Đang chuyển đến trang thanh toán

Việc này không quá 15 giây, bạn đợi chút nhé!

loading
Xe khách
Máy bay
Giảm 20k/ghế
Vé xe khách > xe đi Sài Gòn từ Tây Ninh > xe Saco Travel đi Tân Bình từ Tây Ninh
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Vexere - Cam kết hoàn 150% nếu nhà xe không giữ chỗ150%

Vé xe Saco Travel từ Tây Ninh - Tây Ninh đi Tân Bình - Sài Gòn

: 76 chuyến mỗi ngày
author-avatar
Vexere Team
Ngày cập nhật: 01/12/2023
info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Saco Travel
Xác nhận tức thì
Saco Travel
Limousine 9 chỗ
08:50
• Bến Xe Tây Ninh
3h35m
12:25
• Chợ Tân Bình
Thái độ phục vụ tốt
*Vé chặng thuộc chuyến 08:30 03-12-2023 Tây Ninh - Sài Gòn
Saco Travel
Xác nhận tức thì
Saco Travel
Limousine 9 chỗ
08:50
• Bến Xe Tây Ninh
2h35m
11:25
• Bên trong Sân Bay Tân Sơn Nhất
Thái độ phục vụ tốt
*Vé chặng thuộc chuyến 08:30 03-12-2023 Tây Ninh - Sài Gòn
Saco Travel
Xác nhận tức thì
Saco Travel
Limousine 9 chỗ
09:03
• Văn phòng Tây Ninh
3h22m
12:25
• Chợ Tân Bình
Thái độ phục vụ tốt
*Vé chặng thuộc chuyến 08:30 03-12-2023 Tây Ninh - Sài Gòn
Saco Travel
Xác nhận tức thì
Saco Travel
Limousine 9 chỗ
09:03
• Văn phòng Tây Ninh
2h22m
11:25
• Bên trong Sân Bay Tân Sơn Nhất
Thái độ phục vụ tốt
*Vé chặng thuộc chuyến 08:30 03-12-2023 Tây Ninh - Sài Gòn
Saco Travel
Xác nhận tức thì
Saco Travel
Limousine ghế ngồi 18 chỗ
09:20
• Bến Xe Tây Ninh
3h35m
12:55
• Chợ Tân Bình
Thái độ phục vụ tốt
*Vé chặng thuộc chuyến 09:00 03-12-2023 Tây Ninh - Sài Gòn
Saco Travel
Xác nhận tức thì
Saco Travel
Limousine ghế ngồi 18 chỗ
09:20
• Bến Xe Tây Ninh
2h35m
11:55
• Bên trong Sân Bay Tân Sơn Nhất
Thái độ phục vụ tốt
*Vé chặng thuộc chuyến 09:00 03-12-2023 Tây Ninh - Sài Gòn
Saco Travel
Xác nhận tức thì
Saco Travel
Limousine ghế ngồi 18 chỗ
09:33
• Văn phòng Tây Ninh
2h22m
11:55
• Bên trong Sân Bay Tân Sơn Nhất
Thái độ phục vụ tốt
*Vé chặng thuộc chuyến 09:00 03-12-2023 Tây Ninh - Sài Gòn
Saco Travel
Xác nhận tức thì
Saco Travel
Limousine ghế ngồi 18 chỗ
09:33
• Văn phòng Tây Ninh
3h22m
12:55
• Chợ Tân Bình
Thái độ phục vụ tốt
*Vé chặng thuộc chuyến 09:00 03-12-2023 Tây Ninh - Sài Gòn
Saco Travel
Xác nhận tức thì
Saco Travel
Ghế ngồi 7 chỗ
09:50
• Bến Xe Tây Ninh
3h35m
13:25
• Chợ Tân Bình
Thái độ phục vụ tốt
*Vé chặng thuộc chuyến 09:30 03-12-2023 Tây Ninh - Sài Gòn
Saco Travel
Xác nhận tức thì
Saco Travel
Ghế ngồi 7 chỗ
09:50
• Bến Xe Tây Ninh
2h35m
12:25
• Bên trong Sân Bay Tân Sơn Nhất
Thái độ phục vụ tốt
*Vé chặng thuộc chuyến 09:30 03-12-2023 Tây Ninh - Sài Gòn
Saco Travel
Xác nhận tức thì
Saco Travel
Ghế ngồi 7 chỗ
10:03
• Văn phòng Tây Ninh
2h22m
12:25
• Bên trong Sân Bay Tân Sơn Nhất
Thái độ phục vụ tốt
*Vé chặng thuộc chuyến 09:30 03-12-2023 Tây Ninh - Sài Gòn
Saco Travel
Xác nhận tức thì
Saco Travel
Ghế ngồi 7 chỗ
10:03
• Văn phòng Tây Ninh
3h22m
13:25
• Chợ Tân Bình
Thái độ phục vụ tốt
*Vé chặng thuộc chuyến 09:30 03-12-2023 Tây Ninh - Sài Gòn
Saco Travel
Xác nhận tức thì
Saco Travel
Limousine 9 chỗ
10:20
• Bến Xe Tây Ninh
3h35m
13:55
• Chợ Tân Bình
Thái độ phục vụ tốt
*Vé chặng thuộc chuyến 10:00 03-12-2023 Tây Ninh - Sài Gòn
Saco Travel
Xác nhận tức thì
Saco Travel
Limousine 9 chỗ
10:20
• Bến Xe Tây Ninh
2h35m
12:55
• Bên trong Sân Bay Tân Sơn Nhất
Thái độ phục vụ tốt
*Vé chặng thuộc chuyến 10:00 03-12-2023 Tây Ninh - Sài Gòn
Saco Travel
Xác nhận tức thì
Saco Travel
Limousine 9 chỗ
10:33
• Văn phòng Tây Ninh
3h22m
13:55
• Chợ Tân Bình
Thái độ phục vụ tốt
*Vé chặng thuộc chuyến 10:00 03-12-2023 Tây Ninh - Sài Gòn
Saco Travel
Xác nhận tức thì
Saco Travel
Limousine 9 chỗ
10:33
• Văn phòng Tây Ninh
2h22m
12:55
• Bên trong Sân Bay Tân Sơn Nhất
Thái độ phục vụ tốt
*Vé chặng thuộc chuyến 10:00 03-12-2023 Tây Ninh - Sài Gòn
Saco Travel
Xác nhận tức thì
Saco Travel
Limousine 9 chỗ
10:50
• Bến Xe Tây Ninh
3h35m
14:25
• Chợ Tân Bình
Thái độ phục vụ tốt
*Vé chặng thuộc chuyến 10:30 03-12-2023 Tây Ninh - Sài Gòn
Saco Travel
Xác nhận tức thì
Saco Travel
Limousine 9 chỗ
10:50
• Bến Xe Tây Ninh
2h35m
13:25
• Bên trong Sân Bay Tân Sơn Nhất
Thái độ phục vụ tốt
*Vé chặng thuộc chuyến 10:30 03-12-2023 Tây Ninh - Sài Gòn
Saco Travel
Xác nhận tức thì
Saco Travel
Limousine 9 chỗ
11:03
• Văn phòng Tây Ninh
3h22m
14:25
• Chợ Tân Bình
Thái độ phục vụ tốt
*Vé chặng thuộc chuyến 10:30 03-12-2023 Tây Ninh - Sài Gòn
Saco Travel
Xác nhận tức thì
Saco Travel
Limousine 9 chỗ
11:03
• Văn phòng Tây Ninh
2h22m
13:25
• Bên trong Sân Bay Tân Sơn Nhất
Thái độ phục vụ tốt
*Vé chặng thuộc chuyến 10:30 03-12-2023 Tây Ninh - Sài Gòn
Saco Travel
Xác nhận tức thì
Saco Travel
Ghế ngồi 7 chỗ
11:20
• Bến Xe Tây Ninh
2h35m
13:55
• Bên trong Sân Bay Tân Sơn Nhất
Thái độ phục vụ tốt
*Vé chặng thuộc chuyến 11:00 03-12-2023 Tây Ninh - Sài Gòn
Saco Travel
Xác nhận tức thì
Saco Travel
Ghế ngồi 7 chỗ
11:20
• Bến Xe Tây Ninh
3h35m
14:55
• Chợ Tân Bình
Thái độ phục vụ tốt
*Vé chặng thuộc chuyến 11:00 03-12-2023 Tây Ninh - Sài Gòn
Saco Travel
Xác nhận tức thì
Saco Travel
Ghế ngồi 7 chỗ
11:33
• Văn phòng Tây Ninh
3h22m
14:55
• Chợ Tân Bình
Thái độ phục vụ tốt
*Vé chặng thuộc chuyến 11:00 03-12-2023 Tây Ninh - Sài Gòn
Saco Travel
Xác nhận tức thì
Saco Travel
Ghế ngồi 7 chỗ
11:33
• Văn phòng Tây Ninh
2h22m
13:55
• Bên trong Sân Bay Tân Sơn Nhất
Thái độ phục vụ tốt
*Vé chặng thuộc chuyến 11:00 03-12-2023 Tây Ninh - Sài Gòn
Saco Travel
Xác nhận tức thì
Saco Travel
Limousine 9 chỗ
11:50
• Bến Xe Tây Ninh
2h35m
14:25
• Bên trong Sân Bay Tân Sơn Nhất
Thái độ phục vụ tốt
*Vé chặng thuộc chuyến 11:30 03-12-2023 Tây Ninh - Sài Gòn
Saco Travel
Xác nhận tức thì
Saco Travel
Limousine 9 chỗ
11:50
• Bến Xe Tây Ninh
3h35m
15:25
• Chợ Tân Bình
Thái độ phục vụ tốt
*Vé chặng thuộc chuyến 11:30 03-12-2023 Tây Ninh - Sài Gòn
Saco Travel
Xác nhận tức thì
Saco Travel
Limousine 9 chỗ
12:03
• Văn phòng Tây Ninh
2h22m
14:25
• Bên trong Sân Bay Tân Sơn Nhất
Thái độ phục vụ tốt
*Vé chặng thuộc chuyến 11:30 03-12-2023 Tây Ninh - Sài Gòn
Saco Travel
Xác nhận tức thì
Saco Travel
Limousine 9 chỗ
12:03
• Văn phòng Tây Ninh
3h22m
15:25
• Chợ Tân Bình
Thái độ phục vụ tốt
*Vé chặng thuộc chuyến 11:30 03-12-2023 Tây Ninh - Sài Gòn
Saco Travel
Xác nhận tức thì
Saco Travel
Limousine 9 chỗ
12:20
• Bến Xe Tây Ninh
3h35m
15:55
• Chợ Tân Bình
Thái độ phục vụ tốt
*Vé chặng thuộc chuyến 12:00 03-12-2023 Tây Ninh - Sài Gòn
Saco Travel
Xác nhận tức thì
Saco Travel
Limousine 9 chỗ
12:20
• Bến Xe Tây Ninh
2h35m
14:55
• Bên trong Sân Bay Tân Sơn Nhất
Thái độ phục vụ tốt
*Vé chặng thuộc chuyến 12:00 03-12-2023 Tây Ninh - Sài Gòn