Duyên)
*Vé chặng thuộc chuyến 10:00 02-04-2023 Sài Gòn - Sóc Trăng
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyên
Xác nhận tức thì
Mỹ Duyên
Limousine 34 giường
11:50
• Trạm Thu Phí Bến Lức
5h14m
17:04
• Bến xe Đại Ngãi (Mỹ Duyên)
*Vé chặng thuộc chuyến 11:00 02-04-2023 Sài Gòn - Sóc Trăng
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyên
Xác nhận tức thì
Mỹ Duyên
Limousine 34 giường
12:14
• Trạm Thu Phí Tân An
4h50m
17:04
• Bến xe Đại Ngãi (Mỹ Duyên)
*Vé chặng thuộc chuyến 11:00 02-04-2023 Sài Gòn - Sóc Trăng
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyên
Xác nhận tức thì
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
12:50
• Trạm Thu Phí Bến Lức
5h14m
18:04
• Bến xe Đại Ngãi (Mỹ Duyên)
*Vé chặng thuộc chuyến 12:00 02-04-2023 Sài Gòn - Sóc Trăng
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyên
Xác nhận tức thì
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
13:14
• Trạm Thu Phí Tân An
4h50m
18:04
• Bến xe Đại Ngãi (Mỹ Duyên)
*Vé chặng thuộc chuyến 12:00 02-04-2023 Sài Gòn - Sóc Trăng
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyên
Xác nhận tức thì
Mỹ Duyên
Limousine 34 giường
14:20
• Trạm Thu Phí Bến Lức
5h14m
19:34
• Bến xe Đại Ngãi (Mỹ Duyên)
*Vé chặng thuộc chuyến 13:30 02-04-2023 Sài Gòn - Sóc Trăng
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyên
Xác nhận tức thì
Mỹ Duyên
Limousine 34 giường
14:44
• Trạm Thu Phí Tân An
4h50m
19:34
• Bến xe Đại Ngãi (Mỹ Duyên)
*Vé chặng thuộc chuyến 13:30 02-04-2023 Sài Gòn - Sóc Trăng
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyên
Xác nhận tức thì
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
15:50
• Trạm Thu Phí Bến Lức
5h14m
21:04
• Bến xe Đại Ngãi (Mỹ Duyên)
*Vé chặng thuộc chuyến 15:00 02-04-2023 Sài Gòn - Sóc Trăng
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyên
Xác nhận tức thì
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
16:14
• Trạm Thu Phí Tân An
4h50m
21:04
• Bến xe Đại Ngãi (Mỹ Duyên)
*Vé chặng thuộc chuyến 15:00 02-04-2023 Sài Gòn - Sóc Trăng
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyên
Xác nhận tức thì
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
17:20
• Trạm Thu Phí Bến Lức
5h14m
22:34
• Bến xe Đại Ngãi (Mỹ Duyên)
*Vé chặng thuộc chuyến 16:30 02-04-2023 Sài Gòn - Sóc Trăng
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyên
Xác nhận tức thì
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
17:44
• Trạm Thu Phí Tân An
4h50m
22:34
• Bến xe Đại Ngãi (Mỹ Duyên)
*Vé chặng thuộc chuyến 16:30 02-04-2023 Sài Gòn - Sóc Trăng
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyên
Xác nhận tức thì
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
18:50
• Trạm Thu Phí Bến Lức
5h14m
00:04
• Bến xe Đại Ngãi (Mỹ Duyên)
*Vé chặng thuộc chuyến 18:00 02-04-2023 Sài Gòn - Sóc Trăng
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyên
Xác nhận tức thì
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
19:14
• Trạm Thu Phí Tân An
4h50m
00:04
• Bến xe Đại Ngãi (Mỹ Duyên)
*Vé chặng thuộc chuyến 18:00 02-04-2023 Sài Gòn - Sóc Trăng
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyên
Xác nhận tức thì
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
20:20
• Trạm Thu Phí Bến Lức
5h14m
01:34
• Bến xe Đại Ngãi (Mỹ Duyên)
*Vé chặng thuộc chuyến 19:30 02-04-2023 Sài Gòn - Sóc Trăng
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyên
Xác nhận tức thì
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
20:44
• Trạm Thu Phí Tân An
4h50m
01:34
• Bến xe Đại Ngãi (Mỹ Duyên)
*Vé chặng thuộc chuyến 19:30 02-04-2023 Sài Gòn - Sóc Trăng
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyên
Xác nhận tức thì
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
21:50
• Trạm Thu Phí Bến Lức
5h14m
03:04
• Bến xe Đại Ngãi (Mỹ Duyên)
*Vé chặng thuộc chuyến 21:00 02-04-2023 Sài Gòn - Sóc Trăng
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyên
Xác nhận tức thì
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
22:14
• Trạm Thu Phí Tân An
4h50m
03:04
• Bến xe Đại Ngãi (Mỹ Duyên)
*Vé chặng thuộc chuyến 21:00 02-04-2023 Sài Gòn - Sóc Trăng
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyên
Xác nhận tức thì
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
23:20
• Trạm Thu Phí Bến Lức
5h14m
04:34
• Bến xe Đại Ngãi (Mỹ Duyên)
*Vé chặng thuộc chuyến 22:30 02-04-2023 Sài Gòn - Sóc Trăng
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyên
Xác nhận tức thì
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
23:44
• Trạm Thu Phí Tân An
4h50m
04:34
• Bến xe Đại Ngãi (Mỹ Duyên)
*Vé chặng thuộc chuyến 22:30 02-04-2023 Sài Gòn - Sóc Trăng
Không cần thanh toán trước