loading
Xe khách
Máy bay
Giảm 50k/ghế
Vé xe khách > xe đi Hải Phòng từ Hải Phòng > xe Quang Mười đi Hải An từ Hải Phòng
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Cam kết hoàn 150% nếu nhà xe không giữ vé150%

Vé xe Quang Mười từ Hải Phòng đi Hải An - Hải Phòng

: 44 chuyến
author-avatar
VeXeRe Team
Ngày cập nhật: 22/03/2023
info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Ghế ngồi 16 chỗ (S-3 hàng phụ)
06:05
• Tiên Cựu - Cầu
0h25m
06:30
• Cao tốc HP
*Vé chặng thuộc chuyến 04:00 24-03-2023 Ninh Bình - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
06:25
• Tiên Cựu - Cầu
0h25m
06:50
• Cao tốc HP
*Vé chặng thuộc chuyến 04:20 24-03-2023 Ninh Bình - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
06:45
• Tiên Cựu - Cầu
0h25m
07:10
• Cao tốc HP
*Vé chặng thuộc chuyến 04:40 24-03-2023 Ninh Bình - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Ghế ngồi 16 chỗ (S-3 hàng phụ)
07:05
• Tiên Cựu - Cầu
0h25m
07:30
• Cao tốc HP
*Vé chặng thuộc chuyến 05:00 24-03-2023 Ninh Bình - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
07:25
• Tiên Cựu - Cầu
0h25m
07:50
• Cao tốc HP
*Vé chặng thuộc chuyến 05:20 24-03-2023 Ninh Bình - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
07:45
• Tiên Cựu - Cầu
0h25m
08:10
• Cao tốc HP
*Vé chặng thuộc chuyến 05:40 24-03-2023 Ninh Bình - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Ghế ngồi 16 chỗ (S-3 hàng phụ)
08:05
• Tiên Cựu - Cầu
0h25m
08:30
• Cao tốc HP
*Vé chặng thuộc chuyến 06:00 24-03-2023 Ninh Bình - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
08:25
• Tiên Cựu - Cầu
0h25m
08:50
• Cao tốc HP
*Vé chặng thuộc chuyến 06:20 24-03-2023 Ninh Bình - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
08:45
• Tiên Cựu - Cầu
0h25m
09:10
• Cao tốc HP
*Vé chặng thuộc chuyến 06:40 24-03-2023 Ninh Bình - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Ghế ngồi 16 chỗ (S-3 hàng phụ)
09:05
• Tiên Cựu - Cầu
0h25m
09:30
• Cao tốc HP
*Vé chặng thuộc chuyến 07:00 24-03-2023 Ninh Bình - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
09:25
• Tiên Cựu - Cầu
0h25m
09:50
• Cao tốc HP
*Vé chặng thuộc chuyến 07:20 24-03-2023 Ninh Bình - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
09:45
• Tiên Cựu - Cầu
0h25m
10:10
• Cao tốc HP
*Vé chặng thuộc chuyến 07:40 24-03-2023 Ninh Bình - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Ghế ngồi 16 chỗ (S-3 hàng phụ)
10:05
• Tiên Cựu - Cầu
0h25m
10:30
• Cao tốc HP
*Vé chặng thuộc chuyến 08:00 24-03-2023 Ninh Bình - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
10:25
• Tiên Cựu - Cầu
0h25m
10:50
• Cao tốc HP
*Vé chặng thuộc chuyến 08:20 24-03-2023 Ninh Bình - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
10:45
• Tiên Cựu - Cầu
0h25m
11:10
• Cao tốc HP
*Vé chặng thuộc chuyến 08:40 24-03-2023 Ninh Bình - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Ghế ngồi 16 chỗ (S-3 hàng phụ)
11:05
• Tiên Cựu - Cầu
0h25m
11:30
• Cao tốc HP
*Vé chặng thuộc chuyến 09:00 24-03-2023 Ninh Bình - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
11:25
• Tiên Cựu - Cầu
0h25m
11:50
• Cao tốc HP
*Vé chặng thuộc chuyến 09:20 24-03-2023 Ninh Bình - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
11:45
• Tiên Cựu - Cầu
0h25m
12:10
• Cao tốc HP
*Vé chặng thuộc chuyến 09:40 24-03-2023 Ninh Bình - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Ghế ngồi 16 chỗ (S-3 hàng phụ)
12:05
• Tiên Cựu - Cầu
0h25m
12:30
• Cao tốc HP
*Vé chặng thuộc chuyến 10:00 24-03-2023 Ninh Bình - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
12:25
• Tiên Cựu - Cầu
0h25m
12:50
• Cao tốc HP
*Vé chặng thuộc chuyến 10:20 24-03-2023 Ninh Bình - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
12:45
• Tiên Cựu - Cầu
0h25m
13:10
• Cao tốc HP
*Vé chặng thuộc chuyến 10:40 24-03-2023 Ninh Bình - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Ghế ngồi 16 chỗ (S-3 hàng phụ)
13:05
• Tiên Cựu - Cầu
0h25m
13:30
• Cao tốc HP
*Vé chặng thuộc chuyến 11:00 24-03-2023 Ninh Bình - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
13:25
• Tiên Cựu - Cầu
0h25m
13:50
• Cao tốc HP
*Vé chặng thuộc chuyến 11:20 24-03-2023 Ninh Bình - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
13:45
• Tiên Cựu - Cầu
0h25m
14:10
• Cao tốc HP
*Vé chặng thuộc chuyến 11:40 24-03-2023 Ninh Bình - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Ghế ngồi 16 chỗ (S-3 hàng phụ)
14:05
• Tiên Cựu - Cầu
0h25m
14:30
• Cao tốc HP
*Vé chặng thuộc chuyến 12:00 24-03-2023 Ninh Bình - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
14:25
• Tiên Cựu - Cầu
0h25m
14:50
• Cao tốc HP
*Vé chặng thuộc chuyến 12:20 24-03-2023 Ninh Bình - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
14:45
• Tiên Cựu - Cầu
0h25m
15:10
• Cao tốc HP
*Vé chặng thuộc chuyến 12:40 24-03-2023 Ninh Bình - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Ghế ngồi 16 chỗ (S-3 hàng phụ)
15:05
• Tiên Cựu - Cầu
0h25m
15:30
• Cao tốc HP
*Vé chặng thuộc chuyến 13:00 24-03-2023 Ninh Bình - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
15:25
• Tiên Cựu - Cầu
0h25m
15:50
• Cao tốc HP
*Vé chặng thuộc chuyến 13:20 24-03-2023 Ninh Bình - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
15:45
• Tiên Cựu - Cầu
0h25m
16:10
• Cao tốc HP
*Vé chặng thuộc chuyến 13:40 24-03-2023 Ninh Bình - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước