Đang chuyển đến trang thanh toán

Việc này không quá 15 giây, bạn đợi chút nhé!

loading
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
import_export
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
trip-date-icon

Nhập ngày đi

add

Thêm ngày về

Vé xe kháchchevron_right_gray_20dpxe đi Sài Gòn từ Tây Ninh

chevron_right_gray_20dpxe Saco Travel đi Tân Bình từ Tây Ninh

Vé xe Saco Travel từ Tây Ninh đi Tân Bình - Sài Gòn
: 204 chuyến mỗi ngày
author-avatar

Vexere Team

Ngày cập nhật: 23/07/2024

info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Saco Travel
Xác nhận tức thì
Saco Travel

4.7

star

(275 đánh giá)

pickup-icon

08:30 • Khu du lịch núi Bà Đen

3h55m

pickup-icon

12:25 • Chợ Tân Bình

Saco Travel
Xác nhận tức thì
Saco Travel

4.7

star

(275 đánh giá)

pickup-icon

08:30 • Khu du lịch núi Bà Đen

2h55m

pickup-icon

11:25 • Bên trong Sân Bay Tân Sơn Nhất

Saco Travel
Xác nhận tức thì
Saco Travel

4.7

star

(275 đánh giá)

pickup-icon

08:50 • Bến Xe Tây Ninh

3h35m

pickup-icon

12:25 • Chợ Tân Bình

Saco Travel
Xác nhận tức thì
Saco Travel

4.7

star

(275 đánh giá)

pickup-icon

08:50 • Bến Xe Tây Ninh

2h35m

pickup-icon

11:25 • Bên trong Sân Bay Tân Sơn Nhất

Saco Travel
Xác nhận tức thì
Saco Travel

4.7

star

(275 đánh giá)

pickup-icon

09:00 • Tòa Thánh Tây Ninh (Cửa Chánh Môn)

3h25m

pickup-icon

12:25 • Chợ Tân Bình

Saco Travel
Xác nhận tức thì
Saco Travel

4.7

star

(275 đánh giá)

pickup-icon

09:00 • Tòa Thánh Tây Ninh (Cửa Chánh Môn)

2h25m

pickup-icon

11:25 • Bên trong Sân Bay Tân Sơn Nhất

Saco Travel
Xác nhận tức thì
Saco Travel

4.7

star

(275 đánh giá)

pickup-icon

09:03 • Văn phòng Tây Ninh

3h22m

pickup-icon

12:25 • Chợ Tân Bình

Saco Travel
Xác nhận tức thì
Saco Travel

4.7

star

(275 đánh giá)

pickup-icon

09:03 • Văn phòng Tây Ninh

2h22m

pickup-icon

11:25 • Bên trong Sân Bay Tân Sơn Nhất

Saco Travel
Xác nhận tức thì
Saco Travel

4.7

star

(275 đánh giá)

pickup-icon

09:05 • Bến Xe Hòa Thành

3h20m

pickup-icon

12:25 • Chợ Tân Bình

Saco Travel
Xác nhận tức thì
Saco Travel

4.7

star

(275 đánh giá)

pickup-icon

09:05 • Bến Xe Hòa Thành

2h20m

pickup-icon

11:25 • Bên trong Sân Bay Tân Sơn Nhất

Saco Travel
Xác nhận tức thì
Saco Travel

4.7

star

(275 đánh giá)

pickup-icon

09:30 • Khu du lịch núi Bà Đen

3h55m

pickup-icon

13:25 • Chợ Tân Bình

Saco Travel
Xác nhận tức thì
Saco Travel

4.7

star

(275 đánh giá)

pickup-icon

09:30 • Khu du lịch núi Bà Đen

2h55m

pickup-icon

12:25 • Bên trong Sân Bay Tân Sơn Nhất

Saco Travel
Xác nhận tức thì
Saco Travel

4.7

star

(275 đánh giá)

pickup-icon

09:35 • Ngã 3 Bàu Đồn

2h50m

pickup-icon

12:25 • Chợ Tân Bình

Saco Travel
Xác nhận tức thì
Saco Travel

4.7

star

(275 đánh giá)

pickup-icon

09:35 • Ngã 3 Bàu Đồn

1h50m

pickup-icon

11:25 • Bên trong Sân Bay Tân Sơn Nhất

Saco Travel
Xác nhận tức thì
Saco Travel

4.7

star

(275 đánh giá)

pickup-icon

09:50 • Bến Xe Tây Ninh

3h35m

pickup-icon

13:25 • Chợ Tân Bình

Saco Travel
Xác nhận tức thì
Saco Travel

4.7

star

(275 đánh giá)

pickup-icon

09:50 • Bến Xe Tây Ninh

2h35m

pickup-icon

12:25 • Bên trong Sân Bay Tân Sơn Nhất

Saco Travel
Xác nhận tức thì
Saco Travel

4.7

star

(275 đánh giá)

pickup-icon

10:00 • Tòa Thánh Tây Ninh (Cửa Chánh Môn)

3h25m

pickup-icon

13:25 • Chợ Tân Bình

Saco Travel
Xác nhận tức thì
Saco Travel

4.7

star

(275 đánh giá)

pickup-icon

10:00 • Khu du lịch núi Bà Đen

3h55m

pickup-icon

13:55 • Chợ Tân Bình

Saco Travel
Xác nhận tức thì
Saco Travel

4.7

star

(275 đánh giá)

pickup-icon

10:00 • Khu du lịch núi Bà Đen

2h55m

pickup-icon

12:55 • Bên trong Sân Bay Tân Sơn Nhất

Saco Travel
Xác nhận tức thì
Saco Travel

4.7

star

(275 đánh giá)

pickup-icon

10:00 • Tòa Thánh Tây Ninh (Cửa Chánh Môn)

2h25m

pickup-icon

12:25 • Bên trong Sân Bay Tân Sơn Nhất

Saco Travel
Xác nhận tức thì
Saco Travel

4.7

star

(275 đánh giá)

pickup-icon

10:03 • Văn phòng Tây Ninh

3h22m

pickup-icon

13:25 • Chợ Tân Bình

Saco Travel
Xác nhận tức thì
Saco Travel

4.7

star

(275 đánh giá)

pickup-icon

10:03 • Văn phòng Tây Ninh

2h22m

pickup-icon

12:25 • Bên trong Sân Bay Tân Sơn Nhất

Saco Travel
Xác nhận tức thì
Saco Travel

4.7

star

(275 đánh giá)

pickup-icon

10:05 • Bến Xe Hòa Thành

3h20m

pickup-icon

13:25 • Chợ Tân Bình

Saco Travel
Xác nhận tức thì
Saco Travel

4.7

star

(275 đánh giá)

pickup-icon

10:05 • Bến Xe Hòa Thành

2h20m

pickup-icon

12:25 • Bên trong Sân Bay Tân Sơn Nhất

Saco Travel
Xác nhận tức thì
Saco Travel

4.7

star

(275 đánh giá)

pickup-icon

10:20 • Bến Xe Tây Ninh

3h35m

pickup-icon

13:55 • Chợ Tân Bình

Saco Travel
Xác nhận tức thì
Saco Travel

4.7

star

(275 đánh giá)

pickup-icon

10:20 • Bến Xe Tây Ninh

2h35m

pickup-icon

12:55 • Bên trong Sân Bay Tân Sơn Nhất

Saco Travel
Xác nhận tức thì
Saco Travel

4.7

star

(275 đánh giá)

pickup-icon

10:30 • Tòa Thánh Tây Ninh (Cửa Chánh Môn)

3h25m

pickup-icon

13:55 • Chợ Tân Bình

Saco Travel
Xác nhận tức thì
Saco Travel

4.7

star

(275 đánh giá)

pickup-icon

10:30 • Khu du lịch núi Bà Đen

3h55m

pickup-icon

14:25 • Chợ Tân Bình

Saco Travel
Xác nhận tức thì
Saco Travel

4.7

star

(275 đánh giá)

pickup-icon

10:30 • Tòa Thánh Tây Ninh (Cửa Chánh Môn)

2h25m

pickup-icon

12:55 • Bên trong Sân Bay Tân Sơn Nhất

Saco Travel
Xác nhận tức thì
Saco Travel

4.7

star

(275 đánh giá)

pickup-icon

10:30 • Khu du lịch núi Bà Đen

2h55m

pickup-icon

13:25 • Bên trong Sân Bay Tân Sơn Nhất