loading
Xe khách
Máy bay
Giảm 50k/ghế
Vé xe khách > xe đi Quảng Ninh từ Thái Bình > xe Quang Mười đi Cẩm Phả từ Thái Bình
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Cam kết hoàn 150% nếu nhà xe không giữ vé150%

Vé xe Quang Mười từ Thái Bình đi Cẩm Phả - Quảng Ninh

: 86 chuyến
author-avatar
VeXeRe Team
Ngày cập nhật: 26/03/2023
info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Quang Mười
Quang Mười
Ghế ngồi 16 chỗ (S-3 hàng phụ)
05:05
• Tan De Bridge
3h15m
08:20
• Cam Pha Office
*Vé chặng thuộc chuyến 04:00 27-03-2023 Ninh Bình - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Quang Mười
Ghế ngồi 16 chỗ (S-3 hàng phụ)
05:05
• Tan De Bridge
3h30m
08:35
• Mong Duong
*Vé chặng thuộc chuyến 04:00 27-03-2023 Ninh Bình - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
05:25
• Tan De Bridge
3h30m
08:55
• Mong Duong
*Vé chặng thuộc chuyến 04:20 27-03-2023 Ninh Bình - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
05:25
• Tan De Bridge
3h15m
08:40
• Cam Pha Office
*Vé chặng thuộc chuyến 04:20 27-03-2023 Ninh Bình - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
05:45
• Tan De Bridge
3h15m
09:00
• Cam Pha Office
*Vé chặng thuộc chuyến 04:40 27-03-2023 Ninh Bình - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
05:45
• Tan De Bridge
3h30m
09:15
• Mong Duong
*Vé chặng thuộc chuyến 04:40 27-03-2023 Ninh Bình - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Quang Mười
Ghế ngồi 16 chỗ (S-3 hàng phụ)
06:05
• Tan De Bridge
3h15m
09:20
• Cam Pha Office
*Vé chặng thuộc chuyến 05:00 27-03-2023 Ninh Bình - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Quang Mười
Ghế ngồi 16 chỗ (S-3 hàng phụ)
06:05
• Tan De Bridge
3h30m
09:35
• Mong Duong
*Vé chặng thuộc chuyến 05:00 27-03-2023 Ninh Bình - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
06:25
• Tan De Bridge
3h30m
09:55
• Mong Duong
*Vé chặng thuộc chuyến 05:20 27-03-2023 Ninh Bình - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
06:25
• Tan De Bridge
3h15m
09:40
• Cam Pha Office
*Vé chặng thuộc chuyến 05:20 27-03-2023 Ninh Bình - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
06:45
• Tan De Bridge
3h15m
10:00
• Cam Pha Office
*Vé chặng thuộc chuyến 05:40 27-03-2023 Ninh Bình - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
06:45
• Tan De Bridge
3h30m
10:15
• Mong Duong
*Vé chặng thuộc chuyến 05:40 27-03-2023 Ninh Bình - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Quang Mười
Ghế ngồi 16 chỗ (S-3 hàng phụ)
07:05
• Tan De Bridge
3h15m
10:20
• Cam Pha Office
*Vé chặng thuộc chuyến 06:00 27-03-2023 Ninh Bình - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Quang Mười
Ghế ngồi 16 chỗ (S-3 hàng phụ)
07:05
• Tan De Bridge
3h30m
10:35
• Mong Duong
*Vé chặng thuộc chuyến 06:00 27-03-2023 Ninh Bình - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
07:25
• Tan De Bridge
3h15m
10:40
• Cam Pha Office
*Vé chặng thuộc chuyến 06:20 27-03-2023 Ninh Bình - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
07:25
• Tan De Bridge
3h30m
10:55
• Mong Duong
*Vé chặng thuộc chuyến 06:20 27-03-2023 Ninh Bình - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
07:45
• Tan De Bridge
3h15m
11:00
• Cam Pha Office
*Vé chặng thuộc chuyến 06:40 27-03-2023 Ninh Bình - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
07:45
• Tan De Bridge
3h30m
11:15
• Mong Duong
*Vé chặng thuộc chuyến 06:40 27-03-2023 Ninh Bình - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Quang Mười
Ghế ngồi 16 chỗ (S-3 hàng phụ)
08:05
• Tan De Bridge
3h15m
11:20
• Cam Pha Office
*Vé chặng thuộc chuyến 07:00 27-03-2023 Ninh Bình - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Quang Mười
Ghế ngồi 16 chỗ (S-3 hàng phụ)
08:05
• Tan De Bridge
3h30m
11:35
• Mong Duong
*Vé chặng thuộc chuyến 07:00 27-03-2023 Ninh Bình - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
08:25
• Tan De Bridge
3h30m
11:55
• Mong Duong
*Vé chặng thuộc chuyến 07:20 27-03-2023 Ninh Bình - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
08:25
• Tan De Bridge
3h15m
11:40
• Cam Pha Office
*Vé chặng thuộc chuyến 07:20 27-03-2023 Ninh Bình - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
08:45
• Tan De Bridge
3h30m
12:15
• Mong Duong
*Vé chặng thuộc chuyến 07:40 27-03-2023 Ninh Bình - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
08:45
• Tan De Bridge
3h15m
12:00
• Cam Pha Office
*Vé chặng thuộc chuyến 07:40 27-03-2023 Ninh Bình - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Quang Mười
Ghế ngồi 16 chỗ (S-3 hàng phụ)
09:05
• Tan De Bridge
3h30m
12:35
• Mong Duong
*Vé chặng thuộc chuyến 08:00 27-03-2023 Ninh Bình - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Quang Mười
Ghế ngồi 16 chỗ (S-3 hàng phụ)
09:05
• Tan De Bridge
3h15m
12:20
• Cam Pha Office
*Vé chặng thuộc chuyến 08:00 27-03-2023 Ninh Bình - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
09:25
• Tan De Bridge
3h15m
12:40
• Cam Pha Office
*Vé chặng thuộc chuyến 08:20 27-03-2023 Ninh Bình - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
09:25
• Tan De Bridge
3h30m
12:55
• Mong Duong
*Vé chặng thuộc chuyến 08:20 27-03-2023 Ninh Bình - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
09:45
• Tan De Bridge
3h15m
13:00
• Cam Pha Office
*Vé chặng thuộc chuyến 08:40 27-03-2023 Ninh Bình - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
09:45
• Tan De Bridge
3h30m
13:15
• Mong Duong
*Vé chặng thuộc chuyến 08:40 27-03-2023 Ninh Bình - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước