Đang chuyển đến trang thanh toán

Việc này không quá 15 giây, bạn đợi chút nhé!

loading
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
import_export
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
trip-date-icon

Nhập ngày đi

add

Thêm ngày về

Vé xe Tân Thanh Thuỷ từ Sài Gòn đi Huyện Duyên Hải - Trà Vinh
: 34 chuyến mỗi ngày
author-avatar

Vexere Team

Ngày cập nhật: 20/06/2024

info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Tân Thanh Thuỷ
Tân Thanh Thuỷ

4.1

star

(691 đánh giá)

pickup-icon

05:00 • Trạm Sài Gòn

4h35m

pickup-icon

09:35 • Nhiệt Điện

Tân Thanh Thuỷ
Tân Thanh Thuỷ

4.1

star

(691 đánh giá)

pickup-icon

05:15 • Cây xăng 14 (Đối diện Bến xe miền Tây)

4h20m

pickup-icon

09:35 • Nhiệt Điện

Tân Thanh Thuỷ
Tân Thanh Thuỷ

4.1

star

(691 đánh giá)

pickup-icon

06:00 • Trạm Sài Gòn

4h35m

pickup-icon

10:35 • Nhiệt Điện

Tân Thanh Thuỷ
Tân Thanh Thuỷ

4.1

star

(691 đánh giá)

pickup-icon

06:15 • Cây xăng 14 (Đối diện Bến xe miền Tây)

4h20m

pickup-icon

10:35 • Nhiệt Điện

Tân Thanh Thuỷ
Tân Thanh Thuỷ

4.1

star

(691 đánh giá)

pickup-icon

07:00 • Trạm Sài Gòn

4h35m

pickup-icon

11:35 • Nhiệt Điện

Tân Thanh Thuỷ
Tân Thanh Thuỷ

4.1

star

(691 đánh giá)

pickup-icon

07:15 • Cây xăng 14 (Đối diện Bến xe miền Tây)

4h20m

pickup-icon

11:35 • Nhiệt Điện

Tân Thanh Thuỷ
Tân Thanh Thuỷ

4.1

star

(691 đánh giá)

pickup-icon

08:00 • Trạm Sài Gòn

4h35m

pickup-icon

12:35 • Nhiệt Điện

Tân Thanh Thuỷ
Tân Thanh Thuỷ

4.1

star

(691 đánh giá)

pickup-icon

08:15 • Cây xăng 14 (Đối diện Bến xe miền Tây)

4h20m

pickup-icon

12:35 • Nhiệt Điện

Tân Thanh Thuỷ
Tân Thanh Thuỷ

4.1

star

(691 đánh giá)

pickup-icon

09:00 • Trạm Sài Gòn

4h35m

pickup-icon

13:35 • Nhiệt Điện

Tân Thanh Thuỷ
Tân Thanh Thuỷ

4.1

star

(691 đánh giá)

pickup-icon

09:15 • Cây xăng 14 (Đối diện Bến xe miền Tây)

4h20m

pickup-icon

13:35 • Nhiệt Điện

Tân Thanh Thuỷ
Tân Thanh Thuỷ

4.1

star

(691 đánh giá)

pickup-icon

10:00 • Trạm Sài Gòn

4h35m

pickup-icon

14:35 • Nhiệt Điện

Tân Thanh Thuỷ
Tân Thanh Thuỷ

4.1

star

(691 đánh giá)

pickup-icon

10:15 • Cây xăng 14 (Đối diện Bến xe miền Tây)

4h20m

pickup-icon

14:35 • Nhiệt Điện

Tân Thanh Thuỷ
Tân Thanh Thuỷ

4.1

star

(691 đánh giá)

pickup-icon

11:00 • Trạm Sài Gòn

4h35m

pickup-icon

15:35 • Nhiệt Điện

Tân Thanh Thuỷ
Tân Thanh Thuỷ

4.1

star

(691 đánh giá)

pickup-icon

11:15 • Cây xăng 14 (Đối diện Bến xe miền Tây)

