loading
Xe khách
Máy bay
Giảm 50k/ghế
Vé xe khách > xe đi Quảng Ninh từ Hải Phòng > xe Quang Mười đi Hạ Long từ Hải An
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Cam kết hoàn 150% nếu nhà xe không giữ vé150%

Vé xe Quang Mười từ Hải An - Hải Phòng đi Hạ Long - Quảng Ninh

: 32 chuyến
author-avatar
VeXeRe Team
Ngày cập nhật: 21/03/2023
info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Ghế ngồi 16 chỗ (S-3 hàng phụ)
12:05
• Tiên Cựu - Cầu
1h15m
13:20
• Hạ Long - Bến xe Bãi Cháy
*Vé chặng thuộc chuyến 10:00 19-03-2023 Ninh Bình - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
12:25
• Tiên Cựu - Cầu
1h15m
13:40
• Hạ Long - Bến xe Bãi Cháy
*Vé chặng thuộc chuyến 10:20 19-03-2023 Ninh Bình - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Ghế ngồi 16 chỗ (S-3 hàng phụ)
12:45
• Tiên Cựu - Cầu
1h15m
14:00
• Hạ Long - Bến xe Bãi Cháy
*Vé chặng thuộc chuyến 10:40 19-03-2023 Ninh Bình - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Ghế ngồi 16 chỗ (S-3 hàng phụ)
13:05
• Tiên Cựu - Cầu
1h15m
14:20
• Hạ Long - Bến xe Bãi Cháy
*Vé chặng thuộc chuyến 11:00 19-03-2023 Ninh Bình - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
13:10
• Tiên Cựu - Cầu
1h15m
14:25
• Hạ Long - Bến xe Bãi Cháy
*Vé chặng thuộc chuyến 11:05 19-03-2023 Ninh Bình - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
13:25
• Tiên Cựu - Cầu
1h15m
14:40
• Hạ Long - Bến xe Bãi Cháy
*Vé chặng thuộc chuyến 11:20 19-03-2023 Ninh Bình - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Ghế ngồi 16 chỗ (S-3 hàng phụ)
13:45
• Tiên Cựu - Cầu
1h15m
15:00
• Hạ Long - Bến xe Bãi Cháy
*Vé chặng thuộc chuyến 11:40 19-03-2023 Ninh Bình - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Ghế ngồi 16 chỗ (S-3 hàng phụ)
14:05
• Tiên Cựu - Cầu
1h15m
15:20
• Hạ Long - Bến xe Bãi Cháy
*Vé chặng thuộc chuyến 12:00 19-03-2023 Ninh Bình - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
14:25
• Tiên Cựu - Cầu
1h15m
15:40
• Hạ Long - Bến xe Bãi Cháy
*Vé chặng thuộc chuyến 12:20 19-03-2023 Ninh Bình - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Ghế ngồi 16 chỗ (S-3 hàng phụ)
14:45
• Tiên Cựu - Cầu
1h15m
16:00
• Hạ Long - Bến xe Bãi Cháy
*Vé chặng thuộc chuyến 12:40 19-03-2023 Ninh Bình - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Ghế ngồi 16 chỗ (S-3 hàng phụ)
15:05
• Tiên Cựu - Cầu
1h15m
16:20
• Hạ Long - Bến xe Bãi Cháy
*Vé chặng thuộc chuyến 13:00 19-03-2023 Ninh Bình - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Ghế ngồi 16 chỗ (S-3 hàng phụ)
15:25
• Tiên Cựu - Cầu
1h15m
16:40
• Hạ Long - Bến xe Bãi Cháy
*Vé chặng thuộc chuyến 13:20 19-03-2023 Ninh Bình - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
15:45
• Tiên Cựu - Cầu
1h15m
17:00
• Hạ Long - Bến xe Bãi Cháy
*Vé chặng thuộc chuyến 13:40 19-03-2023 Ninh Bình - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Ghế ngồi 16 chỗ (S-3 hàng phụ)
16:05
• Tiên Cựu - Cầu
1h15m
17:20
• Hạ Long - Bến xe Bãi Cháy
*Vé chặng thuộc chuyến 14:00 19-03-2023 Ninh Bình - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Ghế ngồi 16 chỗ (S-3 hàng phụ)
16:25
• Tiên Cựu - Cầu
1h15m
17:40
• Hạ Long - Bến xe Bãi Cháy
*Vé chặng thuộc chuyến 14:20 19-03-2023 Ninh Bình - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
16:45
• Tiên Cựu - Cầu
1h15m
18:00
• Hạ Long - Bến xe Bãi Cháy
*Vé chặng thuộc chuyến 14:40 19-03-2023 Ninh Bình - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Ghế ngồi 16 chỗ (S-3 hàng phụ)
17:05
• Tiên Cựu - Cầu
1h15m
18:20
• Hạ Long - Bến xe Bãi Cháy
*Vé chặng thuộc chuyến 15:00 19-03-2023 Ninh Bình - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
17:25
• Tiên Cựu - Cầu
1h15m
18:40
• Hạ Long - Bến xe Bãi Cháy
*Vé chặng thuộc chuyến 15:20 19-03-2023 Ninh Bình - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
17:45
• Tiên Cựu - Cầu
1h15m
19:00
• Hạ Long - Bến xe Bãi Cháy
*Vé chặng thuộc chuyến 15:40 19-03-2023 Ninh Bình - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Ghế ngồi 16 chỗ (S-3 hàng phụ)
18:05
• Tiên Cựu - Cầu
1h15m
19:20
• Hạ Long - Bến xe Bãi Cháy
*Vé chặng thuộc chuyến 16:00 19-03-2023 Ninh Bình - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
18:25
• Tiên Cựu - Cầu
1h15m
19:40
• Hạ Long - Bến xe Bãi Cháy
*Vé chặng thuộc chuyến 16:20 19-03-2023 Ninh Bình - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Ghế ngồi 16 chỗ (S-3 hàng phụ)
18:45
• Tiên Cựu - Cầu
1h15m
20:00
• Hạ Long - Bến xe Bãi Cháy
*Vé chặng thuộc chuyến 16:40 19-03-2023 Ninh Bình - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Ghế ngồi 16 chỗ (S-3 hàng phụ)
19:05
• Tiên Cựu - Cầu
1h15m
20:20
• Hạ Long - Bến xe Bãi Cháy
*Vé chặng thuộc chuyến 17:00 19-03-2023 Ninh Bình - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Ghế ngồi 16 chỗ (S-3 hàng phụ)
19:25
• Tiên Cựu - Cầu
1h15m
20:40
• Hạ Long - Bến xe Bãi Cháy
*Vé chặng thuộc chuyến 17:20 19-03-2023 Ninh Bình - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Ghế ngồi 16 chỗ (S-3 hàng phụ)
19:45
• Tiên Cựu - Cầu
1h15m
21:00
• Hạ Long - Bến xe Bãi Cháy
*Vé chặng thuộc chuyến 17:40 19-03-2023 Ninh Bình - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Ghế ngồi 16 chỗ (S-3 hàng phụ)
20:05
• Tiên Cựu - Cầu
1h15m
21:20
• Hạ Long - Bến xe Bãi Cháy
*Vé chặng thuộc chuyến 18:00 19-03-2023 Ninh Bình - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Quang Mười
Ghế ngồi 16 chỗ (S-3 hàng phụ)
09:05
• Tiên Cựu - Cầu
1h15m
10:20
• Hạ Long - Bến xe Bãi Cháy
*Vé chặng thuộc chuyến 07:00 19-03-2023 Ninh Bình - Quảng Ninh
Quang Mười
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
09:25
• Tiên Cựu - Cầu
1h15m
10:40
• Hạ Long - Bến xe Bãi Cháy
*Vé chặng thuộc chuyến 07:20 19-03-2023 Ninh Bình - Quảng Ninh
Quang Mười
Quang Mười
Ghế ngồi 16 chỗ (S-3 hàng phụ)
09:45
• Tiên Cựu - Cầu
1h15m
11:00
• Hạ Long - Bến xe Bãi Cháy
*Vé chặng thuộc chuyến 07:40 19-03-2023 Ninh Bình - Quảng Ninh
Quang Mười
Quang Mười
Ghế ngồi 16 chỗ (S-3 hàng phụ)
10:05
• Tiên Cựu - Cầu
1h15m
11:20
• Hạ Long - Bến xe Bãi Cháy
*Vé chặng thuộc chuyến 08:00 19-03-2023 Ninh Bình - Quảng Ninh