loading
Xe khách
Máy bay
Giảm 50k/ghế
Vé xe khách > xe đi Hải Phòng từ Quảng Ninh > xe Quang Mười đi Hải Phòng từ Cẩm Phả
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Cam kết hoàn 150% nếu nhà xe không giữ vé150%

Vé xe Quang Mười từ Cẩm Phả - Quảng Ninh đi Hải Phòng

: 68 chuyến
author-avatar
VeXeRe Team
Ngày cập nhật: 21/03/2023
info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Ghế ngồi 16 chỗ (S-3 hàng phụ)
03:45
• Mông Dương - Nhiệt điện
2h5m
05:50
• Tiên Cựu - Cầu
*Vé chặng thuộc chuyến 04:00 23-03-2023 Quảng Ninh - Ninh Bình
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Ghế ngồi 16 chỗ (S-3 hàng phụ)
04:00
• Cẩm Phả - Văn phòng
1h50m
05:50
• Tiên Cựu - Cầu
*Vé chặng thuộc chuyến 04:00 23-03-2023 Quảng Ninh - Ninh Bình
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
04:05
• Mông Dương - Nhiệt điện
2h5m
06:10
• Tiên Cựu - Cầu
*Vé chặng thuộc chuyến 04:20 23-03-2023 Quảng Ninh - Ninh Bình
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
04:20
• Cẩm Phả - Văn phòng
1h50m
06:10
• Tiên Cựu - Cầu
*Vé chặng thuộc chuyến 04:20 23-03-2023 Quảng Ninh - Ninh Bình
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Ghế ngồi 16 chỗ (S-3 hàng phụ)
04:30
• Mông Dương - Nhiệt điện
2h5m
06:35
• Tiên Cựu - Cầu
*Vé chặng thuộc chuyến 04:45 23-03-2023 Quảng Ninh - Ninh Bình
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Ghế ngồi 16 chỗ (S-3 hàng phụ)
04:45
• Cẩm Phả - Văn phòng
1h50m
06:35
• Tiên Cựu - Cầu
*Vé chặng thuộc chuyến 04:45 23-03-2023 Quảng Ninh - Ninh Bình
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
05:15
• Mông Dương - Nhiệt điện
2h5m
07:20
• Tiên Cựu - Cầu
*Vé chặng thuộc chuyến 05:30 23-03-2023 Quảng Ninh - Ninh Bình
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
05:30
• Cẩm Phả - Văn phòng
1h50m
07:20
• Tiên Cựu - Cầu
*Vé chặng thuộc chuyến 05:30 23-03-2023 Quảng Ninh - Ninh Bình
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Ghế ngồi 16 chỗ (S-3 hàng phụ)
05:45
• Mông Dương - Nhiệt điện
2h5m
07:50
• Tiên Cựu - Cầu
*Vé chặng thuộc chuyến 06:00 23-03-2023 Quảng Ninh - Ninh Bình
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Ghế ngồi 16 chỗ (S-3 hàng phụ)
06:00
• Cẩm Phả - Văn phòng
1h50m
07:50
• Tiên Cựu - Cầu
*Vé chặng thuộc chuyến 06:00 23-03-2023 Quảng Ninh - Ninh Bình
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
06:15
• Mông Dương - Nhiệt điện
2h5m
08:20
• Tiên Cựu - Cầu
*Vé chặng thuộc chuyến 06:30 23-03-2023 Quảng Ninh - Ninh Bình
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
06:20
• Cẩm Phả - Văn phòng
1h50m
08:10
• Tiên Cựu - Cầu
*Vé chặng thuộc chuyến 06:20 23-03-2023 Quảng Ninh - Ninh Bình
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
06:30
• Cẩm Phả - Văn phòng
1h50m
08:20
• Tiên Cựu - Cầu
*Vé chặng thuộc chuyến 06:30 23-03-2023 Quảng Ninh - Ninh Bình
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Ghế ngồi 16 chỗ (S-3 hàng phụ)
06:45
• Mông Dương - Nhiệt điện
2h5m
08:50
• Tiên Cựu - Cầu
*Vé chặng thuộc chuyến 07:00 23-03-2023 Quảng Ninh - Ninh Bình
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Ghế ngồi 16 chỗ (S-3 hàng phụ)
07:00
• Cẩm Phả - Văn phòng
1h50m
08:50
• Tiên Cựu - Cầu
*Vé chặng thuộc chuyến 07:00 23-03-2023 Quảng Ninh - Ninh Bình
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
07:05
• Mông Dương - Nhiệt điện
2h5m
09:10
• Tiên Cựu - Cầu
*Vé chặng thuộc chuyến 07:20 23-03-2023 Quảng Ninh - Ninh Bình
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
07:20
• Cẩm Phả - Văn phòng
1h50m
09:10
• Tiên Cựu - Cầu
*Vé chặng thuộc chuyến 07:20 23-03-2023 Quảng Ninh - Ninh Bình
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Ghế ngồi 16 chỗ (S-3 hàng phụ)
07:25
• Mông Dương - Nhiệt điện
2h5m
09:30
• Tiên Cựu - Cầu
*Vé chặng thuộc chuyến 07:40 23-03-2023 Quảng Ninh - Ninh Bình
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Ghế ngồi 16 chỗ (S-3 hàng phụ)
07:40
• Cẩm Phả - Văn phòng
1h50m
09:30
• Tiên Cựu - Cầu
*Vé chặng thuộc chuyến 07:40 23-03-2023 Quảng Ninh - Ninh Bình
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Ghế ngồi 16 chỗ (S-3 hàng phụ)
07:45
• Mông Dương - Nhiệt điện
2h5m
09:50
• Tiên Cựu - Cầu
*Vé chặng thuộc chuyến 08:00 23-03-2023 Quảng Ninh - Ninh Bình
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Ghế ngồi 16 chỗ (S-3 hàng phụ)
08:00
• Cẩm Phả - Văn phòng
1h50m
09:50
• Tiên Cựu - Cầu
*Vé chặng thuộc chuyến 08:00 23-03-2023 Quảng Ninh - Ninh Bình
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
08:05
• Mông Dương - Nhiệt điện
2h5m
10:10
• Tiên Cựu - Cầu
*Vé chặng thuộc chuyến 08:20 23-03-2023 Quảng Ninh - Ninh Bình
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
08:20
• Cẩm Phả - Văn phòng
1h50m
10:10
• Tiên Cựu - Cầu
*Vé chặng thuộc chuyến 08:20 23-03-2023 Quảng Ninh - Ninh Bình
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Ghế ngồi 16 chỗ (S-3 hàng phụ)
08:45
• Mông Dương - Nhiệt điện
2h5m
10:50
• Tiên Cựu - Cầu
*Vé chặng thuộc chuyến 09:00 23-03-2023 Quảng Ninh - Ninh Bình
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
08:46
• Mông Dương - Nhiệt điện
2h5m
10:51
• Tiên Cựu - Cầu
*Vé chặng thuộc chuyến 09:01 23-03-2023 Quảng Ninh - Ninh Bình
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Ghế ngồi 16 chỗ (S-3 hàng phụ)
09:00
• Cẩm Phả - Văn phòng
1h50m
10:50
• Tiên Cựu - Cầu
*Vé chặng thuộc chuyến 09:00 23-03-2023 Quảng Ninh - Ninh Bình
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
09:01
• Cẩm Phả - Văn phòng
1h50m
10:51
• Tiên Cựu - Cầu
*Vé chặng thuộc chuyến 09:01 23-03-2023 Quảng Ninh - Ninh Bình
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
09:15
• Mông Dương - Nhiệt điện
2h5m
11:20
• Tiên Cựu - Cầu
*Vé chặng thuộc chuyến 09:30 23-03-2023 Quảng Ninh - Ninh Bình
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
09:30
• Cẩm Phả - Văn phòng
1h50m
11:20
• Tiên Cựu - Cầu
*Vé chặng thuộc chuyến 09:30 23-03-2023 Quảng Ninh - Ninh Bình
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Ghế ngồi 16 chỗ (S-3 hàng phụ)
09:45
• Mông Dương - Nhiệt điện
2h5m
11:50
• Tiên Cựu - Cầu
*Vé chặng thuộc chuyến 10:00 23-03-2023 Quảng Ninh - Ninh Bình
Không cần thanh toán trước