4h20m

pickup-icon

15:35 • Nhiệt Điện

Tân Thanh Thuỷ
Tân Thanh Thuỷ

4.1

star

(691 đánh giá)

pickup-icon

12:00 • Trạm Sài Gòn

4h35m

pickup-icon

16:35 • Nhiệt Điện

Tân Thanh Thuỷ
Tân Thanh Thuỷ

4.1

star

(691 đánh giá)

pickup-icon

12:15 • Cây xăng 14 (Đối diện Bến xe miền Tây)

4h20m

pickup-icon

16:35 • Nhiệt Điện

Tân Thanh Thuỷ
Tân Thanh Thuỷ

4.1

star

(691 đánh giá)

pickup-icon

13:00 • Trạm Sài Gòn

4h35m

pickup-icon

17:35 • Nhiệt Điện

Tân Thanh Thuỷ
Tân Thanh Thuỷ

4.1

star

(691 đánh giá)

pickup-icon

13:15 • Cây xăng 14 (Đối diện Bến xe miền Tây)

4h20m

pickup-icon

17:35 • Nhiệt Điện

Tân Thanh Thuỷ
Tân Thanh Thuỷ

4.1

star

(691 đánh giá)

pickup-icon

14:00 • Trạm Sài Gòn

4h35m

pickup-icon

18:35 • Nhiệt Điện

Tân Thanh Thuỷ
Tân Thanh Thuỷ

4.1

star

(691 đánh giá)

pickup-icon

14:15 • Cây xăng 14 (Đối diện Bến xe miền Tây)

4h20m

pickup-icon

18:35 • Nhiệt Điện

Tân Thanh Thuỷ
Tân Thanh Thuỷ

4.1

star

(691 đánh giá)

pickup-icon

15:00 • Trạm Sài Gòn

4h35m

pickup-icon

19:35 • Nhiệt Điện

Tân Thanh Thuỷ
Tân Thanh Thuỷ

4.1

star

(691 đánh giá)

pickup-icon

15:15 • Cây xăng 14 (Đối diện Bến xe miền Tây)

4h20m

pickup-icon

19:35 • Nhiệt Điện

Tân Thanh Thuỷ
Tân Thanh Thuỷ

4.1

star

(691 đánh giá)

pickup-icon

16:00 • Trạm Sài Gòn

4h35m

pickup-icon

20:35 • Nhiệt Điện

Tân Thanh Thuỷ
Tân Thanh Thuỷ

4.1

star

(691 đánh giá)

pickup-icon

16:15 • Cây xăng 14 (Đối diện Bến xe miền Tây)

4h20m

pickup-icon

20:35 • Nhiệt Điện

Tân Thanh Thuỷ
Tân Thanh Thuỷ

4.1

star

(691 đánh giá)

pickup-icon

17:00 • Trạm Sài Gòn

4h35m

pickup-icon

21:35 • Nhiệt Điện

Tân Thanh Thuỷ
Tân Thanh Thuỷ

4.1

star

(691 đánh giá)

pickup-icon

17:15 • Cây xăng 14 (Đối diện Bến xe miền Tây)

4h20m

pickup-icon

21:35 • Nhiệt Điện

Tân Thanh Thuỷ
Tân Thanh Thuỷ

4.1

star

(691 đánh giá)

pickup-icon

18:00 • Trạm Sài Gòn

4h35m

pickup-icon

22:35 • Nhiệt Điện

Tân Thanh Thuỷ
Tân Thanh Thuỷ

4.1

star

(691 đánh giá)

pickup-icon

18:15 • Cây xăng 14 (Đối diện Bến xe miền Tây)

4h20m

pickup-icon

22:35 • Nhiệt Điện

Tân Thanh Thuỷ
Tân Thanh Thuỷ

4.1

star

(691 đánh giá)

pickup-icon

19:00 • Trạm Sài Gòn

4h35m

pickup-icon

23:35 • Nhiệt Điện

Tân Thanh Thuỷ
Tân Thanh Thuỷ

4.1

star

(691 đánh giá)

pickup-icon

19:15 • Cây xăng 14 (Đối diện Bến xe miền Tây)

4h20m

pickup-icon

23:35 • Nhiệt Điện