loading
Xe khách
Máy bay
Giảm 50k/ghế
Vé xe khách > xe đi Quảng Ninh từ Ninh Bình > xe Quang Mười đi Quảng Yên từ Ninh Bình
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Cam kết hoàn 150% nếu nhà xe không giữ vé150%

Vé xe Quang Mười từ Ninh Bình đi Quảng Yên - Quảng Ninh

: 43 chuyến
author-avatar
VeXeRe Team
Ngày cập nhật: 21/03/2023
info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Ghế ngồi 16 chỗ (S-3 hàng phụ)
04:00
• Ninh Bình - Bến xe
2h45m
06:45
• Quảng Yên - Sản nhi
*Vé chặng thuộc chuyến 04:00 23-03-2023 Ninh Bình - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
04:20
• Ninh Bình - Bến xe
2h45m
07:05
• Quảng Yên - Sản nhi
*Vé chặng thuộc chuyến 04:20 23-03-2023 Ninh Bình - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
04:40
• Ninh Bình - Bến xe
2h45m
07:25
• Quảng Yên - Sản nhi
*Vé chặng thuộc chuyến 04:40 23-03-2023 Ninh Bình - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Ghế ngồi 16 chỗ (S-3 hàng phụ)
05:00
• Ninh Bình - Bến xe
2h45m
07:45
• Quảng Yên - Sản nhi
*Vé chặng thuộc chuyến 05:00 23-03-2023 Ninh Bình - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
05:20
• Ninh Bình - Bến xe
2h45m
08:05
• Quảng Yên - Sản nhi
*Vé chặng thuộc chuyến 05:20 23-03-2023 Ninh Bình - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
05:40
• Ninh Bình - Bến xe
2h45m
08:25
• Quảng Yên - Sản nhi
*Vé chặng thuộc chuyến 05:40 23-03-2023 Ninh Bình - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Ghế ngồi 16 chỗ (S-3 hàng phụ)
06:00
• Ninh Bình - Bến xe
2h45m
08:45
• Quảng Yên - Sản nhi
*Vé chặng thuộc chuyến 06:00 23-03-2023 Ninh Bình - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
06:20
• Ninh Bình - Bến xe
2h45m
09:05
• Quảng Yên - Sản nhi
*Vé chặng thuộc chuyến 06:20 23-03-2023 Ninh Bình - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
06:40
• Ninh Bình - Bến xe
2h45m
09:25
• Quảng Yên - Sản nhi
*Vé chặng thuộc chuyến 06:40 23-03-2023 Ninh Bình - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Ghế ngồi 16 chỗ (S-3 hàng phụ)
07:00
• Ninh Bình - Bến xe
2h45m
09:45
• Quảng Yên - Sản nhi
*Vé chặng thuộc chuyến 07:00 23-03-2023 Ninh Bình - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
07:20
• Ninh Bình - Bến xe
2h45m
10:05
• Quảng Yên - Sản nhi
*Vé chặng thuộc chuyến 07:20 23-03-2023 Ninh Bình - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
07:40
• Ninh Bình - Bến xe
2h45m
10:25
• Quảng Yên - Sản nhi
*Vé chặng thuộc chuyến 07:40 23-03-2023 Ninh Bình - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Ghế ngồi 16 chỗ (S-3 hàng phụ)
08:00
• Ninh Bình - Bến xe
2h45m
10:45
• Quảng Yên - Sản nhi
*Vé chặng thuộc chuyến 08:00 23-03-2023 Ninh Bình - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
08:20
• Ninh Bình - Bến xe
2h45m
11:05
• Quảng Yên - Sản nhi
*Vé chặng thuộc chuyến 08:20 23-03-2023 Ninh Bình - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
08:40
• Ninh Bình - Bến xe
2h45m
11:25
• Quảng Yên - Sản nhi
*Vé chặng thuộc chuyến 08:40 23-03-2023 Ninh Bình - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Ghế ngồi 16 chỗ (S-3 hàng phụ)
09:00
• Ninh Bình - Bến xe
2h45m
11:45
• Quảng Yên - Sản nhi
*Vé chặng thuộc chuyến 09:00 23-03-2023 Ninh Bình - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
09:20
• Ninh Bình - Bến xe
2h45m
12:05
• Quảng Yên - Sản nhi
*Vé chặng thuộc chuyến 09:20 23-03-2023 Ninh Bình - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
09:40
• Ninh Bình - Bến xe
2h45m
12:25
• Quảng Yên - Sản nhi
*Vé chặng thuộc chuyến 09:40 23-03-2023 Ninh Bình - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Ghế ngồi 16 chỗ (S-3 hàng phụ)
10:00
• Ninh Bình - Bến xe
2h45m
12:45
• Quảng Yên - Sản nhi
*Vé chặng thuộc chuyến 10:00 23-03-2023 Ninh Bình - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
10:20
• Ninh Bình - Bến xe
2h45m
13:05
• Quảng Yên - Sản nhi
*Vé chặng thuộc chuyến 10:20 23-03-2023 Ninh Bình - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
10:40
• Ninh Bình - Bến xe
2h45m
13:25
• Quảng Yên - Sản nhi
*Vé chặng thuộc chuyến 10:40 23-03-2023 Ninh Bình - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Ghế ngồi 16 chỗ (S-3 hàng phụ)
11:00
• Ninh Bình - Bến xe
2h45m
13:45
• Quảng Yên - Sản nhi
*Vé chặng thuộc chuyến 11:00 23-03-2023 Ninh Bình - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
11:20
• Ninh Bình - Bến xe
2h45m
14:05
• Quảng Yên - Sản nhi
*Vé chặng thuộc chuyến 11:20 23-03-2023 Ninh Bình - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
11:40
• Ninh Bình - Bến xe
2h45m
14:25
• Quảng Yên - Sản nhi
*Vé chặng thuộc chuyến 11:40 23-03-2023 Ninh Bình - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Ghế ngồi 16 chỗ (S-3 hàng phụ)
12:00
• Ninh Bình - Bến xe
2h45m
14:45
• Quảng Yên - Sản nhi
*Vé chặng thuộc chuyến 12:00 23-03-2023 Ninh Bình - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
12:20
• Ninh Bình - Bến xe
2h45m
15:05
• Quảng Yên - Sản nhi
*Vé chặng thuộc chuyến 12:20 23-03-2023 Ninh Bình - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
12:40
• Ninh Bình - Bến xe
2h45m
15:25
• Quảng Yên - Sản nhi
*Vé chặng thuộc chuyến 12:40 23-03-2023 Ninh Bình - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Ghế ngồi 16 chỗ (S-3 hàng phụ)
13:00
• Ninh Bình - Bến xe
2h45m
15:45
• Quảng Yên - Sản nhi
*Vé chặng thuộc chuyến 13:00 23-03-2023 Ninh Bình - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
13:20
• Ninh Bình - Bến xe
2h45m
16:05
• Quảng Yên - Sản nhi
*Vé chặng thuộc chuyến 13:20 23-03-2023 Ninh Bình - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
13:40
• Ninh Bình - Bến xe
2h45m
16:25
• Quảng Yên - Sản nhi
*Vé chặng thuộc chuyến 13:40 23-03-2023 Ninh Bình - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước