Đang chuyển đến trang thanh toán

Việc này không quá 15 giây, bạn đợi chút nhé!

loading
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
import_export
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
trip-date-icon

Nhập ngày đi

add

Thêm ngày về

Vé xe khách

chevron_right_gray_20dpxe đi Khánh Hòa từ Sài Gòn

Vé xe Phương Nam từ Sài Gòn đi Khánh Hòa
: 54 chuyến mỗi ngày
author-avatar

Vexere Team

Ngày cập nhật: 15/06/2024

info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Phương Nam
Xác nhận tức thì
Phương Nam

4.6

star

(1590 đánh giá)

pickup-icon

11:30 • Văn phòng Quận 1

9h52m

pickup-icon

21:22 • Ngã 3 trong

Phương Nam
Xác nhận tức thì
Phương Nam

4.6

star

(1590 đánh giá)

pickup-icon

11:30 • Văn phòng Quận 1

10h2m

pickup-icon

21:32 • Ngã 3 ngoài

Phương Nam
Xác nhận tức thì
Phương Nam

4.6

star

(1590 đánh giá)

pickup-icon

11:30 • Văn phòng Quận 1

7h22m

pickup-icon

18:52 • Cam Ranh

Phương Nam
Xác nhận tức thì
Phương Nam

4.6

star

(1590 đánh giá)

pickup-icon

11:30 • Văn phòng Quận 1

8h52m

pickup-icon

20:22 • VP Chung cư CT2

Phương Nam
Xác nhận tức thì
Phương Nam

4.6

star

(1590 đánh giá)

pickup-icon

11:30 • Văn phòng Quận 1

10h17m

pickup-icon

21:47 • Cây xăng Ninh Diêm

Phương Nam
Xác nhận tức thì
Phương Nam

4.6

star

(1590 đánh giá)

pickup-icon

12:00 • Ngã Tư Thủ Đức

8h22m

pickup-icon

20:22 • VP Chung cư CT2

Phương Nam
Xác nhận tức thì
Phương Nam

4.6

star

(1590 đánh giá)

pickup-icon

12:00 • Ngã Tư Thủ Đức

6h52m

pickup-icon

18:52 • Cam Ranh

Phương Nam
Xác nhận tức thì
Phương Nam

4.6

star

(1590 đánh giá)

pickup-icon

12:00 • Ngã Tư Thủ Đức

9h22m

pickup-icon

21:22 • Ngã 3 trong

Phương Nam
Xác nhận tức thì
Phương Nam

4.6

star

(1590 đánh giá)

pickup-icon

12:00 • Ngã Tư Thủ Đức

9h32m

pickup-icon

21:32 • Ngã 3 ngoài

Phương Nam
Xác nhận tức thì
Phương Nam

4.6

star

(1590 đánh giá)

pickup-icon

12:00 • Ngã Tư Thủ Đức

9h47m

pickup-icon

21:47 • Cây xăng Ninh Diêm

Phương Nam
Xác nhận tức thì
Phương Nam

4.6

star

(1590 đánh giá)

pickup-icon

19:30 • Văn phòng Quận 1

9h52m

pickup-icon

05:22 • Ngã 3 trong

Phương Nam
Xác nhận tức thì
Phương Nam

4.6

star

(1590 đánh giá)

pickup-icon

19:30 • Văn phòng Quận 1

10h2m

pickup-icon

05:32 • Ngã 3 ngoài

Phương Nam
Xác nhận tức thì
Phương Nam

4.6

star

(1590 đánh giá)

pickup-icon

19:30 • Văn phòng Quận 1

8h52m

pickup-icon

04:22 • VP Chung cư CT2

Phương Nam
Xác nhận tức thì
Phương Nam

4.6

star

(1590 đánh giá)

pickup-icon

19:30 • Văn phòng Quận 1

10h17m

pickup-icon

05:47 • Cây xăng Ninh Diêm

Phương Nam
Xác nhận tức thì
Phương Nam

4.6

star

(1590 đánh giá)

pickup-icon

19:30 • Văn phòng Quận 1

7h22m

pickup-icon

02:52 • Cam Ranh

Phương Nam
Xác nhận tức thì
Phương Nam

4.6

star

(1590 đánh giá)

pickup-icon

20:00 • Ngã Tư Thủ Đức

6h52m

pickup-icon

02:52 • Cam Ranh

Phương Nam
Xác nhận tức thì
Phương Nam

4.6

star

(1590 đánh giá)

pickup-icon

20:00 • Ngã Tư Thủ Đức

9h32m

pickup-icon

05:32 • Ngã 3 ngoài

Phương Nam
Xác nhận tức thì
Phương Nam

4.6

star

(1590 đánh giá)

pickup-icon

20:00 • Ngã Tư Thủ Đức

8h22m

pickup-icon

04:22 • VP Chung cư CT2

Phương Nam
Xác nhận tức thì
Phương Nam

4.6

star

(1590 đánh giá)

pickup-icon

20:00 • Ngã Tư Thủ Đức

9h47m

pickup-icon

05:47 • Cây xăng Ninh Diêm

Phương Nam
Xác nhận tức thì
Phương Nam

4.6

star

(1590 đánh giá)

pickup-icon

20:00 • Ngã Tư Thủ Đức

9h22m

pickup-icon

05:22 • Ngã 3 trong

Phương Nam
Xác nhận tức thì
Phương Nam

4.6

star

(1590 đánh giá)

pickup-icon

21:00 • Văn phòng Quận 1

9h52m

pickup-icon

06:52 • Ngã 3 trong

Phương Nam
Xác nhận tức thì
Phương Nam

4.6

star

(1590 đánh giá)

pickup-icon

21:00 • Văn phòng Quận 1

10h2m

pickup-icon

07:02 • Ngã 3 ngoài

Phương Nam
Xác nhận tức thì
Phương Nam

4.6

star

(1590 đánh giá)

pickup-icon

21:00 • Văn phòng Quận 1

8h52m

pickup-icon

05:52 • VP Chung cư CT2

Phương Nam
Xác nhận tức thì
Phương Nam

4.6

star

(1590 đánh giá)

pickup-icon

21:00 • Văn phòng Quận 1

7h22m

pickup-icon

04:22 • Cam Ranh

Phương Nam
Xác nhận tức thì
Phương Nam

4.6

star

(1590 đánh giá)

pickup-icon

21:00 • Văn phòng Quận 1

10h17m

pickup-icon

07:17 • Cây xăng Ninh Diêm

Phương Nam
Xác nhận tức thì
Phương Nam

4.6

star

(1590 đánh giá)

pickup-icon

21:30 • Ngã Tư Thủ Đức

8h22m

pickup-icon

05:52 • VP Chung cư CT2

Phương Nam
Xác nhận tức thì
Phương Nam

4.6

star

(1590 đánh giá)

pickup-icon

21:30 • Ngã Tư Thủ Đức

9h47m

pickup-icon

07:17 • Cây xăng Ninh Diêm

Phương Nam
Xác nhận tức thì
Phương Nam

4.6

star

(1590 đánh giá)

pickup-icon

21:30 • Ngã Tư Thủ Đức

6h52m

pickup-icon

04:22 • Cam Ranh

Phương Nam
Xác nhận tức thì
Phương Nam

4.6

star

(1590 đánh giá)

pickup-icon

21:30 • Ngã Tư Thủ Đức

9h32m

pickup-icon

07:02 • Ngã 3 ngoài

Phương Nam
Xác nhận tức thì
Phương Nam

4.6

star

(1590 đánh giá)

pickup-icon

21:30 • Ngã Tư Thủ Đức

9h22m

pickup-icon

06:52 • Ngã 3 trong