loading
Xe khách
Máy bay
Giảm 50k/ghế
Vé xe khách > xe đi Quảng Ninh từ Hải Phòng > xe Quang Mười đi Cẩm Phả từ Hải An
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Cam kết hoàn 150% nếu nhà xe không giữ vé150%

Vé xe Quang Mười từ Hải An - Hải Phòng đi Cẩm Phả - Quảng Ninh

: 70 chuyến
author-avatar
VeXeRe Team
Ngày cập nhật: 23/03/2023
info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Ghế ngồi 16 chỗ (S-3 hàng phụ)
06:05
• Tiên Cựu - Cầu
2h30m
08:35
• Mông Dương - Nhiệt điện
*Vé chặng thuộc chuyến 04:00 25-03-2023 Ninh Bình - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Ghế ngồi 16 chỗ (S-3 hàng phụ)
06:05
• Tiên Cựu - Cầu
2h15m
08:20
• Cẩm Phả - Văn phòng
*Vé chặng thuộc chuyến 04:00 25-03-2023 Ninh Bình - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
06:25
• Tiên Cựu - Cầu
2h30m
08:55
• Mông Dương - Nhiệt điện
*Vé chặng thuộc chuyến 04:20 25-03-2023 Ninh Bình - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
06:25
• Tiên Cựu - Cầu
2h15m
08:40
• Cẩm Phả - Văn phòng
*Vé chặng thuộc chuyến 04:20 25-03-2023 Ninh Bình - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
06:45
• Tiên Cựu - Cầu
2h15m
09:00
• Cẩm Phả - Văn phòng
*Vé chặng thuộc chuyến 04:40 25-03-2023 Ninh Bình - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
06:45
• Tiên Cựu - Cầu
2h30m
09:15
• Mông Dương - Nhiệt điện
*Vé chặng thuộc chuyến 04:40 25-03-2023 Ninh Bình - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Ghế ngồi 16 chỗ (S-3 hàng phụ)
07:05
• Tiên Cựu - Cầu
2h15m
09:20
• Cẩm Phả - Văn phòng
*Vé chặng thuộc chuyến 05:00 25-03-2023 Ninh Bình - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Ghế ngồi 16 chỗ (S-3 hàng phụ)
07:05
• Tiên Cựu - Cầu
2h30m
09:35
• Mông Dương - Nhiệt điện
*Vé chặng thuộc chuyến 05:00 25-03-2023 Ninh Bình - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
07:25
• Tiên Cựu - Cầu
2h15m
09:40
• Cẩm Phả - Văn phòng
*Vé chặng thuộc chuyến 05:20 25-03-2023 Ninh Bình - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
07:25
• Tiên Cựu - Cầu
2h30m
09:55
• Mông Dương - Nhiệt điện
*Vé chặng thuộc chuyến 05:20 25-03-2023 Ninh Bình - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
07:45
• Tiên Cựu - Cầu
2h15m
10:00
• Cẩm Phả - Văn phòng
*Vé chặng thuộc chuyến 05:40 25-03-2023 Ninh Bình - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
07:45
• Tiên Cựu - Cầu
2h30m
10:15
• Mông Dương - Nhiệt điện
*Vé chặng thuộc chuyến 05:40 25-03-2023 Ninh Bình - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Ghế ngồi 16 chỗ (S-3 hàng phụ)
08:05
• Tiên Cựu - Cầu
2h30m
10:35
• Mông Dương - Nhiệt điện
*Vé chặng thuộc chuyến 06:00 25-03-2023 Ninh Bình - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Ghế ngồi 16 chỗ (S-3 hàng phụ)
08:05
• Tiên Cựu - Cầu
2h15m
10:20
• Cẩm Phả - Văn phòng
*Vé chặng thuộc chuyến 06:00 25-03-2023 Ninh Bình - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
08:25
• Tiên Cựu - Cầu
2h15m
10:40
• Cẩm Phả - Văn phòng
*Vé chặng thuộc chuyến 06:20 25-03-2023 Ninh Bình - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
08:25
• Tiên Cựu - Cầu
2h30m
10:55
• Mông Dương - Nhiệt điện
*Vé chặng thuộc chuyến 06:20 25-03-2023 Ninh Bình - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
08:45
• Tiên Cựu - Cầu
2h30m
11:15
• Mông Dương - Nhiệt điện
*Vé chặng thuộc chuyến 06:40 25-03-2023 Ninh Bình - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
08:45
• Tiên Cựu - Cầu
2h15m
11:00
• Cẩm Phả - Văn phòng
*Vé chặng thuộc chuyến 06:40 25-03-2023 Ninh Bình - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Ghế ngồi 16 chỗ (S-3 hàng phụ)
09:05
• Tiên Cựu - Cầu
2h15m
11:20
• Cẩm Phả - Văn phòng
*Vé chặng thuộc chuyến 07:00 25-03-2023 Ninh Bình - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Ghế ngồi 16 chỗ (S-3 hàng phụ)
09:05
• Tiên Cựu - Cầu
2h30m
11:35
• Mông Dương - Nhiệt điện
*Vé chặng thuộc chuyến 07:00 25-03-2023 Ninh Bình - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
09:25
• Tiên Cựu - Cầu
2h30m
11:55
• Mông Dương - Nhiệt điện
*Vé chặng thuộc chuyến 07:20 25-03-2023 Ninh Bình - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
09:25
• Tiên Cựu - Cầu
2h15m
11:40
• Cẩm Phả - Văn phòng
*Vé chặng thuộc chuyến 07:20 25-03-2023 Ninh Bình - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
09:45
• Tiên Cựu - Cầu
2h15m
12:00
• Cẩm Phả - Văn phòng
*Vé chặng thuộc chuyến 07:40 25-03-2023 Ninh Bình - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
09:45
• Tiên Cựu - Cầu
2h30m
12:15
• Mông Dương - Nhiệt điện
*Vé chặng thuộc chuyến 07:40 25-03-2023 Ninh Bình - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Ghế ngồi 16 chỗ (S-3 hàng phụ)
10:05
• Tiên Cựu - Cầu
2h15m
12:20
• Cẩm Phả - Văn phòng
*Vé chặng thuộc chuyến 08:00 25-03-2023 Ninh Bình - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Ghế ngồi 16 chỗ (S-3 hàng phụ)
10:05
• Tiên Cựu - Cầu
2h30m
12:35
• Mông Dương - Nhiệt điện
*Vé chặng thuộc chuyến 08:00 25-03-2023 Ninh Bình - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
10:25
• Tiên Cựu - Cầu
2h30m
12:55
• Mông Dương - Nhiệt điện
*Vé chặng thuộc chuyến 08:20 25-03-2023 Ninh Bình - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
10:25
• Tiên Cựu - Cầu
2h15m
12:40
• Cẩm Phả - Văn phòng
*Vé chặng thuộc chuyến 08:20 25-03-2023 Ninh Bình - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
10:45
• Tiên Cựu - Cầu
2h15m
13:00
• Cẩm Phả - Văn phòng
*Vé chặng thuộc chuyến 08:40 25-03-2023 Ninh Bình - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
10:45
• Tiên Cựu - Cầu
2h30m
13:15
• Mông Dương - Nhiệt điện
*Vé chặng thuộc chuyến 08:40 25-03-2023 Ninh Bình - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước