Đang chuyển đến trang thanh toán

Việc này không quá 15 giây, bạn đợi chút nhé!

loading
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
import_export
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
trip-date-icon

Nhập ngày đi

add

Thêm ngày về

Vé xe kháchchevron_right_gray_20dpxe đi Lâm Đồng từ Khánh Hòa

chevron_right_gray_20dpxe NASA Travel đi Đà Lạt từ Nha Trang

Vé xe NASA Travel từ Nha Trang - Khánh Hòa đi Đà Lạt - Lâm Đồng
: 39 chuyến mỗi ngày
author-avatar

Vexere Team

Ngày cập nhật: 23/07/2024

info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

NASA Travel
Xác nhận tức thì
NASA Travel

4.7

star

(442 đánh giá)

pickup-icon

07:15 • Trạm Nha Trang

3h10m

pickup-icon

10:25 • Trạm Đà Lạt

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

NASA Travel
Xác nhận tức thì
NASA Travel

4.7

star

(442 đánh giá)

pickup-icon

07:15 • Trạm Nha Trang

3h

pickup-icon

10:15 • Nhà Ga Cổ Đà Lạt

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

NASA Travel
Xác nhận tức thì
NASA Travel

4.7

star

(442 đánh giá)

pickup-icon

07:15 • Trạm Nha Trang

2h50m

pickup-icon

10:05 • Vòng xoay Thái Phiên

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

NASA Travel
Xác nhận tức thì
NASA Travel

4.7

star

(442 đánh giá)

pickup-icon

07:20 • Siêu Thị Coopmart Nha Trang

2h55m

pickup-icon

10:15 • Nhà Ga Cổ Đà Lạt

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

NASA Travel
Xác nhận tức thì
NASA Travel

4.7

star

(442 đánh giá)

pickup-icon

07:20 • Siêu Thị Coopmart Nha Trang

2h45m

pickup-icon

10:05 • Vòng xoay Thái Phiên

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

NASA Travel
Xác nhận tức thì
NASA Travel

4.7

star

(442 đánh giá)

pickup-icon

07:20 • Siêu Thị Coopmart Nha Trang

3h5m

pickup-icon

10:25 • Trạm Đà Lạt

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

NASA Travel
Xác nhận tức thì
NASA Travel

4.7

star

(442 đánh giá)

pickup-icon

07:25 • Đèn giao thông Cầu Lùng

2h50m

pickup-icon

10:15 • Nhà Ga Cổ Đà Lạt

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

NASA Travel
Xác nhận tức thì
NASA Travel

4.7

star

(442 đánh giá)

pickup-icon

07:25 • Đèn giao thông Cầu Lùng

3h

pickup-icon

10:25 • Trạm Đà Lạt

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

NASA Travel
Xác nhận tức thì
NASA Travel

4.7

star

(442 đánh giá)

pickup-icon

07:25 • Đèn giao thông Cầu Lùng

2h40m

pickup-icon

10:05 • Vòng xoay Thái Phiên

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

NASA Travel
Xác nhận tức thì
NASA Travel

4.7

star

(442 đánh giá)

pickup-icon

08:00 • Trạm Nha Trang

3h5m

pickup-icon

11:05 • Trạm Đà Lạt

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

NASA Travel
Xác nhận tức thì
NASA Travel

4.7

star

(442 đánh giá)

pickup-icon

12:00 • Trạm Nha Trang

3h10m

pickup-icon

15:10 • Trạm Đà Lạt

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

NASA Travel
Xác nhận tức thì
NASA Travel

4.7

star

(442 đánh giá)

pickup-icon

12:00 • Trạm Nha Trang

3h

pickup-icon

15:00 • Nhà Ga Cổ Đà Lạt

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

NASA Travel
Xác nhận tức thì
NASA Travel

4.7

star

(442 đánh giá)

pickup-icon

12:00 • Trạm Nha Trang

2h50m

pickup-icon

14:50 • Vòng xoay Thái Phiên

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

NASA Travel
Xác nhận tức thì
NASA Travel

4.7

star

(442 đánh giá)

pickup-icon

12:05 • Siêu Thị Coopmart Nha Trang

3h5m

pickup-icon

15:10 • Trạm Đà Lạt

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

NASA Travel
Xác nhận tức thì
NASA Travel

4.7

star

(442 đánh giá)

pickup-icon

12:05 • Siêu Thị Coopmart Nha Trang

2h45m

pickup-icon

14:50 • Vòng xoay Thái Phiên

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

NASA Travel
Xác nhận tức thì
NASA Travel

4.7

star

(442 đánh giá)

pickup-icon

12:05 • Siêu Thị Coopmart Nha Trang

2h55m

pickup-icon

15:00 • Nhà Ga Cổ Đà Lạt

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

NASA Travel
Xác nhận tức thì
NASA Travel

4.7

star

(442 đánh giá)

pickup-icon

12:10 • Đèn giao thông Cầu Lùng

2h50m

pickup-icon

15:00 • Nhà Ga Cổ Đà Lạt

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

NASA Travel
Xác nhận tức thì
NASA Travel

4.7

star

(442 đánh giá)

pickup-icon

12:10 • Đèn giao thông Cầu Lùng

3h

pickup-icon

15:10 • Trạm Đà Lạt

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

NASA Travel
Xác nhận tức thì
NASA Travel

4.7

star

(442 đánh giá)

pickup-icon

12:10 • Đèn giao thông Cầu Lùng

2h40m

pickup-icon

14:50 • Vòng xoay Thái Phiên

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

NASA Travel
Xác nhận tức thì
NASA Travel

4.7

star

(442 đánh giá)

pickup-icon

13:00 • Trạm Nha Trang

3h5m

pickup-icon

16:05 • Trạm Đà Lạt

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

NASA Travel
Xác nhận tức thì
NASA Travel

4.7

star

(442 đánh giá)

pickup-icon

16:45 • Trạm Nha Trang

3h10m

pickup-icon

19:55 • Trạm Đà Lạt

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

NASA Travel
Xác nhận tức thì
NASA Travel

4.7

star

(442 đánh giá)

pickup-icon

16:45 • Trạm Nha Trang

2h50m

pickup-icon

19:35 • Vòng xoay Thái Phiên

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

NASA Travel
Xác nhận tức thì
NASA Travel

4.7

star

(442 đánh giá)

pickup-icon

16:45 • Trạm Nha Trang

3h

pickup-icon

19:45 • Nhà Ga Cổ Đà Lạt

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

NASA Travel
Xác nhận tức thì
NASA Travel

4.7

star

(442 đánh giá)

pickup-icon

16:50 • Siêu Thị Coopmart Nha Trang

3h5m

pickup-icon

19:55 • Trạm Đà Lạt

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

NASA Travel
Xác nhận tức thì
NASA Travel

4.7

star

(442 đánh giá)

pickup-icon

16:50 • Siêu Thị Coopmart Nha Trang

2h45m

pickup-icon

19:35 • Vòng xoay Thái Phiên

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

NASA Travel
Xác nhận tức thì
NASA Travel

4.7

star

(442 đánh giá)

pickup-icon

16:50 • Siêu Thị Coopmart Nha Trang

2h55m

pickup-icon

19:45 • Nhà Ga Cổ Đà Lạt

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

NASA Travel
Xác nhận tức thì
NASA Travel

4.7

star

(442 đánh giá)

pickup-icon

16:55 • Đèn giao thông Cầu Lùng

2h50m

pickup-icon

19:45 • Nhà Ga Cổ Đà Lạt

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

NASA Travel
Xác nhận tức thì
NASA Travel

4.7

star

(442 đánh giá)

pickup-icon

16:55 • Đèn giao thông Cầu Lùng

2h40m

pickup-icon

19:35 • Vòng xoay Thái Phiên

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

NASA Travel
Xác nhận tức thì
NASA Travel

4.7

star

(442 đánh giá)

pickup-icon

16:55 • Đèn giao thông Cầu Lùng

3h

pickup-icon

19:55 • Trạm Đà Lạt

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

NASA Travel
Xác nhận tức thì
NASA Travel

4.7

star

(442 đánh giá)

pickup-icon

17:00 • Trạm Nha Trang

3h

pickup-icon

20:00 • Nhà Ga Cổ Đà Lạt

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC