loading
Xe khách
Máy bay
Giảm 50k/ghế
Vé xe khách > xe đi Sóc Trăng từ Long An > xe Mỹ Duyên đi Châu Thành từ Tân An
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Cam kết hoàn 150% nếu nhà xe không giữ vé150%

Vé xe Mỹ Duyên từ Tân An - Long An đi Châu Thành - Sóc Trăng

: 19 chuyến
author-avatar
VeXeRe Team
Ngày cập nhật: 23/03/2023
info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Mỹ Duyên
Xác nhận tức thì
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
07:44
• Trạm Thu Phí Tân An
3h
10:44
• Vp Trà Quýt
*Vé chặng thuộc chuyến 06:30 25-03-2023 Sài Gòn - Sóc Trăng
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyên
Xác nhận tức thì
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
08:14
• Trạm Thu Phí Tân An
3h
11:14
• Vp Trà Quýt
*Vé chặng thuộc chuyến 07:00 25-03-2023 Sài Gòn - Sóc Trăng
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyên
Xác nhận tức thì
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
09:14
• Trạm Thu Phí Tân An
3h
12:14
• Vp Trà Quýt
*Vé chặng thuộc chuyến 08:00 25-03-2023 Sài Gòn - Sóc Trăng
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyên
Xác nhận tức thì
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
10:14
• Trạm Thu Phí Tân An
3h
13:14
• Vp Trà Quýt
*Vé chặng thuộc chuyến 09:00 25-03-2023 Sài Gòn - Sóc Trăng
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyên
Xác nhận tức thì
Mỹ Duyên
Limousine 34 giường
11:14
• Trạm Thu Phí Tân An
3h
14:14
• Vp Trà Quýt
*Vé chặng thuộc chuyến 10:00 25-03-2023 Sài Gòn - Sóc Trăng
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyên
Xác nhận tức thì
Mỹ Duyên
Limousine 34 giường
12:14
• Trạm Thu Phí Tân An
3h
15:14
• Vp Trà Quýt
*Vé chặng thuộc chuyến 11:00 25-03-2023 Sài Gòn - Sóc Trăng
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyên
Xác nhận tức thì
Mỹ Duyên
Limousine 34 giường
13:14
• Trạm Thu Phí Tân An
3h
16:14
• Vp Trà Quýt
*Vé chặng thuộc chuyến 12:00 25-03-2023 Sài Gòn - Sóc Trăng
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyên
Xác nhận tức thì
Mỹ Duyên
Limousine 34 giường
14:44
• Trạm Thu Phí Tân An
3h
17:44
• Vp Trà Quýt
*Vé chặng thuộc chuyến 13:30 25-03-2023 Sài Gòn - Sóc Trăng
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyên
Xác nhận tức thì
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
16:14
• Trạm Thu Phí Tân An
3h
19:14
• Vp Trà Quýt
*Vé chặng thuộc chuyến 15:00 25-03-2023 Sài Gòn - Sóc Trăng
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyên
Xác nhận tức thì
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
17:44
• Trạm Thu Phí Tân An
3h
20:44
• Vp Trà Quýt
*Vé chặng thuộc chuyến 16:30 25-03-2023 Sài Gòn - Sóc Trăng
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyên
Xác nhận tức thì
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
19:14
• Trạm Thu Phí Tân An
3h
22:14
• Vp Trà Quýt
*Vé chặng thuộc chuyến 18:00 25-03-2023 Sài Gòn - Sóc Trăng
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyên
Xác nhận tức thì
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
20:44
• Trạm Thu Phí Tân An
3h
23:44
• Vp Trà Quýt
*Vé chặng thuộc chuyến 19:30 25-03-2023 Sài Gòn - Sóc Trăng
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyên
Xác nhận tức thì
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
22:14
• Trạm Thu Phí Tân An
3h
01:14
• Vp Trà Quýt
*Vé chặng thuộc chuyến 21:00 25-03-2023 Sài Gòn - Sóc Trăng
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyên
Xác nhận tức thì
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
23:44
• Trạm Thu Phí Tân An
3h
02:44
• Vp Trà Quýt
*Vé chặng thuộc chuyến 22:30 25-03-2023 Sài Gòn - Sóc Trăng
Không cần thanh toán trước
Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
00:44
• Trạm Thu Phí Tân An
3h
03:44
• Vp Trà Quýt
*Vé chặng thuộc chuyến 23:30 24-03-2023 Sài Gòn - Sóc Trăng
Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
01:08
• Trạm Thu Phí Tân An
3h
04:08
• Vp Trà Quýt
*Vé chặng thuộc chuyến 23:54 24-03-2023 Sài Gòn - Sóc Trăng
Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
01:09
• Trạm Thu Phí Tân An
3h
04:09
• Vp Trà Quýt
*Vé chặng thuộc chuyến 23:55 24-03-2023 Sài Gòn - Sóc Trăng
Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
01:12
• Trạm Thu Phí Tân An
3h
04:12
• Vp Trà Quýt
*Vé chặng thuộc chuyến 23:58 24-03-2023 Sài Gòn - Sóc Trăng
Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
01:13
• Trạm Thu Phí Tân An
3h
04:13
• Vp Trà Quýt
*Vé chặng thuộc chuyến 23:59 24-03-2023 Sài Gòn - Sóc Trăng