Đang chuyển đến trang thanh toán

Việc này không quá 15 giây, bạn đợi chút nhé!

loading
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
import_export
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
trip-date-icon

Nhập ngày đi

add

Thêm ngày về

Vé xe kháchchevron_right_gray_20dpxe đi Thái Bình từ Hà Nội

chevron_right_gray_20dpxe Phiệt Học đi Tiền Hải từ Hà Nội

Vé xe Phiệt Học từ Hà Nội đi Tiền Hải - Thái Bình
: 29 chuyến mỗi ngày
author-avatar

Vexere Team

Ngày cập nhật: 27/05/2024

info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Phiệt Học
Xác nhận tức thì
Phiệt Học

4.7

star

(53 đánh giá)

pickup-icon

03:31 • (Ga Nội Địa) - Tầng 2, Sảnh A, Cột 9 - Sân bay Nội Bài

4h25m

pickup-icon

07:56 • VP Tiền Hải

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Phiệt Học
Xác nhận tức thì
Phiệt Học

4.7

star

(53 đánh giá)

pickup-icon

04:01 • 359 Phạm Văn Đồng

3h55m

pickup-icon

07:56 • VP Tiền Hải

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Phiệt Học
Xác nhận tức thì
Phiệt Học

4.7

star

(53 đánh giá)

pickup-icon

04:31 • (Ga Nội Địa) - Tầng 2, Sảnh A, Cột 9 - Sân bay Nội Bài

4h25m

pickup-icon

08:56 • VP Tiền Hải

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Phiệt Học
Xác nhận tức thì
Phiệt Học

4.7

star

(53 đánh giá)

pickup-icon

05:01 • 359 Phạm Văn Đồng

3h55m

pickup-icon

08:56 • VP Tiền Hải

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Phiệt Học
Xác nhận tức thì
Phiệt Học

4.7

star

(53 đánh giá)

pickup-icon

05:31 • (Ga Nội Địa) - Tầng 2, Sảnh A, Cột 9 - Sân bay Nội Bài

4h25m

pickup-icon

09:56 • VP Tiền Hải

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Phiệt Học
Xác nhận tức thì
Phiệt Học

4.7

star

(53 đánh giá)

pickup-icon

06:01 • 359 Phạm Văn Đồng

3h55m

pickup-icon

09:56 • VP Tiền Hải

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Phiệt Học
Xác nhận tức thì
Phiệt Học

4.7

star

(53 đánh giá)

pickup-icon

06:31 • (Ga Nội Địa) - Tầng 2, Sảnh A, Cột 9 - Sân bay Nội Bài

4h25m

pickup-icon

10:56 • VP Tiền Hải

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Phiệt Học
Xác nhận tức thì
Phiệt Học

4.7

star

(53 đánh giá)

pickup-icon

07:01 • 359 Phạm Văn Đồng

3h55m

pickup-icon

10:56 • VP Tiền Hải

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Phiệt Học
Xác nhận tức thì
Phiệt Học

4.7

star

(53 đánh giá)

pickup-icon

07:31 • (Ga Nội Địa) - Tầng 2, Sảnh A, Cột 9 - Sân bay Nội Bài

4h25m

pickup-icon

11:56 • VP Tiền Hải

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Phiệt Học
Xác nhận tức thì
Phiệt Học

4.7

star

(53 đánh giá)

pickup-icon

08:01 • 359 Phạm Văn Đồng

3h55m

pickup-icon

11:56 • VP Tiền Hải

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Phiệt Học
Xác nhận tức thì
Phiệt Học

4.7

star

(53 đánh giá)

pickup-icon

08:31 • (Ga Nội Địa) - Tầng 2, Sảnh A, Cột 9 - Sân bay Nội Bài

4h25m

pickup-icon

12:56 • VP Tiền Hải

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Phiệt Học
Xác nhận tức thì
Phiệt Học

4.7

star

(53 đánh giá)

pickup-icon

09:01 • 359 Phạm Văn Đồng

3h55m

pickup-icon

12:56 • VP Tiền Hải

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Phiệt Học
Xác nhận tức thì
Phiệt Học

4.7

star

(53 đánh giá)

pickup-icon

09:31 • (Ga Nội Địa) - Tầng 2, Sảnh A, Cột 9 - Sân bay Nội Bài

4h25m

pickup-icon

13:56 • VP Tiền Hải

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Phiệt Học
Xác nhận tức thì
Phiệt Học

4.7

star

(53 đánh giá)

pickup-icon

10:01 • 359 Phạm Văn Đồng

3h55m

pickup-icon

13:56 • VP Tiền Hải

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Phiệt Học
Xác nhận tức thì
Phiệt Học

4.7

star

(53 đánh giá)

pickup-icon

10:31 • (Ga Nội Địa) - Tầng 2, Sảnh A, Cột 9 - Sân bay Nội Bài

4h25m

pickup-icon

14:56 • VP Tiền Hải

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Phiệt Học
Xác nhận tức thì
Phiệt Học

4.7

star

(53 đánh giá)

pickup-icon

11:01 • 359 Phạm Văn Đồng

3h55m

pickup-icon

14:56 • VP Tiền Hải

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Phiệt Học
Xác nhận tức thì
Phiệt Học

4.7

star

(53 đánh giá)

pickup-icon

11:31 • (Ga Nội Địa) - Tầng 2, Sảnh A, Cột 9 - Sân bay Nội Bài

4h25m

pickup-icon

15:56 • VP Tiền Hải

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Phiệt Học
Xác nhận tức thì
Phiệt Học

4.7

star

(53 đánh giá)

pickup-icon

12:01 • 359 Phạm Văn Đồng

3h55m

pickup-icon

15:56 • VP Tiền Hải

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Phiệt Học
Xác nhận tức thì
Phiệt Học

4.7

star

(53 đánh giá)

pickup-icon

12:31 • (Ga Nội Địa) - Tầng 2, Sảnh A, Cột 9 - Sân bay Nội Bài

4h25m

pickup-icon

16:56 • VP Tiền Hải

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Phiệt Học
Xác nhận tức thì
Phiệt Học

4.7

star

(53 đánh giá)

pickup-icon

13:01 • 359 Phạm Văn Đồng

3h55m

pickup-icon

16:56 • VP Tiền Hải

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Phiệt Học
Xác nhận tức thì
Phiệt Học

4.7

star

(53 đánh giá)

pickup-icon

13:31 • (Ga Nội Địa) - Tầng 2, Sảnh A, Cột 9 - Sân bay Nội Bài

4h25m

pickup-icon

17:56 • VP Tiền Hải

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Phiệt Học
Xác nhận tức thì
Phiệt Học

4.7

star

(53 đánh giá)

pickup-icon

14:01 • 359 Phạm Văn Đồng

3h55m

pickup-icon

17:56 • VP Tiền Hải

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Phiệt Học
Xác nhận tức thì
Phiệt Học

4.7

star

(53 đánh giá)

pickup-icon

14:31 • (Ga Nội Địa) - Tầng 2, Sảnh A, Cột 9 - Sân bay Nội Bài

4h25m

pickup-icon

18:56 • VP Tiền Hải

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Phiệt Học
Xác nhận tức thì
Phiệt Học

4.7

star

(53 đánh giá)

pickup-icon

15:01 • 359 Phạm Văn Đồng

3h55m

pickup-icon

18:56 • VP Tiền Hải

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Phiệt Học
Xác nhận tức thì
Phiệt Học

4.7

star

(53 đánh giá)

pickup-icon

15:31 • (Ga Nội Địa) - Tầng 2, Sảnh A, Cột 9 - Sân bay Nội Bài

4h25m

pickup-icon

19:56 • VP Tiền Hải

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Phiệt Học
Xác nhận tức thì
Phiệt Học

4.7

star

(53 đánh giá)

pickup-icon

16:01 • 359 Phạm Văn Đồng

3h55m

pickup-icon

19:56 • VP Tiền Hải

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Phiệt Học
Xác nhận tức thì
Phiệt Học

4.7

star

(53 đánh giá)

pickup-icon

17:01 • 359 Phạm Văn Đồng

3h55m

pickup-icon

20:56 • VP Tiền Hải

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Phiệt Học
Xác nhận tức thì
Phiệt Học

4.7

star

(53 đánh giá)

pickup-icon

18:01 • 359 Phạm Văn Đồng

3h55m

pickup-icon

21:56 • VP Tiền Hải

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Phiệt Học
Xác nhận tức thì
Phiệt Học

4.7

star

(53 đánh giá)

pickup-icon

19:01 • 359 Phạm Văn Đồng

3h55m

pickup-icon

22:56 • VP Tiền Hải

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC