Đang chuyển đến trang thanh toán

Việc này không quá 15 giây, bạn đợi chút nhé!

loading
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
import_export
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
trip-date-icon

Nhập ngày đi

add

Thêm ngày về

Vé xe khách

chevron_right_gray_20dpxe đi Quảng Ninh từ Hà Nội

Vé xe Phú Bình (Quảng Ninh) từ Hà Nội đi Quảng Ninh
: 48 chuyến mỗi ngày
author-avatar

Vexere Team

Ngày cập nhật: 21/05/2024

info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Phú Bình (Quảng Ninh)
Xác nhận tức thì
Phú Bình (Quảng Ninh)

4

star

(29 đánh giá)

pickup-icon

05:00 • Nhà Hát Lớn Hà Nội

2h40m

pickup-icon

07:40 • Chợ Trung Tâm Uông Bí

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Phú Bình (Quảng Ninh)
Xác nhận tức thì
Phú Bình (Quảng Ninh)

4

star

(29 đánh giá)

pickup-icon

05:00 • Nhà Hát Lớn Hà Nội

2h15m

pickup-icon

07:15 • Chợ Mạo Khê

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Phú Bình (Quảng Ninh)
Xác nhận tức thì
Phú Bình (Quảng Ninh)

4

star

(29 đánh giá)

pickup-icon

05:00 • Nhà Hát Lớn Hà Nội

3h40m

pickup-icon

08:40 • Chợ Rừng

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Phú Bình (Quảng Ninh)
Xác nhận tức thì
Phú Bình (Quảng Ninh)

4

star

(29 đánh giá)

pickup-icon

06:00 • Nhà Hát Lớn Hà Nội

2h40m

pickup-icon

08:40 • Chợ Trung Tâm Uông Bí

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Phú Bình (Quảng Ninh)
Xác nhận tức thì
Phú Bình (Quảng Ninh)

4

star

(29 đánh giá)

pickup-icon

06:00 • Nhà Hát Lớn Hà Nội

3h40m

pickup-icon

09:40 • Chợ Rừng

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Phú Bình (Quảng Ninh)
Xác nhận tức thì
Phú Bình (Quảng Ninh)

4

star

(29 đánh giá)

pickup-icon

06:00 • Nhà Hát Lớn Hà Nội

2h15m

pickup-icon

08:15 • Chợ Mạo Khê

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Phú Bình (Quảng Ninh)
Xác nhận tức thì
Phú Bình (Quảng Ninh)

4

star

(29 đánh giá)

pickup-icon

07:00 • Nhà Hát Lớn Hà Nội

2h40m

pickup-icon

09:40 • Chợ Trung Tâm Uông Bí

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Phú Bình (Quảng Ninh)
Xác nhận tức thì
Phú Bình (Quảng Ninh)

4

star

(29 đánh giá)

pickup-icon

07:00 • Nhà Hát Lớn Hà Nội

3h40m

pickup-icon

10:40 • Chợ Rừng

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Phú Bình (Quảng Ninh)
Xác nhận tức thì
Phú Bình (Quảng Ninh)

4

star

(29 đánh giá)

pickup-icon

07:00 • Nhà Hát Lớn Hà Nội

2h15m

pickup-icon

09:15 • Chợ Mạo Khê

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Phú Bình (Quảng Ninh)
Xác nhận tức thì
Phú Bình (Quảng Ninh)

4

star

(29 đánh giá)

pickup-icon

08:00 • Nhà Hát Lớn Hà Nội

2h40m

pickup-icon

10:40 • Chợ Trung Tâm Uông Bí

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Phú Bình (Quảng Ninh)
Xác nhận tức thì
Phú Bình (Quảng Ninh)

4

star

(29 đánh giá)

pickup-icon

08:00 • Nhà Hát Lớn Hà Nội

2h15m

pickup-icon

10:15 • Chợ Mạo Khê

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Phú Bình (Quảng Ninh)
Xác nhận tức thì
Phú Bình (Quảng Ninh)

4

star

(29 đánh giá)

pickup-icon

08:00 • Nhà Hát Lớn Hà Nội

3h40m

pickup-icon

11:40 • Chợ Rừng

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Phú Bình (Quảng Ninh)
Xác nhận tức thì
Phú Bình (Quảng Ninh)

4

star

(29 đánh giá)

pickup-icon

09:00 • Nhà Hát Lớn Hà Nội

2h40m

pickup-icon

11:40 • Chợ Trung Tâm Uông Bí

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Phú Bình (Quảng Ninh)
Xác nhận tức thì
Phú Bình (Quảng Ninh)

4

star

(29 đánh giá)

pickup-icon

09:00 • Nhà Hát Lớn Hà Nội

3h40m

pickup-icon

12:40 • Chợ Rừng

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Phú Bình (Quảng Ninh)
Xác nhận tức thì
Phú Bình (Quảng Ninh)

