Đang chuyển đến trang thanh toán

Việc này không quá 15 giây, bạn đợi chút nhé!

loading
Xe khách
Máy bay
Giảm 20k/ghế
Vé xe khách > xe đi Sóc Trăng từ Sài Gòn > xe Mỹ Duyên đi Châu Thành từ Sài Gòn
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Vexere - Cam kết hoàn 150% nếu nhà xe không giữ chỗ150%

Vé xe Mỹ Duyên từ Sài Gòn đi Châu Thành - Sóc Trăng

: 32 chuyến mỗi ngày
author-avatar
Vexere Team
Ngày cập nhật: 03/12/2023
info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Mỹ Duyênsiêu deal
Xác nhận tức thì
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
06:30
• Bến xe Miền Tây - Quầy vé số 16
3h45m
10:15
• Vp Trà Quýt
*Vé chặng thuộc chuyến 06:30 02-12-2023 Sài Gòn - Sóc Trăng
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyênsiêu deal
Xác nhận tức thì
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
06:45
• Lò bánh mì Minh Tâm
3h30m
10:15
• Vp Trà Quýt
*Vé chặng thuộc chuyến 06:30 02-12-2023 Sài Gòn - Sóc Trăng
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyên
Xác nhận tức thì
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
07:30
• Bến xe Miền Tây - Quầy vé số 16
3h45m
11:15
• Vp Trà Quýt
*Vé chặng thuộc chuyến 07:30 02-12-2023 Sài Gòn - Sóc Trăng
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyên
Xác nhận tức thì
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
07:45
• Lò bánh mì Minh Tâm
3h30m
11:15
• Vp Trà Quýt
*Vé chặng thuộc chuyến 07:30 02-12-2023 Sài Gòn - Sóc Trăng
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyên
Xác nhận tức thì
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
08:30
• Bến xe Miền Tây - Quầy vé số 16
3h45m
12:15
• Vp Trà Quýt
*Vé chặng thuộc chuyến 08:30 02-12-2023 Sài Gòn - Sóc Trăng
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyên
Xác nhận tức thì
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
08:45
• Lò bánh mì Minh Tâm
3h30m
12:15
• Vp Trà Quýt
*Vé chặng thuộc chuyến 08:30 02-12-2023 Sài Gòn - Sóc Trăng
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyên
Xác nhận tức thì
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
09:30
• Bến xe Miền Tây - Quầy vé số 16
3h45m
13:15
• Vp Trà Quýt
*Vé chặng thuộc chuyến 09:30 02-12-2023 Sài Gòn - Sóc Trăng
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyên
Xác nhận tức thì
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
09:45
• Lò bánh mì Minh Tâm
3h30m
13:15
• Vp Trà Quýt
*Vé chặng thuộc chuyến 09:30 02-12-2023 Sài Gòn - Sóc Trăng
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyên
Xác nhận tức thì
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
10:30
• Bến xe Miền Tây - Quầy vé số 16
3h45m
14:15
• Vp Trà Quýt
*Vé chặng thuộc chuyến 10:30 02-12-2023 Sài Gòn - Sóc Trăng
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyên
Xác nhận tức thì
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
10:45
• Lò bánh mì Minh Tâm
3h30m
14:15
• Vp Trà Quýt
*Vé chặng thuộc chuyến 10:30 02-12-2023 Sài Gòn - Sóc Trăng
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyên
Xác nhận tức thì
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
11:30
• Bến xe Miền Tây - Quầy vé số 16
3h45m
15:15
• Vp Trà Quýt
*Vé chặng thuộc chuyến 11:30 02-12-2023 Sài Gòn - Sóc Trăng
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyên
Xác nhận tức thì
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
11:45
• Lò bánh mì Minh Tâm
3h30m
15:15
• Vp Trà Quýt
*Vé chặng thuộc chuyến 11:30 02-12-2023 Sài Gòn - Sóc Trăng
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyên
Xác nhận tức thì
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
12:30
• Bến xe Miền Tây - Quầy vé số 16
3h45m
16:15
• Vp Trà Quýt
*Vé chặng thuộc chuyến 12:30 02-12-2023 Sài Gòn - Sóc Trăng
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyên
Xác nhận tức thì
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
12:45
• Lò bánh mì Minh Tâm
3h30m
16:15
• Vp Trà Quýt
*Vé chặng thuộc chuyến 12:30 02-12-2023 Sài Gòn - Sóc Trăng
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyên
Xác nhận tức thì
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
13:30
• Bến xe Miền Tây - Quầy vé số 16
3h45m
17:15
• Vp Trà Quýt
*Vé chặng thuộc chuyến 13:30 02-12-2023 Sài Gòn - Sóc Trăng
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyên
Xác nhận tức thì
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
13:45
• Lò bánh mì Minh Tâm
3h30m
17:15
• Vp Trà Quýt
*Vé chặng thuộc chuyến 13:30 02-12-2023 Sài Gòn - Sóc Trăng
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyên
Xác nhận tức thì
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
14:30
• Bến xe Miền Tây - Quầy vé số 16
3h45m
18:15
• Vp Trà Quýt
*Vé chặng thuộc chuyến 14:30 02-12-2023 Sài Gòn - Sóc Trăng
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyên
Xác nhận tức thì
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
14:45
• Lò bánh mì Minh Tâm
3h30m
18:15
• Vp Trà Quýt
*Vé chặng thuộc chuyến 14:30 02-12-2023 Sài Gòn - Sóc Trăng
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyên
Xác nhận tức thì
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
15:30
• Bến xe Miền Tây - Quầy vé số 16
3h45m
19:15
• Vp Trà Quýt
*Vé chặng thuộc chuyến 15:30 02-12-2023 Sài Gòn - Sóc Trăng
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyên
Xác nhận tức thì
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
15:45
• Lò bánh mì Minh Tâm
3h30m
19:15
• Vp Trà Quýt
*Vé chặng thuộc chuyến 15:30 02-12-2023 Sài Gòn - Sóc Trăng
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyên
Xác nhận tức thì
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
17:00
• Bến xe Miền Tây - Quầy vé số 16
3h45m
20:45
• Vp Trà Quýt
*Vé chặng thuộc chuyến 17:00 02-12-2023 Sài Gòn - Sóc Trăng
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyên
Xác nhận tức thì
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
17:15
• Lò bánh mì Minh Tâm
3h30m
20:45
• Vp Trà Quýt
*Vé chặng thuộc chuyến 17:00 02-12-2023 Sài Gòn - Sóc Trăng
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyên
Xác nhận tức thì
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
18:30
• Bến xe Miền Tây - Quầy vé số 16
3h45m
22:15
• Vp Trà Quýt
*Vé chặng thuộc chuyến 18:30 02-12-2023 Sài Gòn - Sóc Trăng
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyên
Xác nhận tức thì
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
18:45
• Lò bánh mì Minh Tâm
3h30m
22:15
• Vp Trà Quýt
*Vé chặng thuộc chuyến 18:30 02-12-2023 Sài Gòn - Sóc Trăng
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyên
Xác nhận tức thì
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
20:00
• Bến xe Miền Tây - Quầy vé số 16
3h45m
23:45
• Vp Trà Quýt
*Vé chặng thuộc chuyến 20:00 02-12-2023 Sài Gòn - Sóc Trăng
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyên
Xác nhận tức thì
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
20:15
• Lò bánh mì Minh Tâm
3h30m
23:45
• Vp Trà Quýt
*Vé chặng thuộc chuyến 20:00 02-12-2023 Sài Gòn - Sóc Trăng
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyên
Xác nhận tức thì
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
21:30
• Bến xe Miền Tây - Quầy vé số 16
3h45m
01:15
• Vp Trà Quýt
*Vé chặng thuộc chuyến 21:30 02-12-2023 Sài Gòn - Sóc Trăng
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyên
Xác nhận tức thì
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
21:45
• Lò bánh mì Minh Tâm
3h30m
01:15
• Vp Trà Quýt
*Vé chặng thuộc chuyến 21:30 02-12-2023 Sài Gòn - Sóc Trăng
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyênsiêu deal
Xác nhận tức thì
Mỹ Duyên
Limousine 34 giường
23:00
• Bến xe Miền Tây - Quầy vé số 16
3h45m
02:45
• Vp Trà Quýt
*Vé chặng thuộc chuyến 23:00 02-12-2023 Sài Gòn - Sóc Trăng
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyênsiêu deal
Xác nhận tức thì
Mỹ Duyên
Limousine 34 giường
23:15
• Lò bánh mì Minh Tâm
3h30m
02:45
• Vp Trà Quýt
*Vé chặng thuộc chuyến 23:00 02-12-2023 Sài Gòn - Sóc Trăng
Không cần thanh toán trước