Đang chuyển đến trang thanh toán

Việc này không quá 15 giây, bạn đợi chút nhé!

loading
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
import_export
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
trip-date-icon

Nhập ngày đi

add

Thêm ngày về

Vé xe kháchchevron_right_gray_20dpxe đi Lạng Sơn từ Hà Nội

chevron_right_gray_20dpxe Quỳnh Thanh Vip Limo đi Lạng Sơn từ Hà Nội

Vé xe Quỳnh Thanh Vip Limo từ Hà Nội đi Lạng Sơn - Lạng Sơn
: 32 chuyến mỗi ngày
author-avatar

Vexere Team

Ngày cập nhật: 23/07/2024

info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Quỳnh Thanh Vip Limo
Xác nhận tức thì
Quỳnh Thanh Vip Limo

4.6

star

(1265 đánh giá)

pickup-icon

04:30 • Bến xe Nước Ngầm

2h

pickup-icon

06:30 • Văn phòng Lạng Sơn

Quỳnh Thanh Vip Limo
Xác nhận tức thì
Quỳnh Thanh Vip Limo

4.6

star

(1265 đánh giá)

pickup-icon

05:00 • 33 Nguyễn Thời Trung

1h30m

pickup-icon

06:30 • Văn phòng Lạng Sơn

Quỳnh Thanh Vip Limo
Xác nhận tức thì
Quỳnh Thanh Vip Limo

4.6

star

(1265 đánh giá)

pickup-icon

05:30 • Bến xe Nước Ngầm

2h

pickup-icon

07:30 • Văn phòng Lạng Sơn

Quỳnh Thanh Vip Limo
Xác nhận tức thì
Quỳnh Thanh Vip Limo

4.6

star

(1265 đánh giá)

pickup-icon

06:00 • 33 Nguyễn Thời Trung

1h30m

pickup-icon

07:30 • Văn phòng Lạng Sơn

Quỳnh Thanh Vip Limo
Xác nhận tức thì
Quỳnh Thanh Vip Limo

4.6

star

(1265 đánh giá)

pickup-icon

06:30 • Bến xe Nước Ngầm

2h

pickup-icon

08:30 • Văn phòng Lạng Sơn

Quỳnh Thanh Vip Limo
Xác nhận tức thì
Quỳnh Thanh Vip Limo

4.6

star

(1265 đánh giá)

pickup-icon

07:00 • 33 Nguyễn Thời Trung

1h30m

pickup-icon

08:30 • Văn phòng Lạng Sơn

Quỳnh Thanh Vip Limo
Xác nhận tức thì
Quỳnh Thanh Vip Limo

4.6

star

(1265 đánh giá)

pickup-icon

07:30 • Bến xe Nước Ngầm

2h

pickup-icon

09:30 • Văn phòng Lạng Sơn

Quỳnh Thanh Vip Limo
Xác nhận tức thì
Quỳnh Thanh Vip Limo

4.6

star

(1265 đánh giá)

pickup-icon

08:00 • 33 Nguyễn Thời Trung

1h30m

pickup-icon

09:30 • Văn phòng Lạng Sơn

Quỳnh Thanh Vip Limo
Xác nhận tức thì
Quỳnh Thanh Vip Limo

4.6

star

(1265 đánh giá)

pickup-icon

08:30 • Bến xe Nước Ngầm

2h

pickup-icon

10:30 • Văn phòng Lạng Sơn

Quỳnh Thanh Vip Limo
Xác nhận tức thì
Quỳnh Thanh Vip Limo

4.6

star

(1265 đánh giá)

pickup-icon

09:00 • 33 Nguyễn Thời Trung

1h30m

pickup-icon

10:30 • Văn phòng Lạng Sơn

Quỳnh Thanh Vip Limo
Xác nhận tức thì
Quỳnh Thanh Vip Limo

4.6

star

(1265 đánh giá)

pickup-icon

09:30 • Bến xe Nước Ngầm

2h

pickup-icon

11:30 • Văn phòng Lạng Sơn

Quỳnh Thanh Vip Limo
Xác nhận tức thì
Quỳnh Thanh Vip Limo

4.6

star

(1265 đánh giá)

pickup-icon

10:00 • 33 Nguyễn Thời Trung

1h30m

pickup-icon

11:30 • Văn phòng Lạng Sơn

Quỳnh Thanh Vip Limo
Xác nhận tức thì
Quỳnh Thanh Vip Limo

4.6

star

(1265 đánh giá)

pickup-icon

10:30 • Bến xe Nước Ngầm

2h

pickup-icon

12:30 • Văn phòng Lạng Sơn

Quỳnh Thanh Vip Limo
Xác nhận tức thì
Quỳnh Thanh Vip Limo

4.6

star

(1265 đánh giá)

pickup-icon

11:00 • 33 Nguyễn Thời Trung

1h30m

pickup-icon

12:30 • Văn phòng Lạng Sơn

Quỳnh Thanh Vip Limo
Xác nhận tức thì
Quỳnh Thanh Vip Limo

4.6

star

(1265 đánh giá)

pickup-icon

11:30 • Bến xe Nước Ngầm

2h

pickup-icon

13:30 • Văn phòng Lạng Sơn

Quỳnh Thanh Vip Limo
Xác nhận tức thì
Quỳnh Thanh Vip Limo

4.6

star

(1265 đánh giá)

pickup-icon

12:00 • 33 Nguyễn Thời Trung

1h30m

pickup-icon

13:30 • Văn phòng Lạng Sơn

Quỳnh Thanh Vip Limo
Xác nhận tức thì
Quỳnh Thanh Vip Limo

4.6

star

(1265 đánh giá)

pickup-icon

12:30 • Bến xe Nước Ngầm

2h

pickup-icon

14:30 • Văn phòng Lạng Sơn

Quỳnh Thanh Vip Limo
Xác nhận tức thì
Quỳnh Thanh Vip Limo

4.6

star

(1265 đánh giá)

pickup-icon

13:00 • 33 Nguyễn Thời Trung

1h30m

pickup-icon

14:30 • Văn phòng Lạng Sơn

Quỳnh Thanh Vip Limo
Xác nhận tức thì
Quỳnh Thanh Vip Limo

4.6

star

(1265 đánh giá)

pickup-icon

13:30 • Bến xe Nước Ngầm

2h

pickup-icon

15:30 • Văn phòng Lạng Sơn

Quỳnh Thanh Vip Limo
Xác nhận tức thì
Quỳnh Thanh Vip Limo

4.6

star

(1265 đánh giá)

pickup-icon

14:00 • 33 Nguyễn Thời Trung

1h30m

pickup-icon

15:30 • Văn phòng Lạng Sơn

Quỳnh Thanh Vip Limo
Xác nhận tức thì
Quỳnh Thanh Vip Limo

4.6

star

(1265 đánh giá)

pickup-icon

14:30 • Bến xe Nước Ngầm

2h

pickup-icon

16:30 • Văn phòng Lạng Sơn

Quỳnh Thanh Vip Limo
Xác nhận tức thì
Quỳnh Thanh Vip Limo

4.6

star

(1265 đánh giá)

pickup-icon

15:00 • 33 Nguyễn Thời Trung

1h30m

pickup-icon

16:30 • Văn phòng Lạng Sơn

Quỳnh Thanh Vip Limo
Xác nhận tức thì
Quỳnh Thanh Vip Limo

4.6

star

(1265 đánh giá)

pickup-icon

15:30 • Bến xe Nước Ngầm

2h

pickup-icon

17:30 • Văn phòng Lạng Sơn

Quỳnh Thanh Vip Limo
Xác nhận tức thì
Quỳnh Thanh Vip Limo

4.6

star

(1265 đánh giá)

pickup-icon

16:00 • 33 Nguyễn Thời Trung

1h30m

pickup-icon

17:30 • Văn phòng Lạng Sơn

Quỳnh Thanh Vip Limo
Xác nhận tức thì
Quỳnh Thanh Vip Limo

4.6

star

(1265 đánh giá)

pickup-icon

16:30 • Bến xe Nước Ngầm

2h

pickup-icon

18:30 • Văn phòng Lạng Sơn

Quỳnh Thanh Vip Limo
Xác nhận tức thì
Quỳnh Thanh Vip Limo

4.6

star

(1265 đánh giá)

pickup-icon

17:00 • 33 Nguyễn Thời Trung

1h30m

pickup-icon

18:30 • Văn phòng Lạng Sơn

Quỳnh Thanh Vip Limo
Xác nhận tức thì
Quỳnh Thanh Vip Limo

4.6

star

(1265 đánh giá)

pickup-icon

17:30 • Bến xe Nước Ngầm

2h

pickup-icon

19:30 • Văn phòng Lạng Sơn

Quỳnh Thanh Vip Limo
Xác nhận tức thì
Quỳnh Thanh Vip Limo

4.6

star

(1265 đánh giá)

pickup-icon

18:00 • 33 Nguyễn Thời Trung

1h30m

pickup-icon

19:30 • Văn phòng Lạng Sơn

Quỳnh Thanh Vip Limo
Xác nhận tức thì
Quỳnh Thanh Vip Limo

4.6

star

(1265 đánh giá)

pickup-icon

18:30 • Bến xe Nước Ngầm

2h

pickup-icon

20:30 • Văn phòng Lạng Sơn

Quỳnh Thanh Vip Limo
Xác nhận tức thì
Quỳnh Thanh Vip Limo

4.6

star

(1265 đánh giá)

pickup-icon

19:00 • 33 Nguyễn Thời Trung

1h30m

pickup-icon

20:30 • Văn phòng Lạng Sơn