loading
Xe khách
Máy bay
Giảm 50k/ghế
Vé xe khách > xe đi Nam Định từ Quảng Ninh > xe Quang Mười đi Nam Định từ Hạ Long
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Cam kết hoàn 150% nếu nhà xe không giữ vé150%

Vé xe Quang Mười từ Hạ Long - Quảng Ninh đi Nam Định - Nam Định

: 43 chuyến
author-avatar
VeXeRe Team
Ngày cập nhật: 01/04/2023
info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Quang Mười
Quang Mười
Ghế ngồi 16 chỗ (S-3 hàng phụ)
05:00
• Bai Chay Bus Station
2h40m
07:40
• Big C Supermarket Nam Dinh
*Vé chặng thuộc chuyến 04:00 01-04-2023 Quảng Ninh - Ninh Bình
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
05:20
• Bai Chay Bus Station
2h40m
08:00
• Big C Supermarket Nam Dinh
*Vé chặng thuộc chuyến 04:20 01-04-2023 Quảng Ninh - Ninh Bình
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
05:40
• Bai Chay Bus Station
2h40m
08:20
• Big C Supermarket Nam Dinh
*Vé chặng thuộc chuyến 04:40 01-04-2023 Quảng Ninh - Ninh Bình
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Quang Mười
Ghế ngồi 16 chỗ (S-3 hàng phụ)
06:00
• Bai Chay Bus Station
2h40m
08:40
• Big C Supermarket Nam Dinh
*Vé chặng thuộc chuyến 05:00 01-04-2023 Quảng Ninh - Ninh Bình
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
06:20
• Bai Chay Bus Station
2h40m
09:00
• Big C Supermarket Nam Dinh
*Vé chặng thuộc chuyến 05:20 01-04-2023 Quảng Ninh - Ninh Bình
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
06:40
• Bai Chay Bus Station
2h40m
09:20
• Big C Supermarket Nam Dinh
*Vé chặng thuộc chuyến 05:40 01-04-2023 Quảng Ninh - Ninh Bình
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Quang Mười
Ghế ngồi 16 chỗ (S-3 hàng phụ)
07:00
• Bai Chay Bus Station
2h40m
09:40
• Big C Supermarket Nam Dinh
*Vé chặng thuộc chuyến 06:00 01-04-2023 Quảng Ninh - Ninh Bình
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
07:20
• Bai Chay Bus Station
2h40m
10:00
• Big C Supermarket Nam Dinh
*Vé chặng thuộc chuyến 06:20 01-04-2023 Quảng Ninh - Ninh Bình
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
07:40
• Bai Chay Bus Station
2h40m
10:20
• Big C Supermarket Nam Dinh
*Vé chặng thuộc chuyến 06:40 01-04-2023 Quảng Ninh - Ninh Bình
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Quang Mười
Ghế ngồi 16 chỗ (S-3 hàng phụ)
08:00
• Bai Chay Bus Station
2h40m
10:40
• Big C Supermarket Nam Dinh
*Vé chặng thuộc chuyến 07:00 01-04-2023 Quảng Ninh - Ninh Bình
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
08:20
• Bai Chay Bus Station
2h40m
11:00
• Big C Supermarket Nam Dinh
*Vé chặng thuộc chuyến 07:20 01-04-2023 Quảng Ninh - Ninh Bình
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
08:40
• Bai Chay Bus Station
2h40m
11:20
• Big C Supermarket Nam Dinh
*Vé chặng thuộc chuyến 07:40 01-04-2023 Quảng Ninh - Ninh Bình
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Quang Mười
Ghế ngồi 16 chỗ (S-3 hàng phụ)
09:00
• Bai Chay Bus Station
2h40m
11:40
• Big C Supermarket Nam Dinh
*Vé chặng thuộc chuyến 08:00 01-04-2023 Quảng Ninh - Ninh Bình
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
09:20
• Bai Chay Bus Station
2h40m
12:00
• Big C Supermarket Nam Dinh
*Vé chặng thuộc chuyến 08:20 01-04-2023 Quảng Ninh - Ninh Bình
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
09:40
• Bai Chay Bus Station
2h40m
12:20
• Big C Supermarket Nam Dinh
*Vé chặng thuộc chuyến 08:40 01-04-2023 Quảng Ninh - Ninh Bình
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Quang Mười
Ghế ngồi 16 chỗ (S-3 hàng phụ)
10:00
• Bai Chay Bus Station
2h40m
12:40
• Big C Supermarket Nam Dinh
*Vé chặng thuộc chuyến 09:00 01-04-2023 Quảng Ninh - Ninh Bình
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
10:20
• Bai Chay Bus Station
2h40m
13:00
• Big C Supermarket Nam Dinh
*Vé chặng thuộc chuyến 09:20 01-04-2023 Quảng Ninh - Ninh Bình
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
10:40
• Bai Chay Bus Station
2h40m
13:20
• Big C Supermarket Nam Dinh
*Vé chặng thuộc chuyến 09:40 01-04-2023 Quảng Ninh - Ninh Bình
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Quang Mười
Ghế ngồi 16 chỗ (S-3 hàng phụ)
11:00
• Bai Chay Bus Station
2h40m
13:40
• Big C Supermarket Nam Dinh
*Vé chặng thuộc chuyến 10:00 01-04-2023 Quảng Ninh - Ninh Bình
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
11:20
• Bai Chay Bus Station
2h40m
14:00
• Big C Supermarket Nam Dinh
*Vé chặng thuộc chuyến 10:20 01-04-2023 Quảng Ninh - Ninh Bình
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
11:40
• Bai Chay Bus Station
2h40m
14:20
• Big C Supermarket Nam Dinh
*Vé chặng thuộc chuyến 10:40 01-04-2023 Quảng Ninh - Ninh Bình
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Quang Mười
Ghế ngồi 16 chỗ (S-3 hàng phụ)
12:00
• Bai Chay Bus Station
2h40m
14:40
• Big C Supermarket Nam Dinh
*Vé chặng thuộc chuyến 11:00 01-04-2023 Quảng Ninh - Ninh Bình
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
12:20
• Bai Chay Bus Station
2h40m
15:00
• Big C Supermarket Nam Dinh
*Vé chặng thuộc chuyến 11:20 01-04-2023 Quảng Ninh - Ninh Bình
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
12:40
• Bai Chay Bus Station
2h40m
15:20
• Big C Supermarket Nam Dinh
*Vé chặng thuộc chuyến 11:40 01-04-2023 Quảng Ninh - Ninh Bình
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Quang Mười
Ghế ngồi 16 chỗ (S-3 hàng phụ)
13:00
• Bai Chay Bus Station
2h40m
15:40
• Big C Supermarket Nam Dinh
*Vé chặng thuộc chuyến 12:00 01-04-2023 Quảng Ninh - Ninh Bình
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
13:20
• Bai Chay Bus Station
2h40m
16:00
• Big C Supermarket Nam Dinh
*Vé chặng thuộc chuyến 12:20 01-04-2023 Quảng Ninh - Ninh Bình
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
13:40
• Bai Chay Bus Station
2h40m
16:20
• Big C Supermarket Nam Dinh
*Vé chặng thuộc chuyến 12:40 01-04-2023 Quảng Ninh - Ninh Bình
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Quang Mười
Ghế ngồi 16 chỗ (S-3 hàng phụ)
14:00
• Bai Chay Bus Station
2h40m
16:40
• Big C Supermarket Nam Dinh
*Vé chặng thuộc chuyến 13:00 01-04-2023 Quảng Ninh - Ninh Bình
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
14:20
• Bai Chay Bus Station
2h40m
17:00
• Big C Supermarket Nam Dinh
*Vé chặng thuộc chuyến 13:20 01-04-2023 Quảng Ninh - Ninh Bình
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
14:40
• Bai Chay Bus Station
2h40m
17:20
• Big C Supermarket Nam Dinh
*Vé chặng thuộc chuyến 13:40 01-04-2023 Quảng Ninh - Ninh Bình
Không cần thanh toán trước