loading
Xe khách
Máy bay
Giảm 20k/ghế
Vé xe khách > xe đi Sài Gòn từ Khánh Hòa > xe Phúc An Express đi Sài Gòn từ Dốc Lết Ninh Hòa
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Vexere - Cam kết hoàn 150% nếu nhà xe không giữ vé150%

Vé xe Phúc An Express từ Dốc Lết Ninh Hòa - Khánh Hòa đi Sài Gòn

: 20 chuyến
author-avatar
Vexere Team
Ngày cập nhật: 08/06/2023
info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Phúc An Express
Xác nhận tức thì
Phúc An Express
Limousine giường nằm 22 chỗ (có toilet)
08:20
• Trạm Ninh Diêm
10h40m
19:00
• Ngã Tư Thủ Đức
*Vé chặng thuộc chuyến 10:00 07-06-2023 Nha Trang - Sài Gòn (VIP)
Phúc An Express
Xác nhận tức thì
Phúc An Express
Limousine giường nằm 22 chỗ (có toilet)
08:20
• Trạm Ninh Diêm
11h
19:20
• VP Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 10:00 07-06-2023 Nha Trang - Sài Gòn (VIP)
Phúc An Express
Xác nhận tức thì
Phúc An Express
Limousine giường nằm 22 chỗ (có toilet)
08:30
• Trạm Ninh Hòa
10h50m
19:20
• VP Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 10:00 07-06-2023 Nha Trang - Sài Gòn (VIP)
Phúc An Express
Xác nhận tức thì
Phúc An Express
Limousine giường nằm 22 chỗ (có toilet)
08:30
• Trạm Ninh Hòa
10h30m
19:00
• Ngã Tư Thủ Đức
*Vé chặng thuộc chuyến 10:00 07-06-2023 Nha Trang - Sài Gòn (VIP)
Phúc An Express
Xác nhận tức thì
Phúc An Express
Giường nằm 40 chỗ (có toilet)
18:35
• Trạm Ninh Diêm
11h10m
05:45
• VP Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 20:15 07-06-2023 Nha Trang - Sài Gòn
Phúc An Express
Xác nhận tức thì
Phúc An Express
Giường nằm 40 chỗ (có toilet)
18:35
• Trạm Ninh Diêm
10h30m
05:05
• Ngã Tư Thủ Đức
*Vé chặng thuộc chuyến 20:15 07-06-2023 Nha Trang - Sài Gòn
Phúc An Express
Xác nhận tức thì
Phúc An Express
Giường nằm 40 chỗ (có toilet)
18:45
• Trạm Ninh Hòa
10h20m
05:05
• Ngã Tư Thủ Đức
*Vé chặng thuộc chuyến 20:15 07-06-2023 Nha Trang - Sài Gòn
Phúc An Express
Xác nhận tức thì
Phúc An Express
Giường nằm 40 chỗ (có toilet)
18:45
• Trạm Ninh Hòa
11h
05:45
• VP Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 20:15 07-06-2023 Nha Trang - Sài Gòn
Phúc An Express
Xác nhận tức thì
Phúc An Express
Giường nằm 40 chỗ (có toilet)
19:20
• Trạm Ninh Diêm
10h30m
05:50
• Ngã Tư Thủ Đức
*Vé chặng thuộc chuyến 21:00 07-06-2023 Nha Trang - Sài Gòn
Phúc An Express
Xác nhận tức thì
Phúc An Express
Giường nằm 40 chỗ (có toilet)
19:20
• Trạm Ninh Diêm
11h10m
06:30
• VP Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 21:00 07-06-2023 Nha Trang - Sài Gòn
Phúc An Express
Xác nhận tức thì
Phúc An Express
Giường nằm 40 chỗ (có toilet)
19:30
• Trạm Ninh Hòa
11h
06:30
• VP Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 21:00 07-06-2023 Nha Trang - Sài Gòn
Phúc An Express
Xác nhận tức thì
Phúc An Express
Giường nằm 40 chỗ (có toilet)
19:30
• Trạm Ninh Hòa
10h20m
05:50
• Ngã Tư Thủ Đức
*Vé chặng thuộc chuyến 21:00 07-06-2023 Nha Trang - Sài Gòn
Phúc An Express
Xác nhận tức thì
Phúc An Express
Limousine giường nằm 22 chỗ (có toilet)
19:50
• Trạm Ninh Diêm
11h
06:50
• VP Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 21:30 07-06-2023 Nha Trang - Sài Gòn (VIP)
Phúc An Express
Xác nhận tức thì
Phúc An Express
Limousine giường nằm 22 chỗ (có toilet)
19:50
• Trạm Ninh Diêm
10h40m
06:30
• Ngã Tư Thủ Đức
*Vé chặng thuộc chuyến 21:30 07-06-2023 Nha Trang - Sài Gòn (VIP)
Phúc An Express
Xác nhận tức thì
Phúc An Express
Limousine giường nằm 22 chỗ (có toilet)
20:00
• Trạm Ninh Hòa
10h30m
06:30
• Ngã Tư Thủ Đức
*Vé chặng thuộc chuyến 21:30 07-06-2023 Nha Trang - Sài Gòn (VIP)
Phúc An Express
Xác nhận tức thì
Phúc An Express
Limousine giường nằm 22 chỗ (có toilet)
20:00
• Trạm Ninh Hòa
10h50m
06:50
• VP Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 21:30 07-06-2023 Nha Trang - Sài Gòn (VIP)
Phúc An Express
Xác nhận tức thì
Phúc An Express
Limousine giường nằm 22 chỗ (có toilet)
20:20
• Trạm Ninh Diêm
11h
07:20
• VP Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 22:00 07-06-2023 Nha Trang - Sài Gòn (VIP)
Phúc An Express
Xác nhận tức thì
Phúc An Express
Limousine giường nằm 22 chỗ (có toilet)
20:30
• Trạm Ninh Hòa
10h50m
07:20
• VP Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 22:00 07-06-2023 Nha Trang - Sài Gòn (VIP)
Phúc An Express
Phúc An Express
Limousine giường nằm 22 chỗ (có toilet)
20:20
• Trạm Ninh Diêm
10h40m
07:00
• Ngã Tư Thủ Đức
Phúc An Express
Phúc An Express
Limousine giường nằm 22 chỗ (có toilet)
20:30
• Trạm Ninh Hòa
10h30m
07:00
• Ngã Tư Thủ Đức