loading
Xe khách
Máy bay
Giảm 50k/ghế
Vé xe khách > xe đi Hải Phòng từ Quảng Ninh > xe Quang Mười đi Hải An từ Hạ Long
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Cam kết hoàn 150% nếu nhà xe không giữ vé150%

Vé xe Quang Mười từ Hạ Long - Quảng Ninh đi Hải An - Hải Phòng

: 33 chuyến
author-avatar
VeXeRe Team
Ngày cập nhật: 27/03/2023
info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Ghế ngồi 16 chỗ (S-3 hàng phụ)
05:00
• Hạ Long - Bến xe Bãi Cháy
0h50m
05:50
• Tiên Cựu - Cầu
*Vé chặng thuộc chuyến 04:00 29-03-2023 Quảng Ninh - Ninh Bình
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
05:40
• Hạ Long - Bến xe Bãi Cháy
0h50m
06:30
• Tiên Cựu - Cầu
*Vé chặng thuộc chuyến 04:40 29-03-2023 Quảng Ninh - Ninh Bình
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Ghế ngồi 16 chỗ (S-3 hàng phụ)
05:45
• Hạ Long - Bến xe Bãi Cháy
0h50m
06:35
• Tiên Cựu - Cầu
*Vé chặng thuộc chuyến 04:45 29-03-2023 Quảng Ninh - Ninh Bình
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
06:30
• Hạ Long - Bến xe Bãi Cháy
0h50m
07:20
• Tiên Cựu - Cầu
*Vé chặng thuộc chuyến 05:30 29-03-2023 Quảng Ninh - Ninh Bình
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Ghế ngồi 16 chỗ (S-3 hàng phụ)
07:00
• Hạ Long - Bến xe Bãi Cháy
0h50m
07:50
• Tiên Cựu - Cầu
*Vé chặng thuộc chuyến 06:00 29-03-2023 Quảng Ninh - Ninh Bình
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Ghế ngồi 16 chỗ (S-3 hàng phụ)
07:20
• Hạ Long - Bến xe Bãi Cháy
0h50m
08:10
• Tiên Cựu - Cầu
*Vé chặng thuộc chuyến 06:20 29-03-2023 Quảng Ninh - Ninh Bình
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Ghế ngồi 16 chỗ (S-3 hàng phụ)
08:00
• Hạ Long - Bến xe Bãi Cháy
0h50m
08:50
• Tiên Cựu - Cầu
*Vé chặng thuộc chuyến 07:00 29-03-2023 Quảng Ninh - Ninh Bình
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
08:21
• Hạ Long - Bến xe Bãi Cháy
0h50m
09:11
• Tiên Cựu - Cầu
*Vé chặng thuộc chuyến 07:21 29-03-2023 Quảng Ninh - Ninh Bình
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Ghế ngồi 16 chỗ (S-3 hàng phụ)
08:40
• Hạ Long - Bến xe Bãi Cháy
0h50m
09:30
• Tiên Cựu - Cầu
*Vé chặng thuộc chuyến 07:40 29-03-2023 Quảng Ninh - Ninh Bình
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Ghế ngồi 16 chỗ (S-3 hàng phụ)
09:00
• Hạ Long - Bến xe Bãi Cháy
0h50m
09:50
• Tiên Cựu - Cầu
*Vé chặng thuộc chuyến 08:00 29-03-2023 Quảng Ninh - Ninh Bình
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
09:20
• Hạ Long - Bến xe Bãi Cháy
0h50m
10:10
• Tiên Cựu - Cầu
*Vé chặng thuộc chuyến 08:20 29-03-2023 Quảng Ninh - Ninh Bình
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
09:40
• Hạ Long - Bến xe Bãi Cháy
0h50m
10:30
• Tiên Cựu - Cầu
*Vé chặng thuộc chuyến 08:40 29-03-2023 Quảng Ninh - Ninh Bình
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Ghế ngồi 16 chỗ (S-3 hàng phụ)
10:00
• Hạ Long - Bến xe Bãi Cháy
0h50m
10:50
• Tiên Cựu - Cầu
*Vé chặng thuộc chuyến 09:00 29-03-2023 Quảng Ninh - Ninh Bình
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
10:30
• Hạ Long - Bến xe Bãi Cháy
0h50m
11:20
• Tiên Cựu - Cầu
*Vé chặng thuộc chuyến 09:30 29-03-2023 Quảng Ninh - Ninh Bình
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Ghế ngồi 16 chỗ (S-3 hàng phụ)
11:00
• Hạ Long - Bến xe Bãi Cháy
0h50m
11:50
• Tiên Cựu - Cầu
*Vé chặng thuộc chuyến 10:00 29-03-2023 Quảng Ninh - Ninh Bình
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
11:30
• Hạ Long - Bến xe Bãi Cháy
0h50m
12:20
• Tiên Cựu - Cầu
*Vé chặng thuộc chuyến 10:30 29-03-2023 Quảng Ninh - Ninh Bình
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Ghế ngồi 16 chỗ (S-3 hàng phụ)
12:00
• Hạ Long - Bến xe Bãi Cháy
0h50m
12:50
• Tiên Cựu - Cầu
*Vé chặng thuộc chuyến 11:00 29-03-2023 Quảng Ninh - Ninh Bình
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
12:30
• Hạ Long - Bến xe Bãi Cháy
0h50m
13:20
• Tiên Cựu - Cầu
*Vé chặng thuộc chuyến 11:30 29-03-2023 Quảng Ninh - Ninh Bình
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Ghế ngồi 16 chỗ (S-3 hàng phụ)
13:00
• Hạ Long - Bến xe Bãi Cháy
0h50m
13:50
• Tiên Cựu - Cầu
*Vé chặng thuộc chuyến 12:00 29-03-2023 Quảng Ninh - Ninh Bình
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
13:20
• Hạ Long - Bến xe Bãi Cháy
0h50m
14:10
• Tiên Cựu - Cầu
*Vé chặng thuộc chuyến 12:20 29-03-2023 Quảng Ninh - Ninh Bình
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
13:40
• Hạ Long - Bến xe Bãi Cháy
0h50m
14:30
• Tiên Cựu - Cầu
*Vé chặng thuộc chuyến 12:40 29-03-2023 Quảng Ninh - Ninh Bình
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Ghế ngồi 16 chỗ (S-3 hàng phụ)
14:00
• Hạ Long - Bến xe Bãi Cháy
0h50m
14:50
• Tiên Cựu - Cầu
*Vé chặng thuộc chuyến 13:00 29-03-2023 Quảng Ninh - Ninh Bình
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Ghế ngồi 16 chỗ (S-3 hàng phụ)
15:00
• Hạ Long - Bến xe Bãi Cháy
0h50m
15:50
• Tiên Cựu - Cầu
*Vé chặng thuộc chuyến 14:00 29-03-2023 Quảng Ninh - Ninh Bình
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
15:20
• Hạ Long - Bến xe Bãi Cháy
0h50m
16:10
• Tiên Cựu - Cầu
*Vé chặng thuộc chuyến 14:20 29-03-2023 Quảng Ninh - Ninh Bình
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
15:40
• Hạ Long - Bến xe Bãi Cháy
0h50m
16:30
• Tiên Cựu - Cầu
*Vé chặng thuộc chuyến 14:40 29-03-2023 Quảng Ninh - Ninh Bình
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Ghế ngồi 16 chỗ (S-3 hàng phụ)
16:00
• Hạ Long - Bến xe Bãi Cháy
0h50m
16:50
• Tiên Cựu - Cầu
*Vé chặng thuộc chuyến 15:00 29-03-2023 Quảng Ninh - Ninh Bình
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Ghế ngồi 16 chỗ (S-3 hàng phụ)
17:00
• Hạ Long - Bến xe Bãi Cháy
0h50m
17:50
• Tiên Cựu - Cầu
*Vé chặng thuộc chuyến 16:00 29-03-2023 Quảng Ninh - Ninh Bình
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
17:20
• Hạ Long - Bến xe Bãi Cháy
0h50m
18:10
• Tiên Cựu - Cầu
*Vé chặng thuộc chuyến 16:20 29-03-2023 Quảng Ninh - Ninh Bình
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Ghế ngồi 16 chỗ (S-3 hàng phụ)
18:00
• Hạ Long - Bến xe Bãi Cháy
0h50m
18:50
• Tiên Cựu - Cầu
*Vé chặng thuộc chuyến 17:00 29-03-2023 Quảng Ninh - Ninh Bình
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
18:20
• Hạ Long - Bến xe Bãi Cháy
0h50m
19:10
• Tiên Cựu - Cầu
*Vé chặng thuộc chuyến 17:20 29-03-2023 Quảng Ninh - Ninh Bình
Không cần thanh toán trước