Đang chuyển đến trang thanh toán

Việc này không quá 15 giây, bạn đợi chút nhé!

loading
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
import_export
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
trip-date-icon

Nhập ngày đi

add

Thêm ngày về

Vé xe kháchchevron_right_gray_20dpxe đi Hà Nội từ Nghệ An

chevron_right_gray_20dpxe Nam Quỳnh Anh đi Hà Nội từ Vinh

Vé xe Nam Quỳnh Anh từ Vinh - Nghệ An đi Hà Nội
: 30 chuyến mỗi ngày
author-avatar

Vexere Team

Ngày cập nhật: 20/07/2024

info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Nam Quỳnh Anh
Xác nhận tức thì
Nam Quỳnh Anh

4.1

star

(1621 đánh giá)

pickup-icon

07:00 • Bến Xe Bắc Vinh

7h45m

pickup-icon

14:45 • Bến xe Sơn Tây

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Nam Quỳnh Anh
Xác nhận tức thì
Nam Quỳnh Anh

4.1

star

(1621 đánh giá)

pickup-icon

07:00 • Bến Xe Bắc Vinh

5h45m

pickup-icon

12:45 • Bến xe Nước Ngầm

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Nam Quỳnh Anh
Xác nhận tức thì
Nam Quỳnh Anh

4.1

star

(1621 đánh giá)

pickup-icon

07:00 • Bến Xe Bắc Vinh

6h15m

pickup-icon

13:15 • Thăng Long Number One

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Nam Quỳnh Anh
Xác nhận tức thì
Nam Quỳnh Anh

4.1

star

(1621 đánh giá)

pickup-icon

07:50 • Bến Xe Bắc Vinh

5h55m

pickup-icon

13:45 • Bến xe Nước Ngầm

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Nam Quỳnh Anh
Xác nhận tức thì
Nam Quỳnh Anh

4.1

star

(1621 đánh giá)

pickup-icon

08:20 • Bến Xe Bắc Vinh

6h

pickup-icon

14:20 • Bến xe Nước Ngầm

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Nam Quỳnh Anh
Xác nhận tức thì
Nam Quỳnh Anh

4.1

star

(1621 đánh giá)

pickup-icon

08:20 • Bến Xe Bắc Vinh

6h50m

pickup-icon

15:10 • Thị trấn Phùng

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Nam Quỳnh Anh
Xác nhận tức thì
Nam Quỳnh Anh

4.1

star

(1621 đánh giá)

pickup-icon

08:20 • Bến Xe Bắc Vinh

6h15m

pickup-icon

14:35 • Thăng Long Number One

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Nam Quỳnh Anh
Xác nhận tức thì
Nam Quỳnh Anh

4.1

star

(1621 đánh giá)

pickup-icon

08:20 • Bến Xe Bắc Vinh

7h10m

pickup-icon

15:30 • Ngã tư Gạch

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Nam Quỳnh Anh
Xác nhận tức thì
Nam Quỳnh Anh

4.1

star

(1621 đánh giá)

pickup-icon

08:20 • Bến Xe Bắc Vinh

6h30m

pickup-icon

14:50 • Nhổn

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Nam Quỳnh Anh
Xác nhận tức thì
Nam Quỳnh Anh

4.1

star

(1621 đánh giá)

pickup-icon

11:30 • Bến Xe Bắc Vinh

5h55m

pickup-icon

17:25 • Bến xe Nước Ngầm

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Nam Quỳnh Anh
Xác nhận tức thì
Nam Quỳnh Anh

4.1

star

(1621 đánh giá)

pickup-icon

13:00 • Bến Xe Bắc Vinh

5h55m

pickup-icon

18:55 • Bến xe Nước Ngầm

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Nam Quỳnh Anh
Xác nhận tức thì
Nam Quỳnh Anh

4.1

star

(1621 đánh giá)

pickup-icon

13:50 • Bến Xe Bắc Vinh

6h20m

pickup-icon

20:10 • Bến xe Gia Lâm

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Nam Quỳnh Anh
Xác nhận tức thì
Nam Quỳnh Anh

4.1

star

(1621 đánh giá)

pickup-icon

13:50 • Bến Xe Bắc Vinh

5h20m

pickup-icon

19:10 • Bến xe Nước Ngầm

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Nam Quỳnh Anh
Xác nhận tức thì
Nam Quỳnh Anh

4.1

star

(1621 đánh giá)

pickup-icon

13:50 • Bến Xe Bắc Vinh

5h50m

pickup-icon

19:40 • Thăng Long Number One

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Nam Quỳnh Anh
Xác nhận tức thì
Nam Quỳnh Anh

4.1

star

(1621 đánh giá)

pickup-icon

14:30 • Bến Xe Bắc Vinh

5h55m

pickup-icon

20:25 • Bến xe Nước Ngầm

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Nam Quỳnh Anh
Xác nhận tức thì
Nam Quỳnh Anh

4.1

star

(1621 đánh giá)

pickup-icon

15:05 • Bến Xe Bắc Vinh

5h55m

pickup-icon

21:00 • Bến xe Nước Ngầm

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Nam Quỳnh Anh
Xác nhận tức thì
Nam Quỳnh Anh

4.1

star

(1621 đánh giá)

pickup-icon

16:00 • Bến Xe Bắc Vinh

5h55m

pickup-icon

21:55 • Bến xe Nước Ngầm

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Nam Quỳnh Anh
Xác nhận tức thì
Nam Quỳnh Anh

4.1

star

(1621 đánh giá)

pickup-icon

22:00 • Bến Xe Bắc Vinh

5h55m

pickup-icon

03:55 • Bến xe Nước Ngầm

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Nam Quỳnh Anh
Xác nhận tức thì
Nam Quỳnh Anh

4.1

star

(1621 đánh giá)

pickup-icon

22:30 • Bến Xe Bắc Vinh

5h55m

pickup-icon

04:25 • Bến xe Nước Ngầm

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Nam Quỳnh Anh
Xác nhận tức thì
Nam Quỳnh Anh

4.1

star

(1621 đánh giá)

pickup-icon

22:30 • Bến Xe Bắc Vinh

7h45m

pickup-icon

06:15 • Bến xe Sơn Tây

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Nam Quỳnh Anh
Xác nhận tức thì
Nam Quỳnh Anh

4.1

star

(1621 đánh giá)

pickup-icon

22:30 • Bến Xe Bắc Vinh

5h45m

pickup-icon

04:15 • Bến xe Nước Ngầm

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Nam Quỳnh Anh
Xác nhận tức thì
Nam Quỳnh Anh

4.1

star

(1621 đánh giá)

pickup-icon

22:30 • Bến Xe Bắc Vinh

6h15m

pickup-icon

04:45 • Thăng Long Number One

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Nam Quỳnh Anh
Xác nhận tức thì
Nam Quỳnh Anh

4.1

star

(1621 đánh giá)

pickup-icon

22:50 • Bến Xe Bắc Vinh

6h

pickup-icon

04:50 • Bến xe Nước Ngầm

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Nam Quỳnh Anh
Xác nhận tức thì
Nam Quỳnh Anh

4.1

star

(1621 đánh giá)

pickup-icon

22:50 • Bến Xe Bắc Vinh

6h15m

pickup-icon

05:05 • Thăng Long Number One

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Nam Quỳnh Anh
Xác nhận tức thì
Nam Quỳnh Anh

4.1

star

(1621 đánh giá)

pickup-icon

22:50 • Bến Xe Bắc Vinh

6h30m

pickup-icon

05:20 • Nhổn

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Nam Quỳnh Anh
Xác nhận tức thì
Nam Quỳnh Anh

4.1

star

(1621 đánh giá)

pickup-icon

22:50 • Bến Xe Bắc Vinh

6h50m

pickup-icon

05:40 • Thị trấn Phùng

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Nam Quỳnh Anh
Xác nhận tức thì
Nam Quỳnh Anh

4.1

star

(1621 đánh giá)

pickup-icon

22:50 • Bến Xe Bắc Vinh

7h10m

pickup-icon

06:00 • Ngã tư Gạch

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Nam Quỳnh Anh
Xác nhận tức thì
Nam Quỳnh Anh

4.1

star

(1621 đánh giá)

pickup-icon

23:00 • Bến Xe Bắc Vinh

5h55m

pickup-icon

04:55 • Bến xe Nước Ngầm

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Nam Quỳnh Anh
Xác nhận tức thì
Nam Quỳnh Anh

4.1

star

(1621 đánh giá)

pickup-icon

23:05 • Bến Xe Bắc Vinh

5h55m

pickup-icon

05:00 • Bến xe Nước Ngầm

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Nam Quỳnh Anh
Xác nhận tức thì
Nam Quỳnh Anh

4.1

star

(1621 đánh giá)

pickup-icon

23:15 • Bến Xe Bắc Vinh

5h55m

pickup-icon

05:10 • Bến xe Nước Ngầm

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC