Đang chuyển đến trang thanh toán

Việc này không quá 15 giây, bạn đợi chút nhé!

loading
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
import_export
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
trip-date-icon

Ngày đi

T5, 25/07/2024

add

Thêm ngày về

Sắp xếp
Lọc

Xóa lọc

Giờ đi

keyboard_arrow_down

Từ

Đến

Giá vé

keyboard_arrow_down

Điểm đón

keyboard_arrow_down

Điểm trả

keyboard_arrow_down

Tiêu chí phổ biến

keyboard_arrow_down

Vị trí ghế

keyboard_arrow_down

Loại xe

keyboard_arrow_down

Loại ghế / giường

keyboard_arrow_down

Tiêu chí lọc nhanh phổ biến

Phúc Xuyên
Xác nhận tức thì
Phúc Xuyên
Ghế ngồi 8 chỗ
10:35
• Văn Phòng Dương Đình Nghệ
3h25m
14:00
• Văn phòng Hạ Long
Từ 220.000đ
250.000đ
Khứ hồi giảm 10%
Còn 5 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 11:30 25-07-2024 Hà Nội - Hạ Long (Limousine)
Không cần thanh toán trước
Phúc Xuyên
Xác nhận tức thì
Phúc Xuyên
Limousine 9 chỗ
19:01
• VP Long Biên
2h30m
21:31
• Văn phòng Hạ Long
Từ 230.000đ
260.000đ
Khứ hồi giảm 10%
Còn 9 chỗ trống
Không cần thanh toán trước
Phúc Xuyên
Xác nhận tức thì
Phúc Xuyên
Limousine 9 chỗ
15:05
• Văn Phòng Dương Đình Nghệ
3h25m
18:30
• Văn phòng Hạ Long
Từ 230.000đ
260.000đ
Khứ hồi giảm 10%
Còn 7 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 16:00 25-07-2024 Hà Nội - Hạ Long (Limousine)
Không cần thanh toán trước
Phúc Xuyên
Xác nhận tức thì
Phúc Xuyên
Limousine 9 chỗ
16:05
• Văn Phòng Dương Đình Nghệ
3h25m
19:30
• Văn phòng Hạ Long
Từ 230.000đ
260.000đ
Khứ hồi giảm 10%
Còn 9 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 17:00 25-07-2024 Hà Nội - Hạ Long (Limousine)
Không cần thanh toán trước
Phúc Xuyên
Xác nhận tức thì
Phúc Xuyên
Limousine 9 chỗ
07:00
• VP Long Biên
2h30m
09:30
• Văn phòng Hạ Long
Từ 230.000đ
260.000đ
Khứ hồi giảm 10%
Còn 9 chỗ trống
Không cần thanh toán trước
Phúc Xuyên
Xác nhận tức thì
Phúc Xuyên
Ghế ngồi 8 chỗ
12:35
• Văn Phòng Dương Đình Nghệ
3h25m
16:00
• Văn phòng Hạ Long
Từ 220.000đ
250.000đ
Khứ hồi giảm 10%
Còn 6 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 13:30 25-07-2024 Hà Nội - Hạ Long (Limousine)
Không cần thanh toán trước
Phúc Xuyên
Xác nhận tức thì
Phúc Xuyên
Ghế ngồi 8 chỗ
08:35
• Văn Phòng Dương Đình Nghệ
3h25m
12:00
• Văn phòng Hạ Long
Từ 220.000đ
250.000đ
Khứ hồi giảm 10%
Còn 6 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 09:30 25-07-2024 Hà Nội - Hạ Long (Limousine)
Không cần thanh toán trước
Phúc Xuyên
Xác nhận tức thì
Phúc Xuyên
Limousine 9 chỗ
10:06
• Văn Phòng Dương Đình Nghệ
3h25m
13:31
• Văn phòng Hạ Long
Từ 230.000đ
260.000đ
Khứ hồi giảm 10%
Còn 5 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 11:01 25-07-2024 Hà Nội - Hạ Long (Limousine)
Không cần thanh toán trước
Phúc Xuyên
Xác nhận tức thì
Phúc Xuyên
Limousine 9 chỗ
10:05
• Văn Phòng Dương Đình Nghệ
3h25m
13:30
• Văn phòng Hạ Long
Từ 230.000đ
260.000đ
Khứ hồi giảm 10%
Còn 9 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 11:00 25-07-2024 Hà Nội - Hạ Long (Limousine)
Không cần thanh toán trước
Phúc Xuyên
Xác nhận tức thì
Phúc Xuyên
Limousine 9 chỗ
12:01
• VP Long Biên
2h30m
14:31
• Văn phòng Hạ Long
Từ 230.000đ
260.000đ
Khứ hồi giảm 10%
Còn 9 chỗ trống
Không cần thanh toán trước

Trải nghiệm tìm chuyến của bạn thế nào?

Phúc Xuyên
Xác nhận tức thì
Phúc Xuyên
Limousine 9 chỗ
08:05
• Văn Phòng Dương Đình Nghệ
3h25m
11:30
• Văn phòng Hạ Long
Từ 230.000đ
260.000đ
Khứ hồi giảm 10%
Còn 9 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 09:00 25-07-2024 Hà Nội - Hạ Long (Limousine)
Không cần thanh toán trước
Phúc Xuyên
Xác nhận tức thì
Phúc Xuyên
Limousine 9 chỗ
08:06
• Văn Phòng Dương Đình Nghệ
3h25m
11:31
• Văn phòng Hạ Long
Từ 230.000đ
260.000đ
Khứ hồi giảm 10%
Còn 9 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 09:01 25-07-2024 Hà Nội - Hạ Long (Limousine)
Không cần thanh toán trước
Phúc Xuyên
Xác nhận tức thì
Phúc Xuyên
Limousine 9 chỗ
09:01
• VP Long Biên
2h30m
11:31
• Văn phòng Hạ Long
Từ 230.000đ
260.000đ
Khứ hồi giảm 10%
Còn 9 chỗ trống
Không cần thanh toán trước
Phúc Xuyên
Xác nhận tức thì
Phúc Xuyên
Limousine 9 chỗ
11:05
• Văn Phòng Dương Đình Nghệ
3h25m
14:30
• Văn phòng Hạ Long
Từ 230.000đ
260.000đ
Khứ hồi giảm 10%
Còn 7 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 12:00 25-07-2024 Hà Nội - Hạ Long (Limousine)
Không cần thanh toán trước
Phúc Xuyên
Xác nhận tức thì
Phúc Xuyên
Limousine 9 chỗ
10:01
• VP Long Biên
2h30m
12:31
• Văn phòng Hạ Long
Từ 230.000đ
260.000đ
Khứ hồi giảm 10%
Còn 9 chỗ trống
Không cần thanh toán trước
Phúc Xuyên
Xác nhận tức thì
Phúc Xuyên
Limousine 9 chỗ
05:05
• Văn Phòng Dương Đình Nghệ
3h25m
08:30
• Văn phòng Hạ Long
Từ 230.000đ
260.000đ
Khứ hồi giảm 10%
Còn 9 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 06:00 25-07-2024 Hà Nội - Hạ Long (Limousine)
Không cần thanh toán trước
Phúc Xuyên
Xác nhận tức thì
Phúc Xuyên
Limousine 9 chỗ
11:00
• VP Long Biên
2h30m
13:30
• Văn phòng Hạ Long
Từ 230.000đ
260.000đ
Khứ hồi giảm 10%
Còn 9 chỗ trống
Không cần thanh toán trước
Phúc Xuyên
Xác nhận tức thì
Phúc Xuyên
Limousine 9 chỗ
12:05
• Văn Phòng Dương Đình Nghệ
3h25m
15:30
• Văn phòng Hạ Long
Từ 230.000đ
260.000đ
Khứ hồi giảm 10%
Còn 4 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 13:00 25-07-2024 Hà Nội - Hạ Long (Limousine)
Không cần thanh toán trước
Phúc Xuyên
Xác nhận tức thì
Phúc Xuyên
Ghế ngồi 8 chỗ
15:35
• Văn Phòng Dương Đình Nghệ
3h25m
19:00
• Văn phòng Hạ Long
Từ 220.000đ
250.000đ
Khứ hồi giảm 10%
Còn 6 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 16:30 25-07-2024 Hà Nội - Hạ Long (Limousine)
Không cần thanh toán trước
Phúc Xuyên
Xác nhận tức thì
Phúc Xuyên
Limousine 9 chỗ
19:00
• VP Long Biên
2h30m
21:30
• Văn phòng Hạ Long
Từ 230.000đ
260.000đ
Khứ hồi giảm 10%
Còn 6 chỗ trống
Không cần thanh toán trước