loading
Xe khách
Máy bay
Giảm 50k/ghế
Vé xe khách > xe đi Long An từ Sóc Trăng > xe Mỹ Duyên đi Long An từ Sóc Trăng
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Cam kết hoàn 150% nếu nhà xe không giữ vé150%

Vé xe Mỹ Duyên từ Sóc Trăng - Sóc Trăng đi Long An

: 34 chuyến
author-avatar
VeXeRe Team
Ngày cập nhật: 26/03/2023
info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
Limousine 34 giường
00:00
• Soc Trang Office
3h50m
03:50
• Tan An Toll Station
*Vé chặng thuộc chuyến 23:00 26-03-2023 Sóc Trăng - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
Limousine 34 giường
00:00
• Soc Trang Office
4h14m
04:14
• Ben Luc Charging Station
*Vé chặng thuộc chuyến 23:00 26-03-2023 Sóc Trăng - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
07:30
• Soc Trang Office
3h50m
11:20
• Tan An Toll Station
*Vé chặng thuộc chuyến 06:30 27-03-2023 Sóc Trăng - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
07:30
• Soc Trang Office
4h14m
11:44
• Ben Luc Charging Station
*Vé chặng thuộc chuyến 06:30 27-03-2023 Sóc Trăng - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
07:31
• Soc Trang Office
3h50m
11:21
• Tan An Toll Station
*Vé chặng thuộc chuyến 06:31 27-03-2023 Sóc Trăng - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
07:31
• Soc Trang Office
4h14m
11:45
• Ben Luc Charging Station
*Vé chặng thuộc chuyến 06:31 27-03-2023 Sóc Trăng - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
08:30
• Soc Trang Office
4h14m
12:44
• Ben Luc Charging Station
*Vé chặng thuộc chuyến 07:30 27-03-2023 Sóc Trăng - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
08:30
• Soc Trang Office
3h50m
12:20
• Tan An Toll Station
*Vé chặng thuộc chuyến 07:30 27-03-2023 Sóc Trăng - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
09:30
• Soc Trang Office
3h50m
13:20
• Tan An Toll Station
*Vé chặng thuộc chuyến 08:30 27-03-2023 Sóc Trăng - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
09:30
• Soc Trang Office
4h14m
13:44
• Ben Luc Charging Station
*Vé chặng thuộc chuyến 08:30 27-03-2023 Sóc Trăng - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
10:30
• Soc Trang Office
3h50m
14:20
• Tan An Toll Station
*Vé chặng thuộc chuyến 09:30 27-03-2023 Sóc Trăng - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
10:30
• Soc Trang Office
4h14m
14:44
• Ben Luc Charging Station
*Vé chặng thuộc chuyến 09:30 27-03-2023 Sóc Trăng - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
11:30
• Soc Trang Office
3h50m
15:20
• Tan An Toll Station
*Vé chặng thuộc chuyến 10:30 27-03-2023 Sóc Trăng - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
11:30
• Soc Trang Office
4h14m
15:44
• Ben Luc Charging Station
*Vé chặng thuộc chuyến 10:30 27-03-2023 Sóc Trăng - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
12:30
• Soc Trang Office
3h50m
16:20
• Tan An Toll Station
*Vé chặng thuộc chuyến 11:30 27-03-2023 Sóc Trăng - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
12:30
• Soc Trang Office
4h14m
16:44
• Ben Luc Charging Station
*Vé chặng thuộc chuyến 11:30 27-03-2023 Sóc Trăng - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
13:30
• Soc Trang Office
3h50m
17:20
• Tan An Toll Station
*Vé chặng thuộc chuyến 12:30 27-03-2023 Sóc Trăng - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
13:30
• Soc Trang Office
4h14m
17:44
• Ben Luc Charging Station
*Vé chặng thuộc chuyến 12:30 27-03-2023 Sóc Trăng - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
14:30
• Soc Trang Office
3h50m
18:20
• Tan An Toll Station
*Vé chặng thuộc chuyến 13:30 27-03-2023 Sóc Trăng - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
14:30
• Soc Trang Office
4h14m
18:44
• Ben Luc Charging Station
*Vé chặng thuộc chuyến 13:30 27-03-2023 Sóc Trăng - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
15:30
• Soc Trang Office
3h50m
19:20
• Tan An Toll Station
*Vé chặng thuộc chuyến 14:30 27-03-2023 Sóc Trăng - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
15:30
• Soc Trang Office
4h14m
19:44
• Ben Luc Charging Station
*Vé chặng thuộc chuyến 14:30 27-03-2023 Sóc Trăng - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
16:30
• Soc Trang Office
4h14m
20:44
• Ben Luc Charging Station
*Vé chặng thuộc chuyến 15:30 27-03-2023 Sóc Trăng - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
16:30
• Soc Trang Office
3h50m
20:20
• Tan An Toll Station
*Vé chặng thuộc chuyến 15:30 27-03-2023 Sóc Trăng - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
17:30
• Soc Trang Office
3h50m
21:20
• Tan An Toll Station
*Vé chặng thuộc chuyến 16:30 27-03-2023 Sóc Trăng - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
17:30
• Soc Trang Office
4h14m
21:44
• Ben Luc Charging Station
*Vé chặng thuộc chuyến 16:30 27-03-2023 Sóc Trăng - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
Limousine 34 giường
22:00
• Soc Trang Office
4h14m
02:14
• Ben Luc Charging Station
*Vé chặng thuộc chuyến 21:00 27-03-2023 Sóc Trăng - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
Limousine 34 giường
22:00
• Soc Trang Office
3h50m
01:50
• Tan An Toll Station
*Vé chặng thuộc chuyến 21:00 27-03-2023 Sóc Trăng - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
00:59
• Soc Trang Office
3h50m
04:49
• Tan An Toll Station
*Vé chặng thuộc chuyến 23:59 26-03-2023 Sóc Trăng - Sài Gòn
Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
00:59
• Soc Trang Office
4h14m
05:13
• Ben Luc Charging Station
*Vé chặng thuộc chuyến 23:59 26-03-2023 Sóc Trăng - Sài Gòn