4

star

(29 đánh giá)

pickup-icon

09:00 • Nhà Hát Lớn Hà Nội

2h15m

pickup-icon

11:15 • Chợ Mạo Khê

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Phú Bình (Quảng Ninh)
Xác nhận tức thì
Phú Bình (Quảng Ninh)

4

star

(29 đánh giá)

pickup-icon

10:00 • Nhà Hát Lớn Hà Nội

2h40m

pickup-icon

12:40 • Chợ Trung Tâm Uông Bí

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Phú Bình (Quảng Ninh)
Xác nhận tức thì
Phú Bình (Quảng Ninh)

4

star

(29 đánh giá)

pickup-icon

10:00 • Nhà Hát Lớn Hà Nội

3h40m

pickup-icon

13:40 • Chợ Rừng

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Phú Bình (Quảng Ninh)
Xác nhận tức thì
Phú Bình (Quảng Ninh)

4

star

(29 đánh giá)

pickup-icon

10:00 • Nhà Hát Lớn Hà Nội

2h15m

pickup-icon

12:15 • Chợ Mạo Khê

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Phú Bình (Quảng Ninh)
Xác nhận tức thì
Phú Bình (Quảng Ninh)

4

star

(29 đánh giá)

pickup-icon

11:00 • Nhà Hát Lớn Hà Nội

2h40m

pickup-icon

13:40 • Chợ Trung Tâm Uông Bí

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Phú Bình (Quảng Ninh)
Xác nhận tức thì
Phú Bình (Quảng Ninh)

4

star

(29 đánh giá)

pickup-icon

11:00 • Nhà Hát Lớn Hà Nội

2h15m

pickup-icon

13:15 • Chợ Mạo Khê

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Phú Bình (Quảng Ninh)
Xác nhận tức thì
Phú Bình (Quảng Ninh)

4

star

(29 đánh giá)

pickup-icon

11:00 • Nhà Hát Lớn Hà Nội

3h40m

pickup-icon

14:40 • Chợ Rừng

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Phú Bình (Quảng Ninh)
Xác nhận tức thì
Phú Bình (Quảng Ninh)

4

star

(29 đánh giá)

pickup-icon

12:00 • Nhà Hát Lớn Hà Nội

2h40m

pickup-icon

14:40 • Chợ Trung Tâm Uông Bí

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Phú Bình (Quảng Ninh)
Xác nhận tức thì
Phú Bình (Quảng Ninh)

4

star

(29 đánh giá)

pickup-icon

12:00 • Nhà Hát Lớn Hà Nội

3h40m

pickup-icon

15:40 • Chợ Rừng

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Phú Bình (Quảng Ninh)
Xác nhận tức thì
Phú Bình (Quảng Ninh)

4

star

(29 đánh giá)

pickup-icon

12:00 • Nhà Hát Lớn Hà Nội

2h15m

pickup-icon

14:15 • Chợ Mạo Khê

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Phú Bình (Quảng Ninh)
Xác nhận tức thì
Phú Bình (Quảng Ninh)

4

star

(29 đánh giá)

pickup-icon

14:00 • Nhà Hát Lớn Hà Nội

2h40m

pickup-icon

16:40 • Chợ Trung Tâm Uông Bí

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Phú Bình (Quảng Ninh)
Xác nhận tức thì
Phú Bình (Quảng Ninh)

4

star

(29 đánh giá)

pickup-icon

14:00 • Nhà Hát Lớn Hà Nội

3h40m

pickup-icon

17:40 • Chợ Rừng

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Phú Bình (Quảng Ninh)
Xác nhận tức thì
Phú Bình (Quảng Ninh)

4

star

(29 đánh giá)

pickup-icon

14:00 • Nhà Hát Lớn Hà Nội

2h15m

pickup-icon

16:15 • Chợ Mạo Khê

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Phú Bình (Quảng Ninh)
Xác nhận tức thì
Phú Bình (Quảng Ninh)

4

star

(29 đánh giá)

pickup-icon

15:00 • Nhà Hát Lớn Hà Nội

2h40m

pickup-icon

17:40 • Chợ Trung Tâm Uông Bí

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Phú Bình (Quảng Ninh)
Xác nhận tức thì
Phú Bình (Quảng Ninh)

4

star

(29 đánh giá)

pickup-icon

15:00 • Nhà Hát Lớn Hà Nội

2h15m

pickup-icon

17:15 • Chợ Mạo Khê

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Phú Bình (Quảng Ninh)
Xác nhận tức thì
Phú Bình (Quảng Ninh)

4

star

(29 đánh giá)

pickup-icon

15:00 • Nhà Hát Lớn Hà Nội

3h40m

pickup-icon

18:40 • Chợ Rừng

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC